B65G 7/00

Pomocné zariadenie na otáčanie aspoň jedného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5919

Dátum: 17.11.2006

Autori: Sampedro Angel, Samour Eric

MPK: B65G 7/00

Značky: aspoň, zariadenie, jedného, kontajnera, otáčanie, pomocné

Text:

...medzi ložiskom a západkou a povrch vačky vymedzenej v druhom prvku medzi ložiskom a západkou, kde bežec sa posúva po povrchu vačky- rameno obsahuje náboj a osový čap, náboj je pevne spojený so manipulujúcou vetvouramena, otáčavý vložisku okolo osi ramena apreniknutý pozdĺžnou lineárnouštrbinou rozprestierajúcou sa pozdĺž tvoriacej krivky rovnobežnej s osou, čap sa osovo posúva vnábojí a je pevne spojený so zaisťovacou západkou, odisťovací...

Zariadenie na prepravu nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 277166

Dátum: 18.11.1992

Autor: Košík Eduard

MPK: B62B 3/06, B62B 3/04, B62B 3/10...

Značky: zariadenie, prepravu, nádob

Zařízení pro přesouvání nábytkových dílců mezi pracovními jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262906

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kříž Emil

MPK: B65G 7/00

Značky: nábytkových, jednotkami, přesouvání, zařízení, pracovními, dílců

Text:

...je spojen s levým nožovým vedením s unašeči ll krátkého přesunu lg. Obě levá nožová vedení lg, lg s unašeči ll jsou posuvná na levé vodici tyči l§ uchycené na pevnám stole lg zařízení. Na naháněcim hřídeli § je také posuvněĺubhyceno další posuvné unášecí ozubené kolo lg a posuvný unášecí ozubený pastorek lz. Do posuvného unášecího ozubeného kola lg zapadá pravý ozubený hřeben dlouhého přesunu lg, který je spojený s pravým nožovým vedeníms...

Zařízení pro přesun elektromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256323

Dátum: 15.04.1988

Autor: Maupic Jiří

MPK: B65G 7/00

Značky: elektromotorů, zařízení, přesun

Text:

...příkladu provedení a podle připojených výkresů, kde obr. l značí pohled na elektromotor ve směru hlavní osy stroje, obr. 2 schematický půdorys elektromotoru s rámovým děleným kolejovým podvozkem, obr. 3 boční pohled na elektromotor s přípevněnou nosnou rámovou dvoukolovou jednotkou a obr. 4 řez uložením pojezdového kola.Jak je patrno z obr. llje elektromotor opatřen děleným rámovým kolejovým podvozkem l, sestávajícím ze dvou nosných rámových...

Zariadenie na premiestňovanie paliet v dopravných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 246006

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skoupa František, Lahueký Dušan

MPK: B65G 7/00

Značky: zariadeniach, paliet, zariadenie, dopravných, premiestňovanie

Text:

...paleta je opatrená valiviým vedením, pričom prevod medzi hnaoou jednotkou a prenosovým prvkom je zabezpečený pomocou sústavy kladiek, cez bezpečnostnú preklzovú momentovú spojku.Oproti známemu stavu techniky pri presúvaní palety pomocou nekolnečného pren-osového prvku s pevne spojeným palcom, nie je potrebné použit teleskopické vidlice. Pohybom palety pri presúvaní po valivom vedení sa S-násobne znížia energetické nároky na presúvanie,...

Zariadenie na preklápanie prstencov a dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233170

Dátum: 01.12.1986

Autori: Nagy Peter, Pacala Jozef, Harmady Gašpar

MPK: B65G 7/00

Značky: zariadenie, preklápanie, prstencov, dosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je technologické manipulačné zariadenie určené pre medzioperačnú manipuláciu s výkovkami a obrobkami. Zariadenie umožňuje preklopenie pole tovarov a výrobkov rotačného prstencového a doskového tvaru o 90° prípadne na dve manipulačné operácie aj o 180°. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na stojane je otočne uložená upínacia doska s dvoma dosadacími plochami, jednou pre dosky a druhou pre prstence. Presadením dosadacích pl(ch...

Sklápěcí zařízení pro hutnické válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237988

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bedrich Werner, Hübner Uwe, Dähnert Roland, Müller Dieter

MPK: B65G 7/00

Značky: sklápěcí, hutnické, zařízení, válcovací, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení je použitelné pro třídění a rozdělování nebo přenášení hutních výrobků, např. polotovarů, tvarové oceli, trubkových polotovarů v technologickém procesu na hutnických stolicích. Ve speciálním provedení je použitelné pro odstraňování okují a třídění trubkových polotovarů. Není vyloučeno použití vynálezu pro jiné podélné kusové výrobky. Cílem řešení je zvýšení pracovní rychlosti, zkrácení doby prostojů a snížení nákladů na opravy a...

Zariadenie pre manipuláciu s bremenom po naklonenej rovine v koľajovej dráhe

Načítavanie...

Číslo patentu: 233460

Dátum: 15.09.1986

Autor: Jarkovský Dušan

MPK: B65G 7/00

Značky: dráhe, naklonenej, zariadenie, rovině, manipuláciu, bremenom, koľajovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre manipuláciu s bremenom po naklonenej rovine v koľajovej dráhe, ktorá prechádza do protiľahlej koľajovej dráhy druhej naklonenej roviny. Koľajová dráha naklonenej roviny je opatrená vedením, do ktorej zasahujú kladky vozíka, pričom po osi dráhy je umiestnený reťaz, do ktorého zasahuje reťazové koleso umiestnené na vozíku systémom váhadiel a pák. Vozík bremena sa dostáva do pohybu po dráhe naklonenej roviny vlastnou...

Zařízení na vyklápění ohradových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 232434

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rychtrmoc Josef, Král Jiří

MPK: B65G 7/00

Značky: zařízení, palet, vyklápění, ohradových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyklápění ohradových palet ve skladovém hospodářství nebo v dílenském provozu a řeší problém posuvu vyklápěné ohradové palety tak, aby materiál byl vysypáván dále od pevného rámu, dociluje se snížení energetické náročnosti na vyklápění a zmenšení manipulačního prostoru. Podstata vynálezu spočívá v tom že na každou z obou bočních stran vyklápěcího rámu je připevněna jedna odvalovací kladka, dosedající na odvalovací plochu,...

Presúvacie zariadenie kruhových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233826

Dátum: 01.07.1986

Autor: Michalka Vladimír

MPK: B65G 7/00

Značky: presúvacie, dosiek, zariadenie, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné a spoľahlivé presúvanie kruhových kremíkových dosiek. Uvedeného účelu sa dosiahne presúvacím zariadením kruhových dosiek, pozostovajúcim z pravého a ľavého vedenia, na ktorých je na vodiacich kladkách uložená unášacia doska, v ktorej je vytvorené lôžko. V unášacej doske je uložený unášač s vytvoreným výstupkom. Na pravom a ľavom vedení je na vodiacich kladkách uložená delená unášacia doska s vytvoreným lôžkom. Časti...