B65G 67/02

Naklápacia rampa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7426

Dátum: 02.05.2016

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B65G 67/02, B66F 7/04

Značky: rampa, naklápacia

Text:

...elektrický zdroj, tento úkon zdvihu výkyvnej rampy je možné uskutočniť i ručným hydraulickým agregátom, reguláciu zdvihu pomocou elektromotorického hydraulického agregátu umožní ovládací panel, po tomto úkone je uvedený do činnosti navij ak, ktorý umožní spustiť náj azdovú rampu, ako posledný úkon ostáva zaistiť výklopnú rampu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie obj asnené pomocou výlcresu. Na obrázku 1 je...

Nakladacie a vykladacie zariadenie na prepravné schránky, ako kontajnery, silá a ďalšie násypné priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7151

Dátum: 08.01.2007

Autor: Hanses Christian

MPK: B65G 53/04, B65G 67/02

Značky: nakladacie, kontajnery, násypné, schránky, silá, vykladacie, zariadenie, prepravné, priestory

Text:

...návesu s výklopným silom do stacionárneho skladovacieho sila baliarne. Potom je uskutočnenévrecovanie sypkého materiálu do veľkoobjemových Big Bags alebo vriec. Vrecovaný tovar alebo veľkoobjemové Big Bagssú po cestnej komunikácii transportované do prístavu, kdesú manuálne naložené do námorných kontajnerov. Pritom súnapr. Big Bags naložené pomocou vidlicovéhovysokozdvižného vozíka. Potom sú kontajnery naložené naTento postup môže...

Nakladacia konštrukcia pre dopravné kontajnery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7409

Dátum: 11.10.2005

Autor: Frankel Nathan

MPK: B65F 9/00, B65D 88/00, B65G 67/02...

Značky: konštrukcia, dopravné, kontajnery, nakladacia

Text:

...čo prítlačná doska nesená plošinouudržiava stohovaný náklad v kontajneri.Patent USA č. 3040914 publikuje systém na nakladanie kontajnerov,v ktorom vysokozdvižný vozík naloží stohovaný tovar do kontajnera pomocou trojstenného zásobníka s bariérovou stenou, ktorý je vopred naložený stohovaným tovarom a ktorý vysokozdvižný vozik zdvihne a presunie do kontajnera a potom ho vyloží zo zásobníka pomocou baranidla, ktoré tlači bariérovú stenu a...

Zariadenie na rýchlu nakládku a vykládku pri cestnej-železničnej doprave s nákladovou doskou využívajúcou hydraulické zdviháky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5735

Dátum: 30.08.2002

Autor: Gachet Thierry

MPK: B65G 67/02, B60P 1/36

Značky: rýchlu, dopravě, využívajúcou, cestnej-železničnej, vykládku, doskou, hydraulické, nákladovou, zariadenie, nakládku, zdviháky

Text:

...dopravného vozidla 3 nákladová doska 1 má hornú stranu 4 v kontakte s nákladom a spodnú stranu 5 dosadajúcu na podlahu 2 vozidla a podlahu 6 rampy na homú stranu 4 nákladovej dosky 1 je možné nakladať delený náklad 68, až pokryje celú nákladovú dosku l sama nákladová doska l dosadá svojou spodnou stranou 5 bud na podlahu 2 dopravného vozidla alebo na podlahu nakladacej či vykladacej rampy 6 s rozmermi zodpovedajúcimi ploche podlahy 2 vozidla...

Pákový aretační mechanismus pro pojízdný kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 242387

Dátum: 01.12.1987

Autor: Holý Vladimír

MPK: B65D 90/00, B65G 67/02

Značky: pojízdný, mechanismus, pákový, kontejner, aretační

Text:

...svislé táhlo §, přičemž unášecí čep 1 je v dolní páce Q uložen tak, že jeho vzdálenost od spojovacího čepu Q je menší než vzdálenost nosného čepu Q. Na kontejneru 2 je V blízkosti horního konce horní páky l upevněna horní uzamykací západka g a v blízkosti dolního konce dolní páky g pak dolní uzamykací západka lg. Pod horní uzamykací západkou 3 je na horní páce l dále umístěna gpojovací objímka ll s odpruženou západkou lg. Na dolním konci...

Zařízení pro příjem a naskladňování sypkých průmyslových hnojiv ve skladech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251185

Dátum: 11.06.1987

Autor: Harant Jan

MPK: B65G 67/02, B65G 67/24

Značky: skladech, sypkých, průmyslových, hnojiv, naskladňování, zařízení, příjem

Text:

...nebo bexů,ne něž navazuje další technika zajíätující další přemístovàní hnojív. v případě použítí následné jeřàbove techníky je možno příjíoací prostor optimálne naplnít, příton není nutne aby v době vyklàdky byl v činností jeràb.Neapornà přednost spočíva v ton, že sa 251 185 uotnà vykladka není vazána na přítomnost kvalifikované obsluhy jořàbu. Způsob i zařízení podle vynàlezu je oproti současně používaný technologií konstrukčnč...

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie, najmä pre nakladanie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238422

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jalakša Vladimír

MPK: B65G 67/02

Značky: najmä, vozidiel, nakladanie, vykladanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmechanizovanie manipulačných prác pri nakladaní a vykladaní vozidiel. Uvedeného účelu sa dosiahne vysokozdvižným obkročným vozíkom pozostávajúcim zo širokorozchodného podvozku (2) a z podvozku (1), na ktorom je uchytený pevný rám (3) s vedením (5) pre vidlice (4) a s vedením (6) pre širokorozchodný podvozok (2). Vozík s bremenom sa nakladá aj skladá z vozidla (10) pomocou širokorozchodného podvozku (2) pohybujúceho sa po...

Těsnicí skladová vrata

Načítavanie...

Číslo patentu: 229881

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gdovin Andrej, Prokop Bohumír, Forejt Václav

MPK: B65G 67/02, B65G 69/28

Značky: vráta, těsnicí, skladová

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí skladová vrata jsou určena pro sklady, kde se provádí příjem nebo expedice zboží. Řeší novým způsobem vykládku nebo nakládku zboží do nákladních automobilů nebo kontejnerů. Jejich instalace do skladu nevyžadují vybudování ramp ani oddělujících buněk. Jsou sestavena ze tří částí, přičemž vyrovnávací můstek a vrata jsou umístěny uvnitř budovy a těsnicí portál se nachází vně budovy. Vlastní vykládka nebo nakládka zboží ze skladu do...