B65G 60/00

Prístroj na vykladanie nákladových jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14292

Dátum: 08.05.2006

Autor: Schenning Jozef Gerhardus Henricus Maria

MPK: B65G 60/00, B65G 61/00, B65G 57/24...

Značky: jednotiek, nákladových, vykladanie, prístroj

Text:

...nákladovéhopriestoru ako napríklad pri lodnom kontajneri. Nákladové jednotky, ktoré sa dajú ukladať na seba, sú vhodne tvarované ako paletové vrstvy. Paletová vrstva sa potom ukladá na paletu, kým nebude paleta plná. Plná paleta sa potom prepravi napríklad s pomocou vysokozdvižného vozíka avo všeobecnosti sa používa v distribučných centrách. Tieto vysokozdvižné vozíky sa podľa tohto vynálezu vynikajúco zhodujú stýmto prístrojom, pričom...

Gravitačný zásobník na stohovanie predmetov s telesovým otvorom vo zvislej polohe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1912

Dátum: 05.08.1998

Autori: Šmidák Ladislav, Šmidák Peter, Šmidáková Katarína, Šmidáková Zuzana

MPK: B65G 60/00

Značky: stohovanie, polohe, telesovým, gravitačný, zvislej, otvorom, zásobník, predmetov

Text:

...osadeným v závesnom oku. Po prekonani trecej sily na spodnom predmete zaujme pôvodné miesto ostatný predmet. Týmto spôsobom je možné vyprázdnit celý zásobník na jeden úkon, Gravitačný zásobník podľa technického riešenia rieši aj trvalé uskladnenie predmetov pri použití nepružného segmentu na konci chybného zvislého závesu, ako aj uvoľnený Skladový priestor, ktorý nezaplňujú predmety tým, že ohybný zvislý záves aj s pružným segmentom...

Zariadenie pre manipuláciu so skládkami tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269523

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mach Antonín, Sarkisjan Levon

MPK: B65G 60/00

Značky: zariadenie, skládkami, tehál, manipuláciu

Text:

...plošiny.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje odobrať skládku tehál z ukladacieho miesta manipulátorov nezávisle na obsluhe vysokozdvižného vozíka a tým zvýšiť výkon manipulátora.Zariadenie podľa vynálezu je znázornená v pôdoryse na obr. 1 a v bokoryse na obr. 2.je opatrený nosníkmi Ž, ktoré sú na jednej strane uchytené na vozíku É a na druhej strane sú podopreté valcom 5. Dtočná podložka 2, umiestnená nazdvižnej plošine l je osadená vý stupkami...

Univerzální dávkovací a odebírací zařízení, zejména pro nábytkové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267477

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 60/00

Značky: nábytkové, dílce, zejména, odebírací, dávkovací, zařízení, univerzální

Text:

...ll válečkového dopravníku 2 je uložen řemenový dopravník 12 kyvně uložený na náhonovém hřídell lg. Zvedací zařízení łž hrání łz nábytkových dílcú lg je přtpavnöno na nosnćm rámu L zařízení a k němu Je připevněn Jak horizontální přcnñšecí mechanismus 17, tak 1 vertikální přenášecí mechanísmus lg pro přenćšení nábytkových dílců łš. Odklopná část lg ovládané pneumacickým válcem łg znjläĺuje propojení válečkového doprnvníku 2 s...

Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267198

Dátum: 12.02.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 60/00

Značky: technologických, zariadenie, dávkovanie, paliet

Text:

...technologických paliet je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený nárys zariadenia vo východiskovej polohe, na obr. 2 je nakreslený nárys zariadenia v polohe odoberania palety zo stohu, na obr. 3 je nakreslená časť nárysu zariadenia v polohe po odobrati jednej palety zo stohu a na obr. 4 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet pozostáva 2 rámu l. V dolnej časti...

Zariadenie na zakladanie najmä súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266147

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mocko Jozef, Širka Jaroslav

MPK: B65G 60/00

Značky: prívodov, najmä, zariadenie, zakladanie, súborov

Text:

...prikladne znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie na zakladanie najmä súborov privodov pozostáva z frémy Ä, na ktorej je nad miestom pre uloženie palety lg na vodiacich tyčiach 3 umiestnený suport g spojený s pohonovou jednotkou §. Suport 3 je opatrený maticou gł a posuvovou skrutkou § spojenou s regulačným motorom 5 s pripojeným...

Zariadenie na depaletizáciu súborov prívodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266146

Dátum: 14.11.1989

Autori: Miklánek Vladimír, Širka Jaroslav, Mocko Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: súborov, depaletizáciu, prívodov, zariadenie

Text:

...štrbinami lg a oproti clone lg je umiestnený optoelektronický snímač ll. Na vertikálnom module § je upevnené upínacia doska ll so zásobníkmi lg súborov prívodov. V smere orientácie zásobníkov lg súborov je v jednej polohe ustavený vysúvací valec g a orientačný dopravník l. Orientačný dopravník 3 pozostáva z bočníc ll a stredovej lišty lg, ktoré sú spojené svorníkmi gg. V bočniciach ll sú uložené kladky gg s unášacími remeňmi lg. Na...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhrňaním prostredníctvom zmeny smeru sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266104

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cvacho Marián, Čajka Jozef, Rakyta Miroslav, Židek Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: nakladanie, súčiastok, odoberanie, zariadenie, zhŕňaním, prostredníctvom, směru, změny

Text:

...1 sú položenénaprieč manipulačného zariadenia g napr. nakladacej plošiny. Nakladacia plošina vedie rovno~ bežne s jednou stranou zdvihacej plošiny l a etážovej kompaktnej palety g o málo vyššienad nosnou doskou li jej príslušnej etáže. Pod nakladacou plošinou je rovnobežne s ňou umiestnený odoberací dopravnik á. Na jeho odľahlom konci je polohovadlo É súčiastok, tvorené prizmou a príslušnými optoelektrickými snímačmi na zastavenie...

Paletizační a depaletizační přepravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265968

Dátum: 14.11.1989

Autori: Olšan Ladislav, Bálek Miroslav, Kučera František, Šedivý Jaroslav, Čermák Jaroslav, Dubský Milan, Potočka Zdeněk, Koutný Josef

MPK: B65G 60/00

Značky: paletizační, depaletizační, zařízení, přepravní

Text:

...dopravníkové dráhy gg, gg tak, aby nejspodnější příhrada gg byla umístěna nad těmito dopravníkovými drahami gg,gg. stisknutím tlačítka äł se uvede zařízení do pracovního režimu tak zvaná depaletizace,to jest postupné odebírání kameninových desek 2 rámové přepravníkové palety gg a jejich přeprav k dalšímu zpracování. Při tomto pracovním režimu hydraulické zdvihací zařízeníŕ lg spustí rámovou přepravníkovou paletu gg tak, že první kameninová...

Stoh systémových paliet pre rozoberanie a skladanie v manipulačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265517

Dátum: 13.10.1989

Autori: Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchňár Milan

MPK: B65G 60/00

Značky: skladanie, rozoberanie, zariadení, systémových, paliet, manipulačnom

Text:

...sa postupne zväčšuje alebo zmenšuje podľa rozmiestnenia s nimi korešpondujúcich strediacichStoh systémových paliet umožňuje uskutočniť rozoberanie a skladanie stohu bez akých-koľvek pomocných mechanizmov manipulačného zariadenia, do ktorého po vložení stohu medzioperačnou dopravou sa stoh okamžite rozdruži na jednotlivé systémové palety a obsah možno jednoducho a rýchlo sprístupniť v ľubovolnom poradi.Príklad provedenia stohu sytémových...

Presuvný montážny zásobník stohov systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265516

Dátum: 13.10.1989

Autori: Križan Jozef, Kuchyňár Milan, Morávek Jan

MPK: B65G 60/00

Značky: montážny, stohov, systémových, zásobník, paliet, presuvný

Text:

...g, v ktorých sú na kladkách presuvne uložené vozíky 3 pozvárané z ocelových profilov do tvaru E tak, aby umožňovali uloženie dvoch systémových paliet á. Na každom presuvnom vozíku 3 je osem rozmiestnených dosadacích plôch3 umiestnených tak, že štyri umiestnené v ľavej časti vozíka 3 a štyri sú umiestnené v pravej časti vozíka 3. Dosadacie plochy A sú v rovine vozíka 3 zhodne rozmiestnené, ako dosadacieplochy § na systémovej paleta §....

Výsuvný montážny zásobník pre manipuláciu so stohom systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265515

Dátum: 13.10.1989

Autori: Križan Jozef, Kuchyňák Milan, Morávek Jan

MPK: B65G 60/00

Značky: systémových, stohom, zásobník, výsuvný, paliet, montážny, manipuláciu

Text:

...vozíkoch je rovná celkovej výške systémovej palety zo stohu ležiacej na spodnom výsuvnomvýsuvný montážny zásobník pre manipuláciu so stohom systémových paliet umožňuje zo stohu systémových paliet po ich vložení medzioperačnou dopravou do zariadenia okamžite sprístuptupniť obsah ľubovoľnej systémovej palety zo stohu. Zariadenie výrazne skracuje manipulačné časy pri spristuňovani obsahu paliet.Príklad prevedenia výsuvného montážneho zásobníka,...

Zařízení pro ukládání ohebných listových materiálů do stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263546

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maršálek Josef, Hadač Oldřich

MPK: B65G 60/00

Značky: zařízení, materiálů, ohebných, ukládání, listových, stohu

Text:

...válců gg, jež jsou napojeny na těleso Agg rozvodu tlakového média, které je přes elektromagne~ tický ventil A 33 napqpno na dorazová čidla Aig a na koncové čidlo AQ. První vozikový tahač jg je tak uzpůsoben k vratnému posuvu po vedení glg. Na prvním vozíkovém tahači jg jsou upraveny klešřové úchyty QAQ, jež jsou napojeny na tlakové válce jžg,§Qg. Tlakové válce Jâ§,.3 Qg jsou napojeny na těleso § 13 rozvodu tlakového média, jež je přes...

Spôsob rozoberania a zloženia stohu systémových paliet v manipulačných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 262618

Dátum: 14.03.1989

Autori: Križan Jozef, Kuchyňár Milan, Morávek Jan

MPK: B65G 60/00

Značky: paliet, spôsob, stohu, zariadeniach, systémových, zloženia, rozoberania, manipulačných

Text:

...paliet je postupné, t.j. sprístupnenie obsahu spodnej systémbvej palety je možné dosiahnúť až po odobratí všetkých paliet nad ňou. Na toto sprístupñovanie je potrebné zložité manipulačné zariadenie, ktoré musí mat rozoheraciu a skladaciu jednotku s dlhými msnipulačnými časmi.Nevýhodou spôsobov využívajúcich otočné podpory je to, že manipulačné zariadenia musia mat vlastnú manipulačná vidlicu. zariadenia sú preto mechanicky zložité je potrebné...

Otočný montážny zásobník pre manipuláciu so stohmi systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 258669

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B65G 60/00

Značky: zásobník, otočný, stohmi, paliet, systémových, montážny, manipuláciu

Text:

...sú na ložiskách uložené »otočné ramená 3 pozvára-né z ocelových profilov do tvaru U. Na každom otočnom ramene 3 sú štyri dosiadacie plochy 4, ktoré sú v. rovine ramena zhodne rozmiestnené ako dosadacie plochy 5 na systémovej palete 6. Dosadaciu plo-chu 4 na otočn-orn ramene 3 tvorí kužeľový kolik,tomu na systémovej palete B odpovedá pa-lete 6 odpovedá dosadacia plocha 5 tvorená dierou v držiaku upevnenom na systémovej palete 6. Dosadacie...

Zásobník pro zakládání a vyjímání plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257924

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jakl Jiří, Voldán Karel, Zvěřina Pavel, Konečný Jan

MPK: B65G 60/00

Značky: dílců, vyjímání, plochých, zakládání, zásobník

Text:

...horní části nosné konstrukce 5. V podpčráoh 2 jsou zalleován válcové narážky 2 e pružiny Z tlačí podpěry do zěkladnípolohy, která je stavitelné pomocí dorazovýoh äroubů §. V dolní öáetl nosné konstrukce § jsou upevnäny dvě zvedaoí lišty ll a držáky lg a čepy lg nesoucí otočnä uložené výkyvná Iegmenty lg s plochým 1 vačkaml-lg kosodelníkového průřezu. romooí pružin lg jsou výkyvně segmenty l 4 tlačeny do základní polohy, která je zejištována...

Samospádový skladový regál pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 229562

Dátum: 15.09.1986

Autor: Pallay Ján

MPK: B65D 85/06, B65G 60/00

Značky: skladový, pneumatik, regál, samospádový

Zhrnutie / Anotácia:

Samospádový skladový regál pneumatik, vyznačený tím, že jeho čelní vstupní strana a výstupní strana je rozdělená na typové sekce (Sl až SN ), seřazené v etážích (E1 až E5) nad sebou, kde každá typová sekce (S1 až SN) je opatřena spádovými skladovými žlaby (1 až 6), jejichž dna jsou tvořena kolejnicemi (10) z tyčového materiálu profilu U opatřenými na vstupní straně snímačem počtu uskladněných pneumatik (16), kde snímač sestává z postranních pák...