Balcar Jan

Zásobník na vyloženie tovaru doskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 65

Dátum: 07.07.1993

Autori: Balcar Jan, Binder Petr

MPK: A47F 1/04

Značky: vyloženie, tvaru, zásobník, doskového, tovarů

Text:

...horním nosíčem 21 a dolním nosičem 32 . V nosném rámu l jsouv otvorech v horním nosiči zl a dolním nosiči Zg otočně vetknuté stojiny ll svislých rámů l. Z každé stojiny ll vystupuje rameno lj , které zasahuje do vidlicového vybrání 2 ustaveného na nosném rámu l. Rameno lł přiléhá do vybrání Zł vlastní vahou. Ze stojiny ll vystupují oka lg pro držení zboží §V jednom případě jsou oka lg tvořena průhledným pouzdrem lgg.a v druhém případě...

Rekuperační hlavice pro vzduchotechnická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254722

Dátum: 15.01.1988

Autor: Balcar Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: hlavice, rekuperační, zařízení, vzduchotechnická

Text:

...deskový výměník tepla, aobr. 7 představuje lomený řez rekuperační hlavicí V rovině B-B z obr. 6.Rekuperační hlavice podle obr. 1 se skládá z pláště 2hrdlem É. Na plášti Ä je provedeno rozšíření Ž. Jak je patrno z obr. 2, rozšíření 3 má pravoúhlý prüřez. V jeho kratšich svislých stěnách Q jsou provedeny otvory 1. K otvorüm1 přiléhá z vnitřní strany vždy jeden deskový výměník § tepla, který je V nich utěsněn.Na vnitřní horní hranu 2...

Zapojení výměníků klimatizačního zařízení pro generační stáj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233570

Dátum: 01.02.1987

Autor: Balcar Jan

MPK: A01K 1/00

Značky: zařízení, výměníku, zapojení, klimatizačního, stáj, generační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení výměníků (6) odtahových (4, 13) a vstupních klimatizačních jednotek (8, 14) v generační stáji, zejména pro chov prasat, která se zkládá z čekárny (l), porodny (2) a alespoň jedné výkrmny (3), eventuálně dalších místně oddělených výkrmen (12). Jeho účelem je vhodně rozdělit teplo, získané v odtahových klimatizačních jednotkách (4, 13) do jednotek vstupních (8, 14). Tomu napomáhá vřazení společné nádrže (15) tepelného...

Zařízení pro přípravu směsi sypkého paliva a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215257

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kučera Vladimír, Balcar Jan

Značky: směsi, zařízení, přípravu, vzduchu, paliva, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přípravu směsi sypkého paliva a vzduchu k řízenému spalování, skládající se ze zásobníku paliva, dopravního potrubí a regulačních přístrojů, vyznačené tím, že dopravní potrubí (15) je opatřeno alespoň z části koaxiálním pláštěm (6), přičemž prostor mezi vnější stěnou dopravního potrubí (15) a vnitřní stěnou koaxiálního pláště (6) je opatřen přívodem vyhřívací látky a vývodem kondenzátu.

Spalovací cyklon pro sypká paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215879

Dátum: 01.10.1984

Autor: Balcar Jan

Značky: sypká, paliva, cyklon, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací cyklon pro sypká paliva, vyznačený tím, že obsahuje vnitřní jádro (4), jež je opatřeno elektricky vytápěným zdrojem tepla.