B65H 75/28

Cievka na kordovité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 280992

Dátum: 07.06.1995

Autor: Stocchi Vasco

MPK: B65H 75/28, F16B 2/24

Značky: cievka, materiály, kordovité

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná cievka na kordy a podobné materiály obsahuje v podstate valcovité jadro (3) a dvojicu kotúčovitých prírub (4) na vymedzovanie návinu na jadre. Jedna z nich je vybavená vybraním (6), ležiacim v blízkosti jej obvodového okraja (4a) na vsunutie konca kordového materiálu a príchytkou (8) na pridržiavanie konca kordového materiálu v návine na cievke k vonkajšiemu povrchu (4b) príruby (4). Z vonkajšieho povrchu (4b) príruby (4) vybieha v...

Lanová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268620

Dátum: 14.03.1990

Autori: Červený Václav, Techl Jiří

MPK: B65H 75/28

Značky: koncovka, lanová

Text:

...ocelového leneuníetłn v podélnén kuželovén otvoru ocelového pouzdra. Podstata vynélezu apočívé v ton, že lezi vnitřní kuželovou plochou ocelovdho pouzdra e vélnnvýo povrchem neizoloveného konce ocelového lene Jeou vloženy ocelové eegnenty. Ocelové segmenty jsou ne vnéjií etrenč opetřeny kuželovýn povrchem e ne vnitřní etrené jsou opetřeny zévite. Malý průměr zévitu je roven průměru neizoloveného konce ocelového lane v nilinetrech. zmenšeného...

Válcové těleso, zejména dutinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265841

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trhlík Jiří, Soukup Jiří, Kubata Milan

MPK: B65H 75/28

Značky: válcové, dutinka, zejména, těleso

Text:

...toto záchytné místo lze navinout zálohu přízą aniž je bráněno jejímu odvíjení, záchytná místa lze vyrobit na obou okrajích dutinky, tím je zajištěna možnost neorientovaného vkládání dutinky do cívkověho rámu, přičemž záchytná místa, jež ee nepodílí na zachycení příze, nebrání odvíjení příze. ą Další výhody a význaky předloženého výnálezu jsou patrny na přiložených výkresech a následujícím popisu příkladu provedení,kde značígbr. 1 - Celkový...

Mechanismus uchycení počátku svitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240903

Dátum: 01.10.1987

Autor: Veselý Vladimír

MPK: B65H 75/28, H01G 13/02

Značky: svitku, uchycení, počátku, mechanismus

Text:

...počátku svitku v pracovní poloze. Ná obr. 2 je znázornäna vzájemná poloha navíjených materiálů před uchycením počátku svitku. Na obr. 3 jsou znázornčny navíjené materiály v okamžiku, kdy začíná navíjení svitku.Pásy navíjených materiálů lg jsou vgdeny kolem jádrove trubičky łž. Pohybovým členem 5 je nosiľválcovacího válce přesunut do pracovní polohy, přičemž válcovací válec l přitiskne pásy navíjených materiálů lg k jádrová trubičce L 5....

Způsob vytváření zachycovače nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251228

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kaufhold Manfred, Rode Georg, Duda Karl

MPK: B65H 75/28

Značky: nitě, vytváření, zachycovače, způsob

Text:

...B nem Qacxoň ur.3 - Hacrnuavü paspes oömaworo Kopuyca narponaur.4 - qacrnnumů paspes Bpamammerqcx Kopnyca naTpoHanenue nnreynannnsarenn B HaTDOHe IIDOHCXÓHHT CIIQILYIOHIPIM OĎDBSOM.B narpone, Ha TOKapHOM cwanxe npope 3 aeTcnBHewHan xanaaxa 3 Ha onpeneneHHoM pacćronnun or Konua Kanaaxu 2. Baran npopesamr Bnyrpenumm KaHaaKv 4 B oň me ycranoaxe. Bnemaxa Kauaaxa 3 n nnyrpennnx Kanasxa 4 nonmnu Haxourbcn B cTeHxe Touuo nporuBononqxHo pyr...