B65G 23/44

Ťažobné zariadenie, obzvlášť na ťažbu nerastov a spôsob aktivácie ťažobného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10428

Dátum: 08.09.2008

Autori: Schürer Karl-heinz, Wirtz Jörg, Merten Gerhard, Bäumler Manfred, Böker Uwe

MPK: E21F 13/06, E21C 29/14, B65G 23/44...

Značky: aktivácie, zariadenia, nerastov, zariadenie, ťažobné, spôsob, ťažobného, ťažbu, obzvlášť

Text:

...stanicou, ktorý jeprerušovaný reťazovým pásom a potom vyvolá zodpovedajúci impulz. Alternatívne súako základné snímače taktiež uvádzané induktivne alebo kapacitné meracie zariadenia, bezdotykovo pracujúce vysielače a mechanicky pracujúce vysielače.Táto, ako aj ďalšie úlohy sú pri ťažobnom zariadení podľa vynálezu vyriešené tým, že každé snímacie zariadenie má ako detektor vysielač, tvorený zdrojom magnetického poľa, a pole detekorov,...

Zariadenie na vymedzenie dlžky dopravného pásu a napínanie dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269667

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 23/44

Značky: zariadenie, dĺžky, vymedzenie, pásu, napínanie, dopravného

Text:

...bočnici je uložená doska v ktorej je otočne uložená príruba. V prirube sú vytvorené otvory pre uloženie osiek. Na oskách sú uložené valce. Na výstupe otoč~ ného ramena je upevnené páka spojená so zdrojom sily.Výhodou mechanizmu na vymedzenie dĺžky dopravného pásu a napínanie dopravného pásu je, že v duplicitnej zostave je schopné vymedzovať vaćšie dĺžky predĺženia dopravnéhopásua tak zvyšuje dobu využiteľnosti dopravného pásu. Výhodou...

Zařízení pro snímání napínací síly pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269403

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: pásového, snímání, napínací, zařízení, síly, dopravníku

Text:

...s napínacím ústrojím je zajistit, aby tahová sila T 2 na sbihající straně-poháněcího bubnu gmě 1 a vždy alespoň minlmální hodnotu Thin ni pro snímaní napínaci síly-í-Ědečítá v každém okamžiku ve svem díferenciálním členu i od signálu vstupujíciho na první vstup 5 signál vstupující na druhý vstup g. Signál vstupující na první vstup § 1 nese informaci o klidové sile TA na obvodu napínacího bubnun-u-tnou pro bezprokluzový rozběh. Pro tento...

Zariadenie pre automatické vyrovnávanie straty v trení při prenose ťažnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267934

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jasovský Karol, Škultéty Teodor

MPK: B65G 23/44

Značky: tření, automatické, vyrovnávanie, ťažnej, prenose, straty, zariadenie

Text:

...vynalezu.zariadenie pre automatické vyrovnávanie straty v treni pri prenose Ěaznej sily sa skladá z ainiaálne dvoch bubnov hnaci 1 a pridavný 1, pričom stálu vzdialenosl osi bubnov zabezpečujú rozpery Q. Rozpary § mőžu byl alernativne nahradené pohyblivýn uloženi pridavného bubna v ráme oopravnika /nie je vyznačené na obr./. Ďalej zariadenie je zostavené z voĺnobežnej spojky 5. planétového sůkolesia 2, prevodu 5 a prestavného zariadenia...

Napínací ústrojí pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265288

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kuhn Jan, Kosina Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: dopravníku, napínací, pásového, ústrojí

Text:

...vratnou stanici síla, která je totožná se silou vzniklou při provozu. Proto lze vratnou stanici, včetně jejího ukotvení, dimenzovat s ohledem na provozní zatížení. Tato výhoda je znásobena tím, že napínací ústrojí265 288 je konstrukčně jednoduché a technologicky snadno zhotovitelné. Další výhodou je, že v pásu nevznikají žádné velké dynamické kmity, čímž se zvyšuje životnost pásu i celého pásového dopravníku.Na připojeném výkrese jsou...

Reťazový dopravník s konštantnou vzdialenosťou hnacích a hnaných reťazových kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 263551

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frič Otto, Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 23/44

Značky: reťazových, reťazový, vzdialenosťou, hnacích, kolies, hnaných, konštantnou, dopravník

Text:

...reťazí a retazových kolies, pri SÚčasnom znížení predlžovania reťazí. Zmenšenie uhlu opásania ovplylvní zníženie klzných a valivých strát, čo sa prejaví taktiež vo zvýšení životnosti reťazí a retazovýclt kolies, pri znížení predlžovania reťazí, pri úspore dimenzovania pohonu o 35 -9/9 v závislosti od prenášaných výkoniov, s d padom na úspory eiergiĺ.Na výkrese je schematicky naznačené prevedenie zariadenia podľa predmetného vynálezu v...

Pohon napínacího zařízení pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261923

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuhn Jan, Sovíček Jindřich

MPK: B65G 23/44

Značky: zařízení, dopravníku, pohon, pásového, napínacího

Text:

...obvodu kotvy. Velikost odporu odporníku je taková, že krouticí moment má od teoretické konstantní hodnoty odohylku nanajvýš 10 , a to- 3 V V 261 923 nejméně až do mezních otíček, ktoré jsou aritmetickým podílem,jehož dělencem je polovina obvodové rychlosti poháněcího bubnu vrokamžiku ukončení deformaoe pásu při rozběhu a dělitelem je převod mezi napínací silou pásu a krouticím momentom. Minimální hodnota krouticího momentu je aritmetickým...

Samočinné napínací ústrojí pásu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261893

Dátum: 10.02.1989

Autori: Brzeg Kazimierz, Furmanik Kazimierz, Jablonski Roman, Biedrzycki Janusz, Maksymiuk Andrzej, Krakowski Zbigniew, Szymanski Wladyslaw

MPK: B65G 23/44

Značky: samočinně, dopravníku, ústrojí, pásového, napínací, pásu

Text:

...sełkundy, z čehož vyplýva velká bezpečnost třecí spojky na hnacích bubnech pasu. Výhodou je i rychlá reakce na trvalé, pružné i změnami teploty vyvolané prodloužení pásu a udržo-vání optimálních hodnot sil tahoveho předpétí v pásu. Zavéšení konců hnacích jednotek na lanu a možnost jeho posunutí kladné ovlivňuje snížení dynamických sil v uozuheních převodu a pružnější náběh. Ústrojí také nevyžaduje trvalý dohled ze strany...

Nosič přítlačných kladek napínacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259152

Dátum: 17.10.1988

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B65G 23/44, B29D 29/06

Značky: kladek, nosič, prítlačných, napínacího, zařízení

Text:

...zdvihu pistů silových válců a u všech přitlačnýchkladek bude tato sila konstenhni.Další jeho výhodou je, že je možné snàdno změnit přesně dleepožadavku technologie přitlačnou silu přitlačných kladek s toŕegulaci tlaku například v hydraulickem systému což je plně využiváno při změně výrobniho programuV Přitlačné kladky tim, že jsou seskupeny do bloků, umožn ňují jejich vzájemnou záměnu a snadnou montáž a demontáž so zařízení. Vlastní...

Mechanizmus na stabilizáciu smeru pohybujúcich sa pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258736

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ševcech Marián, Ondrejovič Anton, Istenik Peter

MPK: B65G 23/44

Značky: pohybujúcich, stabilizáciu, směru, mechanizmus, pásov

Text:

...mechanizmu na stabilizáciu smeru pohybujúclch sa pásov podľa vynálezu spočíva v maximálnej jednoduchosti a spoilahlivosti a udržanie smeru pohybu pásov.Mechanizmus na stabilizáciu smeru pohybujúcich sa pásov je zobrazený na obr. 1 vnáryse a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1.Mechanizmus na stabilizáciu smeru pohybujúcich sa pásov pozostáva z bočnic 1,2. V bočnicí 1, 2 je uložený valec 3, dvojica napínacích valcov 4 a...

Gravitační napínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253885

Dátum: 17.12.1987

Autor: Stařík Eduard

MPK: B65G 23/44

Značky: gravitační, napínací, zařízení

Text:

...okamžik vyhrnování a současně sešikmenou tyč v horní části stohu a na obr. 2 je znázorněn okamžik těsně před dokončením vyhrnutí stohu, s tečkovaně vyznačenými obrysy krajních poloh možného natáčení společných vedení qravitačních napínacích zařízení horních a spodních.Gravitační napínací zařízení sestává ze samostatných horních gravitačních napínacích mechanismů l horních větví 3 uzavřených vyhrnovaoích řetězú g asamostatných...

Zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246264

Dátum: 15.12.1987

Autori: Trinks Werner, Vogel Wolfgang

MPK: B65G 23/44

Značky: napínací, zvedání, bubnu, stanice, dopravníku, pásového, zařízení

Text:

...příčném přetržení dopravního pásu, kdy napínací smyčka i buben se zátěží spadnotl na dno napínací stanice.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku obsahující předlohový hřídel se dvěma bubny podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jeho otočný předlohový hříde se dvěma navíjecími bubny umístěnými mezi ložiskovými tělesy je při 4pevněn ke konstrukcí napínací stanice nad napínacím...

Poháněcí a napínací smyčka, zejména pro podlahový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 245078

Dátum: 15.12.1987

Autor: Prudil František

MPK: B65G 23/44, B65G 23/22

Značky: smyčka, poháněcí, dopravník, napínací, podlahový, zejména

Text:

...řetězku napínací stanice, z níž je veden stoupajícím úsekem a druhým obloukem umístěným za prvním obloukem zpět do Vodicí dráhy, přičemž mezi prvním a druhým obloukem je upraveno propojení vodicími lištami ve směru vodlcí dráhy.Výhodou tohoto řešení je to, že poháněcí a napínací stanice tvoří jeden stavebné montážní celek, v němž pro odbočení tažného řetězu k poháněcí a k napínací stanici a k jeho zavedení zpět do Vodicí dráhy postačují...

Způsob regulace chodu pásového dopravníku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251008

Dátum: 11.06.1987

Autor: Toušek Edvard

MPK: B65G 23/44, H02P 1/04

Značky: způsob, chodu, regulace, zařízení, způsobu, pásového, tohoto, dopravníku, provádění

Text:

...rozběhu některým z výše uvedených způsobů. Základom konstrukce těchto zařízení je čidlo, která vyhodnocuje naetalý prokluz z rozdílu mezi otáčkemi bubnu, resp. obvodovou rychlostí bubnu, a rychlostí pásu. Toto čidlo potom dává povel k nnpnutí pásu nspínacím vrátkem. Tato zařízení se však v praxi ukázala naprosto neúčinná, neboř reagují následně - až na zjiätěny nastali prokluz, přičemž žádná napínací zařízení není sto reagovat tak...

Napínací zařízení obou větví řetězu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250321

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jankásek Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: dopravníku, zařízení, řetězů, větví, napínací

Text:

...záukladovou doskou se svorníkem a iamuenem s řetězovým-i .koly.Podstatou -vynálezu je, že Základová deska je pomocí svorníku ot-očně uložena v .nosné konstrukcí a spojena s ramenem .prostřednictvím svěrných spojů. Svérné spoje .prochazeji »drá.žkou, vytvořenou v podélné oseramene. Oba konce ramene jsou opatřeny čepy, na kterých jsou -otočně uložen-a řetězová Ikola a dístanční vložky.Výhodou zařízení je, že umožňuje lkompenzovat...

Regulační pásový podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249644

Dátum: 15.04.1987

Autor: Syrový Jan

MPK: B65G 23/44, B65G 21/20

Značky: podávač, pásový, regulační

Text:

...předepnutí dopravního pasu na měrném í podávacím úseku,zjednodušuje se konstrukce a rozšiřuje se rozsah využití í pro dálkově ovládání a automatické předepínání dopravních pasů na předvolené napětí i na signalizaci mezních hodnot předepnutí, přičemž se zvy Q Šuja životnost dopravního pasu, ložisek válců í přesnost na měři cím úseku a snižuje se spotřeba elektrické energie a pracnost při seřizování a obsluze. Přehled provedení podle...

Zařízení pro přiblížení konců dopravního pásu dálkové pásové dopravy pro jejich následné spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232397

Dátum: 01.01.1987

Autori: Konšal Václav, Kratochvíl Tomáš, Novák Antonín

MPK: E21F 13/00, B65G 23/44

Značky: jejich, přiblížení, dopravního, následné, pásové, zařízení, dopravy, spojení, konců, dálkově, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přiblížení konců dopravního pásu dálkové pásové dopravy všech šířek pro jejích následné spojení v případě, kdy jsou konce pásu od sebe vzdáleny, tj. při přetržení dopravního pásu, či jeho výměně, anebo zkracování. Na nosiči (l), např. automobilu, traktoru, buldozeru je upevněna ocelová konstrukce (2), ke které je otočně připevněn teleskopický výložník (3) vysouvaný vodorovným hydraulickým válcem (4) a ve vertikální...

Napínacie a kontrolné zariadenie dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233843

Dátum: 01.07.1986

Autor: Kadlec Jan

MPK: B65G 43/06, B65G 23/44

Značky: dopravného, zariadenie, pásu, napínacie, kontrolné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabrániť znehodnoteniu kremíkových dosiek uložených na dopravnou páse, prechádzajúcom sušiacou pecou. Uvedeného účelu sa dosiahne napínacím a kontrolným zariadením dopravného pásu, pozostávajúcim z podstavy, na ktorej sú upevnené držiaky, nesúce kladky, ktoré sú opásané dopravným pásom a konzolu s pohonovým zariadením, ktorého podstatou je, že na nosiči je výkyvne uložené rameno opatrené otočne uloženou napínacou kladkou....