B65G 1/137

Zariadenie na adresnú manipuláciu výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7275

Dátum: 03.11.2015

Autori: Gatial Tomáš, Jančo Martin, Kajan Miroslav, Matejička Peter

MPK: G06K 19/07, B65G 1/137

Značky: adresnú, zariadenie, manipuláciu, výrobkov

Text:

...na obrázku 2 je zobrazený v axonometrii pohľad zľava na zariadenie z obrázka 1, na obrázku 3 je zobrazené schematické elektrické blokové ovládanie zariadenia na vkladanie a vyberanie výrobkov z náprotivných čelných strán úložných s osadenými dvojicami RGB LED pásikov a laserových meračov, na obrázku 4 je zobrazený v axonometrii pohľad sprava a mechanickú časť zariadenia na adresnú manipuláciu výrobkov tvoreného dvomi radmi s viacerými...

Spôsob a zariadenie pre nakladanie palety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20382

Dátum: 27.03.2014

Autor: Gänz Rolf

MPK: B65G 1/137, B65G 61/00

Značky: palety, nakladanie, zariadenie, spôsob

Text:

...A 1 už opisuje paletovacie stanice so zásobníkmi a nekonečnou dopravnou slučkou sviacerými dopravnými prostriedkami.0010 vychádzajúc z nej, je predmetom tohto vynálezu spôsob a zariadenie vyššie uvedeného druhu pokiaľ ide o vylepšenie pripravovania jednotlivých paletovaných balíkov.0011 Tento predmet je riešený spôsobom podľa patentového nároku 1 a zariadením podľa patentového nároku 5. Závislé patentové nároky sa týkajú príslušných...

Otočné zariadenie na príjem a manipuláciu s tovarom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18489

Dátum: 23.08.2011

Autor: Hognaland Ingvar

MPK: B65B 43/50, B65G 1/133, B65G 1/137...

Značky: manipuláciu, zariadenie, příjem, otočné, tovarom

Text:

...zariadenie ďalej má postupnosť nosných členov, 2 ktorých každý podporuje príslušný kontajner, a ktoré sú prepravované po krokoch poháňaným stolom okolo zvislejosi v rámci ovládacej jednotky, aby priviedol ďalší kontajner doplniacej stanice, keď je predchádzajúci kontajner naplnený vopred určeným počtom valivých telies a prúd valivých telies je odrezaný, pretože sa stôl otáča a/alebo V neprítomnosti prázdneho kontajnera na plniacej...

Zariadenie na privádzanie a skladovanie pneumatík na paletách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18244

Dátum: 21.09.2010

Autor: Gawronski Seweryn

MPK: B65G 57/10, B65G 1/137, B65G 57/03...

Značky: paletách, privádzanie, pneumatik, zariadenie, skladovanie

Text:

...byť transportné pásy na palety usporiadané tiež priamo vedľa seba.0008 Zdokonalenie podľa nároku 2 navrhuje, že je radu paliet, ktoré sa majú plniť, priradených niekoľko transportných pásov na pneumatiky. To znamená, že transportné pásy na pneumatiky ústia videné po dĺžke radu paliet,na rôznych miestach. Výhoda spočíva vtom, že sa príslušným nastavením transportného pásu na pneumatiky môže určovat ďalšia dráha palety, ktorá sa má plniť.0009...

Kompletačná stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18115

Dátum: 28.07.2010

Autori: Spahn Lothar, Kost Uwe, Ziegler Erik, Schmidt Felix, Brandtner Christoph

MPK: B65G 1/137

Značky: kompletačná, stanica

Text:

...nemusí byt vytvorená ako príliš hrubá. Takáto prestavovacia jednotka zaručuje, že sa prázdna nosná jednotka samostatne, a tak nanajvýš jednoducho, premiestni z čelnej strany kompletačnej stanice pozdĺž zóny prázdnych obalov k zadnej strane kompletačnej stanice a tam sa môže jednoducho naložit na kompletačný vozík,ktorý je tu k dispozícii. Takáto ozubená lišta je samozrejme usporiadaná aj v oblasti zóny plnýchĎalšie dôležité znaky a...

Komisionovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11570

Dátum: 06.04.2009

Autori: Eckert Heinz, Spahn Lothar

MPK: B65G 1/137

Značky: jednotka, komisionovacia

Text:

...vozíkom a montážnym pásom odovzdávaný medzi komisionovacím vozíkom amontážnyrn pásom bez pomoci zdvíhacích zariadení.Výhodné vyhotovenia vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov a nasledujúceho opisu. Príklady vyhotovení vynálezu sú bližšie vysvetlené v súvislosti s výkresom, bez tohoaby ním boli obmedzené. Pritom znázorňujeObr. l perspektívne zobrazenie komisionovacieho vozíka komisionovacej jednotkypodľa vynálezu, obr. 2 komisionovací...

Skladovací regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12150

Dátum: 29.01.2008

Autor: Janton Peter

MPK: B65G 1/137, B65G 1/04

Značky: regál, skladovací

Text:

...pri ktorom je umiestnených niekoľko svetelných prvkov nad zavážacim a odoberacím otvorom, ktoré môžu označiť možné skladové miesta vnosiči skladovaného tovaru premiestneného do zavážacieho aNa tomto pozadí vyplýva tá úloha, aby sa navrhol skladový regál vyššie uvedeného typu, pre ktorý je zvýšená spoľahlivosťNa riešenie tejto úlohy sa pre skladovací regál vyššie uvedeného typu navrhuje to, že osvetľovacie prvky sú umiestnené vjednej...

Výškový regál s voľbou skladovaného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10869

Dátum: 02.07.2007

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/137

Značky: výškový, regál, tovarů, skladovaného, voľbou

Text:

...vyberal zo zoznamu alebo podobného abstraktného prostriedku. Taký priamy výber je podstatne ľahšie obslužný než číslicové informácie alebo tabuľky. Ďalej môže obsluha jedným pohľadom zistiť skladový stav V celkovo zobrazenom nosiči skladovaného tovaru. Ukazovacie zariadenie je spoločne s monitoromupravené ako dotyková obrazovka. Tým sa ušetrí zavedeniesamostatného ukazovacíeho zariadenia, čo je výhodné najmä potom, ak nie je kdispozícii...

Zariadenie na automatizované skladovanie a spôsob jeho realizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4578

Dátum: 26.10.2006

Autor: Ragessi Giovanni

MPK: B65G 1/137, B65G 1/04

Značky: automatizované, realizácie, skladovanie, spôsob, zariadenie

Text:

...s polohou prechodného momentálneho uloženia.Vo výhodnom vyhotovení obsahuje riadiaca jednotka aspoň pamäťovú jednotku, kde sú uložené veľkosti každého zobjektov na uloženie na policu a skladovacej polohy objektov na policu už uložené.Vďalšom výhodnom vyhotovení je riadiaca jednotka schopná definovaťpolohu prechodného momentálneho uloženia objektu určeného na skladovaniepodľa skladovacej polohy objektov na policu, aby sa zabránilo...

Zariadenie na ukladanie bezpaletových balíkov do regálov v sklade

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20559

Dátum: 08.03.2006

Autor: Kortelainen Sami

MPK: G06Q 10/08, B65G 1/137, B65G 1/04...

Značky: balíkov, regálov, bezpaletových, zariadenie, sklade, ukladanie

Text:

...v pohľade z boku, obr. 3 časť skladového regálu v pohľade zo smeru vybratia tovaru, EP 2 662 318 35686 /Hobr. 4 ukladací a vynímací robot pohybujúci sa na hore uložených koľajniciach,obr. 5 schematický pohľad zhora na koľajnicu, ktorá je súčasťou skladového koľajnicového systému.0010 Na obr. 1 je znázornená prijímacia a odovzdávacia stanica 5, ktorá obsahuje dopravný pás 2, na ktorý sa umiestni privezený balík s tovarom. Balíkom je...

Zariadenie na rozvoz systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 270528

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan, Kubiš Juraj

MPK: B65G 1/137

Značky: paliet, zariadenie, systémových, rozvoz

Text:

...sady 2 je priradené jedna dvojica centrovacích otvorov l 5 so animační 1 l a tiež signalizátor lg i signalizátor poruchy li. Každý signalizétor lg je napojený na riadiaci systém łłg. sada vozíkov 2 je tvorená vozíkmi l. Vozík l je tvorený rámom vozíka 19 tvaru U pri pohľade na vozík zhora i v smere pohybu vozíka l, otvoreným v prednej-casti 3. Re vozíka 19 je zospodu osadený štvoricou kladiek L 8 Na hornej ploche 4 vozíka-lení umiestnené...

Způsob zajišťování přesného najetí transportního zařízení pomocí inkrementálního snímače do zastavovacího místa na jeho dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262087

Dátum: 10.02.1989

Autori: Procházka Milan, Balhar Vladimír

MPK: B65G 1/137

Značky: zastavovacího, pomocí, transportního, zajišťování, snímače, najetí, způsob, dráze, inkrementálního, zařízení, místa, přesného

Text:

...místu a vymezí se alespoň jeden měrný úsek, na kterém se při průjezdu transportního zařízení lnkrementalním snímačem zjistí hodnota skutečného počtu 1 m 4prvotní hodnotě a poté se poměrem nomalizační řízení rychlosti mezi dvěma zavě získané hodnoty počtu impulsů a původního počtu impulsů na měrném úseku přepočtou pro každé zastavovací místo hodnoty skutočného počtu impulsů od výchozího stanoviště, icterýmižto skutečnými počty se nahradí...