B66F 19/00

Prepravný kontajner s nákladom a spôsob ukladania nákladu do prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14681

Dátum: 27.07.2006

Autor: Strang Robert William Alistair

MPK: B66F 9/19, B66F 19/00, B65D 90/00...

Značky: nákladu, spôsob, kontajner, nákladom, prepravný, kontajnera, prepravného, ukladania

Text:

...polohách vkontajneri tak, že sústava, zahŕňajúca cievky a dištančné prvky, je tesne uložená medzi čelnými stenami kontajnera a dotýka sa vnútorných plôch kontajnera, aby saVýhodne je každý tvarovaný blok, blok expandovaného penového polystyrénu.Počas pohybu nákladného kontajnera sú zotrvačné sily, pôsobiace na predmety nákladu v dôsledku pohybu nákladného kontajnera, prenášané tvarovanými blokmi na konštruk ciu nákladného kontajnera.V...

Nosič bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3709

Dátum: 03.02.2004

Autor: Takáč Peter

MPK: B66F 19/00

Značky: bremien, nosič

Text:

...pred sebou. Okrem toho starým spôsobom môžeme preniesť maximálne naraz lenjedno bremeno.Pri vývoji nosiča bremien, ktorý bude tvoriť podstatu úžitkového vzoru bol kladený dôraz na bezpečný, produktívny, ľahký a zdraviu neškodný prenos bremien, ktorý dovolí pohodlne preniesť v každej ruke aj viac bremien naraz.Uvedené nedostatky v úplnej miere odstraňuje nosič bremien, ktorého pomocou ľahko a rýchlo prenesieme bremeno, jeho podstata...

Hydraulické zařízení s tažným lanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258442

Dátum: 16.08.1988

Autori: Forchheim Hans, Zschocke Christian

MPK: B66F 19/00

Značky: lanem, zařízení, hydraulické, tažným

Text:

...7 nepeMemamT maronum xonoM~pacúon 9 xeHHue nonapuo qnoňHue samnnnme ronoBKH 11, xoýopą, nonwnrnsancb no Kanawy, Bunonuamr sa 2584421man. B KopnyceBOŘHHx aamnunmx rononox 11 npeycnowpeuu npncoenuuurenbnue 3 neMeHTu 16 nnx nonaqu ynpannnmmero mnmuna, KOTODMG nonepeuenno oxasusamraosneäcwnue na saxnuuym runbsy 15. CMoTpn no nonaqe mnmnna c nouomsm npnco enunurensuux sneuenron 16, saxuunan runbsa 15 nonepenenuo xacaewcn onoü as saxnuumx Konoox...

Oběžný krokový paletový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247010

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Josef

MPK: B65G 25/00, B66F 19/00

Značky: oběžný, dopravník, krokový, paletový

Text:

...každá je tvořena jedním pojezdovým vozem, přičemž powjezdový vůz každé sudé strany je kratší 0 dva kroky než strana, kterou tvoří a pojezdový vůz každé liché strany je kratší o jeden krok než strana, kterou tvoří.Uspořádáním podle vynálezu je umožně 4no zastavení palet vždy na stejném místě pri bezrázovém a tím i bezporuchovém provozu, přičemž zařízení vyžaduje minimální prostor.Na pripojených výkresoch je zlnázorněn příklad provedení...