Bacon Kevin

Deriváty kyseliny imidazo[1,2-c]pyrimidinyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6162

Dátum: 19.01.2005

Autori: Bacon Kevin, Yoshino Takashi, Urbahns Klaus, Sugimoto Hiromi, Takekawa Yuki, Shintani Takuya, Ly Tai-wei

MPK: C07D 487/00

Značky: kyseliny, imidazo[1,2-c]pyrimidinyloctovej, deriváty

Text:

...6 až 14 atómmi uhlíka alebo heteroarylovú skupinu s 5 až 10 atómmí uhlíka, kde uvedená heleroarylová skupina obsahuje až 5 heleroatómov vybraných zo skupiny zahrnujúcej S, O a N, a kde uvedená arylová skupina so 6 až 14 atómmi uhlika a heteroarylová skupinas 5 až 10 atómmi uhlíka sú voliteľne substituované na substituovateľnej pozícii jedným alebo viacerými substituentami vybranými zo skupiny zahrnujúcej kyanoskupinu, halogénovú skupinu,...

Deriváty pyrimidínu, užitočné na liečenie ochorení sprostredkovaných CRTH2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8849

Dátum: 14.04.2004

Autori: Yoshino Takashi, Ly Tai-wei, Koriyama Yuji, Tanaka Kazuho, Seki Masanori, Sugimoto Hiromi, Urbahns Klaus, Sato Hiroki, Manabe Yoshihisa, Bacon Kevin, Shintani Takuya

MPK: C07D 239/34, A61K 31/506, A61P 11/06...

Značky: pyrimidinu, užitočné, crth2, sprostredkovaných, ochorení, deriváty, liečenie

Text:

...FEBS Lett. 459, 195 - 199, 1999 Hirai a kol., J. Exp. Med., 193, 255-261, 2001). PGD indukuje migraciu a aktiváciu buniek Th 2, eozinofilov a bazofilov v ľudských bunkách prostredníctvom CRTH 2 (Hirai a kol., J. Exp. Med., 193, 255 - 261,2001 Gervais a kol., J. Allergy Clin. Immunol., 108, 982 - 988, 2001 Sugimoto a kol., J. Pharmacol. Exp. Ther., 305, (1), 347 - 52, 2003).0005 Preto antagonisty, ktoré inhibujú viazanie CRTH 2 a PGDz, by mali...

2-Fenoxy- a 2-fenylsulfonamidové deriváty s CCR3 antagonistickou aktivitou na liečenie astmy a ďalších zápalových alebo imunologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5361

Dátum: 11.03.2004

Autori: Marumo Makiko, Sugimoto Hiromi, Tsuno Naoki, Moriwaki Toshiya, Nunami Noriko, Fukushima Keiko, Li Yingfu, Hashimoto Kentaro, Urbahns Klaus, Bacon Kevin, Yoshida Nagahiro

MPK: A61K 31/403, A61K 31/439, A61K 31/4015...

Značky: dalších, deriváty, antagonistickou, astmy, 2-fenoxy, poruch, 2-fenylsulfonamidové, liečenie, aktivitou, imunologických, zápalových

Text:

...Y., Ohno T., Suzakí H. a Adachi M. Expresía RANTES normálnymi epitelovými bunkami dýchacích ciest po infekcii chrípkovým vírusom A. Am. J. Respir. Cell and Mol. Biol., 18 255 - 264, 1998 Saíto T., Deskin R.W., Casola A., Haeberle H., Olszewska B., Emest P.B., Alam R., Ogra P.L. a Garofalo R. Selektívna regulácia tvorby chemokinu v ľudských epitelových bunkách. J. lnfec. Dis., 175 497 - 504, 1997. Teda, viazanie CCR 3 a príslušného chemokínu,...

Kondenzované azolpyrimidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4815

Dátum: 18.09.2003

Autori: Gantner Florian, Miura Mami, Bacon Kevin, Kato Issei, Tsujishita Hideki, Shimada Mitsuyuki, Fuchikami Kinji, Murata Toshiki, Omori Naoki, Urbahns Klaus

MPK: A61P 29/00, A61K 31/551, C07D 487/00...

Značky: deriváty, azolpyrimidínové, kondenzované

Text:

...3 Ky-/- myši), ktoré boli životaschopné, plodné a vykazovali normálnu dĺžku života vbežných myšich životných podmienkach,odhalili, že neutrofily nie sú schopné produkovať Ptdlns(3,4,5)P 3, pokial sú stimulované agonistami GPCR, ako sú fMLP, C 5 a alebo IL-8. To preukazuje, že PI 3 Ky je jedinou PIK 3, ktorá je v týchto bunkách združená s týmito GPCR 1316. Ďalej, u týchto neutrotilov bola rovnako neprítomná PtdIns(3,4,5)P 3 dependentná...

Kondenzované deriváty azolpyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9902

Dátum: 18.09.2003

Autori: Murata Toshiki, Kikuchi Tetsuo, Miura Mami, Matsukawa Satoko, Urbahns Klaus, Omori Naoki, Gantner Florian, Yoshino Takashi, Bacon Kevin, Fuchikami Kinji, Shimazaki Makoto, Yamauchi Megumi, Tsujishita Hideki

MPK: C07D 471/14, A61P 29/00, A61K 31/435...

Značky: kondenzované, azolpyrimidínu, deriváty

Text:

...stále aktivovať GM-CSF alebo zymosanom obaleným IgG/C 3 b ktorýmkoľvek z pl 10 a, 3 alebo ô. V rovnakom čase boli odpovede sprostredkovaně G-proteínom, ako aktivácia PLCB,nedotknuté. PI 3 Ky-/- myši vykazovali zhoršený rozvoj tymocytov a zvýšenie populácii neutroñlov, monocytov, eozinofilov 14. Okrem toho, neutroñly a makrofágy izolovanć z PI 3 Ky-/- myší vykazovali závažné nedostatky pri migrácii a respiračnom vzplanutí pri reakcii na GPCR...