B65G 37/02

Dopravník na systém dopravujúci náklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 283241

Dátum: 11.03.2003

Autor: Bellezza Massimo

MPK: B65G 37/02, B65G 35/06

Značky: náklad, dopravujúci, dopravník, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník na systém dopravujúci náklad zahrnuje nosnú konštrukciu (4), aspoň jeden vozík (2) pohyblivý v príslušnom vedení (3) nesenom nosnou konštrukciou (4), kde vozík (2) je upravený na nesenie a dopravu nákladu, prenosový člen (24 42) nesený nosnou konštrukciou (4) a uložený rovnobežne s vedením (3), spojovacie prostriedky (34 45, 46) nesené vozíkom (2) a upravené na záber s uvedeným prenosovým členom (24 42) tak, že vozík (2) s týmto...

Podlahové dopravníky na dopravu sypkých hmôt, hlavne na pozdĺžne a priečne unášanie použitého abrazíva v čistiacich boxoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 92

Dátum: 07.07.1993

Autori: Selpal Jelena, Lakatoš Pavol

MPK: B65G 37/02

Značky: hmot, pozdĺžne, boxoch, priečne, unášanie, podlahové, dopravu, dopravníky, sypkých, použitého, čistiacich, hlavne, abrazíva

Text:

...pndlah hal v nichž ísou zpravidla instalovány. přičemž uvedeného cíle ie dosaženo řešením podlahových dopravníků. iehož podstata SPDČÍVŠ V tom. že podlahové dopravníky se soustavou iednos měrně výkyvných příčných lopatek. jsou vybaveny přímočarýmivratně pohyblivými hnacími motory. khmré podle iwdnohn 2 vyhodneho provedení technického řešení isnu tvořeny napříkladZvláště výhodne uspořádání podlahových dopravníkü v pudlahovém dopravním...

Dopravné zariadenie skúšobno-montážneho pracoviska elektrických ohrievačov vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249875

Dátum: 15.04.1987

Autor: Boor Ján

MPK: B65G 37/02

Značky: skúšobno-montážneho, ohrievačov, elektrických, dopravné, pracoviská, zariadenie

Text:

...zariadenia podla vynálezu je, že ním možno dosiahnuť požadovanú kapacitu na podstatne .menšej zastavanej pôdorysnej ploche.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa Ivynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých je na oIbr. 1 naíkreslené pôdorysiné usporiadanie zariadenia ako celku a na obr. 2 nárysný pohľad na časť zariadenia so závesmi.-vstupnou dopravnou vetvou 3 a s ň-ou rovnobežnou výstupnou dopravnou vetvo-u 4 je spolu s nlakladacou...

Skúšobno-opravárske pracovisko tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 249874

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boor Ján, Vavro Rudolf

MPK: B65G 37/02

Značky: skúšobno-opravárske, nádob, pracovisko, tlakových

Text:

...výhodou skúšobno-opravárskeho pracoviska podľa vynálezu je, že má podstatne vyššiu výrobnú kapacitu vztiahnutú na 1 m 2 zastavanej plochy jednak preto, že4 sa tým odstránili manipulačné plochy okolo vodnej nádrže a jedna-k -pretuo, že pri tlakových skúškach odpadajú všetky stratové manipulačné časy.zastavaná plocha sa šetrí aj tým, že vodná nádrž je vo svojej prehlbenej časti opatrená ,priehradkou pre strojovňu, čo umožňuje...

Dopravné zariadenie skúšobno-opravárského pracoviska tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 249873

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: B65G 37/02

Značky: nádob, dopravné, tlakových, zariadenie, pracoviská, skúšobno-opravárského

Text:

...celku a obr. 2 nárysný pohľad na vstupný mechanizmus zariadenia.Dopravné zariadenie podľa vynálezu po 4zostáva z -dvojdráhového viłsutého dopravníka 1, tvoreného skúšobno-opravársk-ou častou 2, na ktorú je napojená nakladacia íčast 3 a výkladacia »časť 4 dopravnika 1. Skúšobno-opravárska časť 2 udopravníka 1.pozostáva z-o »vstupnej dopravnej vetvy 5 a s ňou rovnobežnej -výstupnej dopravnej vetvvy (i, priečnej spojovacej vetvy 7, šiestich...

Zařízení pro přepravu vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235869

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zeman Jaroslav, Borkovec Libor

MPK: B65G 37/02

Značky: vozíků, prepravu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přepravu vozíků, které sestává z dopravních tratí s vozíky a dopravníků jehož dvě rovnoběžné dopravní tratě jsou ve svých koncích opatřeny zvedanými dopravníky a mezi dopravními tratěmi v návaznosti na zvedané dopravníky jsou umístěny pevné dopravníky.