B66B 3/00

Výťah s ovládacím panelom kabíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13486

Dátum: 01.04.2005

Autori: Taiana Dennys, Felder Hugo, Aluisetti Marco

MPK: B66B 1/46, B66B 3/00

Značky: kabiny, ovládacím, výtah, panelom

Text:

...kabíny premontáž výťahu. ktorý je voľne kontigurovateIný, nenákladný, pre užívateľajednoducho nastaviteľný, použlvajúci dobre zavedené štandardné súčiastky a je esteticky atraktívny pre užívateľa.0015 Ovládací panel kablny. ktorý rieši tento problem podľa vynálezu, je nárokovaný vnezávislom nároku 1. Tento nárok sa týka výťahu s ovládaclm panelom kablny na registrovanie privolanía výťahu, obsahujúcim tlačidla citlivé na dotyk, pričom tieto...

Zařízení pro zkoušení funkce hlídače nosných lan výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257934

Dátum: 15.06.1988

Autor: Jiřík Jaroslav

MPK: B66B 3/00

Značky: hlídače, zařízení, nosných, zkoušení, funkce, výtahu

Text:

...segmenty dostatečně podloąžena. Uvolněné lano pak musí působit na hlídač lan tak, že dojde k přerušení řídícího obvodu výtahu. Vhodné je volit výšku podkládacích segmentu takovou, aby zkoušené lano bylo natolik uvol.něno, že může být vyjmuto z drážky hnecího lanového kotouče. Ta- Řková situace dostatečně simuluje stav jeho nadměrného prodloužení,uvo 1 nění nebo přetržení. Tuto situaci lze také navodit použitím dvou zařízení pro zkoušení...

Nosič informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256425

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fiala Václav

MPK: B66B 3/00

Značky: informace, nosič

Text:

...současně polohovou informací. Po zjištění potřebné délky nosiče informace se z pásu odstříhne určitá část, na jejichž koncích se provedou třetí otvory 5, do nichž se vloží s upevní výztužné vložky Q.Tretí otvory Ž, nebo některé z nich, a rovněž i upevnění výztužných vložek Q Je možno též provést přím na staveničti. Za třetí otvory 5 Je.pak nosič informace upovněn v ěechtě výtahu s je zejištěno jeho trvalé napnutí Je-li vzhledemk délce nosiče...

Zapojení pro důlní signalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255129

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 3/00

Značky: zapojení, signalizaci, důlní

Text:

...zavěšena jedna těžní nádoba 5. Ke spodní částiobou těžních nádob 5 je připojeno vyrovnávací lano pg. obě lana gł, gg jsou od těžníchnádob 5 galvanicky oddělena. Pro lepší názornost je mezi konce obou lan pl, gg zapojenpouze jeden dílčí elektrický obvod §. Ve víceetážové těžní nádobě 5 jsou jednotlivé dílčí elektrické obvody § vzájemně spojeny do série. Těžní lano gl s vyrovnávacím lanem Q tvoří pohyhlivý proudový okruh. Každý dílčí elektrický...

Zapojení k signalizování z pohybujících se těžních nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 254530

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 3/00

Značky: zapojení, těžních, nádob, pohybujících, signalizování

Text:

...průmyslové frekvence, která se V pohyblivém proudovém obvodu superponuje s prüběhem kladných a záporných impulsů a způsobuje jejich kolísäní, což má za následek nespolehlivou funkci.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny zapojením k signalizování z pohybujících se těžních nádob, u něhož je pohyblivý proudový okruh tvořen těžním a vyrovnávacím lanem,která jsou V každé těžní nádobě svými konci spojena s dílěími elektrickými obvody, z...

Zapojení pro vyhodnocení časově vybraných signálů snímaných z těžního lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 231373

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 3/00

Značky: časově, těžního, snímaných, vybraných, zapojení, signálu, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká důlní elektronické signalizace a řeší zapojení pro vyhodnocení časové vybraných signálů snímaných z těžního lana, které jsou vysílány z jedoucí těžní nádoby přes těžní lano do strojovny. Uvedené zapojení sestává ze snímače signálu, tvořeného vazebním transformátorem, z generátoru selekčních impulsů, přijímače, dvou hrdel, dvou špičkových detektorů, inhibitoru, disjunktoru, Scheferova logického členu, dvou výkonných zesilovačů...