B67C 3/00

Zariadenie na plnenie do nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18784

Dátum: 22.06.2012

Autor: Gruson Bertrand

MPK: B67C 3/00, B67C 3/22, B67C 3/04...

Značky: plnenie, zariadenie, nádob

Text:

...menšieho obsahu. Avšak v plniacich nádržiach môžu vzduchové bubliny jednoduchšie vystúpiť k povrchu výrobku plniace nádrže teda uľahčujú odvzdušnenie alebo odstránenie bublín z výrobku a sú tým viac užitočnejšie, čím je výrobok viskóznejši. Avšak stále tu zostáva problém premývania0010 Cieľonl vynálezu je navrhnúť spoľahlivé zariadenie na plnenie výrobku do nádob, ktoré umožní. minimalizovať množstvoodpadu výrobku a spotrebu premývacej vody...

Spôsob plnenia fliaš plynom, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a fľaša naplnená plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287485

Dátum: 22.10.2010

Autori: Rajský Milan, Poszert - Schwarz Štefan

MPK: B67C 3/00, F17C 5/00

Značky: plynom, spôsob, fliaš, naplnená, tohto, vykonávanie, spôsobu, fľaša, zariadenie, plnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plnenia fliaš plynom spočíva v tom, že na hrdlo fľaše sa najskôr nasadí uzáver a pri nedotiahnutom uzávere sa fľaša naplní pôsobením vonkajšieho pretlaku plynu, pričom plyn prechádza predovšetkým cez medzery a drážky v závitovej časti hrdla. Po naplnení fľaše ešte za pôsobenia pretlaku plynu sa uzáver dotiahne. Zariadenie na plnenie fliaš plynom pozostáva z rúrkového telesa (3) s pružným tesniacim koncom (4). Hrdlo (6) fľaše s nasadeným,...

Ventilová zostava na nápojový kontajner, nádobu na nápoj a spôsob napĺňania a vyprázdňovania nápojového kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 287242

Dátum: 17.03.2010

Autori: Van Baal Patrick Michael, Timp Piet Hein Willem

MPK: B67C 3/00, B67D 1/00

Značky: nápojový, kontajnera, zostava, vyprázdňovania, nápojového, napĺňania, nápoj, nádobu, spôsob, ventilová, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová zostava na kontajner na nápoj, obzvlášť sýtený nápoj ako pivo, obsahujúca puzdro a nápojový kanál s ventilovým telesom, pričom prevádzkové prostriedky sú zabezpečené na pohyb ventilového telesa, uvedené prevádzkové prostriedky obsahujú: prvé spojovacie prostriedky na spojenie nápojového kanálu s nápojovými vypúšťacími prostriedkami na vyprázdnenie kontajnera skrz alebo pozdĺž ventilového telesa a druhé spojovacie prostriedky na...

Spôsob čistenia zariadenia na plnenie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10495

Dátum: 08.01.2008

Autori: Philipps André, Czech Manuel, Saefkow Michael

MPK: B67C 3/00

Značky: nápojov, spôsob, zariadenia, čistenia, plnenie

Text:

...sa časové intervaly určujú podľa stupňa znečistenia zariadenia. Čistenie by sa tak mohlo vykonávať napr. synchrónne vždy po 3, 5, 7, lO minútach počasMôže íst o akékoľvek zariadenie alebo íistrojenstvo na plnenie nápojov. Všeobecne obsahujezariadenie na plnenie nápojov aspoň jedno plniace ústrojenstvo na nápoje s plniacou hlavicou, ďalej potom dopravné zariadenie pre fľaše, ktore je obvykle vedené v kruhu, a zariadenie na uzatváranie...

Metóda plnenia tenkostennej nádoby za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7631

Dátum: 21.06.2006

Autor: Outreman Jean-tristan

MPK: B67C 3/00, B67C 7/00, B65B 3/00...

Značky: metoda, nádoby, tepla, tenkostennej, plnenia

Text:

...a operácia sa vykonáva v úplne sterílnom prostredi.0047 Avšak pochopiteľne je, že celá linka sa zložito inštaIuje,je náročné udržiavať ju neustále v aseptických podmienka a vyžaduje si veľmi dôsledný dohľad a náročnú údržbu, čo vedie k vysokým nákladom. Pri takejto linke je potrebné siahnuť po chemickej sterilizácii, pri ktorej sa používajú chemické látky vyžadujúce určité operácie a odborné znalosti personálu, pričom výkonnosť je...

Pohon plniče lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 264023

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kühnast Bernd, Hennig Joachim, Konietschke Horst, Leipold Willibald

MPK: B67C 3/00

Značky: plniče, lahví, pohon

Text:

...3 aH c KoneHqaTúMvpmqaroM 26 ĺ Topmosnmü pmqar 19 noBopoTHo cnasan c KoneHqaTuM pmqarou-27. Hopmnenoň mToK 29 oTKnHo yxpeně.neunoro B pame 11 paöoqero nnnunpa 28 orxunuo cnnsan c Koneuqarumu pmqara MM 26, 27.Ynopm 30, 31 orpaHnqnBamT Xo Topmosámx mex 23, 24.npnnuun pa 5 oTm yćwpoñcwna no nsoöpeweunm á.cnenymmnň Hepenaua aneprnn nunrawenx 1 npoucxonnw non 3 c 6 pameHnmM B DHCYHKE M 1 coe~,unuwenbnmm nnnnnu Memny y 3 naMH. B npaKTHKe Te...