B66F 9/12

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pojazdného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12415

Dátum: 11.11.2010

Autori: Wanek-pusset Peter, Grentner Bernhard

MPK: B66F 9/12, B66F 9/18

Značky: zariadenie, kontajnera, vykladanie, nakladanie, pojazdného

Text:

...predovšetkým ako háky.0008 Pri jednom spôsobe vyhotovenia má vynález nosnú časť spojenú s podperami a v podstate pravouhlé rámy, ktoré nesú priestor vidlice. Pri tomtospôsobe vyhotovenia sa môžu rámy a podpery vyhotoviť jednoduchým spôsobom z oceľových proñlov a so zodpovedajúcou stabilitou.0009 Podľa ďalšieho spôsobu vyhotovenia vynálezu je nosnáčasť so saňami spojená s podperami a plánovaná s vodiacou časťou umiestnenou tak, aby ňou...

Vykladacie vozidlo a kombinácia vykladacieho vozidla s poklopom kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10349

Dátum: 13.01.2009

Autori: Grentner Bernhard, Wanek-pusset Peter

MPK: B66F 9/12

Značky: vozidla, vykladacieho, poklopom, vykladacie, kontajnera, vozidlo, kombinácia

Text:

...vykladacom vozidle (podrobnejši opis sa nachádza v ďalšom texte).0015 Vrámci zobrazeného uskutočnenia sa samostatný poklop 2 voľne ležiaci na kontajneri zaisťuje pomocou upínacieho popruhu 4, ktorý môže byt zavesený napriklad na výstužových plechoch. Ako vidno z obr. č. 1 a, poklop 2 je v každom rohu kontajnera zaistený proti posunutiu prostredníctvom kolíkov 5 a, ktoré zapadajú do dierok, resp. priehlbiniek 5 b.0016 Na obr. č. 2 a 3 je...

Zariadenie pre uchopenie a prenášanie radov tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 261822

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B66F 9/12, B65G 57/26

Značky: tehál, prenášanie, zariadenie, radov, uchopenie

Text:

...spoľahlivosti. Zariadenie podľa tohto vynálezu je jednoduché, spoľahlivé, výkonnejšie a výrobne menej náročné, než v doteraz známych riešení.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačené v- náryse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu vo východiskovej polohe, pričom na obr. 2 je v lpôdoryse toto zariadenie zobrazené taktiež vo východiskovej polohe.Zariadenie pre uchopenie a prenášanie radov tehál podľa obr. 1 a 2 pozostáva z nosnej...

Zariadenie pre presné polohovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 259260

Dátum: 17.10.1988

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B66F 9/12

Značky: polohovanie, zariadenie, paliet, přesné

Text:

...bud do smerov kolmých na prísun palety, alebo v osi prísunu palety nad dorazovou doskou. To bude mat vplyv na zvýšenie výkonu ukladania, nakoľko sa vylúčía stratové časy, alebo» v stiesnených pomeroch sa znížia investičné náklady na rekonštrukciu budovy. Celkove ,sa zvýši variabilnost použitia zariadenia a umožní sa jeho malosériová výroba pri plnej unifikácii dielov.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačené v pôdoryse prevedenie...

Vozík zdvihu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 258745

Dátum: 16.09.1988

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 9/12

Značky: regálového, vozík, zdvihu, zakladača

Text:

...vidlíc zvýši kapacita zakladače je, že Limožňuje dokonale využiť skladovacie priestory čo do výšky, a to» aj v prípade, keď je vozík opatrený vertikálne pevnou obslužnou plošinou alebo kabínou. je tiež výhodné, keď všetky presuvné vidlice daného vozíka zdvihu sú napojené na spoločný pohonpresuvu vidlíc. Tým sa dosiahne dokonalá synchronizácia výsuvu vidlíc a čiastočne aj úspora energie na ich pohon.Príklad vyhotovenia vozíka zdvihu podľa...

Teleskopické rameno vidlice manipulačních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257002

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slabý Vladislav, Šutý Daniel, Košťál Jaroslav

MPK: B66F 9/12

Značky: teleskopické, manipulačních, rameno, prostředků, vidlice

Text:

...díl 1, ve kterém je uloženo hnací ozubené kolo lg. Na dolním pevném dílu 1 je prostřednictvím dvou přímočarých válečkových ložisek ł vedených ve vodicích drážkách É vytvořených na horní straně dolního pevného dílu 1 výsuvně uložen střední výsuvný díl Ě nesouci odvalovací ozubené kolo łł. Na středním výsuvném dílu g je opět prostřednictvím dvou přímočarých válečkových ložisek ł výsuvně uložen horní výsuvný díl 2. odvalovací ozubené kolo łł je...

Uloženie výsuvných nosníkov vidlíc regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 256580

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rapant Bohuslav, Putera Vladimír

MPK: B66F 9/12

Značky: výsuvných, nosníkov, uloženie, vidlíc, zakladača, regálového

Text:

...1 predstavuje nárysný pohľad na časť stredného výsuvného nosníka vidlice regálového zakladača, obr. 2 bokorysný rez nosníkom v- rovine A-A z obr. 1, t. j. v mieste nosných kladíek a obr. 3 bokorysný rezUloženie výsuvných nosníkov vidlic regálového zakladače pozostáva z dvojíc nosných .kladiek 1 upevnených pomocou prvého nosného čapu 2 a druhého nosného čapu 3 na strednom výsuvnom nosníku 4 vidlice regálového zakladače. Obidve nosné čapy 2,3...

Strediace zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 242344

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ledvinka Karel

MPK: B66F 9/12

Značky: strediace, paliet, zariadenie

Text:

...tahadiel. Okrem toho, ľavé krajne ovládacie rameno 1 U a pravé krajne ovládacie rameno 12 sú na ich konci opatrené výstupkom 15, zapusteným do drážky dorazovej lišty 16. Dorazová lišta 16 tvorí pevnú súčasť rámu presúvacích vidlíc 3. Dotykové pätica 9 je tvorená dvojicou výkyvných teliesok 17, uložených na nosnom čape 18. Výkyvné telieska 17 sú .opatrené zvislým rybinovitým vedením 19. Rovnobežne s týmto vedením 19 je usporiadaný...

Presúvacia vidlica

Načítavanie...

Číslo patentu: 244345

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pražák Václav

MPK: B66F 9/12

Značky: presúvacia, vidlica

Text:

...jej pevného d.ielu s vonkajším horným pohyblivým dielom.Príklad vyhotovenie presúvacej vidlice je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na strednú časť presúvacej vidlice, obr. 2 pohľad smerom P z obr. 1 zospodu na strednú časť vidlice.Presúvacia vidlica pozostáva z pevného dielu 1, v ktorom je prostredníctvom vnútorného pohyblivého dielu uložený vonkajší horný pohyblivý diel 2. V strednej časti pevného...

Vozík zdvihu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 239193

Dátum: 15.05.1987

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 9/12

Značky: zdvihu, zakladača, regálového, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Vozík zdvihu regálového zakladača pozostáva z rámu, opatreného na jednej strane jeho dĺžky pohonným ústrojenstvom výsuvu vidlíc s hnacím hriadeľom ich výsuvu, napojeným na výsuvné mechanizmy jednotlivých vidlíc. Riešeným problémom je umožniť čo najhospodárnejšou cestou operatívne priečne presúvanie vidlíc pri zmene rozmeru palety s podmienkou, aby výsuvné ústrojenstvo vidlíc mohlo byť neustále v pohotovosti. To sa dosahuje tým, že rám (1)...

Posúvacie a indexovacie zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 229584

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sudora Rudolf, Pecka Juraj

MPK: B66F 9/12

Značky: indexovacie, paliet, posúvacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvacie a indexovacie zariadenie paliet je určené na posúvanie paliet o presne stanovenú vzdialenosť a súčasne aj jej indexovanie v tejto polohe. Posúvacie a indexovacie zariadenie pozostáva z nosnej dosky, na ktorej je uložené vedenie a ovládací valec, ktorého podstatou je, že v horizontálnom vedení je uložené teleso spojené s piestnicou ovládacieho valca. V telese je výkyvne uložený odpružený posúvač a kladka korešpondujúca s odpruženým...

Zařízení k přidržování přepravovaného materiálu při dopravě na dvoustopém motorovém vozidle, zejména na vysokozdvižném vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229484

Dátum: 01.03.1986

Autori: Prokeš Antonín, Muška Jaroslav

MPK: B66F 9/12

Značky: přidržování, vozíků, materiálů, dvoustopém, zařízení, zejména, motorovém, dopravě, vozidle, přepravovaného, vysokozdvižném

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přidržení přepravovaného materiálu při dopravě na dvoustopém motorovém vozidle i v nerovném terénu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že k nosníku je pevně uspořádán nosný rám s úchyty v nichž jsou otočně uloženy čepy řetězových kol spojených vzájemně zdvojeným náhonovým řetězem, k němuž je kolmo na směr jeho pohybu uspořádána upínací zarážka pevně spojená s nosným rámem, přičemž k zdvojenému náhonovému řetězu je oběma svými...