B65G 61/00

Spôsob a zariadenie pre nakladanie palety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20382

Dátum: 27.03.2014

Autor: Gänz Rolf

MPK: B65G 61/00, B65G 1/137

Značky: palety, spôsob, nakladanie, zariadenie

Text:

...A 1 už opisuje paletovacie stanice so zásobníkmi a nekonečnou dopravnou slučkou sviacerými dopravnými prostriedkami.0010 vychádzajúc z nej, je predmetom tohto vynálezu spôsob a zariadenie vyššie uvedeného druhu pokiaľ ide o vylepšenie pripravovania jednotlivých paletovaných balíkov.0011 Tento predmet je riešený spôsobom podľa patentového nároku 1 a zariadením podľa patentového nároku 5. Závislé patentové nároky sa týkajú príslušných...

Zariadenie a spôsob stohovania stohovateľných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19866

Dátum: 13.07.2011

Autor: Dörner Reiner

MPK: B65B 35/16, B65B 5/10, B25J 9/00...

Značky: stohovateľných, stohovania, dielov, spôsob, zariadenie

Text:

...dráhe alebo na tesne vedľa seba navzájom ležiacich snímacich miestach. Je možné, že oba stohovacie roboty jedného páru stohovacích robotov pracujú striedavo, to znamená, že keď prvý stohovací robot sníme jeden diel z dopravnej dráhy, nastohuje druhý stohovací robot už sňatý diel do stohovacej nádoby a obrátene. V tomto prípade môžu prvý a druhý stohovací robot zasahovať na dopravnom páse na tom istom snímacom mieste. Alternatívne je...

Zariadenie na manipuláciu s prírezmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287709

Dátum: 17.06.2011

Autor: Kučár Ivan

MPK: B65G 61/00

Značky: zariadenie, prírezmi, manipuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na manipuláciu s prírezmi pozostávajúce z koľajísk a transportného vozíka, vyznačujúce sa tým, že temená koľajiska pracoviska skladania a rozoberania stohu (5), temená sklopného koľajiska autoklávu (4) a temená koľajiska (13) vozíka podvozka (2) sú v jednej úrovni.

Systém na triedenie a zachytávanie zásobníka paliet panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5561

Dátum: 07.10.2010

Autori: Chin-fu Huang, Chiang Cheng Fan

MPK: B65G 59/02, B65G 61/00

Značky: zásobníka, panelov, zachytávanie, paliet, systém, triedenie

Text:

...1 triedenia do oblasti 4 nastavenia umiestnenia, ako je znázornená na obrázkoch 9, 10 a 12, a na prepravu vložky 91 do palety 8 Z oblasti 1 triedenia do tranzitriej oblasti 2, ako je Znázomené na obrázkoch 6 až 8 na zavedenie vložky 91 do prázdnej palety 8 urniestnenej v tranzitnej oblasti 2.Senzor 612 je umiestnený na druhom záchytnom zariadení 6, tak ako je Znázornené na obrázkoch 6 a 7.Snímač 613 je rotačne pripojený k druhému snimaciemu...

Zariadenie a spôsob na rozoberanie stohu doskových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9291

Dátum: 12.03.2008

Autori: Dörner Reiner, Pottiez Joachim

MPK: B65G 61/00, B65G 59/04, B21D 43/24...

Značky: doskových, rozoberanie, zariadenie, dielov, spôsob, stohu

Text:

...byť stohy dielov vytvorené 2 doskových dielov rozoberané podstatnerýchlejšie, než je známe zo stavu techniky. Tým je možnézvýšiť doby taktov pri rozoberani stohov. Okrem toho sú tieto dva roboty ovládané tak, že pracujú synchrónne, totiž zatiaľ čo jeden robot uchopuje doskový diel, druhý robot súčasne ukladá už uchopený diel. Tým sa odstránia doby prestojov, to znamená, že žiadny robot nemusí čakať na to, aby vždy druhý robot vykonal svoj...

Prístroj na vykladanie nákladových jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14292

Dátum: 08.05.2006

Autor: Schenning Jozef Gerhardus Henricus Maria

MPK: B65G 61/00, B65G 57/24, B65G 60/00...

Značky: vykladanie, prístroj, nákladových, jednotiek

Text:

...nákladovéhopriestoru ako napríklad pri lodnom kontajneri. Nákladové jednotky, ktoré sa dajú ukladať na seba, sú vhodne tvarované ako paletové vrstvy. Paletová vrstva sa potom ukladá na paletu, kým nebude paleta plná. Plná paleta sa potom prepravi napríklad s pomocou vysokozdvižného vozíka avo všeobecnosti sa používa v distribučných centrách. Tieto vysokozdvižné vozíky sa podľa tohto vynálezu vynikajúco zhodujú stýmto prístrojom, pričom...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 260310

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: robota, priemyselného, chápadlo

Text:

...12, pneumatických prísaviek 11 a prtdržiava-ča 15.Knižná nalož sa uchopuje chytačmí 6(obr. 2,.ktoré nachádzajú pod spodný knižný blok a prítiačnými doskami 5, opevnený 4mi na kinematickom štvorčlene 3. Prítlačné dosky 5 vyrovnävajú jednotlivé knihy v knižnej naloži úsilím, ktoré spôsobuje pružina 4. Chytače B sú ovládané riadiacim pneumatlckým valcom 7, prekonavajúc odpor pružín il. Rozotváranie chápadla sa uskutočňuje automaticky,...

Zariadenie pre dávkovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260281

Dátum: 15.12.1998

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 61/00

Značky: zariadenie, paliet, dávkovanie

Text:

...zariadeniam má zariadenie podľa tohto vynálezu výhodu v tom, že umožňuje taktiež obrátený chod, t. j. zariadenie umožňuje prisúv-ať odspodu do dávkovače p-ostupne palety, .as tak vytvárať v dá-vkovači stĺpec paliet, čo umožňuje zaviesť sérionvú výrobu zariadenia pre rôzne účely.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačene v náryse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu vo východiskovej polohe, po zavedení dávkovače stlpcom...

Spôsob a zariadenie na zistenie počtu predmetov na palete a na ich vyloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280248

Dátum: 07.09.1994

Autor: Cestonaro Jean

MPK: B65B 35/16, B65G 61/00

Značky: počtu, vyloženie, zistenie, predmetov, paletě, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie je vhodné použiť na zlepšenie automatickej prevádzky vyskladňovacieho stroja (1). Po dopravení palety (11), na ktorej sú uložené predmety (22) v radoch (21) a vrstvách (20), pod vyskladňovací stroj je potrebné zistiť, ktorý rad bude uchopený a posúvaný záberovým zariadením (4) ako prvý. Je to potrebné najmä v tom prípade, keď vrchná vrstva nie je úplná. Z uvedeného dôvodu je vyskladňovací stroj vybavený detekčnými prvkami, ktoré...

Chápadlo pre uchopovanie, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269528

Dátum: 11.04.1990

Autor: Žarnay Martin

MPK: B65G 61/00

Značky: najmä, uchopovanie, tehál, chápadlo

Text:

...Q ich podopierajú z vnútornej strany. Proti bočnému posu vu sú telesá g čelustmi lg vedené štyrmi vodiaciml kladkami 4 taktiež upevnenými napriečnikoch gł opierajúcimi sa o vodiace lišty Q na konzolách Ě.Na telesách g čelusti lg sú priskrutkované čeluste łg, ku ktorým sú príložkami já, lg prostrednictvom skrutiek Z prichytené pružné pritlačné lišty ii. Telesá g čelustí łg sú opatrené viacerými radami dier pre skrutky łg z dôvodu...

Nakladač tabulového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267644

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bajger Jaromír, Skotnica Jaroslav

MPK: B65G 61/00

Značky: materiálů, nakladač, tabulového

Text:

...výkresoch. Na obr. 1 je nakladač v nárysném pohledu a obr. 2 zobrazujepůdorys nakladače dle vynálozu.Na. konci nosného ramene .2 podavače l plechů 1 Z ze stohu 18 pleohú l na pohyblivý most 1 g zvukové poco 32 je upevněno přičné vedení. g s přičným posmmým záväsem 1 O,na. jehož konci je uložen konec pístnice ciruhého hydraulického válce u. Na Spodní část příčnćho vodoni 2 je připovnčno podélnó vedení. 17 ł s podólným posuvným závöscnu 12,na...

Chapadlo manipulátorů, zejména pro ploché součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259920

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sochor Ludvík, Kuchtíček Jan, Hason Stanislav

MPK: B65G 61/00

Značky: manipulátoru, chápadlo, zejména, ploché, součástí

Text:

...součástí. Přestavování a seřizování je nenáročné a pohotové, přičemž chapadlo lze přesně nastavit do polohy, kde je zapotřebí opracovávanou součást Odebírat,případně umísčovat. Vlastní konstrukční uspořádání chapadla je jednoduchého provedení,výrobné nenáročného a ekonomicky výhodného.Příklad provedení chapadla je vyobrazen na připojeném výkrese na němž obr. 1 představuje jeho uspořádání v náryse, obr. 2 bokorys s částečným řezem.S...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 259563

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: robota, priemyselného, chápadlo

Text:

...chytače,ktorých konce sú spojene s riadiacim pneumatickým valcom.Nav-rhovaným ohápadlom sa umožní využitie príemyselnýc-h robotov a manipulátorov na výstupoch z knihárenských li.niek,ako aj na vstupoch do baliacich automatov,pričom sa odstránia namahave ručné manipulačné práce.metného vynálezu, jeho kinematická schéma je zobrazená na obr. 1 a na obr. 2 je z-obrazený bočný pohľad chápadla.Navrhované chäpadlo sa skladá s teleskopického...

Zachycovací zařízení depaletovacího nebo paletovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258068

Dátum: 15.07.1988

Autori: Húževka Juraj, Svoboda Josef, Lapka Miroslav

MPK: B65G 61/00

Značky: stroje, depaletovacího, paletovacího, zařízení, zachycovací

Text:

...zvláště výhodná oestavování a držaní vrstev přepravek.Oàpružené závěay naatavování výšky závěàných desek tvoří bezpečnoatní prvek při nahodílé manípulací a rozmôrově výrązně odohyl. nýmí přepravkamíoy nDále Jo ooatava výkyvných západek na záväsných doskách řečeno tak. že umožňuje zaohycování přepravek se značnýmí odchylkami od nastaveného typu. Vlastní západky jsou pro paletování tva 4 rovány tak. že zabraňují porušení stohu...

Hnacie zariadenie pre plynulé otáčanie prekladacieho zariadenia automatického ukladacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 243769

Dátum: 15.01.1988

Autori: Prepsl Jioí, Duda Stanislav, Jurajda Drahomír

MPK: B65G 61/00, B65G 67/14

Značky: prekladacieho, plynule, otáčanie, ukladacieho, zariadenia, automatického, hnacie, stroja, zariadenie

Text:

...zapadá a je spojený s piestnou tyčou priamočiareho hydraulického motora.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že zmenou priebehu rýchlosti otáčania zo strmého na plynulý, sadosahuje podstatného skrátenia času potrebneho na otočenie prekladacieho zariadenia,pričom nedochádza k vypadávania prekladaných výrobkov z uchopovacich čelustí prekladacieho zariadenia.Na výkrese je naznačená schéma navrhovaného zariadenia.Piest...

Zariadenie pre uchopovanie obdlžnikových skupín roznych rozmerov najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248067

Dátum: 15.01.1987

Autor: Žarnay Martin

MPK: B28B 5/00, B65G 61/00

Značky: skupin, najmä, tehál, obdĺžnikových, zariadenie, rozmerov, rôznych, uchopovanie

Text:

...bola volená th 0 ľľlá poloha všetkých štyroch ozubených hrebeňov z dôvodu snahy znížiť celkovú výšku uchogpovarcieho mechanizmu.Na posuvných ,priečnikoch 2 sú v rovnomerných vzdialenostiach rozrniestnené čapy 6 odklonené od vodorovnej roviny o 10 °,na ktorý-ch sú otočné upevnené telesá 5 s čeiustami 3 z pružnévho materiálu, napriklad z pásov .z .pružinovej ocele. Čeľusť 3 je -odklonená od zvislice o 5 °, aby sa eliminovala pružná deformácie...

Paletové manipulační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231659

Dátum: 01.05.1986

Autori: Mergl Zdeněk, Nesvadba Břetislav, Horáček Jiří

MPK: B65G 61/00

Značky: paletové, zařízení, manipulační

Zhrnutie / Anotácia:

Dosavadní způsob uchopování manipulačních jednotek při závěsné manipulací jsou náročné na ruční práci vazače. Vyjímečně se používá manipulace s břemeny pomoci uchopovacího zařízení ovládaného elektricky hydraulicky nebo mechanicky, které je však složité a náročné na práci jeřábníka. U dosud známých zařízení pro bezvazačovou manipulaci s paletami je rám závěsného zařízení s hákovým úchyty volně položen na prodloužených nohách palety, hákové...

Úchopový mechanismus hlavice průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228609

Dátum: 01.01.1986

Autori: Staniček Zdenko, Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef

MPK: B21B 39/24, B65G 61/00

Značky: průmyslového, hlavice, mechanismus, robotu, úchopový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchopového mechanismu hlavice průmyslového robotu opatřeného řadou čelisti, sestávající alespoň z jednoho páru čelistí souběžně osově uspořádaných v celém rozsahu radiálního zdvihu úchopového mechanismu pro odběr navrstvených výstřižků statorových dinamoplechů, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako prvních, a pro odběr navrstvených výstřižků rotorových dinamoplechů, uložených na dopravníku ve směru posuvu jako druhých....