B65G 47/00

Spôsob polohového orientovania a zoraďovania rotačných asymetrických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287710

Dátum: 17.06.2011

Autor: Hupka Juraj

MPK: B65G 47/00

Značky: polohového, súčiastok, rotačných, spôsob, orientovania, zoraďovania, asymetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje v samospádovom režime z nesprávne orientovaných súčiastok, na fyzikálnom princípe mimo osového ťažiska, dosiahnuť požadované polohové orientovanie súčiastok kontinuálne, pred vstupom k nastávajúcej výrobnej operácii.

Spôsob presúvania a dočasného uskladňovania produktov na pásoch dopravníkov akumulačného zariadenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5710

Dátum: 05.04.2011

Autor: Ledl František

MPK: B65G 47/00

Značky: dopravníkov, zariadenie, dočasného, uskladňovania, produktov, spôsob, pásoch, akumulačného, zariadenia, tohto, presúvania, vykonávanie, spôsobu

Text:

...napĺňajú. Na obrázku je znázomený postup prvého naplnenćho akumulačného dopravníka V prvom stupni.Obr. 5. Prvý naplnený akumulačný dopravník prešiel postupne z prvého do homej pozície druhého stupňa. Všetky pásy akumulačných dopravníkov za ním až po miesto plnenia - vyprázdňovania sú naplnené.Obr. 6. Plnenie pásov akumulačných dopravníkov postupne pokračuje. Prvý naplnený dopravník sa už dostal do dolnej pozície prvého stupňa.Obr. 7....

Preklápacie zariadenie na výrobu betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287519

Dátum: 25.11.2010

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B65G 47/00, B28B 7/00

Značky: výrobu, preklápacie, dielcov, zariadenie, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Preklápacie zariadenie na výrobu betónových dielcov je tvorené rámom (6), na ktorom sú z jednej strany pripevnené pevné podpery (7) s jednou kladkou (9) a z druhej strany rámu (6) sú pripevnené výkyvné podpery (8) s dvomi kladkami (9), náprotivné kladky (9) sú umiestnené do drážok obručí (14), ktoré majú v priečnom reze tvar U, potom horná časť obručí (14) je cez horné pozdĺžne nosníky (10) a konzoly (11) vybavená pevnou hornou valčekovou...

Zariadenie a spôsob rozdeľovania prúdu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7755

Dátum: 27.07.2006

Autori: Kraft Eberhard, Wild Hans-peter, Lechert Frank

MPK: B65G 47/00

Značky: prúdu, rozdeľovania, spôsob, zariadenie, predmetov

Text:

...vo vopred definovaných dobách príliš presne, ale ak prichádzajú viac menej nepravidelne. U presne nabiehajúcich predmetov sa však môže senzor aj vynechať. S výhodou je pre každú dráhu posúvača usporiadaný jeden senzor. Senzory resp. spustenie pohybu posúvačov musí sa uskutočniť tak, aby sa dosiahlo požadované rozdelenie prúdu výrobkov t.j. nie každý predmet, ktorý je senzorom zabezpečený, musí tiež vyvolať pohyb posúvača, ale skôr...

Zariadenie a spôsob rozdeľovania prúdu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7705

Dátum: 27.07.2006

Autori: Lechert Frank, Kraft Eberhard, Wild Hans-peter

MPK: B65G 47/00

Značky: predmetov, zariadenie, rozdeľovania, spôsob, prúdu

Text:

...predmety na dopravníku vo vopred definovaných dobách príliš presne, ale ak prichádzajú viac menej nepravidelne. U presne nabiehajúcich predmetov sa však môže senzor aj vynechať. S výhodou je pre každú dráhu posúvača usporiadaný jeden senzor. Senzory resp. spustenie pohybu posúvačov musí sa uskutočniť tak, aby sa dosiahlo požadované rozdelenie prúdu výrobkov t.j. nie každý predmet, ktorý je senzorom zabezpečený, musí tiež vyvolať pohyb...

Lisovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11489

Dátum: 25.01.2006

Autor: Gregory Stephen

MPK: B65G 47/00, B23P 19/00, B44B 5/02...

Značky: systém, lisovací

Text:

...vodiaceho potrubia radu od hrany khrane, výhodne v jednom rade. Pohyb polovýrobku je výhodne pri prechode do miesta zachytenia rotačného Iisovacieho stola v tom istom hlavnom smere, akopohyb polovýrobku pozdĺž potrubia.0013 Vodiace potrubie je výhodne predĺžené (výhodnejšie väčšinou rovné), polovýrobky sa želateľne pohybujú v rade s potrubľm pri prechode do miesta zachytenia polovýrobku rotačného Iisovacieho stola. Systém podávania(výhodne...

Zařízení pro ustavování a snímání papírových kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270646

Dátum: 12.07.1990

Autori: Květoň Jan, Nový Bohumír, Smitka Josef, Pavlovič Jaroslav

MPK: B65G 47/00, B65G 47/22

Značky: kelímků, snímání, papírových, ustavování, zařízení

Text:

...pepirovýoh kelimko mimo dosah rotačnich kuželových nástrojů a pouzder proti nim seěřujicich. Do profilu rotačnioh kuželových nástrojů jsoupepirove kelimky vedený nebo z profilu vyvedeny tečně lopatkami nesenými řetězce. Přechod mezi stole a profilem rotačniho kuželového nástroje umožňuje výřez ve stole. ve kterém rotečni kuželový nástroj vykoná spolu s karueelovitým pohybom plynule i vertikálně pohyb pro ponořeni nebo vynořeni se z...

Zařízení pro mezioperační dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264768

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zvěřina František, Vít Jiří

MPK: B65G 47/00

Značky: dopravu, zařízení, mezioperační

Text:

...1 svislého posuvu pojízdného unäšeče §, se všemi ústrojími É pro příčný posuv prepravky 1 a s hnacími motory pásových dopravníků zásobní sekce 3 a odváděcí sekce Ä. V případě, že zařízení sestává z více pracovních sekcí 5,je elektronická řídící jednotka 3 propojena i s dalšími pojizdnými unášeči § a s předávací jednotkou §.Elektronická řídící jednotka 3 řídící pohyb pásových dopravníků zásobovací sekce 3 nazákladě impulsů druhých polohových...

Automatické testovacie pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 264175

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hanák Bohuslav, Zavarský Miloslav

MPK: B65G 47/00

Značky: testovacie, automatické, pracovisko

Text:

...a dopravniky sú spojené s mikropočitačom.Výhodou automatického testovacieho pracoviska podla vynálezu je, že umožňuje plnú automatizáciu operácie včítane prísunu výrobkov. Pracovisko umožňuje vysokú adaptibilitu pri zmene výrobku, prípadne i postupu testovania. Riadiaci počítač zabezpečuje značný rozsah požadovaných funkcii jednak pri samotnom testovaní ale i pri zabezpečovaných Inanipulačných činnosti a náväzností na predchádzajúce a...

Zdvíhací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 263362

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tink Vladimír, Ortuta Rudolf

MPK: B65G 47/00

Značky: zdvihací, stůl

Text:

...koncoch hriadeľa sú reťazové kolesá I, opásané zdvihovou retazou, ktorej jeden koniec je upnutý na držiaku spojenom so zvislou časťou rámovej konštrukcie, a druhý koniec zdvihovej reťaze je upnutý na vozíku, na ktorom sú tiež lišty pre vedenie palety.Výhoda navrhovaného riešenia je v tom, že zdvíhací stôl je pevne upnutý na konci dopravníka a tvori súčasť dopravníka. Nie je potrebné jeho presné ustavovanie do roviny na zemi. Lineárny...

Zařízení pro dopravu osob na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 256877

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ustrnul Jaromír, Kindl Jaroslav, Martásek Enoch

MPK: B65G 47/00, E21F 13/04

Značky: dopravu, zařízení, pásových, dopravnících

Text:

...a podél ní jsou připevněna pevná, nebo zasouvatelná anebo sklápěcí boční madla.Výhodou zařízení pro dopravu osob na pásových dopravnících podle vynálezu je jednoduchá konstrukce a tím i snadné výroba s minimálními náklady. zařízení je snadno přemístitelné s minimálním záborem plochy, takže nepřekáží provozu dalším zařízením a manipulaci. Pcdstatnou výhodou je bezpečné nastupování na jedoucí pás přímo do jeho středu V ose, čímž se odstrañí...

Nekonečný dopravník z kovu s volně ležícími stojany pro montáž výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254142

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fichtner Karl-heinz

MPK: B65G 47/00, B23Q 7/14, B65G 37/00...

Značky: výrobků, stojany, ležícími, montáž, dopravník, nekonečný, volně

Text:

...3 a cöopxu.Hsoöpçrenue noncnaercn Ha npnuepe uepwexa.Baaanenuuü ôecxoneumuň Konaeñep na Mewanna co cnoöoao nemamnn Hecymnun cToňxaMH cocwouw HS HBBGCTHHM 3 neMeHToB npnBoal,noBopoTHoň cwaauun 2,vnonseunuxon 3 n 6, ononanrenbuux nonbemunxoa 4 H 5 nocne yuacwxa 7.1 yano,aoñ cöopxn.Ľnn roro, qwoöm Ha STOM Konaeüepe Momno őúnó nponsnonwb c 6 opoqHmepa 5 osTu Ha ayx pasnnqmux Hecymnx cToäKax 8 n 9, cőopoqnbů yqacToK 7 paaneneu TaŕKMM oőpaaon,...

Zásobník na ukládání, skladování a vykládání například poštovních zásilek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253695

Dátum: 17.12.1987

Autor: Famfule Jan

MPK: B65G 35/04, B65G 47/00

Značky: vykládání, zásilek, zásobník, ukládání, skladování, poštovních, například

Text:

...přítlačující pás 3 prostřednictvím nekres 1 e~ ných pružin k bubnům g Pohyb pracovní větve pásu A směrem dolů je omezen dnem É e čelnímí stěnami lg zásobníku, umístě~ nými v prostoru pod e mezi osami válečků 3. Čelní stěny lg zásobníku jsou k bočním stěnám Q kolmé a s výhodou jsou vzájemně rüznoběžné, směrem nahoru rozbíhavé. K získání vízuelního přehledu o stavu neplnění úložného prostoru mohou byt boční stěny Q zhotoveny z průhledného...

Zařízení pro samočinné ukládání například poštovních zásilek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253694

Dátum: 17.12.1987

Autori: Famfule Jan, -

MPK: B65G 35/04, B65G 47/00

Značky: zásilek, samočinně, ukládání, poštovních, zařízení, například

Text:

...pytlovek,příeházodíeíeh z výstupu nekresleného třídiče ve aměru druhé šípky 1,část gb pásu i množňąje spolu e předním bubnem g zpäträ pŕevinutí pásu g do výchozího stavu. Pás i ,je zhotoven vystřiženín z celkové délky, nebo může být vyroben spojením / sve řeríím, elepením eešítíxn/ dvou, nebo i. více dílů ze stejmâhoj nebo i různého materiálu. zúžené část Lb pásu 5 je výhodné tvo řeno Jednoetranným Iúžením a má šířka menší než jedna...

Zařízení pro jízdu osob přes přesyp pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253538

Dátum: 12.11.1987

Autor: Vaněk Tomáš

MPK: E21F 13/00, B65G 47/00

Značky: zařízení, pásového, jízdu, přesyp, přes, dopravníku

Text:

...zábradlí 2 u bočního obložení 8 , aoHorní zábradlí 5 je Vytvořeno po každé straně prvního dopravníku g z několika stojín łg, jejichž dolní konce Jsou připevněny K prvnímu dopravníku E a jejichž horní konce Jsou spojeny prvním vedením ll.Dolní zábradlí 5 je vytvořeno obdobně z několika konzol 33,připevněných po každé straně svými dolnímí konci k druhému dopravníku á, jejichž horní konce Jsou spojeny druhým vedením gl. Tvarovatelné zábradlí 2...

Zařízení pro blokování a propouštění přepravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244650

Dátum: 14.10.1987

Autori: Walther Gerhard, Weber Karl-heinz, Meyer Norbert

MPK: B65G 47/00

Značky: blokování, propouštění, přepravek, zařízení

Text:

...g, je uložena styäná kladka 31. Hradlové rameno 3 je tak uzpůsobeno pro výkyv styčné kladky il do základní polohy Q,blokovací polohy Q, nropouštěcí polohy Q /obr. 2/ a pŕípravnépo 1 ohy Q.Proti hradlovému rameni g je na rámu L blokovacího dnnr» .kt z oraven blokovacísnímač gg. Za blokovacím dopravníkem ll je uspořádán odvâdě . ~p~vnik.ŕ, na němä je uprauven propouštěcí snímač êl.Oba snímače 33, ál tvoří známé bezkontaktní snímače, jež...

Dopravní zařízení k pracovním strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 251698

Dátum: 16.07.1987

Autori: Klage Rudolf, Gesche Wolfgang, Diesner Evelyn, Grosse Klaus

MPK: B65G 47/00

Značky: strojům, zařízení, pracovním, dopravní

Text:

...3 neMeH~ TOB, Koyopme npn ocwauone Tpancnoprépa cuennnmmcn c TpaHCn 0 pTHHMH T 8 paMH, B pesynbrare qero rapanwnpyewcs àuxcaunx nocnennx B Teneuue Bcero paöouero HRK na Mamnnm, a Taxme B Teuenne paöowm Bepwnkanbuoro Tpancnopwépa. Taxme Kax H Pppnsonranbame TpaHcnopTepH, ROTDDMG no cymecrny HesaBncHMo ov Hanpaanennh ânnmennn HMemT onääxonoe Hcnonnenue, Beprnxanhnme TDaHCHOpTepM nMemT onHHaKo~B 08 HCHOHHeHHe He 38 BHCHMO OT TOPO, HOHHHMQMTCH HH...

Zariadenie pre podávanie závesov a držiakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234996

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zimmermann Milan, Fabrici Ondrej

MPK: B65G 47/00

Značky: závesov, podávanie, držiakov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Závesy sú uložené v horizontálnej polohe v dvoch zásobníkoch, pričom ich konštantnú hladinu udržujú priamočiare hydromotory, pohon ktorých je ovládaný od impulzu hladinových snímačov. Závesy sa odoberajú ramenom prísaviek s dvoma dvojicami prísaviek a po sklopení ramena, kedy závesy sa dostanú do vertikálnej polohy a po zrušení podtlaku sú závesy vlastnou váhou pustené do pripravenej polohy v linke. Počas jedného úplného cyklu ramena sa vykoná...

Prekladač tyčového a sochorového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234831

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gramblička Vendelín, Blažej Jozef, Domáň Anton

MPK: B65G 47/00

Značky: sochorového, prekladač, tyčového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje jednostranné prekladanie tyčí ľubovoľného prierezu z dopravníka na rošt bez rázov a súčasne ich ramenom odsúva po rošte k odsuvnému vozíku. Zariadenie pozostáva z prevodovky na výstupných hriadeľoch, ktorej sú pomocou pák uchytené prekladacie ramená na voľnom konci opatrené prizmatickou časťou. Podstata riešenia podľa vynálezu spočíva v tom, že na každom prekladacom ramene je vytvorené minimálne jedno...

Zařízení k dotlačování konce materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232581

Dátum: 01.01.1987

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: B65G 47/00

Značky: dotlačování, zařízení, materiálů, konce

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k podávání kusového materiálu, například ploštin do nůžek, lisu apod. Posouvací válec uložený na kyvném rámu je spojen s posouvacím členem uloženým posuvně ve vedení spojeném v jeden tuhý celek s rámem, kterýžto rám je spojen se zvedacím válcem, přičemž s posouvacím členem je kyvně spojen tlačný člen. Předností zařízení je možnost kombinovaného podávání přerušovaným během válečkové dráhy a dotlačováním konce tlačným členem.

Oběžný výtah

Načítavanie...

Číslo patentu: 235843

Dátum: 01.12.1986

Autor: Blass Jiří Praha

MPK: B65G 47/00

Značky: oběžný, výtah

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oběžného výtahu s jedním tažným prvkem pro svislou přepravu kusových nákladů. Účelem vynálezu je zabránit naklápění závěsu při průchodu horní úvratí. V prostoru horní úvrati je oběžný výtah opatřen vodorovnou hrazdou zavěšenou na ramenech otočných v rovině kolmé na rovinu dráhy tažného prvku a každý přepravní závěs je opatřen vodorovným vodítkem, které má v profilu tvar písmene "U" otevřeného směrem k tažnému prvku. Vynález je...

Zařízení na kladení předmětů na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 236519

Dátum: 15.11.1986

Autor: Jaroslav Pospíšil

MPK: B65G 47/00

Značky: předmětů, palety, kladení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem. Řeší ukládání předmětů na palety. Podstatou vynálezu je přísunový dopravník předmětů, pod ním příčně k němu umístěný dopravník palet, shrnovací pravítko a volnoběžná spojka. Zařízení lze použít v oblasti manipulace s materiálem při paletování výrobků.

Zásobník pro rozvolnění svazku válcovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229472

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zeman Jaroslav, Hrdý Jan, Babíček Josef

MPK: B65G 47/00

Značky: rozvolnění, materiálů, válcovaných, svazků, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník tvořený nosnou konstrukcí je opatřen sklopným rámem se zvedacím zařízením. Sklopný rám pak obsahuje pohyblivé zarážky spojené s posouvacím mechanismem. Vynález lze využít v těch odvětvích průmyslu, kde je potřeba rozvolňování válcovaných materiálů s návazností na další zpracování.

Vozík reťazového krokovacieho dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228615

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kundrík Ján, Ralbovský Tomáš, Držík Dušan

MPK: B65G 47/00

Značky: dopravníka, krokovacieho, vozík, reťazového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vozíka reťazového krokovacieho dopravníka, ktorý umožňuje dopravu a vytváranie medzioperačnej zásoby súčiastok dĺžky dopravníka pri nepretržitej prevádzke. Vozík pozostáva z nosnej konštrukcie, na ktorej je uložený prestaviteľný nosič. Nosná konštrukcia je opatrená blokovacím mechanizmom a pojazdovými kladkami. Blokovací mechanizmus pozostáva zo západky otočne uloženej na pevnom čape a vačky pevne spojenej s hriadeľom. Západka...

Zariadenie pre nakladanie a odoberanie súčiastok zhŕňaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247008

Dátum: 17.09.1985

Autori: Koístek Jioí, Honzová Stanislava

MPK: B65G 47/00, B65G 57/24

Značky: odoberanie, súčiastok, nakladanie, zhŕňaním, zariadenie

Text:

...dopravník 8 v časti pred zariadením podľa vynálezu pliný opracovaných súčiastok, presunie odoberacia lišta 5 oodoberacej jednotky 20 rad týchto súčiastok na vyprázdnené miesto za zhŕňaciu lištu 4. ohybom odoberacej lišty 5 z východzieho postavenie zastaví sa zároveñ vstup pre ďalšie súčiastky do odoberacieho dopravníka B pred zariadením podľa vynálezu. Odoberacia lišta 5 po svojompremiestneni s opracovaným 1 súčiastkami do konečnej polohy,...