Balázs László

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Nagy Kalman, Barkóczy József, Rátkai Zoltán, Domán Imre, Simig Gyula, Bartha Ferenc, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Balázs László, Seres Péter, Kótay Nagy Peter, Szent Királlyi Zsuzsa, Greff Zoltán

MPK: C07D 207/00

Značky: vápenatej, přípravy, spôsob, amorfnej, atorvastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Simig Gyula, Rátkai Zoltán, Seres Péter, Clementis György, Barkóczy József, Domán Imre, Sztuhár Ilona, Balázs László, Greff Zoltán, Kótay Nagy Peter

MPK: C07C 45/51, C07C 45/81, C07C 49/697...

Značky: čistého, spôsob, přípravy, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Simig Gyula, Vereczkey Donáth Györgyi, Barkóczy József, Németh Norbert, Szabó Tibor, Rátkai Zoltán, Domán Imre, Kótay Nagy Peter, Greff Zoltán, Seres Péter, Balázs László, Gregor Tamás, Cselenyák Judit, Nagy Kalman

MPK: C07D 209/82, C07D 209/88

Značky: karvedilolu, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, 2-propanolu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

Deriváty imidazochinolínu ako ligandy receptorov adenozínu A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 740

Dátum: 11.11.2003

Autori: Vargane Szeredi Judit, Balázs László, Urban-szabo Katalin, Balogh Mária, Gerber Katalin, Kapui Zoltán, Boer Kinga, Nagy Lajos, Mikus Endre, Bátori Sándor, Timari Géza, Walcz Erzsébet, Arányi Péter

MPK: A61P 11/00, A61K 31/415, A61P 13/00...

Značky: adenozínu, imidazochinolínu, ligandy, deriváty, receptorov

Text:

...Tieto receptory boli identifikované takmer vo všetkých bunkových typoch, avšak ich expresia je najvyššia v čreve a močovom mechúre. Tento podtyp pravdepodobne takisto plní dôleži tú regulačnú funkciu pri regulácii vaskulárneho tonusu a zohrávaurčitú úlohu v rámci funkcie prsných buniek.Na rozdiel od receptorov Al a Ak, distribúcia ktorých v tkanivách sa detegovala na proteínovej úrovní, sa prítomnost receptorov Am, a A 3 detegovalaxna báze...