B65G 57/24

Zariadenie a spôsob pre manipuláciu so skupinou predmetov v paletizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12242

Dátum: 25.10.2010

Autori: Giovanelli Mauro, Rocchetta Paolo

MPK: B65G 57/24, B65G 57/06

Značky: predmetov, manipuláciu, paletizačnom, zariadení, spôsob, zariadenie, skupinou

Text:

...pohybu pohyblivej plochy musí byť rovnaká, ako rýchlosť premiestňovania hlavice, a to pre premiestňovanievýrobkov z plochy pásu na pohyblivú plochu.0006 Pokiaľ je celá vrstva podopierania pohyblivou plochou, je hlavica uvedená nad paletu, pričom vrstva predmetov je vykladaná pomocou pohybu pohyblivej plochy opäť tak, že vyťahuje svoju podperu od predmetov. Nedostatok tohtotypu zariadenia spočíva V tom, že cyklus premiestňovania vyžaduje...

Spôsob a zariadenie na stohovanie doskovitých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14100

Dátum: 16.06.2008

Autor: Schäferling Rudolf

MPK: B65G 57/06, B65G 57/24

Značky: doskovitých, zariadenie, telies, stohovanie, spôsob

Text:

...obvyklých rozmeroch od l m alebo 1,2 m dĺžky pri šírke od 0,6 m alebo 0,625 m a hrúbkach od asi 20 mm až do asi 240 mm.Izolačné dosky sú vyrábané vo veľkých množstvách a musia byť preto po formátovaníZ dokumentu DE 37 36 759 A 1 je známy stohovací vozík s rámom, v ktorom sú usporiadanétransportné prostriedky pre dosky, pričom dosky sú dopravované od výstupu stroja ku kazete, v ktorej sú stohované.Ako predmet patentu je v nároku 1 tohto...

Prístroj na vykladanie nákladových jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14292

Dátum: 08.05.2006

Autor: Schenning Jozef Gerhardus Henricus Maria

MPK: B65G 61/00, B65G 57/24, B65G 60/00...

Značky: nákladových, vykladanie, jednotiek, prístroj

Text:

...nákladovéhopriestoru ako napríklad pri lodnom kontajneri. Nákladové jednotky, ktoré sa dajú ukladať na seba, sú vhodne tvarované ako paletové vrstvy. Paletová vrstva sa potom ukladá na paletu, kým nebude paleta plná. Plná paleta sa potom prepravi napríklad s pomocou vysokozdvižného vozíka avo všeobecnosti sa používa v distribučných centrách. Tieto vysokozdvižné vozíky sa podľa tohto vynálezu vynikajúco zhodujú stýmto prístrojom, pričom...

Zariadenie na uchopovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266964

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kmeťo Vladimír, Pástor Oliver, Antala Lubomír, Miča Martin

MPK: B65G 57/24

Značky: paliet, uchopovanie, zariadenie

Text:

...protiľahlých stenách uchopovanej palety, pričom každý z výstupkov je na svojom povrchu opatrený strediacim čapom, priemerovo licujúoim s príslušným otvorom vytvoreným na telese palety vo vzdialenosti odpovedajúcej mikroposunu rámu vzhľadom k paleta.Výhody uchopovacieho zariadenia podľa vynálezu spočívajú v jednoduchosti konštrukcie,v spoľahlivej prevádzke a v nízkych zriadovacich nákladoch v porovnani s dosiaľ známymi konštrukciami. Na...

Zařízení pro paletizaci výrobků hrubé keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262257

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ondřejík Miloš, Štursa Václav, Němec Vladimír

MPK: B65G 57/24

Značky: zařízení, keramiky, výrobků, hrubé, paletizaci

Text:

...g je upevněna na ukládacím stole l a její poloha vůči přední stěně 3 je stavitelná v závislosti na délce ukládaného výrobku 1,. tj. obkladačky či dlaždice apod. Délkou výrobku 1 se zde rozumí jeho rozměr ve směru pohybu dopravníků. Posuv ukládacího stolu l je ovládán prvním pohybovým ústrojím, jímžje první pneumatický válec 5 s hydraulickým tlumičem. Levá boční stěna 3 stohovací šachty.g je spřažená s táhlem druhého pohybového ústrojí,...

Stavebnicové robotizované pracovisko pre automatické ukladanie kusového tovaru na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 259235

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrnko Tibor, Kluka Ján, Zvara Ján, Mičušík Peter

MPK: B65G 57/24

Značky: palety, pracovisko, kusového, robotizované, ukladanie, automatické, stavebnicové, tovarů

Text:

...v prevádzke.Stavebnicové robotizované pracovisko podľa vynálezu je znázornená na obr. 1 v náryse a na obr. 2 v půdoryse a skladá sa zo zásobníka l paliet 3 tvoriac jeden celok s dopravnikom g prázdnych paliet g umiestneným pod zásobníkom l a dopravníkom É naložených paliet 3 umiestneným pod dopravníkom 3 zásobník l tvorí zároveň nosnú část frámy paletizátora g pohyblivo umiestneného nad dopravnikom lg zdvižnej plošiny 5.Paletizátor §...

Zapojení automatického sloupového paletizačního manipulátoru, zejména sklářského

Načítavanie...

Číslo patentu: 254080

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Aleš

MPK: B65G 57/24, G05B 11/06

Značky: zapojení, manipulátoru, zejména, sklárského, sloupového, automatického, paletizačního

Text:

...koncové polohy nad paletou je připojen na vstup součtového hradla pohybu dolů. Mimoto výstup snímače dolní koncové polohy je připojen jednak na vstup součtového hradla pohybu nahoru a jednak na nulovací vstup klopného obvodu pohybu dolů. Kromě toho výstup ovládacího prvku start je propojen.se vstupem součtového hradla pohybu dolů a také se vstupem součtového hradla pohybu nahoru. Výstup ovládacího prvku stop je spojen S nulovacím vstupem...

Zařízení pro přesouvání, usměrňování a rovnání stohu výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242360

Dátum: 01.12.1987

Autori: Macek František, Jarkovský Jioí

MPK: B65G 57/24

Značky: přesouvání, rovnání, výlisků, stohu, zařízení, usměrňování

Text:

...se směrem přesunu stohu výliskůoZařízením podle vynálezu se dosahuje přesně definované polohy stohu výlisků, přičemž návazně již nedojde k haváriím ústrojí pro odebírání výlisků ze stohu výlisků.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení zařízení pro přesouvání, usměrňování a rovnání stohu výlisků podle vynálezu, kde na obr. 1 je zobrazeno zařízení v půdorysq a na obr. 2 je znázorněno zařízení podle obr. 1 jv řezu svislou...

Zariadenie pre vertikálnu manipuláciu s paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242510

Dátum: 15.11.1987

Autori: Paska František, Paska Igor

MPK: B65G 57/24

Značky: zariadenie, paletami, manipuláciu, vertikálnu

Text:

...a brzdiaceho agregátu opatreného reťazovým kolesom a upevnenom na pevnom ráme zariadenia, pričom nosič bremena je pevne spojený s vodiacim stĺpom posuvne vedenom vo vodítkach reťazou cez reťazové kolesá otočné upevnené k držiaku.Zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje vyšším účinkom v porovnaní so známym stavom techniky spočívajúcim v náhrade4 priamočiarych pohonov pohonom rotačným,s následným znížením náročnosti na pohonný agregát, pri...

Zariadenie k automatickému premiestňovaniu sklenných obalov alebo podobných predmetov na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242328

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šíp Josef, Balabán Luboš

MPK: B65G 57/24

Značky: automatickému, sklenných, zariadenie, podobných, predmetov, premiestňovaniu, obalov, palety

Text:

...na dva pneumatické pohony 24, 25. K držiaku 21 prenášacieho mechanizmu 22 je pripevnený jeden koniec retaze 26, pričom druhý koniec je cez dvojicu volných kladiek 27 spojený so závažímobr. 3. Celé zariadenie je umiestnené v priestore medzi zoraďovacím stolom 29 výrobkov30 a valčekovým dopravníkom 31 pre pale ty 32 (obr. 4.K ovládaniu činnosti slúži okrem neznázorneného ovládacieho centra prvý ovládací spínač 33 a druhý ovládací spínač 34,...

Manipulačné zariadenie pre manipuláciu so systémovými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251488

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kolpach Pavel, Križan Jozef, Morávek Jan, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 57/24

Značky: systémovými, paletami, manipuláciu, manipulačné, zariadenie

Text:

...klinmi 7, ktorý vytvára vstupnú a výstupnú čast zariadenia. Vidlica 2 je opatrená uąpínacími palcami 11 a slúži na odobratie jednej vrstvy 9 lsystéimovej palety 8 do vodiolberacej výšky. Vozík 3 presúva vrstvu izdvihnutú d-o odoberacej výšky so vstupnej ~časti do výstupnej, pričom dochádza ku krokov-autupodľa programu na rkrokovacom buibne 4.Vrstva 9 palety 8 je voči voziku 3 Lrstredená svojimi strediacimi koli-kmi 18 V puzdrácuh 12...

Zariadenie na ukladanie najmä tehál do foriem horizontálne a vertikálne pohyblivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 249931

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martinkovič Andrej, Kasajová Marta, Žarnay Martin

MPK: F27D 3/12, B65G 57/24

Značky: foriem, ukladanie, zariadenie, pohyblivé, tehál, horizontálně, najmä, vertikálně

Text:

...1.Priamočiary pohyb vozíka 1 po moste 2 a pohyb mosta 2 po dráhe 3 je zabezpečovaný spojením dvoch motorov s prevodovkrou s nerovnakými výkonmi. Po vypnutí hlavného motora 10 sa zapne malý motor 11 s prevodovkou. Elektromagnetická spojka 13, ktorá je umiestnená na jeho výstupnom hriadeli, sa zopne a prostredníctvom klinových remeňov 19 a remenice 12 uvedie do chodu hlavný motor 10 atým aj reťazové koleso 8 a v náväznosti na ňom...

Zariadenie pre vyberanie, prevážanie a uloženie bloku tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249201

Dátum: 12.03.1987

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 57/24, F27D 3/12

Značky: tehál, vyberanie, zariadenie, uloženie, prevážanie, bloků

Text:

...sériovej výroby ukladacích zariadení, čo .znižuje aj náklady na ich výrobu.Na priloženom výkrese je v náryse znázornená schéma zariadenia podľa tohto vynálezu.Vidlice 1 .sú upevnené o vedenie 2, vldlíc 1, ktoré je privarene o vozík 3 zdvihu, posuvný vo vedení 4 zdvihu, o ktorý je prostredníctvom úchytu 5 uchytená je-dným koncom reťaz 6, ktorá je vedená vo vodiacich kolesách 7 zdvihu, volne otočnýuch v domcoch 8, pričom reťaz E je vedená i po...

Zariadenie pre manipuláciu s tehlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230212

Dátum: 15.08.1986

Autor: Mach Antonín Žilina

MPK: B65G 57/24

Značky: tehlami, zariadenie, manipuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zasúvanie tehál do skládok bez uchopenia tehál. Zariadenie pozostáva z nosných rebier prepojených medzi sebou na jednej strane na nosník cez výstupky a na druhej strane pomocou tenkej podložky. Podložka je opatrená otočnou zarážkou. Zariadenie je možno vložiť do valčekového dopravníka a tenká podložka so zarážkou zamedzujú prevracaniu tehál pri ich zosúvaní do skládok.

Zařízení pro sevření skupiny prostorově uspořádaných kusových, zejména cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rathauský Jiří, Buček Jaroslav, Pivoňka Stanislav, Erichleb Josef

MPK: B65G 57/24, B25J 15/02

Značky: výrobků, kusových, sevření, skupiny, zařízení, prostorové, cihlářských, zejména, uspořádaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení pro sevření skupiny prostorově uspořádaných kusových, zejména cihlářských výrobků je zabezpečení sevřené vrstvy výrobků s nestejně dlouhými řadami výrobků. Zařízení sestává z rámu, na kterém jsou protilehle uspořádány alespoň dvě dvojice posuvných vodítek se svěrnými čelistmi, z nichž protilehle uložená posuvná vodítka jsou v každé dvojici spojena dvěma řetězy přes kladky připevněné k rámu, přičemž vždy jedna z protilehle...

Zařízení na oddělování jednoho nebo několika konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235904

Dátum: 15.06.1986

Autori: Krüssel Gerhard, Jaenicke Wolfgang, David Gerhard, Müller Volker, Thiele Reinhard, Guth Heinz

MPK: B65G 57/24

Značky: zařízení, oddělování, jednoho, konstrukčních, prvků, několika

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na oddělování a přemísťování zejména betonových prvků z jejich dopravních podložek, převážně palet a na stohování betonových prvků a na přemísťováni dopravních podložek, přičemž betonové prvky postupují na dopravních podložkách, oddělují se od nich a skladují se a též se odklízejí od zařízení, přičemž se na rámu otočná páka uvádí do pohybu otáčivou pákou přes spojovací tyč a otáčivá páka má pohon.

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhŕňaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247008

Dátum: 17.09.1985

Autori: Koístek Jioí, Honzová Stanislava

MPK: B65G 57/24, B65G 47/00

Značky: nakladanie, zhŕňaním, súčiastok, odoberanie, zariadenie

Text:

...dopravník 8 v časti pred zariadením podľa vynálezu pliný opracovaných súčiastok, presunie odoberacia lišta 5 oodoberacej jednotky 20 rad týchto súčiastok na vyprázdnené miesto za zhŕňaciu lištu 4. ohybom odoberacej lišty 5 z východzieho postavenie zastaví sa zároveñ vstup pre ďalšie súčiastky do odoberacieho dopravníka B pred zariadením podľa vynálezu. Odoberacia lišta 5 po svojompremiestneni s opracovaným 1 súčiastkami do konečnej polohy,...