Baco Miloslav

Zariadenie na ochranu vodiacej skrutky sústruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252852

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poláček Jozef, Baco Miloslav, Dužek Pavol, Stanik Stefan

MPK: B23Q 11/08

Značky: ochranu, skrutky, sústruhu, vodiacej, zariadenie

Text:

...isúčaenéiho» etaivu odstraňuje ziairiaidienie nie ~oichirainu voidilaicej eikrurtiky -súetriuihu podľa vynálezu, kitioiréno ipioidsŕriaitiom je, že oichraimný .plášť je vytvorený z muihéłro neuziaitvoirenélmo tirmbkovehio tslegmenitu, krtioirý prekrý-via~ vodiaicu rslorultku v celej jej dĺžke iai je svojim jediným koncom uchyitený -v pirirube a idrulhý-m koncom je iucihytený vkionziolie ložiska, pričom plášť je .prieibeižine prieclroldlzí...

Upínací valec pre silovo ovládané skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248973

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pástor Tibor, Stanik Stefan, Baco Miloslav, Dužek Pavol, Poláček Jozef

MPK: B23B 31/30

Značky: válec, ovládané, silovo, skľučovadlo, upínací

Text:

...tesniaci veniec, pričom vymedzovanie radíálnej polohy regulačného zámku je zabezpečené skrutkami a proti radiálnemu pootočeniu piesta je v čelnej stene valca nepriebežný závitový otvor, v ktorom je umiestnená zävitová časť čapu, ktorého valcová čxast je najmenej 1,2 násobku maximálneho zdvihu piesta vo valci.Výhodou riešenia je konštrukčná jednoduchosť, zníženie možnosti poškodenia valca vplyvom obrusovanía nečistatomi, upevnenie čapu do...

Zariadenie pre náhon vodiacej skrutky obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235706

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dužek Pavol, Baco Miloslav, Šatka Augustín

MPK: B23B 19/00, B23Q 5/22

Značky: strojov, obrábacích, skrutky, zariadenie, vodiacej, náhon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynáze sa týka vyriešenia náhonu vodiacej skrutky v prevodovom ústrojenstve obrábacieho stroja, najmä sústruhu. Podstatou je, že pohon vodiacej skrutky je odvodený od náhonu vretena, cez sústavu pevných a presuvných kolies na dutý hriadeľ, z ktorého sú otáčky prenášané cez systém výmenných kolies na vodiacu skrutku, uloženú v osovom vŕtaní tohoto dutého hriadeľa. Dutý hriadeľ a vodiaca skrutka sú otáčané vždy rovnakým zmyslom. Reverzácia otáčok...

Automatický spínač pulzátora súkolia pre radenie ozubených prevodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236703

Dátum: 15.11.1986

Autor: Baco Miloslav

MPK: B23Q 5/12

Značky: prevodov, pulzátora, spínač, automatický, radenie, ozubených, súkolia

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu rieši zariadenie, ktoré zabezpečuje automatické vyvodenie nutného pohybu súkolí, v ktorých sa vzájomne zasúvajú ozubené kolesá súčasne s posunutím hociktorej z pák, slúžiacich na zaraďovanie rýchlostných resp. prevodových stupňov. Zariadenie uľahčuje a urýchľuje radenie prevodových stupňov napríklad na ručne ovládaných obrábacích strojoch. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v sústave súosých otvorov v telesách súoso uložených...

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 230278

Dátum: 15.10.1986

Autori: Patka Anton, Hladký Viktor, Baco Miloslav, Plesnivý Ján

MPK: B23B 23/00

Značky: obrábacieho, koníka, upínacie, zariadenie, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja pozostávajúce z telesa koníka, výstredníka a dvojíc spevňovacích príložiek vyznačujúce sa tým, že radiálnej časti výstredníka (1) uloženého v telese koníka (3) sa dotýka jeden koniec čapu (2) a druhý koniec čapu (2) je centricky uložený v stredovej matici (13) tlačnej príložky (6) opatrenej na svojom šikmom čele palcom (12), ktorým je spojená s koncom dlhého ramena (15) upínacej príložky (5), pričom...

Zariadenie pre mazanie hybných častí koníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231089

Dátum: 01.03.1986

Autori: Baco Miloslav, Stanik Stefan, Poláček Jozef

MPK: B23Q 11/12

Značky: částí, koníka, hybných, mazanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce optimálne mazanie hybných častí koníka obrábacieho stroja. Jeho podstatou je, že v hornej časti telesa koníka je umiestnená nádrž prepojená výhodným rozvodom s mazacou knotovou sústavou hybných častí koníka. Medzi nádržou a mazacím rozvodom je vradený mechanický ventil zabezpečujúci reguláciu spotřeby mazacieho prostriedku. Otvorením ventilu sa samospádom naplní rozvod mazacím prostriedkom a ventil...