B65G 47/02

Spôsob spojovania úsekov kordových pásov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5376

Dátum: 08.03.2010

Autor: Kurpel Ľubomír

MPK: B29D 30/00, B29D 29/00, B29C 65/00...

Značky: tohto, kordových, spojovania, zariadenie, pásov, spôsobu, úsekov, spôsob, uskutočnenie

Text:

...kordového pásu V prevažne tangenciálnom smere k povrchu spojovacieho bubna za rotácie spojovacieho bubna. Spojovacírn zariadením je spájaný prichádzajúci úsek kordového pásu s predchádzajúcim úsekom kordového pásu umiestneným na obvode spojovacieho bubna, čím vznikne súvislý kordový pás. Proces spojovania úseku kordového pásu so vzniknutým súvislým kordovým pásom je vykonávaný spojovacím zariadením, ktorého pohyb je zložený z vektorového...

Manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4465

Dátum: 04.05.2006

Autori: Hradiský Branislav, Chudý Jozef

MPK: B65G 47/02

Značky: manipulátor

Text:

...mechanizmus 3 (obr. 3) je tvorený pojazdovým rámikom 31 s členmi 33, umožňujúcimi jazdu po dvoch paralelných vedeniach 34. Rámik 31 je vybavený V homej časti magnetickým upínačom 32.Zásobník 4 (obr. 4) je zhotovený z úložnej plochy 41,ktorú tvoria pozdĺžne dosky, ktoré sú na obidvoch koncoch prepojené bočnicami 42. Medzi nimi je umiestnená sada oddeľovacích líšt 43. Zásobník má štyri pojazdové kolieska 44, manipulačnú úchytku 45 pre...

Dráha stroje pro impregnaci papírových kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270642

Dátum: 12.07.1990

Autori: Smitka Josef, Pavlovič Jaroslav, Nový Bohumír, Květoň Jan

MPK: B65G 47/02, B65G 47/22

Značky: stroje, dráha, impregnaci, kelímků, papírových

Text:

...na dolní dráhu. Do dráhová mezery zapadá těleso, jehož bok navazuja na šikmou dráhu. Těleso je na rámu spořádáno přestavitelně.Oddělením obou drah dràhovoucmezerou je umožněno spolu s temperecí impregnečního prostředku temperovat současně i rotační nástroje za klidu stroje po dobu technologicky nezbytnoou Přestavěním teleso pak volíme buč trvalý ponor rotačních nástrojů při tempereci, nebo pracovní cyklus, při kterém nosiče jsou vodeny...

Zvedací vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 256627

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: zvedací

Text:

...zvedacími kladkemi e uspořádaných přestavitelně vůči zvedacímu a základovému rámu působením tažného ústrojý upevněného zpravídla na základovém rámu, u kterého je základový rám opetřen pojezdovými koly ustavenými na dráze a kde z dráhy vzhůru vystupující stojany mají vnitřní vzdálenost větší než vnější rozměr zvedacího rámu.Uspořádšní podle vynálezu umožní při dodržaní všech výhod klínového zvédacího ústrojí automatizovanou přepravu...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255493

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: stůl, tyčovým, manipulaci, materiálem

Text:

...podle vynálezu umožňuje přemistování tyčového materiálu na stolu též podélně,ve směru jeho osy a tím i jeho nejvhodnějši rozmístění pro další manipulace. Zároveň po přesunutí materiálu na zarážku dopravníku lze vizuálně odměřít podle měřítka jeho délku.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu, kde obr. 1 je přičný řez stolem a na obr. 2 je půdorysný pohled na stůl.Jak je z obrázků patrno, jsou na rámu l...

Zařízení na překládání dílů z výrobního pásu do palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 252193

Dátum: 13.08.1987

Autor: Resler Jaroslav

MPK: B65G 47/02

Značky: palet, překládání, zařízení, dílů, výrobního, pásu

Text:

...Na něm je umístěna kleštlna 4 pro uchopení překládaných dílů.Náhon vozíku 3 i kleštiny 4 je proveden bowdenem od vačkového hřídele 5, popř. pneumatický. Rovněž překládací lišta 2 je naháněna vačkou 6 lišty 2 přes páku 7 lišty 2 od vačkového hřídele 5. Lišta 2 je na druhém konci opatřena stavitelnou narážkou 8, která postupně dosedá na jednotlivé dorazy 9 otočného dorazového válce 1 U. Krokový pohyb dorazového válce 10 je odvozen od...

Zvedací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251820

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: stůl, zvedací

Text:

...mezi stolovou doskou s základním rámem protilehlá stavita-Iná klíny. Stolová deska je strsnová zajiätěna vůči zekladovómu rámu a opatřsna výstupky s kladkami, ktori dosedají na protilehló klímy, která jsou vzájemné spojená tažným ústrojím a jsou upravene jako vozíky. Je výhodná, je-li klínovitost protilehlých klínů shodná a mú~li nelineärní průběh.Takto řešení konstrukční uspořádání zvedacího stolu podle vynúlezu umožňuje snadné výškově...

Překládací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251729

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: překládací, stůl

Text:

...zvedací zařízení.Rám je opatřen podvozkem.Uspořádáním překládacího stolu podle vynálezu se dosahuje snadného překládání především tyčového materiálu s minimálním vynaložením fyzické práce obsluhy a to na rošt dal šího zařízení. Toto řešení umožňuje automatizaci celého pra covního cyklu manipulace s materiálem. Na připojeném výkresu je znázorněn príklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na překládací stůl,obr. 2 je půdorysný...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251123

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: stůl, materiálem, manipulaci, tyčovým

Text:

...pro manipulaci s tyčovým materiálem a na obr. 2 je bokorysný pohled z obr. 1.Jednotlivé roštnice l jsou rozmístněny na rámu 3 štolu ve stanovených roztečích. V mezerách mezi roštnicemi l jsou upraveny zvedací stojany 5 pro dráhový nosník 5. Na dráhovém nosníku A je umístěno výsuvné vedení Ě pro vozíky §. Vozíky § jsou na horní hraně opatřeny záchyty 1 vytvarovanými shodně jako stojany § na přívážecím vozu g a odvážecím vozu lg. Pojezd...

Pojezdový vůz pro manipulaci s materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251122

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: pojezdový, manipulaci, materiálem

Text:

...pracovni nebo manipulační stoly 5 roštovými stojany, případně opačně materiál ze stolu přepravit na vůz. Pritom celou operací lze snadno zautomatizovat.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je příčný řez pojezdového vozu pro manipulaci 5 materiálem a na obr. 2 je půdorysnýłpohled.Na podvozku pojezdověho vozu jsou ustaveny zvedaví stojany g na kterých spočívá výškově přestavitelný rám 3, který nese...

Přesouvací mechanismus nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 230934

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: dílců, nábytkových, přesouvací, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Přesouvací mechanismus nábytkových dílců sestává z dávkovacího tělesa opatřeného náběhovou plochou, zarážecí plochou nábytkových dílců s náběhovou plochou zpětného chodu. Výhodou řešení je možnost vyvážení hmoty vertikálně pohyblivých částí přesouvacího mechanismu.

Automatický překládací manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231343

Dátum: 15.05.1986

Autori: Henych Jiří, Sláma Jaroslav

MPK: B65G 47/02

Značky: automatický, překládací, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Automatický překládací manipulátor je vhodný zejména jako rohová stanice a umožňuje bezpečnou a rychlou dopravu obrobků při změně směru toku linky. Manipulátor tvoří nosné lišty uložené na kyvných ramenech, upevněných na podstavci, spojeném s dopravníkem. Kyvná ramena jsou napojena na pístnici ovládacího válce.

Odoberacie zariadenie bremien zo závesného dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241572

Dátum: 22.08.1985

Autor: Örnhjelm Kaj-erik

MPK: B65G 47/02

Značky: dopravníka, bremien, závěsného, odoberacie, zariadenie

Text:

...Krajné pracovné polohy sklopnej plošiny 8 sníma horný snímač 29 a dolný snímač 30, zatial čo krajne pracovné polohy .odsúvacieho ústrojenstva 15 sníma predný snímač 31 a zadný snímač 32.Zariadenie podľa vynálezu pracuje nasledovne pri odoberaní bremien určených pre odsun, t. j. napríklad takých, ktoré vyhoveli kontrole, je sklopná plošina 8 vo svo-jej vodorovnej pracovnej polohe, v ktorej je uzamknutá. jednotlivé bremená - he-rmetickě...