B65H 59/00

Zariadenie na navíjanie cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1615

Dátum: 12.08.2004

Autor: Schmalholz Peter

MPK: B65H 54/28, B65H 59/00

Značky: cievok, zariadenie, navíjanie

Text:

...že chybne napätie nite a zvlášť meniace sa napätie nite medzi okrajom cievky a stredom cievkyvedie ktomu, že niť padá dole z okraja cievky 9, ako je znázomené na obr. 3. Z obr. 3 jezrejmé, že niť l spadla dole z okraja cievky 9 na jadro cievky 8 a v ďalšom slede by sa navíjala okolo jadra cievky. Toto spadnutie nite sa môže prejaviť už pri procese výroby cievky na výrobnej kapacite a môže viesť kzastaveniu stroja, alebo sa prejaviť pri...

Zapojenie pre meranie a nastavovanie integračnej konštanty I-člena regulátora pnutia navíjacej skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265788

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hudák Karol

MPK: B65H 59/00, D01H 13/16

Značky: skrinky, i-člena, zapojenie, konstanty, integračnej, regulátora, pnutia, navíjacej, nastavovanie, meranie

Text:

...meranie I-členaregulátora pnutia, podľa ktorého meraný I-člen je pripojený na meracie zariadenia, a svojimvstupom je cez prepínač spojený so zdrojom napätia, kým svojím výstupom je paralelne pripojený jednak na voltmeter a jednak na blok komparačných obvodov, ktorý je pripojený vstupom na výstup generátora signálov a svojim výstupom na vstup čítača spojeného displejom.výstupné napätie I-člena vstupuje do bloku komparačných obvodov, ktoré...

Hnací válec pro pohon navíjené kuželové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261950

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vajda Andrej

MPK: B65H 59/00, B65H 54/42

Značky: pohon, hnací, navíjené, válec, kuželové, cívky

Text:

...resp. aby se s rostoucí velikosti návinu přize na dutince nepatrně zvětševala nebo zmenšovala podle potřeb, se může zajistit převažujícim půaobením postrannich rotačních dílů hnacího válce s vyloučením nebo se značným omezením funkce doposud přiřazovnné zejména střednimu rotačnímu dílu hnąciho wálce spojeného pevne s poháněným.hřídelem.Uvedené nevýhody a nedostatky známých hnacích vàlců prp pohon navíjených kuželových.civek si klade za...

Zařízení k navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 261922

Dátum: 10.02.1989

Autori: Talach Jaroslav, Voda Karel, Holas Antonín

MPK: B65H 59/00, B65H 54/42

Značky: navíjení, zařízení, příze

Text:

...rotačnímu dílu hnecího válce spojeného pevně 3 poháněným hřídelem.Vynález si proto klede za úkol vytvořit takové zařízení k navíjení příze na otočnou kuželovou dutinku, které by eplñovalo výše uvedené požadavky, přičemž jeho podstata epočívá v tom, že na středním dílu spojeném pevné s poháněcím hřídelem je uspořádáno otočné pouzdro.Účinky řešení podle vynálezu se projevují ještě v tom, že pouzdro může být vyrobeno z vhodného plastu, e malým...

Hnací válec pro pohon navíjené kuželové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261921

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vajda Andrej

MPK: B65H 54/42, B65H 59/00

Značky: válec, pohon, kuželové, cívky, hnací, navíjené

Text:

...prostředí vždy možná a tím se vyloučí chybné funkce diferenciálního převodu.Další výhody a účinky uspořádání hnacího válce podle vynálezu jsou dále patrny z připojeného obrázku, který ukazuje jednu z možných základních variant řešení daného problému a z popisu tohoto příkladného provedení.Na poháněním hřídeli l se stálými otáčkami je např. pomocí osazeného závitového čepu g uchyceno otočne alespoň jedno planetové kolo Q a kuželovým...

Zařízení pro odtahování a navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 244364

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rosík Peter, Valent Mikuláš, Hašpica Jaroslav

MPK: D01H 1/12, B65H 59/00

Značky: zařízení, odtahování, příze, navíjení

Text:

...sinterkorundu se dosahuje dostatočné životnosti. Vhodnou volbou opásání a vůle brzdícího kroužku lze tak dosáhnout vysoké odtahové napětí v přízi, že pro některá použití nejsou již nutné další brzdičky spod.Pro lepší pochopení podstaty vynálezu jsou přiloženy obrázky příkladného provedení, které jsou blíže popsány v následujícím popise. Na obr. 1 je schematický nákres uspořádání mechanického rotačního zásobníku podle vynálezu, na obr. 2 je...

Zařízení pro kompenzaci rozdílu přiváděcí a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254836

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nestrojil Ladislav, Čech Miloslav, Zatloukal Radomír

MPK: B65H 59/00, B65H 77/00

Značky: příze, přiváděcí, kompenzaci, rychlostí, navíjecí, zařízení, rozdílu

Text:

...obslužného automatu v ůeeku zapřádání.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na obr. 1, který představuje nárysně znázornění zařízení, obr. 2 představuje půdorysné znázornění zařízení a obr. 3 předsťavuje uspořádání pneumatického kompenzátoru na stroji.Příkladné provedení zařízení znázorněné na obrázcích t a 2 sestává ze základního plochého těleea 1, ve kterém je vytvořenadutina z vhodně tvarovanou stěnou 3 a výetupkem 4. Dále...

Hřebenové brzdové ústrojí příze pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253894

Dátum: 17.12.1987

Autor: Havlík Jaroslav

MPK: B65H 77/00, B65H 59/00

Značky: ústrojí, hřebenové, brzdové, textilní, příze, stroje

Text:

...přítomnosti příze lj na neznázorněné předlohově cívce,buä po přetrhu příze l§, nebo po dosoukání předlohové cívky nepřítomnost příze lg.Hřebenové brzdové ústrojí dále obsahuje kontrolní páku lg výkyvně uloženou na čepu gg a tvoŕenou jednak přídržným ramenem gg opatřeným na svém volném konci dvojici přidržovačů gg uspořádaných proti dvojici vedle sebe umístěných pevných brzdových trnü l, jednak pružným ramenem Q pro styk s výkyvným brzdovým...

Způsob ovlivňování mechanicko-fyzikálních vlastností navíjených nití na niťová tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251629

Dátum: 16.07.1987

Autori: Prášil Vladimír, Hes Luboš, Ursíny Peter

MPK: D01H 13/10, B65H 59/00

Značky: tělesa, tohoto, způsobu, niťová, nití, ovlivňování, provádění, způsob, mechanicko-fyzikálních, zařízení, navíjených, vlastností

Text:

...závislost obvodových napětí at na polomoru ri a obr. 2 znázorňuje grafickou závislost výslednáhopoměrného navíjecího napětí q/r / na poloměru ri pro případ tehových sil v niti při 0nevíjení niĺovych tälee. Obr. 3 pak znázorňuje schematicky zařízení pro ovlivňovíní mochanicko-fyzikdlních vlastností nevíjených nití na nitová telesa podle vynálezu.Způsob epeěiví v tom, že se reguluje vstupní tahoví eíla v níti, eventuálně přít 3 251629lak...