B65G 47/19

Zariadenie na meškanie a dávkovanie dvoch morfologicky rôznych prúdiacich produktov, aplikovateľné na baliaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12103

Dátum: 08.03.2010

Autori: Fite Sala Menna, Mora Flores Francisco, Marti Roche Enric

MPK: B01F 15/04, B65B 1/12, B65B 1/08...

Značky: prúdiacich, stroj, rôznych, dávkovanie, dvoch, baliaci, aplikovatelné, zariadenie, produktov, meškanie, morfologicky

Text:

...komunikujúcim s kanálom výpustu a posunovačom prerušovane riadeným pneumatickým valcom napríklad na prenos po sebe idúcich dávkovaných množstiev druhého produktu z uvedenej prenosovej komory do kanála výpustu cez uvedený výpust prenosovej komory pri vopred určenej frekvencii.0005 Kanál výpustu a dávkovací kanál, V ktorom je nainštalovaná uvedená závitová skrutka sú výhodne umiestnené vo vertikálnej polohe a navzájom zarovnané, kde...

Dávkovacie zariadenie najmä tabliet na pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267189

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sláva Jozef, Benák Rudolf

MPK: B65G 47/19

Značky: najmä, pásový, tabliet, dopravník, dávkovacie, zariadenie

Text:

...je spojený s pohonovým motorom g. Oproti vstupu pásového dopravníka §je umiestnená technologické paleta ll s tabletami lg. Nad technologickú paletu zasahuje narážka ll posúvača lg. Posúvač lg je pevne uchytený na ťažnom páse li,ktorý je uložený na nosných kladkách lg. Na nosnú kladku lg je pripojený.pohonový motor l. Nad vstupom pásového dopravnika Ž je umiestnený optosnímač 3 prísunu tablety lg, za ktorým je vo vzdialenosti menšej ako je...

Způsob a zařízení k samostatnému naplnění dávkovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259003

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rudolf Wilfried, Adam Gerhard, Schlinzig Eckhard

MPK: B65G 47/19

Značky: způsob, dávkovacího, naplnění, zařízení, samostatnému

Text:

...puqara 20 cnaömeno aaxnawóm 25, pacnonoxeHHuM Hano 6 oBoň nnocxocrn 26 syöua 27 npnaouoro MexaHH 3 Ma. Hneqo eňcraun cnnm 24 24 nonpasneneuo Ha se uacwu. Oöe qacrn coeuueum mapuupon 28. .Hepe Havanou paöowm ycTpoücTBa KaMepu 15 15 15 , aaxpmwme nnnroä 11, a Taxme TpaHcnopTHaa Hacanxa 2 Bnöpaunonnoñ EMKOCTH 1 sanonnenm ne 3 HHceKunoHHun TaÓHeTKaMH. B nepnon HDHBMKH ycrpoücraa B paöoqee cocwosnne nponsnonwcn He nocronnuan noaua...

Zařízení pro ovládání technologických linek s plynulým tokem materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242627

Dátum: 01.05.1988

Autori: Babáb Jan, Kosek Jioí

MPK: B65G 47/19

Značky: zařízení, ovládání, materiálů, plynulým, technologických, tokem, linek

Text:

...značíobr. l Blokové schéma technologické linky s plynulýn toksm materiálu, obr.-2 Kbnkrětní příklad řízení kontinuální linky na příjem,dopravu a ev. zpracování píce.Součástmi plynulé technologické linky řízení podle vynálezu jsou první pracovní člen l, nepř. stolový dopravník se vstupním rugulačním členem ll, sestávající z akčníhočidle Ž, dále pracovní členy Q, 1, g s dalšími čidly §, lg. Počet pracovních členů s čidly může být liboVolnýoNa...

Zapojenie zariadenia na dopravu najmä válcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252955

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šicko Ján, Radič Rudolf, Benák Rudolf, Bumbál Ľubomír

MPK: B65G 47/19

Značky: najmä, zariadenia, súčiastok, válcových, dopravu, zapojenie

Text:

...s elektromagnetom 4.(4 Posúvač, 2je spojený s pohonom 18. Elektromagnet 4 je elektricky pripojený na súčinový logický člen 5, na ktorý je pripojený zdroj elektrickej energie 20. Na prívode 12 súčiastok 13 je umiestnený snímač 11, ktorý je pripojený cez oneskorovaci člen 9 a zosilňovací člen 8 na vstup súčinovêho logického obvodu 5. Oproti prednej polohe posúvača 2 je umiestnený snímač 7 pripojený cez zosilňovací čen 6 na vstup súčinového...

Ovládacie zariadenie posúvača najmä valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 237087

Dátum: 01.10.1987

Autori: Benák Rudolf, Křižka Bedřich

MPK: B65G 47/19

Značky: ovládacie, najmä, válcových, súčiastok, zariadenie, posúvača

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je synchronizácia zatvárania palcov posúvača s vykladacím postavením posúvača v hornej polovici zdvihu. Uvedeného účelu sa dosahuje ovládacím zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že ovládanie elektromagnetu je pripojené prostredníctvom súčinového logického člena cez zosilňovací člen valcových súčiastok prostredníctvom oneskorovacieho člena so snímačom prítomnosti a cez zosilňovací člen so snímačom polohy posúvača.

Zařízení pro zásobování pracovní dráhy pravidelným proudem balíčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245682

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hrdina Miloslav

MPK: B65G 47/19, B65B 35/04

Značky: dráhy, zásobování, pracovní, proudem, zařízení, pravidelným, balíčků

Text:

...čidla u-zaregistrují nepřítomnoet bud jednoho, nebo více balíčků 17, uvede se v činnost elektro magnet Q, ovládající dvojici přidrłrovacích elementů Q v hlavním žlabu g a zadrií balíčkyu tak, aby sloupec přicházejících balíčků l od předchozího stroje mohl být opět doplněn. současně elektromagnet dvojice přidržovacích elementů ga ve vedlejäím žlabu j, dostane impulsa uvolní sloupec balíčků u, zadržovawch ve zvednuté poloze, takže spodní...

Zařízení pro kontrolu naplnění skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249078

Dátum: 12.03.1987

Autori: Křížek Jan, Vágner Václav

MPK: B65G 47/19

Značky: skluzu, zařízení, kontrolu, naplnění

Text:

...kontrolu naplnění skluzu pracuje nezávisle na rychlosti přísunu polotovarů do skluzu z vibračni násypky a na rychlosti odebírání polotovarů automatickým podavačem. Tato skutečnost vylučuje možnost přeplnění skluzu,a tím porušení funkce prostorové orientace polotovarú ve vibrační nésypce.Konstrukce zařízení pro kontrolu naplnění skluzu umožňuje plynulé nastavení takové minimélní výšky sloupce polotovarů ve skluzu, aby hmotnost tohoto sloupce...

Zariadenie na ovládanie posúvača valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234834

Dátum: 15.01.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/19

Značky: válcových, zariadenie, sifónových, súčiastok, bombičiek, ovládanie, najmä, posúvača

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že v dráhe posuvu výklopných ramien sú pred hornou zdvihovou úvraťou posúvača uložené odsúvacie kladky a v dráhe posuvu tlačných palcov pred dolnou zdvihovou úvraťou posúvača sú na čape upevnenom v odklopnom závese otočne uloženom na fréme zariadenia, uložené zasúvacie kladky. Odklopný záves je spojený s tiahlom ovládacieho elektromagnetu pevne uchyteného na fréme zariadenia.

Zariadenie na podávanie valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234695

Dátum: 01.01.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/19

Značky: válcových, podávanie, súčiastok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na podávanie valcových súčiastok je plynulé podávanie súčiastok a sprístupnenie vratnej komory pre odstránenie zádržiek. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na podávanie valcových súčiastok, ktorého podstatou je, že prívodný tunel valcových súčiastok je výkyvne uložený na držiaku, ktorého spodná plocha tvorí konvexnú opornú vodiacu plochu prívodného tunela.