B65H 23/04

Spôsob a zariadenie na zmenu smeru pohybu pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287230

Dátum: 03.03.2010

Autori: Richert Withold, Bünten Rolf

MPK: B65H 23/04

Značky: pásov, pohybu, změnu, směru, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu obracania a zmeny smeru pohybu pásov (1), osobitne tenkého horúceho pásu. Pás možno v ľubovoľnom uhle odchyľovať pomocou aspoň jedného odchyľovacieho bubna s valčekovými traťami (5) umiestnenými na obvode odchyľovacieho bubna a tvorenými väčším počtom jednotlivých valčekov. Plastickým a elastickým deformáciám sa zabraňuje tým, že šírka jednotlivých valčekov (4, resp. R1 až R6) je od jednej valčekovej trate (5) k ďalšej...

Zariadenie na podávanie fólií na výrobu fóliových vrecúšok a zariadenie na výrobu fóliových vrecúšok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 30

Dátum: 02.12.2002

Autori: Wild Hans-peter, Kraft Eberhard

MPK: B65H 23/185, B65H 23/04

Značky: podávanie, fóliových, fólií, zariadenie, výrobu, vrecúšok

Text:

...je držaný v držiaku g zasobných kotúčov. ktorý sa dá poháňat pohonom. Fólia je znázornená ako odvinutá zo zásobného kotúča á.Za zásobným kotúčoni j je usporiadané zariadenie Q na snímanie fólie. Zariadenie Q na snímanie fólie zahrnuje viaceré obvádzacie valce Z. l lg. ll a dva Iyrovnávacie valce g. 9. Obvádzacie a vyrovnávacie valce Z. §. 9. j. l 6. 2 sú usporiadané tak. aby fólia 2 bola vedená v uvedenom poradí prvým obvádzacím valcom Z....

Zařízení pro posuv pásu materiálu opatřeného registračními značkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252460

Dátum: 17.09.1987

Autor: Knecht Siegfried

MPK: B65H 23/04

Značky: značkami, opatřeného, pásu, posuv, materiálů, registračními, zařízení

Text:

...přes svčtlovod lj snímány registrsční znpčky, nelézpjíci se na pásu 2 materiálu.Zařízení pracuje následujícím způsobemPři normélním posuvu pásu Q materiálu je poháněn druhý transportní válce g druhým hřídelem 1, dvojici ozubených kol 2, lg 2 volnoběžkou ll. Průměr druhého tronsportního válce g je zvolen tak, rby jeho obvod byl přibližně o 0,2 mm menší než je vzdálenost registnzčních znrček j materiálu. Posuv pásu Ž mtteriélu je tedy 0 něco...