B65G 47/22

Zařízení pro ustavování a snímání papírových kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270646

Dátum: 12.07.1990

Autori: Nový Bohumír, Květoň Jan, Pavlovič Jaroslav, Smitka Josef

MPK: B65G 47/00, B65G 47/22

Značky: zařízení, ustavování, snímání, papírových, kelímků

Text:

...pepirovýoh kelimko mimo dosah rotačnich kuželových nástrojů a pouzder proti nim seěřujicich. Do profilu rotačnioh kuželových nástrojů jsoupepirove kelimky vedený nebo z profilu vyvedeny tečně lopatkami nesenými řetězce. Přechod mezi stole a profilem rotačniho kuželového nástroje umožňuje výřez ve stole. ve kterém rotečni kuželový nástroj vykoná spolu s karueelovitým pohybom plynule i vertikálně pohyb pro ponořeni nebo vynořeni se z...

Dráha stroje pro impregnaci papírových kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270642

Dátum: 12.07.1990

Autori: Smitka Josef, Pavlovič Jaroslav, Nový Bohumír, Květoň Jan

MPK: B65G 47/22, B65G 47/02

Značky: kelímků, stroje, impregnaci, dráha, papírových

Text:

...na dolní dráhu. Do dráhová mezery zapadá těleso, jehož bok navazuja na šikmou dráhu. Těleso je na rámu spořádáno přestavitelně.Oddělením obou drah dràhovoucmezerou je umožněno spolu s temperecí impregnečního prostředku temperovat současně i rotační nástroje za klidu stroje po dobu technologicky nezbytnoou Přestavěním teleso pak volíme buč trvalý ponor rotačních nástrojů při tempereci, nebo pracovní cyklus, při kterém nosiče jsou vodeny...

Orientační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258439

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sitnikov Alexandr, Melnikov Leonid, Gradobojev Vladimir, Klimenov Alexandr

MPK: B65G 47/22

Značky: orientační, zařízení

Text:

...c ynpaanammmu xonupou 3 H non nosnencrnueu cunm P (mur. 5) pasnöpauunaewca no xoy apamenuu mnexa9, npn BTOM nonumxo Tepaeý onopý.nanee usnenne coaepmaer Bpamarenbnoe nanxenue nuecwe co mexou 9, pacnonarancn uenonnumno na nnocxocru nnwxa mnexa. Hpu STOM nnnmenue nsenun asepx npexpamaercn, a nmnanaune nànenna na muexa 9 npenowapamaercn Kpnnonnueüuuu orpauuquweneu 8, ycranosnennum no wpaexropnu nnxenun.Boünn nonumxon B xonraxw c uacfbm 10...

Zařízení k obracení profilových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255270

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hrbáč Jaroslav

MPK: B65G 47/22

Značky: obracení, tyčí, profilových, zařízení

Text:

...provedení je na nosném čepu 5 hlavní nosné páky Q kyvně uložena druhá dvojramenná obracecí páka lg, jejíž kratší rameno łgl je svým čepem 5 kyvně spojene se svým táhlem g kyvně spojeným druhým koncem s čepem 1. Čepy 1 mohou být pro každé táhlo 5, 2 uloženy zvlášč, nebo mohou být pro obě táhla 5, 2 společné. Pracovní části dvojramenných obracecích pák 3, mohou být libovolně tvarované podle druhu obrácených profilových tyčí ll.j V základní...

Jiskrově bezpečné zařízení pro integrovanou evidenci chodu důlních dopravníkových linek automazovaných pneumaticko-elektrickým systémem a dálkové ovládání dopravníkové linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254702

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koutný Karel, Sprušil Jiří

MPK: B65G 47/22, E21F 17/18

Značky: zařízení, bezpečné, evidenci, ovládání, dopravníkových, integrovanou, dopravníkové, dálkově, důlních, jiskrově, automazovaných, systémem, chodu, pneumaticko-elektrickým, linky, linek

Text:

...dopravníků vedlejších linek, dopravníků linky hlavní má přecejchovanou stupnici na počet O až 10 dopravníků avyznačenou polohu na stupnici pro kontrolu napěčového stavu stejnosměrného zdroje.Měřič proudu má paralelné zapojenou diodu V propustném směru proti přetížení a je zapojen V serii s kompenzačním potenciometrem, kterým se vykompenzuje rozdíl odporu vedení,vnitřního odporu přístroje a.pok 1 esu napětí jediného zdroje stejnosměrného...

Zařízení pro překlápění, zejména cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254552

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rathauský Jiří, Zalubil Jan, Baxant Radoslav

MPK: B65G 47/22

Značky: cihlářských, výrobků, zejména, zařízení, překlápění

Text:

...3 uchopovací čelisti gg odpružena pružicím členem gg. součástí uchopovacího mechanismu Bje hnaný kotouč ll, naklínovaný na otočném čepu lg a pojištěný maticí lg.Protilehle hnanému kotouči ll a souose s hřídelem Q je pevně uložen střední hnací kotouč lg, který má dvojnásobný průměr než hnaný kotouč ll. Hnaný kotouč ll a střední hnací kotouč lg jsou spojeny řetězem gg. Unašeče § jsou opatřené vačkami gł, umístěnými proti tlačným palcům 33...

Vstupno-výstupné dopravné zariadenie, najmä pre automatické výrobné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244983

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lebediv Valentin Nikolajevie

MPK: B65G 47/22

Značky: výrobné, zariadenie, dopravné, najmä, automatické, vstupno-výstupné, systémy

Text:

...zariadenia. Všetky valčekové trate 4, 2 U, 21 sú na ich čelách 3, t. j. na ich prilahlých miestach ku koľajnicovej dráhe 1 opatrené čelnými blokovacimi zarážkami 5, ktoré zabraňujú prípadnému nežiadúcemu vysunutiu bremena do koľajnicovej dráhy 1. Obslužný vozík 2 je na svojich boko-ch 6 opatrený bočnými blokovacími zarážkami 7, obdobnej Ikonštrukcie ako sú čelné blokovacie zarážky 5. Obidva druhy blokovacích zarážok 5, 7 sú v-yhotovené...

Zařízení pro ovládání postavení polotovaru v pracovní zóně během dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252156

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kratochvíl Ervín, Buchberger Otto

MPK: B65G 47/22

Značky: ovládání, pracovní, zóně, dopravy, během, zařízení, postavení, polotovarů

Text:

...i s dolním člänkovým řetězelímPolotovar 8 je zavěšen na votočném závěsu 1 zařazeném do kontimralních dopravníků 2. Otočný závěs 1 sestávä ze dvou krunových prvků 3 a li z nichž horní 3 má odfrezovanou plochu podle tečny k parní kružnicí ozubení. Horní 1 Spodní kruhové prvky.3, 6 jsou .upevněny na .otočném zá-.věsu 1 tak, aby byly v záběru se dvěma pevně uloženými ozubenými prvky 5 a 7. Roztečné ~rovnoběžné osy ozubených prvků 5 a 7...

Zařízení k orientaci v násypce volně ložených součástí přírubového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251200

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pekárek Josef, Černý Bohuslav

MPK: B65G 47/22, B65G 47/24

Značky: přírubového, volně, zařízení, součástí, tvaru, ložených, násypce, orientaci

Text:

...spodní části násypky 1 a je otočně kyvně uložen na rámu § násypky 1. Jeho pohon zajištuje pneumatický nebo hydraulický válec ji, uložený otočně na rámu 6. Násypka 1 má vytvořen výřez 1 obdélníkového tvaru, ve kterém je uložen vynášecí dopravní) 1, upevněný na samostatném základu g. Vynášecí dopravník je nekonečný řetězovrý pás, na kterém jsou. stavitelné podle velikosti připevněny vynášecí hranolky 2. Vynášecí dopravník i je vzhledem k...

Zábradlí pásových nebo článkových dopravníků, zejména pro dopravu lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 238269

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holcman Zdeněk, Křivohlavý Zdeněk, Kroupa Jiří

MPK: B65G 47/22, B65B 21/08

Značky: dopravníku, pásových, lahví, dopravu, zejména, zábradlí, článkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zábradlí pásových nebo článkových dopravníků zejména pro dopravu lahví opatřených lištami z plastické hmoty kombinovanými s kovovými výstuhami tvořící součást zábradlí a ohraničení pro dopravované předměty. Vynález řeší problém vytvoření a upevnění lišt.

Automatický zpětný řetězový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239537

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šubrt Jan, Hanslík Tomáš

MPK: B65G 47/22

Značky: automatický, dopravník, řetězový, zpětný

Text:

...lištou lljuloženou na hřídeli lg ozubeného kola lg nacházejícího se v zá běru s ozubenou pistnicí 32, kterou je opatřena jedna strana pístu gg hydraulického válce gl, zatímco jeho druhá strana jeiopatřena hladkou pístnicí iz s nosičem ga narážek ig koncových ímspínačů gg. Hnací řetězové kolo 31 je uloženo na hřídeli 32239 537 napojenémpřes převodovou skříä lg na hnací motor lg. Na příhradovém nosníku 32 je umístěno tlumící zařízení ââ, na...

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250607

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koldinský František, Štrbík Pavel

MPK: B65G 47/22

Značky: zejména, výrobků, zařízení, překlápění, plochých, keramických, dlaždíc

Text:

...pálení keramických dlaždic, kde k sobě páry pálených dlaždic přilehají rubem nebo lícem. Při této technologř-je nezbytné pek 1 opít vrchní výrobek ze spojeného páru za spodní výrobek.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména- keramických dlaždic. Sestává se z lineárního dopravníku, nad kteným je kyvně uloženo záchytné rameno. Volný konec záchytného ramene je opatren zá chytem a přiklonítelný k...

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234486

Dátum: 01.03.1987

Autori: Frundl Zdeněk, Zoubek Roman, Koldinský František

MPK: B65G 47/22

Značky: keramických, překlápění, výrobků, zejména, zařízení, dlaždíc, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic, sestává z lineárního dopravníku. Nad dopravníkem je kyvně uloženo rameno, jehož volný konec je přiklonitelný k lineárnímu dopravníku a zakončený záchytem. Volný konec ramene opatřený záchytem je k lineárnímu dopravníku přiklonitelný za válcem ve smyslu pohybu lineárního dopravníku.