B65G 47/24

Obracacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1036

Dátum: 03.10.2003

Autori: Wohlfart Peter, Roth Heinz

MPK: B65G 47/24

Značky: obracacie, zariadenie

Text:

...čím je zaistené, že sa ťažisko podlhovastého materiálu pri SklOpnOHl pohybe pohybuje v smere osi hriadeľa. Toto znižuje sklon podlhovastého kusového materiálu na vyskočenie z vybraní s otvorenýn 1 okrajom. Podlainej formy uskutočnenia vynálezu je možné vopred stanoviť, že dorazový prvok zahŕňa podporný prvok, pričom podporný prvok je výkyvný 2 prvej polohy, pri ktorej je podporný prvok umiestený pozdĺž prijímacej strany ą uvoľňuje vybranie s...

Zařízení k orientaci podlouhlých prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269827

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65G 47/24

Značky: orientaci, zařízení, podlouhlých, prvků

Text:

...k horní rovine doprevníku. Unášeče jsou navzájem skloubené táhly.Hlavni výhoda zařízení podle vynélezu epočívá v tom, že jediný dopravnik umožňuje zmenou svého rovinného profilu na pilovitý, tj. vytvorením klínových kopce a pomocí jednoduchých etérek dokonalou orientaci zprecovávaných prvků. Opétnou zménou pilovitého profilu dopravníku na rovinný je zabezpečena doprava orientovaných prvků k dalšimu zpracování. Zařízení má jednoduchou...

Zařízení pro změnu jednořadé dopravy na kolmou víceřadou dopravu předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269136

Dátum: 11.04.1990

Autor: Štindl Pavel

MPK: B65G 47/24

Značky: kolmou, dopravy, předmětů, jednořadé, dopravu, zařízení, víceřadou, změnu

Text:

...úseku ig o zojištujícím rovnoběžnou polohu výkyvných ramen 5 ve všech jejich pozicích. Mimo to jsou výkyvná ramena 5 soojena s neznázorněným mechanizmem, kterým jsou zotločcvána k bočnímu dorazu lg, upran venému na boční straně přivádčcího dopravníku łg odvrácenć od odváděcího dopravníku Aj. Výkyvné rameno 5 přivrácené k bočnímu doruzu Ag je na svém konci opotřeno záchytem łg,ktorý zsuhujc do občžnć dráhy uuúàucích tyčí 3 u ju uruvcn k...

Zařízení pro třídění a stohování skleněných tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262404

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hodgkinson Joseph, Branch Geoffrey

MPK: B65G 47/24

Značky: třídění, stohování, sklenených, tabulí, zařízení

Text:

...být opatřeno velkým počtem těchto zdvíhacích válečků 1.Může být uspořádáno třicet i více zdvíhacích víálečlçů í. v každé ňadě napříč podelnelío dopravníku GI a každý podélný pár zdvíhacích välečkfi 1 Iná přiřazen jeden první tlakový válec 2, který může být ovládán neľlúvĺłšle signálect vyslaným z kontrolního SšÍallGVĺŠÍě siti.l°rvní vcdicí hřídel .T 3 může být vytvořen z jednch kusu z jedné strany na druhou Sľľaíllł podélného depravníku Bü,...

Zařízení k plnění zásobníků přířezy, zejména trubek pro výrobu chladičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259065

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: B65G 47/24

Značky: přířezy, zařízení, trubek, zásobníku, chladičů, plnění, výrobu, zejména

Text:

...visutoú konstrukcí propoJízdné.zaVěšení zásobnIÉů Q. Pod celou délkou přímćho ůaoku zařízení Je uopnřädáno dopravní ůstrnjg tvořeoé dvojici nckonečných zanáäecích pásů Z, § s vždy přiŕazeným souàěžně uspořádaným oekon oečným přidržovacímĺpäaem 2, łg. Zanášecí pásy 1, g Jsou opatřcny zanášocími výatupŘy łł v roztečłch odpoýídajíc 1 chd 61 cevzšaooňiko Q, které v činněcvětvi zasahují do dráhy přířezů Lg, uložených rovno ěžně vedle sebe ve...

Zařízení k dávkování kusového materiálu podle počtu kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236947

Dátum: 01.07.1988

Autor: Sojka Josef

MPK: B65G 47/24, B65B 57/20

Značky: dávkování, kusů, počtu, materiálů, zařízení, kusového, podle

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zjednodušit manipulaci, odpočet a plnění sadbového kusového materiálu při vyloučení lidského faktoru. Podstatou zařízení je dopravník kusového materiálu, který je na horní větvi opatřen dělícími lištami, mezi nimiž jsou umístěna stavitelná hradítka, přičemž na koncích dopravníku je upevněn snímač impulsů s odpruženou klapkou, přičemž snímač impulsů je napojen na blokovací počítač.

Modulový operační zásobník se značením opracovaných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256862

Dátum: 15.04.1988

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: B23Q 7/00, B65G 47/24

Značky: opracovaných, polotovarů, zásobník, značením, operační, modulový

Text:

...vedením gg uloženým točně na čepech gg. Nastavenou polohu pantografických vedení gg aretují pojístky gg. Značící Šrvek 55 se sdruženým značícím nástrojem gg je možno umístit v horní či spodní části držákem gg a to podle situování opracované plochy polotovarugl. Vyvozování značíci síly může být řešeno tlakemModulový operační zásobník se značícím zařízením je ovládán vlastním řídicím systémem 31 s napojením na řídící systém celého...

Přesný dávkovač pro matice, kroužky, kuličky a podobné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254286

Dátum: 15.01.1988

Autor: Konečný Jan

MPK: B65G 47/24

Značky: matice, dávkovač, podobně, výrobky, kroužky, kuličky, přesný

Text:

...výrobky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že šikmá drážka v níž jsou uloženy výrobky je vytvořena jako dvojramenná páka opatřená závažím. Príklad provedení dávkovače podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Seřazené výrobky jeden za druhým jsou pŕiváděny na šikmé rameno dvojramenné páky l,které tvoří drážka tvaru U. Druhé rameno této páky g je opatřeno závažím. výkyv tohoto ramene je limitován nárazníky 3 a 5. Ve dně...

Zariadenie pre dopravu drobných predmetov a ich urovnávanie do radu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240527

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bedoagin Lev Valdimirovie, Doubnja Vladimír Konstantinovie

MPK: B65G 47/24

Značky: drobných, zariadenie, dopravu, urovnávanie, predmetov

Text:

...v horizontálnej rovine je upevnený urov návač, ktorého volný koniec pri okraji kotúča je spojený s vibračným budičom s reguláciou amplitúdy a frekvencie kmitov. Zariadenie je znázornená v reze na priloženom výkrese. Zariadenie pozostáva z kotúče 1 otáčajúceho sa okolo svojej hlavnej osl rotácie v horizontálnej rovine, vyrobeného z materiálu odolného proti oteru, urovnavača 2 vyrobeného z pružného materiáluumlestneného nad kotúčom 1 s...

Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240468

Dátum: 15.08.1987

Autor: Stransky Werner

MPK: B23Q 7/10, B65G 47/24

Značky: cievok, telies, orientáciu, zariadenie, najmä, súčiastok

Text:

...odbere súčiastok. Ďalšou výhodou zariadenia je, že je konštrukčne i výrobne jednoduché a v prevádzke nenáročné na obsluhu.Zariadenie na orientáciu súčiastok, najmä telies cievok je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená časť orientačného zariadenia v ná 4ryse s orientovanými súčiastkami, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 2.Zariadenie na»...

Zariadenie pre polohovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251518

Dátum: 16.07.1987

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 47/24

Značky: tehál, zariadenie, polohovanie

Text:

...bez preklájpania, čo umožňuje u liniek, do ktorých je zariadenie podľa vynálezu zaradené zvýšiť výłk-ony ukladania plnej tehly, .pri .možnosti ukladani.a ďalších typov tehál a znížení vedľajších prestojov na prestawenie linky.Na výkrese je na obr. 1 schemaaticiky naznačené .v narylse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu vo VýCÍl-OÓÍJSÚŠOVEÍ polohe, .pre preklápaní dvojíc plných tehál, pri čo-nm na obr. 2 je v náryse toto...

Zařízení k orientaci v násypce volně ložených součástí přírubového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251200

Dátum: 11.06.1987

Autori: Černý Bohuslav, Pekárek Josef

MPK: B65G 47/22, B65G 47/24

Značky: tvaru, orientaci, součástí, volně, přírubového, ložených, zařízení, násypce

Text:

...spodní části násypky 1 a je otočně kyvně uložen na rámu § násypky 1. Jeho pohon zajištuje pneumatický nebo hydraulický válec ji, uložený otočně na rámu 6. Násypka 1 má vytvořen výřez 1 obdélníkového tvaru, ve kterém je uložen vynášecí dopravní) 1, upevněný na samostatném základu g. Vynášecí dopravník je nekonečný řetězovrý pás, na kterém jsou. stavitelné podle velikosti připevněny vynášecí hranolky 2. Vynášecí dopravník i je vzhledem k...

Zařízení pro orientaci dutých válcových těles se dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249674

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubelka Vladimír, Verner Ladislav

MPK: B23Q 7/06, B65G 47/24

Značky: orientaci, válcových, zařízení, dutých, těles

Text:

...dutých vélcových těles, protože podle vynálezu dochází k orientaci jednoznačně definovaným pohybem.Na přiložených výkresoch je na obr. 1 znázorněno celkové konstr. provedení zařízení pro orientaci dutých válcových těles se dnem, na obr. 2 je znázorněna funkce přestavitelně zarážky. výkyvného dílu a záchytnáho prvku. ná obr. 3 je zachycen princip působení vych ylovacího prvku.- 2 249 874 Zařízení se skládá z dopravního vedení l, které je...

Dávkovač súčiastok, najmä integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248231

Dátum: 12.02.1987

Autori: Číž Jaroslav, Baluch Pavol, Pecka Juraj

MPK: B23Q 7/06, B65G 47/24

Značky: integrovaných, súčiastok, najmä, obvodov, dávkovač

Text:

...sklzom.Výhodou dávkovače snúčia-stok, najmä in tegrovaných obvodov je, že d-ávnkovač je velmi jednoduchý .a prechod na väčší typorozmer je umožnený premieąstnením prítlačvného palca. Výhodou je tiež to, že priadržiavanie stlpca súčiastok a oddelenie jednej súčiastky je zabezpečené jedným pohybom.Dávkovač súčiastok, najmä integrovaných obvodov je nakreslený na -prl-pojenom výkrese, kde na olbr. 1 je nalkreslený dávlkovač súičiastok V náryse...

Zařízení na otáčení kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233362

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pospíšil Jaroslav

MPK: B65G 47/24

Značky: kusových, zařízení, otáčení, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem. Řeší změnu orientace podle svislé osy, předmětů tvaru kvádru, během jejich dopravy na dopravnících. Podstatou řešení je přibrzďovací kotouč, který je nastaven šikmo vůči rovině dopravníků předmětů. Zařízení je možno použít v oblasti manipulace a materiálem při dopravě například kartonů, polyetylénových přepravek apod.

Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246472

Dátum: 13.03.1986

Autori: Mánek Aleš, Ferkl František, Fikar Jioí

MPK: B65G 47/24

Značky: válcových, zařízení, odebírání, přířezu

Text:

...21 ° pístnice čtvrtého hydraulického motoru 17, upraveného na křížovém suportu 29. Dosedací plocha 25 odklâdacíhor stolku 24 je pod dráhou čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvíhu první pístnice 3 před padacími dvířky 26 opatřena jednołkřídlými dvlřky 8, otočné uloženými kolem osy j rovnoběžné s osou b přířezu 22. ednokřludlá dvířka 8 jsou ovládána pístnioí jpátého hydraulického motoru 9 do otevřené polohy navazujíci na plochu skluzu 30,...