B65G 1/06

Skladovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1015

Dátum: 16.08.2002

Autor: Hohl Wolfgang

MPK: B65G 1/06

Značky: skladovacie, zariadenie

Text:

...otvorom znova dopriećnikoveho dna vložiť nový predmet.Pinenie priečnikovéno dna predmetmi určenými naslladovanie by sa mohlo uskutočniť napriklad pri ej bočnej stene, pri ktorej má priečnikové dno svojenajvyššie miesto. Monlo by sa to naorikiad spôsobiťzatvárateľným otvorom alebo sklopiteľnou boćnou stenou. Aby bolo skladovacie zariadenie vytvorené zvlášťjednoducho a univerzálne, navrhuje vynález usporiadať na tomto skladovacom...

Zásobník na rozvoz stohu systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267797

Dátum: 12.02.1990

Autori: Morávek Jan, Kubiš Juraj, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 1/06

Značky: rozvoz, systémových, paliet, stohu, zásobník

Text:

...nn rozvoz atohu systémových paliet je tvorený zvaroveným rámom 1 tvaru C 1 sú upevnené dvojice vedeníi pre jednotlivé výsuvné zásuvky 2. Na vrchu rámu l sú umiestnené navádzacie lišty 2a zospodu rámu 1 sú pripevnené kladky lg. Na vonkajšej strane rúnu 1 jo umiestnená dvojica induxovaoích zariadeni ll n sú zhodne rozložené ako nnvádzeoie otvory lg v indexovacom ráme 12. Na dvojice vedení 2 sú nasumuté výsuvnć zásuvky Ž, ktoré majú...

Sloupcová samonosná univerzální paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 262233

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šefčík Karel

MPK: B65G 1/06

Značky: paleta, samonosná, univerzální, sloupcová

Text:

...na pohonymanipulačního ústrojí. Z důvodů nízké váhy palet lze ji využít všude tam, kde je nutné součástí vychystávat do jednoho místa a přepravovat dávky součástí, které jsou tvarově podobné a rozměrově odlišné. Paleta umožňuje konstrukčně nerozměrné zařízení pro posouvání sloupce a je možné ji používat v poloze vodorovné, svislé i obecné.sloupcová samonosná univerzální paleta podle vynálezu je znázorněna na pripojených výkresoch, kde obr. 1...

Hlavica na zakladanie súborov prívodov najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261696

Dátum: 10.02.1989

Autor: Širka Jaroslav

MPK: B65G 1/06

Značky: prívodov, najmä, zakladanie, tranzistorov, hlavica, súborov

Text:

...teleso 1. V telese 1 je vytvorený otvor 21, v ktorom je posuvne uložený piest 4 odpružený vratnou pružin-ou 6. Otvor 21 je opatrený horným vekom 7 s vytvoreným prívodom tlakoveho média a dolným vekom 8. Na spodnom konci pieotnejtyče 5 je uložená vidlica 11 odpružená prostrednictvom pružiny 10, uipevnenej na podložke 9 a vložka 14. Na vidlici 11 sú výkyvne uložené ramená 12. K ramenám 12 sú prostredníctvom kvolikov 13 pripojené posúvače 15...

Zásobník lanových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255638

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šmihula Jan, Filipec Jiří

MPK: B65G 1/06

Značky: zásobník, cívek, lanových

Text:

...cívek v příkladném provedení podle vynálezu je tvořen dvojitou pětiétážovou konstrukcí l. Jednotlivé etáže nosné konstrukce l jsou opatřený pojezdovými drahami, na kterých jsou svými koly uložený dvojice dvou spojených vozíků g opatřených jednotlivé paletou 3 s vodicím rámom 1, ve které je uloženo vždy dvanáct velkokapaoitnĺchcívek g. Vodicí rám A je opatřen jednak čepy pro uložení lanových cívek § a jednak vodicími Válečky lg upevněnými na...

Zvedací stůl regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251191

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šenk Jiří

MPK: B65G 1/06, B65G 57/22

Značky: regálového, zakladače, stůl, zvedací

Text:

...je znázorněn příklad provedeni vy nálezu přepravovaným materiálem jsou svazky dlouhých tyčí.Na obr.1 je znázornłn regálový zakladač v nárysuÄNa obr.2 jsou znázorněny dva regálové zakladače jeden v bokorysu, druhý v částečném řezu.Na obr.3 e 4 jsou v detailu znizorněny palety, které jsou všechny stejného provedení.Na. obr.5 a až 5 h je znízarněno založení úložného místa plnými paletami po předchozím vyjmutí palet prázdných rozpracované do...