B65G 53/46

Zariadenie na privádzanie odpadových látok a/alebo alternatívnych palív do zariadenia na výrobku slinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16600

Dátum: 20.07.2011

Autor: Molina Ricardo

MPK: C04B 7/24, C04B 7/44, B65G 53/46...

Značky: výrobků, palív, slinkov, privádzanie, zariadenia, odpadových, alternatívnych, látok, zariadenie

Text:

...v podstate siaha až po vnútomý obvod prípadne vnútomú stenu telesa, takže sa môže uskutočňovať efektívna preprava tuhých akvapalných frakciíodpadových látok prípadne altematívnych palív pozdĺž vnútomého obvodu telesa,-3 a nedochádza k žiadnej výraznejšej tvorbe spečenín V telese.0007 Principiálne môžu byť rady drôtov usporiadané po obvode rotora vakejkoľvek mysliteľnej forme, pričom V tejto súvislosti sú možné helikoidné alebo šípové...

Komorový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 251677

Dátum: 16.07.1987

Autori: Borovkov Vasilij, Mochov Ivan

MPK: B65G 53/46

Značky: uzáver, komorový

Text:

...H c onunm na owcexon 12 nonocwn SOHOTHHKQ, cooömennum c panuanbnuu Kananou 8 nana. 1Ycwpoücrno paöoraew cnenymmnu 0 öpa 30 M.B saancumocrn OT H 3 HKo~MexaHnąecKoň XapaKTepHCTHKH MaTepnana H ero cKnoH~ nocrn K cnemnnaunm nonoporon sonorHnKa 9 BOKDYP nana 6 ycranannnaamw coowsercwaymmnä pasnoeenuxnň orcex 12 (oöecnevkaammnň Heoöxonummñ pacxon H npononmuTenbuocTb~nonaun cxaworo vasa) npowna pauanbnoro Kanana 8 nana H mnxcnpymw so norunx 9 5 BTOM...

Podavač na obtížně dávkovatelné prachové a sléhavé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 249684

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vítězník Luděk

MPK: B65G 53/46

Značky: podávač, dávkovatelné, prachové, sléhavé, materiály, obtížně

Text:

...prvků tvořených pružnou planžetou, které zasahují do prostoru mezi žebry přihrádkové klece při jejím průchodu oblastívýstupního hrdla. Alternativní připojení jedné nebo více planžetke vnitřní straně segmentu. 249534Dávkovaný prachový materiál je odebírán otáčející se přihrádkovou kleeí a je jí posunován mezi vnější plochou segmentu a vnitřní plochou těleea podavače směrem od vstupního hrdla k výstupnímu. Přesto, že působením stěny...