B66D 1/00

Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288179

Dátum: 14.03.2014

Autori: Šmál Peter, Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

MPK: A01G 23/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: lanové, palivovými, zariadenie, článkami, rekuperačné

Zhrnutie / Anotácia:

Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami (10) na dopravu nákladov po nosnom lane (1), najmä na približovanie vyťaženého dreva (19), ktoré využíva gravitačnú energiu lanového vozíka (18) a nákladu (19) na pohon elektrického generátora (8) prostredníctvom navíjacieho zariadenia (3) a spojky (5), pričom elektrické napätie z elektrického generátora (8) slúži na elektrolýzu vody v palivových článkoch (10), pri ktorej vzniká kyslík...

Spôsob nezávislého ovládania bubnov v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 288105

Dátum: 10.07.2013

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: B66C 21/00, B61B 7/00, B66D 1/00...

Značky: sústave, bubnov, nezávislého, ovládania, čase, prekrytom, vozíkov, lanových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nezávislého ovládania bubna zdvíhacieho, resp. ťažného lana v každom lanovom vozíku v sústave lanových vozíkov, ktoré sú poháňané obežným lanom, resp. pohybujúcim sa lanom, ktoré rotuje, resp. pohybuje sa v ľubovoľnom smere tak, že v každom lanovom vozíku je bubon v prekrytom čase nezávisle ovládaný tak, že práca každého lanového vozíka nie je závislá od ostatných lanových vozíkov v sústave lanových vozíkov, pričom spôsob ovládania bubna...

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 288103

Dátum: 10.07.2013

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan

MPK: B66D 1/00, B61B 7/00, B66C 21/00...

Značky: sústave, spôsob, navíjania, nezávislého, lanových, vozíka, každého, prekrytom, ovládania, vysúvania, pohybu, súčasného, vozíkov, aktívneho, čase

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania nezávislého pohybu lanových vozíkov od seba a ku sebe po nosnom lane a spôsob súčasného ovládania pohybu lanových vozíkov a aktívneho vysúvania alebo navíjania zdvíhacieho alebo ťažného lana v lanových vozíkoch je zabezpečený obežným lanom, ktoré rotuje vždy v jednom smere podľa potreby, pričom spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov po nosnom lane je zabezpečovaný tak, že vozíky (7a, 7b)...

Spôsob nezávislého ovládania bubnov v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5926

Dátum: 04.11.2011

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: B66C 21/00, B66D 1/00, B61B 7/00...

Značky: čase, bubnov, prekrytom, ovládania, sústave, lanových, vozíkov, spôsob, nezávislého

Text:

...rovnakým smerom ako je smer rotácie obežného lana, čím sa zabezpečí neutrálny chod bubna Q. Spôsob použitia reverzného chodu bubna Q sa realizuje tak,že rozpájateľná lanovníca 9 vo vozíkoch sa poháňa prostredníctvom obežného lana g rovnakým smerom ako je smer rotácie obežného lana i v obežnom lanovom systéme. Vo vozíkoch v sústave lanových vozíkov, kde je potrebný reverzný chod bubna Q sa odaaretuje spojka z, zaaretuje sa spojka resp. brzda M...

Spôsob ovládania nezávislého pohybu každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase a spôsob ovládania súčasného pohybu a aktívneho vysúvania alebo navíjania lana každého vozíka v sústave lanových vozíkov v prekrytom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5851

Dátum: 04.10.2011

Autori: Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef

MPK: B66C 21/00, B66D 1/00, B61B 7/00...

Značky: každého, vozíkov, spôsob, čase, prekrytom, pohybu, nezávislého, ovládania, sústave, súčasného, aktívneho, vozíka, vysúvania, lanových, navíjania

Text:

...lana 3 v obežnom lanovom systéme. Zaaretovaním kotúčovej brzdy Qh sa zaaretuje bubon čím dochádza ku zaaretovaniu zdvíhacieho resp. ťažného lana. Zaaretovaním brzdy ah na voľne vedenej vetve 3 h obežného lana 3 sa lanový vozík 1 h unáša v smere pohybu voľne vedenej vetvy 3 h obežného lana 3, čím je zabezpečený pohyb vozíka 1 h po nosnom lane 1 v smere rotácie vetvy 3 h obežného lana 3. Takýmto spôsob dochádza k tomu, že lanové vozíky 1 h, 1 h...

Špeciálny lanový vozík s reverzným systémom bubna a spôsob ovládania bubna lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5842

Dátum: 04.10.2011

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Šmál Peter

MPK: B66D 1/00, B61B 7/00, B66C 21/00...

Značky: reverzným, vozíka, špeciálny, ovládania, vozík, bubna, lanového, spôsob, lanový, systémom

Text:

...opatrená dvomi brzdami na obežnom lane, ktoré sú pevne spojené s rámom vozíka.Reverzný systém V tejto variante vozíka pozostáva z lanovnice umiestnenej na ložiskách, kužeľového planétového kolesa na lanovnici, kužeľového planétového kolesa na bubne, lcužeľových satelitov umiestnených rotačné na rotačnom kotúči. Kužeľové satelity sú umiestnené medzi kužeľovýrni planétovými kole sami.Hlavný chod bubna spočíva v tom, že sa odaretuje kotúčová...

Pohonné zariadenie zotrvačníka gyrolanovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5709

Dátum: 05.04.2011

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

MPK: B66C 21/00, B61B 7/00, B66D 1/00...

Značky: pohonné, zotrvačníka, gyrolanovky, zariadenie

Text:

...Pri svojej činností používa údaje zo snímačov otáčok bubna, zotrvačníka a údaj o skutočnej rýchlosti pohybu vozíka po nosnom lane.Spôsob pohonu vo fáze vyťahovania prázdneho vozíka spočíva v tom, že na navijanie ťažného lana na navíjacie zariadenie je použitá energia naakumulovaná v zotrvačniku, ktorá sa do bubna prenáša cez variátor, riadený z elektronického riadiaceho systému. Zmena smeru otáčania bubna je zabezpečená pomocou prídavnej...

Zariadenie na výrobu elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5702

Dátum: 04.03.2011

Autor: Horák Stanislav

MPK: B61D 43/00, B61B 12/00, B66D 1/00...

Značky: výrobu, elektrickej, energie, zariadenie

Text:

...elektrickú energiu nielen priamo spotrebovávať ale prebytok aj odvádzať do verejnej rozvodovej siete.V neposlednom rade, technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru má veľmi pozitívny dopad na životné prostredie. Dochádza k úspore spotreby elektrickej energie a jej výroba sa uskutočňuje bez nutnosti čerpania prírodných zdrojov a nevytvára negatívne vplyvy na životné prostredie.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese na obrázku...

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie so zotrvačníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287441

Dátum: 02.09.2010

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

MPK: A01G 23/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: rekuperačné, zotrvačníkom, lanové, zariadenie, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie s mechanickým pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva mechanický zotrvačník na akumulovanie gravitačnej energie vozíka s nákladom vo forme kinetickej energie, ktorá je následne použitá na pohon lanového zariadenia.

Termoelektrické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287413

Dátum: 18.08.2010

Autori: Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

MPK: A01G 23/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: lanové, termoelektrické, zariadenie, rekuperačné

Zhrnutie / Anotácia:

Termoelektrické rekuperačné lanové zariadenie s elektrickým, resp. hybridným pohonom (5) na dopravu nákladov (8), ktoré využíva energiu vo forme tepla vznikajúcu v brzdovom systéme (14) navíjacieho zariadenia (3), ako zdroj energie na dobíjanie trakčného akumulátora (6) pomocou termoplastických článkov (15) počas brzdenia, resp. pribrzďovania navíjacieho zariadenia (3) brzdovým systémom (14) predovšetkým vo fáze gravitačného približovania...

Pneumatické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287412

Dátum: 18.08.2010

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

MPK: B61B 7/00, A01G 23/00, B66C 21/00...

Značky: rekuperačné, zariadenie, pneumatické, lanové

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické rekuperačné lanové zariadenie s tlakovzdušným pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva vzduchový akumulátor (6) na akumulovanie gravitačnej energie vo forme stlačeného vzduchu, ktorý je zdrojom energie na turbínový pohon lanového zariadenia, resp. na vytiahnutie prázdneho lanového vozíka (7).

Hydraulické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287411

Dátum: 18.08.2010

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: A01G 23/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: lanové, hydraulické, rekuperačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické rekuperačné lanové zariadenie s hydraulickým pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva na pohon hydrogenerátora (4) gravitačnú energiu nákladu vo fáze gravitačného približovania nákladu dole svahom.

Mobilná zdvíhacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15108

Dátum: 22.01.2009

Autori: Carr Symond Anthony, Carr Andrew Laurence

MPK: B60P 3/022, B60P 1/02, B62B 3/065...

Značky: mobilná, zdvíhacia, zostava

Text:

...6, ktoré sú usporiadané ako dva páry (8 a 10) zdvíhacích zariadeni 6 rozmiestnené po dĺžke rámu 2 konštrukcie, ktorý je v príklade uskutočnenia znázornenom na obr. 1 obdĺžnikový.0009 Vniektorých príkladoch uskutočnenia môžu zdvíhacie zariadenia 6 každé zahŕňať hydraulický zdvihák pre naddvihovanie alebo znižovanie príslušného zdvíhacieho zariadenia. Tieto zdvíhacie zariadenia 6 môžu byť individuálne ovládateľné tak, že konštrukčný prvok...

Víceúčelový, rádiem řízený naviják

Načítavanie...

Číslo patentu: 237538

Dátum: 15.12.1986

Autori: Réman Zdeněk, Šnoblt Čestmír, Stejskal Miroslav, Horek Přemysl

MPK: B66D 1/00

Značky: naviják, víceúčelový, řízený, rádiem

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelový, rádiem řízený naviják, se týká lesnictví, konkrétně sousřeďování dříví v lanovkových terénech, nevylučuje se využití navijáku v jiných oborech pro rozvoz a dopravu materiálu v terénně obtížných podmínkách. Vynález řeší bezpečnou práci navijáku i v nejtěžších terénních podmínkách. Podstatu vynálezu tvoří dva samostatně naháněné bubny zabudované včetně motorové jednotky v rámu tvaru pontonu. Každý buben je opatřen samostatnou spojkou...