B65G 49/00

Zariadenie na spracovanie, najmä na lakovanie, predmetov, najmä karosérií vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 286970

Dátum: 22.07.2009

Autori: Weinand Hans-joachim, Ehrenleitner Franz

MPK: B05C 3/09, B65G 49/00

Značky: zariadenie, predmetov, spracovanie, vozidiel, lakovanie, najmä, karoserií

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie, najmä na lakovanie, predmetov, najmä karosérií vozidiel (4), je vytvorené s aspoň jedným kúpeľom, v ktorom sa nachádza spracovávacia kvapalina, najmä lak, do ktorého majú byť predmety ponorené, s dopravným zariadením, najmä dopravným vozom (5), ktorým môžu byť predmety vedené zariadením kontinuálnym alebo prerušovaným translačným pohybom, s ponáracími zariadeniami, ktoré na nosnej konštrukcii, najmä nosnej plošine...

Zariadenie na ukladanie, manipuláciu a prepravu konštrukčných prvkov na zošľachťovanie povrchov a spôsob ukladania, manipulácie a prepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286318

Dátum: 27.06.2008

Autor: Reisacher Raimund

MPK: B65G 49/00

Značky: manipulácie, prvkov, zariadenie, prepravy, manipuláciu, zošľachťovanie, povrchov, konštrukčných, ukladania, ukladanie, prepravu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie slúži na ukladanie, manipuláciu a prepravu konštrukčných dielcov na povrchovú úpravu, napr. v ponornom kúpeli pri zinkovaní ponorom, lakovaní alebo práškovom nanášaní, pričom sú konštrukčné dielce zavesené na závese (1). Konštrukčné dielce zavesené na hákoch (4, 5) sú pri zhustenej preprave zablokované na háku (4, 5) nasledujúcim alebo predchádzajúcim závesom (1) v smere dopravy, pričom hroty hákov (4, 5) sa dotýkajú zadných strán...

Zariadenie na úpravu, predovšetkým na lakovanie predmetov, a to najmä karosérií vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 286117

Dátum: 10.03.2008

Autori: Weinand Hans-joachim, Ehrenleitner Franz

MPK: B65G 49/00

Značky: zariadenie, predmetov, karoserií, lakovanie, predovšetkým, úpravu, vozidiel, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na lakovanie predmetov, predovšetkým karosérií (4) vozidiel, obsahuje najmenej jednu vaňu (2, 3) s upravovacou kvapalinou, do ktorej majú byť predmety (4) namáčané. Predmety (4) sú pomocou dopravného zariadenia (5) plynulým alebo prerušovaným posuvným pohybom vedené zariadením. Ďalej je umiestnený rad ponorovacích zariadení, ktoré pomocou nosnej štruktúry (44) nesú predmety. Nosná štruktúra (46) je pomocou spojovacej štruktúry...

Zariadenie a spôsob prepravy dielcov pozdĺž upravovacej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4803

Dátum: 18.04.2005

Autori: Müller Herbert, Krombholz Klaus, Winkler Jürgen

MPK: B65G 49/00

Značky: dielcov, pozdľž, prepravy, zariadenie, upravovacej, linky, spôsob

Text:

...individuálneho riadenia0009 Predložený vynález sa orientuje predovšetkým na kontinuálne dopravujúce zariadenia, dá sa však bez všetkého potržit aj na nekontinuálne dopravujúce zariadenia.Predstavenie málezu 0010 Základom predloženého vynálezu je úloha vytvoriť zariadenie ako aj spôsob prepravydielca pozdĺž upravovacej linky, sktorými sa môže uskutočniť spätný chod nenaloženéhodržiaka dielcov spôsobom, ktorý je priestorovo úsporný. 0011...

Dopravné zariadenie na zvislé ponorenie predmetu do kúpeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2547

Dátum: 18.12.2004

Autori: Matsubara Izuru, Kyotani Hisashi

MPK: B65G 49/00

Značky: předmětů, ponorenie, kúpela, zariadenie, dopravné, zvislé

Text:

...osi 25, ktoré má zavesené nosné zariadenie 9 upevnené otočné na voľnej koncovej časti ramena 7 pomocou nosnej osi 27 s voľným koncom Výkyvné rameno 8 upevnené k prvej nosnej osi 22, ktoré má časť s voľným koncom, pripojené k stredovej polohe kľukového ramena 7 pomocou spojovacej osi 26 a hnacie zariadenie 28, 71 na otáčanie kľukového ramena 7 okolo druhej nosnej osi 25. Pretože druhá nosná os 25 je schopná pohybu smerom k prvej nosnej osi 22...

Spôsob dopravy a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2883

Dátum: 07.08.2004

Autor: Kyotani Hisashi

MPK: B65G 49/00

Značky: dopravy, spôsob, zariadenie

Text:

...kvapalinu zariadenia nanášacej linkyObr. 3 je perspektívny pohľad znázorňujúci dopravný vozík v zariadení nanášacej linkyObr. 4 je bokorys znázorňujúci činnosť výkyvného kĺbového mechanizmu dopravného vozíkaObr. 5 je pohľad spredu v čiastočnom reze znázorňujúci dopravný vozik v úseku nádrže na technologickú kvapalinu zariadenia nanášacej linkyObr. 6 je bokorys znázorňujúci sprievodný vozík v zariadení nanášacej linky Obr. 7 je...

Zariadenie a spôsob na úpravu povrchu dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 288

Dátum: 18.01.2003

Autori: Saupe Detlev, Wurster Gerd

MPK: B65G 49/00

Značky: úpravu, povrchu, dielcov, zariadenie, spôsob

Text:

...sa nachádzajú bočne mimo stanovišťa na úpravu v pracovnej polohe na vychýlenie dielca do alebo zoPokiaľ ide o spôsob, je úloha vyriešená spôsobom ako bolo uvedené na začiatku, že dielce sú počas vychyľovania do a zo stanovišťa na úpravu vždy bočne mimo stanovišťa na úpravuÚloha vynálezu je týmto spôsobom úplne vyriešená.Nakoľko podľa vynálezu je upínadlo na držanie dielcov V pracovnej polohe na vychyľovanie dielca do a zo stanovišťa na úpravu...

Zariadenie a spôsob povrchového spracovania predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3167

Dátum: 31.10.2002

Autor: Kisi Hidayet

MPK: B65G 49/00

Značky: predmetov, spracovania, spôsob, zariadenie, povrchového

Text:

...karosérie vozidla. Aj toto zariadenie má veľké rozloženie V pozdĺžnom smere spracovávaciehoĎalej sú zo spisu DE 196 4 l 048 Al známe zariadenia a spôsob, pri ktorých sa karosérie vozidiel zložením priamočareho pohybu a otočného pohybu na začiatku spracovávacieho kúpeľa ponárajú do tohto spracovávacieho kúpeľa a na konci spracovávacieho kúpeľa rovnakým zložením priamočareho a otočného pohybu sa zkúpeľavynárajú. Pritom sú karosérie vozidiel...

Vyjímací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263815

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bauer Ctibor

MPK: B65G 49/00, B27D 3/00

Značky: vyjímací, zařízení

Text:

...vzájemnou kinematickou vazbu v celém ovládacím mechanismu.Výhoda vyjímacího zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že vytvořením vzájemné kinematické vazby je zajištěna správna funk ce zařízení při transportu ohřátých sochorůz krokové pece na určené místo a při jeho zajištění do pece. Vazba chrání zařízení protí poškození při nesprávne manipulaci a zajišťuje splnění podmínek bezpečnosti při práC 1.Na připojeném výkrese je znäzorněn...

Zařízení pro výrobu střešních izolačních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 262737

Dátum: 14.03.1989

Autori: Menša Ludvík, Borkovec Libor, Koutný Josef

MPK: B65G 49/00

Značky: výrobu, střešních, dílců, izolačních, zařízení

Text:

...1,kterým začáná hlavní výrobní větev. Hlavní výrobní větavobraceč lamel Q. Za obraçečem lamel § je usazen odebírací d°Pľ 8 Vik Z. Jehož součástí je výsuvný rošt a erovnávací válce a za ním následuje odměřovací dopravník 9. Za odmě. řovacím dopravníkem 5 je umíetěnopláäřovací zařízení lg,jehož součástí je vyhřívaná ropné deska. natavovací hořáky a odvíjecí etolíce lg pro hydroízolační pás včetně spojovacího zařízení. Na plášřovací zařízení 10...

Integrovaná linka na smaltovanie tvarovaných výrobkov najmä kúpacích vaní práškovaním v elektrickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234532

Dátum: 01.11.1987

Autori: Moravčík Alfonz, Gliba Gejza, Doležal Zdeněk, Peciar Marián, Haraslín Štefan, Pernecký Gustáv

MPK: B65G 49/00

Značky: smaltovanie, vaní, integrovaná, elektrickom, kúpacích, linka, výrobkov, tvarovaných, práškovaním, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaná linka na smaltovanie tvarovaných výrobkov, najmä kúpacích vaní v elektrickom poli pozostáva z aspoň jednej elektrostatickej nanášanej kabíny, cez ktorú je vedený priebežný dopravník. Riešeným problémom je vytvorenie takej linky, v ktorej počas smaltovacieho procesu nie je potrebné prekladať ani väčšie tvarované výrobky, ako sú kúpacie vane z jedného dopravníka na druhý. To sa dosahuje tým, že aspoň v jednom úseku priebežného...

Zařízení na povrchovou úpravu trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241034

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sarafanov Vitalij Fjodorovie, Dachnovskij Rostislav Georgijevie, Thiers Eberhard

MPK: B65G 49/00

Značky: úpravu, trubek, povrchovou, zařízení

Text:

...druhů pracovních kapalin do různých sběrných nádrží 13, odkud jsou pomocí druhého čerpadla 16 převáděny zpět do pracovního okruhu.Stříkací operace se může několikrát opakovat a přizpůsobovat se daným požadav kům. Kromě toho je možno libovolně volit sled proplachovacích astříkacích operacíPo provedení povrchových úprav se trubky 2 přesouvají opět do výchozího postavení, odkud jsou pomocí najížděcích klapek 3 vysunuty z dopravního ústrojí 24 a...

Dopravné zariadenie, najmä pre dopravu foriem vo vypeňovacej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 237835

Dátum: 15.03.1987

Autor: Balák Ján

MPK: B65G 49/00

Značky: linke, najmä, vypeňovacej, dopravu, foriem, zariadenie, dopravné

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie, najmä pre dopravu foriem vo vypeňovacej linke, pozostávajúce z podlahového dopravníka s dvomi navzájom rovnobežnými, protichodne orientovanými vetvami, prepojenými na ich obidvoch koncoch priečnymi koľajnicovými dráhami s poháňanými, priečne presuvnými nosnými plošinami vozíkov, opatrených spriahadlami. Riešeným problémom je plná automatizácia funkcie dopravného zariadenia, ako aj úspora energie, čo sa dosahuje tým, že...

Integrovaná linka na smaltovanie plochých výrobkov práškovaním v elektrickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 232139

Dátum: 15.12.1986

Autori: Peciar Marián, Gliba Gejza, Moravčík Alfonz, Doktor František, Haraslín Štefan, Pernecký Gustáv

MPK: B65G 49/00

Značky: práškovaním, výrobkov, plochých, smaltovanie, integrovaná, elektrickom, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaná linka na smaltovanie plochých výrobkov práškovaním v elektrickom poli pozostáva z aspoň jednej elektrostatickej nanášacej kabíny, cez ktorú je vedený priebežný dopravník. Riešeným problémom je zhospodárnenie technológie smaltovania plochých dielcov a zníženie nepodarkovosti pri smaltovaní. To sa dosahuje tým, že v elektrostatickej nanášacej kabíne (1) je vo smere dopravníka (2) vytvorený ochranný tunel (4) unášačov (5) tohoto...