Balabán Luboš

Polyetylén pro tvarované výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270087

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pešta Pavel, Balabán Luboš, Legeza Vasil, Říha Milan, Křivánek Josef, Filípek Evžen

MPK: C08L 23/06

Značky: výrobky, polyetylen, tvarované

Text:

...sorbovány na povrchu sazí, zatím co 2. složka - fenolický antioxidant je dávkován v práškové nebo kapalná formě přímo do polymerní směsi.Mezi zkoušenými látkami zvláštä vynikly ligninsulfonáty a technická produkty obsahující tyto funkční skupiny, která jsou známy jako sulfitová výluhy, ovšem po úpravě pH z původní kyselé oblasti na pH 6 až 8,5. Jako fenolické antioxidanty se ukázaly v těchto systémech velmi účinné některá fenoly, substituované...

Směs polypropylenu s rozvětveným polyetylénem stabilizovaná proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266862

Dátum: 12.01.1990

Autori: Orság Jaroslav, Martinec Miroslav, Balabán Luboš, Lörinz Vojtěch

MPK: C08L 23/12, C08L 23/06

Značky: světlu, polyetylénem, směs, stabilizovaná, proti, rozvětveným, polypropylénu

Text:

...stabilizovaný u výrobce 0,15 hmotnostními stabilizační přísady 1, Mosten 58432.F Koncentrát oxidu titaničitého Rykolen BRD,obsahující 45 oxidu titaničitého. G Koncentrát Samartenweiss,45 oxidu titaničitého.L Stabilizační koncentrát, obsahující 10 stabilizační přísady 1, 0,5 stabilizačnĺ přísady 3, 2 oxidu titaničitého jako separátoru a 87,5 polymerního nosiče, složeného z 80 polymeru I a 20 polymeru D.N Stabilizační koncentrát...

Polypropylen stabilizovaný proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266031

Dátum: 14.11.1989

Autori: Orság Jaroslav, Lörinz Vojtěch, Balabán Luboš, Martinec Miroslav

MPK: C08K 5/34, C08L 23/12

Značky: světlu, proti, polypropylén, stabilizovaný

Text:

...výrobky jako fólie a pásky.Vynález osvětlí následující příklady. v příkladech uváděná jsou hmotnostní, případněpoměrně pevnosti. Jako stabilizační prísady byly použity tyto látkyA Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min se základní stabilizací od Výrobce Mosten 58 412B Polypropylén-homopolymer, o indexu toku 3,2 g/10 min stabilizovaný u výrobce, 0,15 hmotnostními stabilizační přísady 1 Mosten 58 432E Koncentrát oxidu...

Směsi rozvětveného polyetylenu a kopolymeru etylen-vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 263825

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šíp Josef, Balabán Luboš, Kunz Milan, Neumann František

MPK: C08L 23/08, C08L 23/06

Značky: etylen-vinylacetát, polyetylénu, směsi, kopolymerů, rozvětveného

Text:

...následující příklady. °/o~ v příkladech uváděná jsou hmotnostní.Použité stabilizační přísady 1.R 7 ozvětvený polyethyüen, index. toku - 0,3 g/.10 ~min-. Brelen Z 1001/502), obsahující fe nolícký antioxidant .a UV absoirhér typu benzofenonu.Pro výrobu lçartáče pro sjezdové .lyžování bylo použito směsi granulátů sestávajicí z 47,5 0/0 polymeru IL, který byl u výrobce granulátu stabilizován 0,8 stabilízační přísady 5 a stopami stabilizační...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a kopolymerů etylénu s vyššími 1-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261169

Dátum: 12.01.1989

Autori: Balabán Luboš, Hupka Ladislav, Knor Zdeněk

MPK: C08K 5/34, C08K 5/07

Značky: 1-olefiny, způsob, polyetylénu, stabilizace, vyššími, kopolymerů, lineárního, etylénu

Text:

...granulovaných surovín apráškového stabilizačního koncentrátu3.1 Jako základní suroviny se použije granulované směsi lineárního polyetylenu nebo kopolymerů etylenu s vyššími 1-olefiny, které se smíchají s granulovanými ostatními polyolefinickými polymery, popřípadě s dalšími modifikátory, organickými a anorganickými barvivy a jinými zpracovatelskými přísadami.3.2 způsobem uvedeným v odst. 1.2 nebo 2.2 se připraví práškový stabilizační...

Kopolymery etylenu s propylenem nebo butylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259929

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vašátková Jiřina, Balabán Luboš, Čapka Oldřich, Pešta Pavel

MPK: C08K 5/13, C08K 5/52

Značky: propylenem, butylenem, kopolymery, etylénu

Text:

...vedle zpracování na fólie je velmi rozšířená výroba velkoobjemových nádob vyfukováním a to tak, že vyrobený granulát se mísí s různými zpracovatelskými přísadami a např. na lince Voith-Fischer je zpracováván na kanystry,sudy, konve a jiné duté předměty.Při experimentech prováděných s různými koncentračními poměry citovaného ternárního systému se ukázalo, že optimálních výsledků z technologického i ekonomického hlediska se...

Způsob stabilizace lineárních polymerů etylenu a jeho kopolymerů s propylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259619

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balabán Luboš, Legeza Vasil

MPK: C08K 5/13, C08K 5/52

Značky: stabilizace, etylénu, lineárních, propylenem, polymerů, kopolymerů, způsob

Text:

...v uvedeném teplotním rozmezí, převládá desaktivačiíí proces před oxidací.Požadované teploty polymeru nebo kopolymeru se dosáhne bud průchodem práškového polyetylénu vhodným vyměníkem,nebo takovou organizací silového hospodářství, která umožní extruzi práškového polymer-u ve vhodné době po polymeraci.(Jptimálních výsledků se přitom dosahuje v takových případech, kdy transportní médium ~ vzduch je zcela nebo alespoň částečně nahrazen...

Lineární polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 259457

Dátum: 17.10.1988

Autori: Knor Zdeněk, Hupka Ladislav, Balabán Luboš, Mašková Hana

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylen, lineární

Text:

...účinkom slunečního záření. Jak bylo zjiětěno při podrobnějším průzkumu, jde především o oxid křmičitý o vysokém povrchu. který má schopnost sorbovat na svém povrchu mnohonásobne větší množství 2-hydroxy-A alkoxybenzofenonu oproti všem ostatním lćtkám používaným proti inhibici fotodegradace.Vedle výrazných sorpčních vlastností vysoce dispergovaného oxidu křemičitého je třeba navíc vyzvednout jeho homogenizační vlastnosti. Vzhledem k...

Směs lineárního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258374

Dátum: 16.08.1988

Autori: Balabán Luboš, Legeza Vasil

MPK: C08L 23/06

Značky: polyetylénu, lineárního, směs

Text:

...vyrobí finální výrobekc) výrobce polymeru zhomoqenizuje práškový polymer s uvedenými 2 aditivy, případně dalšími zpracovatelskými přísadami a extruzí připraví požadovaný granulát. Zpracovatel zhomogenizuje tento granulát s barevným koncentrátem a vyrobí finální výrobekd) výrobce polymeru zhomogenizuje práškový polymer s fenolickým antioxidantem a extruzí připraví qranulát. U zpracovatele se zhomoqenizuje tento granulát s koncentrátem,...

Lineární polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 254545

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čapka Oldřich, Vašátková Jiřina, Balabán Luboš, Pešta Pavel

MPK: C08L 23/04, C08K 5/52, C08K 5/13...

Značky: polyetylen, lineární

Text:

...aduktů, volné fenoly, fosfit a oxidačni produkty všech 3 primárnich komponent.Při experimentech prováděných s různými koncentračnimi poměry těchto 3 složek se ukázalo, že optimálnich výsledků se dosahuje, pohybují-li se koncentrace prímárnich produktů 2,6-ditercbutylfenol vysokomolekulárni fenol fosfit v rozmezi koncentračnich poměrů (1 až 4)vyrobený granulát se v další fázi zpracovává např. vyfukováním na mikrotenove fólieo tlouščce 0,005...

Zariadenie k automatickému premiestňovaniu sklenných obalov alebo podobných predmetov na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242328

Dátum: 15.11.1987

Autori: Balabán Luboš, Šíp Josef

MPK: B65G 57/24

Značky: zariadenie, predmetov, palety, premiestňovaniu, automatickému, obalov, sklenných, podobných

Text:

...na dva pneumatické pohony 24, 25. K držiaku 21 prenášacieho mechanizmu 22 je pripevnený jeden koniec retaze 26, pričom druhý koniec je cez dvojicu volných kladiek 27 spojený so závažímobr. 3. Celé zariadenie je umiestnené v priestore medzi zoraďovacím stolom 29 výrobkov30 a valčekovým dopravníkom 31 pre pale ty 32 (obr. 4.K ovládaniu činnosti slúži okrem neznázorneného ovládacieho centra prvý ovládací spínač 33 a druhý ovládací spínač 34,...

Barevný polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 238531

Dátum: 01.11.1987

Autori: Gross Petr, Legeza Vasil, Vláčil Jan, Balabán Luboš

MPK: C08L 23/06

Značky: barevný, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Světelně stabilizovaný polyetylen pro vstřikované výrobky, obsahující stabilizátory, barviva, popřípadě další zpracovatelské přísady, které kromě základní polymerní složky obsahuje 0,015 až 0,1 % hmot. fenolického antioxidantu, který má terciální butylové skupiny v obou ortopolohách k hydroxylu a v parapoloze skupinu CH3 nebo -CH2-CH2-C-OR, kde R je hexadecyl nebo oktadecyl nebo symetrický pentaerythrityl), 0,05 až 0,3 hmot. % fosfitu typu P-...

Zpětný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240925

Dátum: 01.10.1987

Autori: Legeza Vasil, Tesao Václav, Kovanda Karel, Balabán Luboš

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, zpětný

Text:

...rameno zkrutné pružiny uchyceno na spodnin opěrném pásku ze strany výstupního otvoru tělesa a druhé rameno zkrutné pružiny je zaohyceno v horním opěrném pásku tak, aby opěrné výstupky obou opěrných pásků byly raneny zkrutné pružiny přitlačeny k vodicím žebrům tělesa zpětného ventilu.Další podstatou vynálezu je, že spodní opěrný pásek je3 240 925 rovný a horní opěrný pásek je cpatřen ve střední části prolisem tak, aby obvodové plošky obou...

Barevný polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 237731

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gross Petr, Balabán Luboš

MPK: C08K 3/22, C08K 5/52, C08K 5/13...

Značky: barevný, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevného polyetylénu o indexu toku 5 až 18 g/10 min. stabilizovaného proti účinkům slunečního záření, obsahujícího 0,015 až 0,3 hmotnostních % fenolického antioxidantu, který má v ortopolohách terciární butylové skupiny a v p-poloze skupinu -CH2-CH2-COOR, (kde R je hexadecyl, oktadecyl nebo symetricky substituovaní pentaeritrytyl), nebo metyl, 0,02 až 0,3 hmotnostních % trifenylfosfitu substituovaného alkyl nebo styrylskupinou...

Způsob stabilizace lineárního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250576

Dátum: 15.04.1987

Autori: Balabán Luboš, Nejdl Jiří

MPK: C08L 23/06

Značky: stabilizace, způsob, polyetylénu, lineárního

Text:

...antioxidantu, derivátu tetnamethylpiperidinu, fosfitu a barevného anorganického nebo organického pigmentu. Po lominutově homogenizaci, prováděne za normální teploty, dochází k desaktivaci solí kovů s přechodnou valencí obsažených v hnarevném pigmentu. Vzniklý mikrogranulát5 obsahující V kroncentrovaném stavu všechny stabilizační a barvicí přísady se míchá V množství 1 až 5 0/0 hmot. s lineárním polyethylenem. Takto vyrobené finální produkty...

Vrstvená fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247917

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kotouček Jan, Balabán Luboš

MPK: B23B 27/32, B23B 27/08

Značky: fólie, vrstvená

Text:

...hmotnostními stabilizačního koncentrátu složeného z 5 až 30 Shmotnostních derivátů piperidinu na polymerním nosiči, kterým je lineární polyetylen 0 indexu toku 7 až 17 g/10 min.Jako vhodné polymery lze uvést kombinace Eralenu FA - 7 - 15 /stabilizovaný proti termooxidační degradaci 2,6-diterc.butyl-p-krezolem v koncentraci 0,01 až 0,05 8 hmotnostníchl s 1 hmotnostním Gralenu SA - 70 - 21, který neobsahuje stabilizační přtsady proti...

Způsob výroby síťoviny z lineárního polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227214

Dátum: 15.11.1985

Autori: Čapka Oldřich, Kunz Milan, Balabán Luboš, Rejmánek Vlastimil

Značky: lineárního, výroby, polyetylénu, síťoviny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby síťoviny z lineárního polyetylénu obsahujícího stabilizátory, pigmenty a případně další zpracovatelské přísady vytlačováním extrudérem do vytlačovací hlavy a kruhových trysek, vyznačený tím, že se před vlastním vytlačováním síťoviny u polyetylénu vyrobeného na nosičovém katalyzátoru o indexu toku 0,02 až 0,30 g/10 m a průměrné molekulové hmotnosti Mz 9 . 105 až 12 . 105, váhové molekulové hmotnosti MW 1,5 . 105 až 2 . 105 a...

Vrstvená fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227549

Dátum: 01.09.1985

Autori: Martinec Miroslav, Kotouček Jan, Balabán Luboš

Značky: vrstvená, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvená fólie složená ze 3 i více polymerních vrstev obsahující 96 až 99,5 hmotnostních % polyetylenu vysokohustotního nebo nízkohustotního případně polypropylenu a 0,5 až 4 hmotnostní % stabilizačního koncentrátu, který je složen z 5 až 25 hmotnostních stabilizačních přísad jako jsou benzotriazoly, benzofenony, sulfidy, deriváty piperidinu a piperazinu, fenoly, fosfity, estery kyseliny thiodipropionové vyznačená tím, že nosičem v...

Polyetylen pro tvarované výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225255

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jelínek Jaromír, Balabán Luboš, Nečesaný František

Značky: tvarované, výrobky, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylen pro tvarované výrobky obsahující vysokohustotní polyetylen, saze, stabilizátory a případně další zpracovatelské přísady, vyznačený tím, že obsahuje 97 až 99 hmotnostních % polyetylénu, 0,5 až 3 hmotnostní % sazí s měrným povrchem 505 až 1200 m2/g, obsahujících 0,1 až 1,5 hmotnostních % popele o složení 5 až 60 hmotnostních dílů kysličníku vanadičitého, 11 až 32 hmotnostních dílů kysličníku nikelnatého a 1,2 až 32,5 hmotnostních dílů...

Stabilizační koncentrát pro nízkotlaký polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 217079

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jelínek Jaromír, Pospíšil Jan, Balabán Luboš

Značky: nízkotlaký, stabilizační, polyetylen, koncentrát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizačních koncentrátů pro nízkotlaký polyetylen obsahující polyetylen a 2 až 20 % hmotnostních stabilizačních přísad. Polyetylen ve stabilizačním koncentrátu je nízkotlaký polyetylen o indexu toku 2 až 17 g/min, který obsahuje 1 až 2,5 hmotnostních frakce o molekulové hmotnosti do 103 a 0,5 % hmotnostních frakce s molekulovou hmotností vyšší než 106.