B65G 47/26

Zariadenie na zastavenie nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4292

Dátum: 07.10.2004

Autori: Groitl Werner, Lochbrunner Johann

MPK: B23Q 16/00, B65G 47/26

Značky: zariadenie, zastavenie, nákladu

Text:

...nákladu, ktorý sa skladá z aspoň jednej spätnej zábrany aaspoň jedného zastavovača, kde je možné zastavovač umiestniť do prepravnejoblasti vymedzenej účinnou rovinou prepravnej dráhy nákladu a spätná zábrana môže blokovat tok nákladu proti smeru pohybu, kde je možné zastavovač a spätnú zábranu odstrániť z prepravnej oblasti a je navrhnutá os zastavovača,ktorá sa pohybuje spolu so zastavovačom a ktorá sa vyznačuje tým, že na zavedenie resp....

Dopravné zariadenie na dopravu obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 889

Dátum: 19.08.2003

Autor: Groitl Werner

MPK: B65G 13/02, B65G 47/26

Značky: dopravné, zariadenie, dopravu, obrobkov

Text:

...veľkosti výrobnej linky celkovo príliš veľká, je navrhnuté, že je usporiadaných viacero hnacích hriadelov, ktoré potom poháňajú vždy viacero sekcií.0014 Podľa vynálezu bolo taktiež zistené, že je výhodné, ked sú spojky na odvádzanie,prípadne prenos krútiaceho momentu od hnacích hriadelov spojené prostredníctvom čelného ozubeného prevodu s valčekom, prípadne valčekmi valčekových dráh príslušných sekcií.0015 Bolo taktiež zistené, že je...

Spôsob prepravy výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279527

Dátum: 12.01.1995

Autor: Sobrero Giovanni

MPK: B65B 35/30, B65G 47/26

Značky: zariadenie, tohto, spôsobu, spôsob, výrobkov, vykonávanie, prepravy

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobky, ktoré sú na začiatku vedené na množstvo rovnobežných dráh (L1,...,L10), sú najskôr usporiadané do radov tak, že sa posúvajú na povrchu dosky (2) pôsobením motorom poháňaných pásov (5). Keď sú dopravené na pásový dopravník (8) pracujúci v smere priečnom na smer postupu výrobkov (A) na doske (2), sú rady stlačené posunutím výrobkov (A) proti zastavovacej doske (7). Výrobky (A) môžu byť vybraté z kompaktných radov vo vopred určenom počte,...

Zariadenie na dopravu a jednotlivé vedenie magnetizovateľných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277740

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schwankhart Gerhard

MPK: B65G 47/26, B65G 47/28

Značky: dopravu, zariadenie, dielov, magnetizovateľných, jednotlivé, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z rámu (1) s dvoma bočnými stenami (2) a dnom (5), bočné steny (2) sú vybavené permanentnými magnetmi (3) na tvorbu magnetického poľa, ktoré udržiava dopravované diely vo vznose, pričom na posun týchto dielov smerom dopredu je rám (1) v smere pohybu dielov sklonený a/alebo opatrený prídavnými prostriedkami, ktoré zaisťujú posun dielov smerom dopredu ku komôrkovému kolesu (6) na odvádzanie dielov zo zariadenia.

Dávkovací dopravník tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 265301

Dátum: 13.10.1989

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 47/26

Značky: dopravník, tehál, dávkovací

Text:

...dopravníka tehál podľa tohto vynálezu spočívajú V tom, že prísun tehál po voľnohežnom válčekovom dopravníku je voľnobežný, oddelenie požadovanej dávky tehál je spoľahlivé, pričom pri zdvihu válcov zdvižného mostíka tehly stabilne na nich ležia bez zmeny polohy a tieto válce umožňujú vytvorenú dávku tehal zhrnúť v smere kolmom na os prisúvaných tehál valivým spôsobom. pričom nedochádza k rozhodeniu dávky tehál do strán. Zariadenie...

Zařízení pro rozvrstvování drobných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263514

Dátum: 11.04.1989

Autor: Horák Jiří

MPK: B65G 47/26, B65G 47/14

Značky: předmětů, drobných, rozvrstvování, zařízení

Text:

...zařízení pro rozvrstvování drobných stejnorodých předmětů do rovnoměrné vrstvy z dávky na rovinné pracovní podložce podle vynálezu, které sestává z pracovní podložky a nad ní umístěného dávkovače a pohyblivé výsypkm tím, že dávka drob~ ných předmětů je z dávkovače vynášena v podobě elementární vrstvy o šířce rovné šířce výsypky a pracovní podložky, padá do pohyblivé výsypky, která tuto elementární vrstvu pomocí výstupní štěrbiny...

Zařízení na uspořádání a podávání plných nebo dutých válcových těles, například kruhů nebo kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262654

Dátum: 14.03.1989

Autori: Magas László, Szabó Géza, Darin Sándor

MPK: B65G 47/26

Značky: těles, podávání, například, zařízení, plných, válcových, dutých, kruhu, kotoučů, uspořádání

Text:

...Na výkresech představujeobr. 1 - schematícké zobrazení boku-rysu části zařízení podle vynálezu aobr. 2 - nárys zařízení podle vynálezu.U zařízení, které je zde předloženo jako příklad, se nacházejí obráběná válcová tělesa v neuspořádaném stavu v zásobníku B,do kterého zasahuje kyvné rameno 1 ve tvaru oblouku, které je pohaněno hnacím ústrojím 9 a pneumatickým válcem lll. Nahorní části kyvného ramena 1 je namontována dopravní deska 2, ktera...

Rozraďovač tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 252370

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: rozřaďovač, tehál

Text:

...podstatou je retazový dopravnik a reťazmi z polovice osadenými výstupkami, pričom reťazový clopravník je vložený medzi dvojicu reťazi prepojewných lištou a tiež medzi velčeky valčekového mostika.Rozraďovač tehál plodlťa vynálezu je o po~ lovlcu menší a jednoduchší.Na obr. 1 je pôdorys a na obr. 2 nárys zariadenia podľa vynálezu. Reťazový doprjavník 1 má reťaze zl z polovice osadené výstupkami 3. Reťazový dopravoík 1 je vsadený medzi...

Retazový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 252369

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: dopravník, reťazový

Text:

...a prepojovacie elementy cez volné otočné kladky. Retaze l prepojovacie elementy sú podoprene podperkami.Zariadenie podľa vynálezu umožňujú rozraďovače tehâl umiestniť vo vnútri dopravnIka a rozmerove zmenšiť na polovinu.Na obr. 1 je znázornený pôdorys reťazového dopravníka podľa vynälezu a na obr. 2 je jeho narys.Oba konce reťazí 1 sú prepojené tenkýn 1 i spojovacími elementami 2. Reťaze 1 sú opäsané cez hnané ozubené kolesá 3 a spojovacie...

Medzerovací dopravník dávok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251951

Dátum: 13.08.1987

Autori: Belan Vladimír, Popluhár Karol, Fekete Michal

MPK: B65G 49/08, B65G 47/26

Značky: medzerovací, tehál, dopravník, dávok

Text:

...medzier medzi dávkami tehál,neprerušované zhromažďovanie dalších, jednotlivo prichádzajúcich dávok tehál, čo umožňuje omedziť zastavenú plochu na hornú hranicu 8 m 2. Zariadenie podla vynálezu je jednoduché, výrobne nenáročné a spoľahlivé.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačené v náryse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu v p-olohe nasunutia dávok tehál na prvú časť s volne otočnými valcami, včetne zobrazenia dávok tehál...

Zariadenie pre tvarovanie vrstiev tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251510

Dátum: 16.07.1987

Autori: Frélich Josef, Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: tvarovanie, tehál, vrstiev, zariadenie

Text:

...skládky »doteraz málo stabilné.Tento nedostatok odstraňuje zariadenie.pre tvarovanie vrstiev tehál podľa vynálezu, ktorého podstatou je šablóna umiestnená tesne nad hornou úrovňou hnanýtch valčekov na kionci vaičekrového dopraivníka.Zariadenie ,pre tvarovanie vrstiev tehal podľa vynálezu je jednoduché a umožňuje ulkláudať úzke, -vratké tehly do stabilný-ch sukládołk.Na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 borkorys zariadenia pre...

Zařízení pro vytváření mezer mezi řadami kusových, zejména cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237008

Dátum: 15.02.1987

Autori: Stuchlík Ivan, Vašek Jiří, Rathauský Jiří, Baxant Radoslav

MPK: B65G 47/26

Značky: vytváření, řadami, kusových, výrobků, zejména, mezer, zařízení, cihlářských

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení pro vytváření mezer mezi řadami kusových, zejména cihlářských výrobků je vytváření několika plynulých řad výrobků současně. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením, jehož podstata spočívá v tom, že mezi hnanými řetězy jsou umístěny lišty spojené táhlem s výstředníkem, přičemž mezi nosné řetězy zasahuje druhá část dopravníku tvořeného volně otočnými válečky. Konec dopravníku je opatřen zarážkou pro zachycení postupujících výrobků.

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka pre klietky guľkových ložísk a im podobné súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236616

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kapitáň Ladislav

MPK: B65G 47/26, F16C 41/00, F16C 43/00...

Značky: hrdlo, podávacieho, guľkových, oddeľovacie, klietky, ložísk, súčiastky, zásobníka, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka je určené pre oddeľovanie jednej klietky od skupiny dvoch a viac klietok, ktoré sú svojimi axiálnymi prelismy navrstvené na seba. Oddeľovacie hrdlo je na strane odvádzacieho žľabu vytvorené pevným dorazom a z protiľahlej strany bočnou navádzacou lištou zakrívenou k odvádzaciemu žľabu, pričom svetlosť oddeľovacieho hrdla je o 1 až 4 mm väčšia ako vonkajší priemer klietky. Oddeľovanie klietok v oddeľovacom...

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal

Načítavanie...

Číslo patentu: 230254

Dátum: 15.10.1986

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: skládok, zostavenia, spôsob, tehál, výpal

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal vyznačený tým, že stĺpce vrstvy tehál, ktorá sa na ráme dopraví nad plošinu sa postupne, prerušovane zosúvajú z rámu na plošinu a unášajú na ráme nad plošinu podľa programu zosúvania tak, že dosadnú na predom určenú pozíciu v skládke tehál a vytvoria sa medzi nimi predom určené medzery, pričom po zasunutí posledného stĺpca vrstvy tehál z rámu časť skládky na plošine klesne o výšku tehál, otočí sa o...

Zařízení pro rozřazování zejména obkládaček a dlaždic z jednoho do dvou proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fencl Vratislav, Hořica Miloš

MPK: B65G 47/26

Značky: jednoho, obkládaček, zařízení, proudu, rozřazování, zejména, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozřazování obkládaček, dlaždic a jim podobných výrobků na dopravnících. Zařízení sestává z přísunového dopravníku, na který navazují dva od sebe se rozbíhající dopravníky, které jsou opatřeny,přítlačnými pásky. Třídičkou jsou na přísuvném dopravníku podle jakosti posunuty výrobky kolmo k jeho ose doprava nebo doleva, a dále rozřazování probíhá samo. Výhodou zařízení je jeho jednoduchost.