B65H 63/02

Zariadenie na kontrolu priechodu prameňa cez kalandrovacie valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 278501

Dátum: 11.07.1995

Autor: Šimůnek Josef

MPK: B65H 63/02, D01H 13/16

Značky: zariadenie, kontrolu, priechodu, válce, kalandrovacie, prameňa

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu prechodu prameňa cez kalandrovacie valce (2, 3), do zvinovacej hlavy (6) preťahovacieho stroja obsahuje snímaciu tyč (8), osadenú výkyvne v priestore pod kalandrovacími valcami (2, 3) a vodivo spojenú s jedným koncom elektrického obvodu. Koncu snímacej tyče (8) je priradený elektrický kontakt (5), ktorý je spojený s druhým koncom elektrického obvodu. Snímacia tyč (8) je pevne osadená v pätke (9), ktorá má tvar plochého...

Zařízení pro přidržení příze u automatických soukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255708

Dátum: 15.03.1988

Autori: Potoček Mojmír, Šimáček Jaroslav

MPK: B65H 63/02, B65H 67/04

Značky: příze, strojů, soukacích, automatických, zařízení, přidržení

Text:

...a význaky předloženého vynálezu jsou patrny z následujícího popisu příkladného provedení, které je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu, kde značí obr. 1 pohled nazařízení v činnosti, tj. příze je v klidu a držena a obr. 2 je pohled na zařízení v klídové poloze, kdy příze volně prochází prostorem mezi prvky zeřizení.Nehybné rameno § je prostřednictvím příchytné patky g upevněno na neznázorněném rámu stroje. Druhý konec nehybného...

Zařízení pro zjišťování přítahů příz na prstencovém dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 251213

Dátum: 11.06.1987

Autori: Herold Frank, Tolkmitt Uwe, Fritzsche Werner, Fiedler Gerhard

MPK: B65H 63/02, D01H 13/16

Značky: dopřádacím, příz, stroji, prstencovém, zjišťování, zařízení, přítahů

Text:

...1 Pasuemeuue anexrponon Memnyĺauwnnmm annaparom H nnreaonureneu u Ha öannouoorpaunquwenbuon KonbueOur. 2 Pasnemenne snexrpona na nnweaonureneoHa mnr.1 ňoxaaano paanemenue snexTpoa Ě Ha nsonnwope 6 MeKnY nurumuuu annaA pawnu 2 nHnwenonuTeneM 7.Hpn pasueuennn no ®Hľ.ĺ,Kp 0 MB roro, anekrpon 4 yxpennen c nouomnm uaonxropać na USHHOHOOFDQHHWHTEHBHOMKonbua 8, no non Hnŕeaouureneu 7, H oñpamen nonepxH 0 cTbm anexwpona 4 x npamammeücn...

Zařízení pro brzdění a oddálení cívky od hnacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237916

Dátum: 15.03.1987

Autori: Ptáček Jaroslav, Kaše Oldřich Ing

MPK: B65H 63/02

Značky: cívky, prostředků, hnacího, oddálení, brzdění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro brzdění a oddálení cívky od hnacího prostředku, zejména na textilních strojích, sestává z brzdicí hrany na výkyvném držáku, která na šířce povrchu návinu cívky vyvozuje třecí sílu působící v podstatě dostředně k ose cívky, přičemž pro rychlou reakci je výkyvný držák s brzdicí hranou zespodu podepřen horním ramenem odpružené úhlové páky, jejíž druhé spodní rameno je opatřeno závorou s aretačním zářezem, přičemž závora je v dosahu...

Hlídač nitě textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240438

Dátum: 15.12.1986

Autori: Chrástová Viera, Bezák Addej, Eíž Jozef, Jamrich Anton, Matyašovský Ján

MPK: D01H 13/14, B65H 63/02

Značky: textilního, stroje, nitě, hlídač

Text:

...cxeMoü mnm B Gnome enoncnnnoñ cMoJm. ET 01 nnwenaćmonamem HGIIOCpGJIGTBBHHO saxpemmewca B Maca-e CIeMRE nesamtcmuxo or noJIomerma. OH oóecneumaecr nmnosemrym ouemcy nnxeuna BMTI B 1460178 GWWM- Bzmmme Memamero Hanpmxezma ymerxsmaemcn ,no Mm-IYIMYIAB 3 mm Hnwenaómoxzamexb He rpeóyer yxoaxa. Ha crexcJIFIHHOM maske camorłncmuremnuü aqxžxexcw IIQOESZBOJIETOH, Kampaň npenozrspamaem aarpaanerme.Msoópewełme óoazee ,ueTauLHo IIOHCHHGTCH Ka...