B65D 88/00

Skladovacie a výdajné zariadenie na hasiace, absorpčné a dezinfekčné prášky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7209

Dátum: 04.08.2015

Autor: Lukáčik Miloš

MPK: B65D 88/00, A62C 31/07, A62C 27/00...

Značky: výdajné, prášky, hasiace, skladovacie, zariadenie, dezinfekčné, absorpčne

Text:

...na ráme cestného kolesového prepravníka, výdajné zariadenie je vybavené vonkajším krytom, nádrž je z vonkajšej strany vybavená rebríkom, rám cestného kolesového prepravníka je vybavený pri oboch vonkaj ších stranách vertikálnym kotvením a vo výtlačnom potrubí je osadený prerušovač.Príklad skladovacieho a výdajného zariadenia na hasiace, absorpčné a dezinfekčné prášky podľa technického riešenia je zobrazený na obrázku 1. Zariadenie je...

Spôsob a zariadenie na odvzdušnenie a sanitáciu tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 288301

Dátum: 29.07.2015

Autor: Vaško Štefan

MPK: B08B 9/00, B65D 88/00

Značky: zariadenie, tlakových, spôsob, nádob, odvzdušnenie, sanitáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na meranie vibrácií v pracovných strojoch s optoelektronickým prenosom údajov pozostávajúci minimálne z jednej meracej plochy (3) pripevnenej ku kontaktnému nosiču (2) snímačov (4), (5) a (6) vibrácií aspoň na jednom mieste pracovného stroja (1). Súčasne na každom kontaktnom nosiči (2) snímačov(4), (5) a (6) vibrácií je pripojený jeden z uvedených snímačov vibrácií. Každý z nich je spojený spojovacími tienenými káblami (7) s blokom...

Hasičská nadstavba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6682

Dátum: 04.03.2014

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 27/00, B62D 21/00, B65D 88/00...

Značky: nadstavba, hasičská

Text:

...hydraulických obvodov tvorených hydraulickou pumpou a hydromotormi, poháňajúcimi vodnú pumpu a kompresor, prípadne generátor elektríckého prúdu. Hydromotory sú zapojené v sérii. Toto riešenie zabezpečuje automaticképrerozdeľovanie výkonu na vodnú pumpu, kompresor, prípadne iné spotrebiče, a to podľa toho, aký je odoberaný výkon najednotlivých agregátoch.Hydraulická pumpa má možnosť regulácie prietoku oleja. Takýmto spôsobom je možné udržiavať...

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288161

Dátum: 22.01.2014

Autor: Stražan Ivan

MPK: B60P 3/00, E04H 1/12, B65D 88/00...

Značky: vozidla, veliteľsko-štábneho, nadstavba, komunikačného

Zhrnutie / Anotácia:

Nadstavba veliteľsko-štábneho komunikačného vozidla (10) pozostáva z exteriérovej časti (30) a interiérovej časti (20) tvorenej pracoviskom operátorov (21) a pracoviskom riadiaceho štábu (23) vybaveným mobilným operačným centrom (24), pričom interiérová časť (20) aj exteriérová časť (30) sú vybavené mechanickými zariadeniami (210) a elektrickými zariadeniami (220).

Nadstavba na cisternové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5832

Dátum: 05.09.2011

Autor: Stražan Ivan

MPK: B65D 88/00, B62D 21/00, A62C 27/00...

Značky: cisternové, vozidlo, nadstavba

Text:

...nosné diely kapotáže a skrinky. Tieto konštrukčné prvky nesú vnútri rôzne zariadenia hasiacej súpravy a ostatnú výbavu vozidla. Zvonku nesú kapotáž vozidla. Všetky obvodové prvky nadstavby sú dobre viditeľné.Vpredu je k nádrži pripojená strojovňa ktorá obsahuje hlavné zariadenia hasiacim systémom - vodné čerpadlo s pohonom, kompresor s pohonom, ďalej rozvody hydraulických pohonov a vstupy do chladiacich hadov. Je tu pripravený rozvod a...

Nadstavba na veliteľsko-štábne vozidlo – komunikačné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5663

Dátum: 04.03.2011

Autor: Stražan Ivan

MPK: B65D 88/00, E04H 1/00, B60P 3/00...

Značky: nadstavba, komunikačné, vozidlo, veliteľsko-štábne

Text:

...požadovaných prevádzkových stavov, súpravy. MOC je umiestnene v dvojpriestorovej kabíne na terénnom automobile s vysokou priechodnosťou.MOC je schopné autonómnej prevádzky v rôznych klimatických podmienkach a zložitorn teréne.Zo všetkých miest je možné používat hlasové spojenie. Systém je možné monitorovať a nastavovať z pracovného miesta technika/ administrátora systému . V prípade potreby je možné systém nastavovať aj z iného pracovného...

Prepravná cisterna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5299

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65D 88/00, B60P 3/22, B65D 90/00...

Značky: prepravná, cisterna

Text:

...Prepojenie tenzometrických senzorov so spracovateľskou jednotkou môže byť realizované káblom, optickým vodičom alebo vzduchom, potom spracovateľskou jednotkou môže byť elektronické zariadenie ako napríklad počítač.Uvedenou výstupnou jednotkou môže byť zobrazovacia jednotka napríklad monitor a/alebo tlačiareň, pričom tieto môžu byť umiestnené v kabíne vozidla a/alebo na podvozkovom ráme a/alebo mimo vozidla ako prenosné zariadenia a/alebo...

Dvojkomorový pivný tank

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5040

Dátum: 06.11.2008

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/00, B65D 88/00

Značky: pivný, dvojkomorový

Text:

...snažia prejsť z 1000 litrových tankov na 500 litrové tanky, čo vedie k potrebe nákupu nových 500 litrových tankov a má za následok stúpajúci počet nevyužitých, už existujúcich, 1000 litrových tankov.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je možné vyrobiť nové, alebo upraviť existujúce pivné tanky takým spôsobom, že tieto budú vnútri predelené klenutým dnom na dve, na sebe nezávislé časti....

Spôsob plnenia sila a zariadenie na plnenie sila

Načítavanie...

Číslo patentu: 286494

Dátum: 05.11.2008

Autori: Karlsen Morten, Dyroy Are

MPK: B65D 88/00, B65G 53/34, B65G 65/00...

Značky: spôsob, plnenie, zariadenie, plnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Silo (1) sa plní fluidizovateľným materiálom zariadením, ktoré pozostáva z prostriedkov (5, 9) na dodávanie materiálu do hornej časti sila a centrálneho rozdeľovača (10) materiálu. Rozdeľovač materiálu zahrnuje nádrž (29), ktorá má vstup (28) a jednu alebo viaceré rozdeľovacie rúry (26, 26') na rozdeľovanie materiálu do jednej alebo viacerých plniacich jednotiek (11, 11'), ktoré dopravia materiál nadol k povrchu materiálu v sile (1).

Dažďové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4887

Dátum: 06.12.2007

Autor: Nykl Pavel

MPK: B65D 90/12, B65D 88/00

Značky: nádrže, dažďové

Text:

...debnenia, t. j. rúr, stabilizačných pätiek a kazetových dielcov, sa zjednodušuje a urýchľuje realizácia nádrže -inštalácia prvkov strateného debnenia je rýchla a jednoduchá, navyše odpadá proces oddebňovania. Nádrž podľa predloženého riešenia má konštrukciu s vysokou statickou odolnosťou pri minimálnej hrúbke stropnej dosky ako aj základne. Hrúbka stropnej dosky a použité vystuženie závisí od špecifikácie projektu Svetlá dlžka aj šírka...

Zariadenie pre odnímateľné blokovanie podpery v zvislej polohe a nádoba opatrená týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6075

Dátum: 25.05.2007

Autori: Maillard Eric, Sainton André

MPK: B65D 88/00, B65D 19/02

Značky: nádoba, opatřená, podpery, odnímatelné, týmto, zvislej, zariadenie, polohe, zariadením, blokovanie

Text:

...v dôsledku tohoamplitúdy úkonov blokovania a odblokovania.Konečne prítomnost jediného rozhrania vzájomného prepojenia alebovsunutia má významným spôsobom za následok umožnenie vôle V blokovanej polohe, zvlášť po určitej dobe používania nádoby, V dôsledku toho môže byt ukladanie uvedených nádob na sebaCieľom súčasného vynálezu je najmä odstránenie aspoň. niektorýchZa týmto účelonx je predmetom súčasného vynálezu. vyššie uvedené zariadenie pre...

Nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7361

Dátum: 04.05.2007

Autor: Axmann Norbert

MPK: B65D 88/00, B65D 90/02, B60P 3/22...

Značky: nádrž

Text:

...vytvorit zrazenie oboch vzájomne sa stretávajúcich, vždy dvomi Výstužnými rebrami 2 tvorených, profilov na pokos a zvarit ich. Aby nebol pre kapacitu nádrže stratený objem uzavretý medzi plášťovou plochou l a dvojicou výstužných rebier 2, je plocha výstužných rebier 2 na mnohýchmiestach prevŕtaná, takže obsah nádrže môže pretekať.0013 Usporiadanie výstužných rebier 2 do trojuholníkov má oproti usporiadaniu, v ktorom je vytvorený...

Kontajner pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3996

Dátum: 21.04.2006

Autor: Heyse Francis

MPK: B65D 88/00, B60P 1/04

Značky: vozidlo, kontajner

Text:

...tej druhej.0011 Vo zvlášť výhodnom spôsobe je spodná doska medzi spomenutou prvou prírubou a druhou prírubou každej základnej rozpery. Tá prvá príruba zároveň podľa možnosti siaha do menšejvzdialenosti od príslušného boku spodnej dosky ako tá druhá0012 Podľa zvláštneho uskutočnenia kontajnera v súlade s týmtovynálezom, dve stojace bočné dosky siahajú medzi prednú stranua zadnú stranu kontajnera, čím sú obe pripevnené k jednej zo základných...

Dopravný a skladovací podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4169

Dátum: 03.03.2006

Autori: Götz Olaf, Ewering Christian, Höcker Eitel-friedrich, Hanke Carsten

MPK: B65D 88/00, B65D 61/00, B65D 85/20...

Značky: dopravný, podstavec, skladovací

Text:

...vzataženom stave nemôže nedopatrením otvoriť. Vedľa dosadajú nosníky čelnou stranou na seba a zaistujú väčšiu mierustability, pričom otočný hriadelje zaťažovaný len určitým ťahom.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je vsusedstve otočného hriadeľa vytvorený doraz, ktorý vymedzuje polohu maximálneho otvorenianosníka. Tým je vopred daná stohovacia poloha a môže sa vymerat tak, abyšírka stohu paliet bola prispôsobená šírke ložnej plochy...

Kontajner na prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4813

Dátum: 09.02.2006

Autori: Wanek-pusset Peter, Grentner Bernhard

MPK: B65D 88/00, B66F 9/18, B61D 9/00...

Značky: prepravu, materiálov, kontajner, sypkých

Text:

...je vyprázdniteľný najmä otáčaním alebo vyklápaním, je použiteľný prednostne vnákladnej železničnej doprave a má byť vyhotovený tak, aby pri dodržaní normalizovaných maximálnych rozmerov poskytoval optimalizovaný, vyšší ložnýStanovená úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že prierezový obrys kontajnera vnajhornejšej a najspodnejšej oblasti úplne alebo aspoň vmaximálnej miere zodpovedá prierezu a rozmerom normalizovaných kontajnerov...

Dopravný a skladovací podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4515

Dátum: 03.01.2006

Autori: Hanke Carsten, Höcker Eitel-friedrich

MPK: B65D 61/00, B65D 88/00, B65D 85/20...

Značky: dopravný, skladovací, podstavec

Text:

...polohe. Napínacie prvky pritom môžu byt tvorené ako napínacie popruhy, laná, pásy alebo plechy.0011 Aby mal dopravný a skladovací podstavec len malú vlastnú hmotnost sú nosníky vyrobené zplastickej hmoty, ktorá môže byt vprípade potreby vybavená pevnosť zvyšujúcimí plnivami, ako sklenenými vláknami a podobne.Tiež profily môžu byt vyrobené z plastickej hmoty alalebo kovu.0012 Vynález je ďalej bližšie objasnený pomocou príkladov...

Použitie stenových vstavaní na odstránenie hluku a kmitania pri vyprázdňovaní sila

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7326

Dátum: 22.12.2005

Autor: Auer Jürgen

MPK: B65D 88/00

Značky: vstavaní, stěnových, kmitania, odstránenie, hluku, použitie, vyprazdňování

Text:

...že vytvorenie vnútornej steny sila smakroskopickou drsnostou je mimoriadne nákladné a pri dlhšej životnosti sila dochádza kefektom oderu a ukladaniu sypkého materiálu vtýchto oblastiach, čim je účinok tejto stenovej šmykovej oblasti zmenšený.0012 Inak existujú veľké závislosti medzi veľkosťou stenovej šmykovej oblasti (makroskopickou drsnostou) a použitým sypkým materiálom. Pri veľmi veľkých časticiach sypkej hmoty nepôsobí makroskopická...

Nakladacia konštrukcia pre dopravné kontajnery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7409

Dátum: 11.10.2005

Autor: Frankel Nathan

MPK: B65D 88/00, B65G 67/02, B65F 9/00...

Značky: nakladacia, dopravné, kontajnery, konštrukcia

Text:

...čo prítlačná doska nesená plošinouudržiava stohovaný náklad v kontajneri.Patent USA č. 3040914 publikuje systém na nakladanie kontajnerov,v ktorom vysokozdvižný vozík naloží stohovaný tovar do kontajnera pomocou trojstenného zásobníka s bariérovou stenou, ktorý je vopred naložený stohovaným tovarom a ktorý vysokozdvižný vozik zdvihne a presunie do kontajnera a potom ho vyloží zo zásobníka pomocou baranidla, ktoré tlači bariérovú stenu a...

Spôsob zabalenia tovaru, konkrétne potravín, balenia a sady pre ich realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4067

Dátum: 20.01.2005

Autori: Esposito Giuseppe, Stelliferi Carlo

MPK: B65D 88/00, B65B 31/04

Značky: spôsob, balenia, realizáciu, konkrétne, zabalenia, potravin, tovarů

Text:

...spôsobu V praxi umožní napr. vytvorenie kontrolovanej atmosféry vnútri ochranného vaku (napr. pri vákuu, alebo čiastočne inertného, napr. pomocou dusíka), pričom bude umožnené adaptovať súčasnépostupy pre obaly menšej veľkosti.Obaly s dvojitou stenou sú široko známe v oblasti, čo je preukázané V príkladoch napr. V patentoch č. US-A-4515692, USB-6312742, EP-A-0097391, EP-A-1120357 alebo W 0-A-92/16439. Väčšina z týchto dvojstenných obalov je...

Spôsob výroby objemnej skladovacej nádrže na použitie pod zemou a objemná skladovacia nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5984

Dátum: 16.06.2004

Autor: Vitarelli Mario

MPK: E03F 11/00, B65D 88/00

Značky: nádrže, skladovacia, spôsob, objemná, nádrž, výroby, skladovacej, použitie, objemnej, zemou

Text:

...uvádzaného vynálezu je zabezpečenie takého spôsobu, ktorý zaistí objemnú skladovaciu nádrž na použitie pod zemou, ktorá je ľahká a tým jednoduchá na0011 Konkrétnym Charakteristickým rysom uvádzaného vynálezu je zaistiť objemnú skladovaciu nádrž na použitie pod zemou,zhotovenú týmto spôsobom a ktorá má rovnaké výhody.0012 Tieto a ďalšie výhody sú dokončené spôsobom výroby objemnej skladovacej nádrže na použitie pod zemou podľa patentového...

Zariadenie na cirkuláciu zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1633

Dátum: 03.03.2004

Autori: Wellenbrock Lothar, Brautferger Norbert

MPK: B01F 15/00, A01F 25/00, B01F 13/00...

Značky: cirkuláciu, zariadenie

Text:

...na miešanie alebo odvetrávanie odpadových vôd. Toto zariadenie pozostáva zo závitovkového kolesa a hnacej jednotky pre závitovkové koleso. Hnacía jednotka a závitovkové koleso súspolu spojené pomocou spojovacej jednotky. Toto zariadenie má odpadovú vodu v oblastizávitovkovélho kolesa víriť a vo zvláštnom prípade použitia zavádzať do vody cez vedenie0005 Úlohou Vynálezu je preto vyvinúť zariadenie daného druhu na cirkuláciu zrna, ktoré je...

Kontajner na sypký náklad a dopravný systém, obsahujúci takýto kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1045

Dátum: 09.10.2003

Autor: Glaad Lennart

MPK: B65D 88/00

Značky: kontajner, systém, obsahujúci, dopravný, náklad, takýto, sypký

Text:

...ktorý bol uvedený vyššie a týka savagónov na sypké hmoty, existuje aj pri tomto kontajneri.0006 Predložený vynález si kladie za ciel vyriešiť súčasný problém dopravy sypkého nákladu po železnici spôsobom, ktorýmohli byt kontajnery bez ťažkostí vyprázdnené čiastočne a uzatvorené, pokiaľ je sypký materiál ešte ponechaný vo vnútri. Ďalej nie je potrebné, aby každý vagón išiel na vopred určené miesto vykládkyy čo znamená, že možno pre...

Zariadenie na náhle vypúšťanie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5014

Dátum: 19.05.2003

Autor: Simoens Hervé Hubert Jean

MPK: F16K 31/36, B65D 88/00

Značky: náhle, vzduchu, vypúšťanie, zariadenie

Text:

...v zadnej0025 Na zníženie tohto hluku pri vyprázdňovaní zadnej komory je tak známe vypúšťanievzduchu obsiahnutého v tejto komore priamo alebo nepriamo do výstupného vedenia.0026 Na ten účel je z US-4.201.362 známe vybavenie prednej strany piestu radom uzáverov0027 Taká montáž však prináša zvýšenie hmotnosti hlavného uzáveru a teda aj stratu0028 Je tiež známy spis DE 1259160, ktorý opisuje uvoľňovacie zariadenie podľa úvodnej0029 Vynález si...

Zariadenie na vypúšťanie vzduchu so zlepšeným vypúšťacím potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2112

Dátum: 19.05.2003

Autor: Simoens Herve

MPK: B65D 88/00, F16K 31/36

Značky: potrubím, vypúšťanie, vzduchu, zariadenie, zlepšeným, vypúšťacím

Text:

...efektívnosť týchto zariadení tým, že sa zvýši objem zásobníka alebo zvýši tlak vzduchu v zásobníku, ale často to nie je možné z dôvodov ekonomických aleboz dôvodu umiestnenia zariadenia na vypúšťanie.0025 Ďalší problém predstavuje hlučnosť spôsobovaná pri vypúšťam vzduchu, ktorý je obsiahnutý v zadnej komore.0026 Na zníženie hlučnosti pri vypúšťaní zadnej komory je možné vypúšťať vzduch obsiahnutý v tejto komore priamo alebo nepriamo cez...

Cisternové nadstavby (nesnímateľné cisterny) na podvozku Tatra T 815

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3393

Dátum: 03.12.2002

Autori: Baďura Ján, Person Vladimír

MPK: B60P 3/22, B65D 90/00, B65D 88/00...

Značky: nesnímateľné, tatra, podvozku, nadstavby, cisterny, cisternové

Text:

...hmoty v prípade poškodenia armatúr alebo ventilov. Pneumatický ventil je konštruovaný tak, že aj v prípade poškodenia telesa ventilu zostáva uzatvorený a nepriepustný - vyhovuje Dodatku Bla DohodyADR,ods.211130,211131,211133,211135Konštrukčné riešenie ako celok je nedeliteľné a pôvodné. Výhodami technického riešenia súzvýšená odolnost voči poškodeniu nádrže pri prevádzkovej alebo dopravnej nehodezvýšená odolnost voči úniku...

Zariadenie na prepravu a uskladnenie nízko a stredne rádioaktívneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3364

Dátum: 06.11.2002

Autor: Pánik Igor

MPK: B65D 88/00

Značky: odpadů, uskladnenie, nízko, stredne, zariadenie, rádioaktívneho, prepravu

Text:

..., ktoré sú mimoriadne masívne , ktorých hmotnosť telesa je 3.500 kg a hmotnost víka 600 kg .Zariadenie na prepravu a uskladnenie nízko a stredne rádioaktívneho odpadu v tvare kontajnera je vyrobene z plastového materiálu , ktorého označenie je NITREN EM 91720 Mat. . sa vyznačuje tým , že sa skladá z telesa kontajnera a víka , ktoré sa po naplnení rádioaktívnym odpadom bežnou technológiou zvarí hermeticky za súčastného vytvorenia podtlaku ,...

Stavebnicová sústava pre zostavu prenosnej čerpacej stanice pohonných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 436

Dátum: 11.05.1994

Autor: Bádovský Alexander

MPK: B65D 88/00, E04B 1/08, B65D 90/00...

Značky: čerpacej, pohonných, prenosnej, stanice, zostavu, stavebnicová, sústava, hmot

Text:

...navrhnuté tak, že sústavu je možnéprepravovat na bežných dopravných prostriedkoch na ceste a po železnici. Ďalšími prednostami zmontovanej čerpacej stanice je bezpečné skladovanie pohonných hmôt a ich spoľahlivý predaj výdajnými stojanmi, doplnkový predaj v shope a široké možnosti kombinovania a farebnej úpravy jednotlivých stavebných dielcovstavebnicová sústava podľa technického riešenia je znázornená na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je...

Podzemní uskladňovací nádrž s kontrolním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270361

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tesař Jan, Randula Rudolf, Novotný Stanislav, Pospíšil Rostislav, Vejvoda Josef, Schneider Petr, Zronek Josef

MPK: B65D 88/00, E04H 7/00

Značky: prostorem, kontrolním, nádrž, uskladňovací, podzemní

Text:

...stavebních dílů nádrže a menipulace e nimi, tak i z hlediska bezpečnosti práce.odstranění uvedených nedostatku, vytvoření souvieláho prostoru z vnější strany ocelová nádrže při součesném dodržení požadavku na zajištění zvýšení životnosti ocelové nádrže, představuje podzemni uekladňovscí nádrž e kontrolním proetorem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že redíální noeníky střechy usklsdňovecí nádrže, jsou prodlouženy ze vnější obvod...

Nosič kontejnerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269148

Dátum: 11.04.1990

Autori: Poupa Jaroslav, Prokš Zdeněk

MPK: B65D 88/02, B65D 88/06, B65D 88/00...

Značky: nosič, kontejneru

Text:

...výhod kombinované dopravy při podstatném zkracení nebo odstranění ložných operací. Tímto jsou zároveň řešeny některé technologickú problémy, související e nedostupností určitých manipulačních prostředků a zlepšuje se erektivnost přeprav.Blíže však tyto výhody vyniknou na podklade popisu lconkrétního příkladu provedení vynálezu, které je znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je zjednodušený axonometrický pohled na nosič...

Nádržkový kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 269126

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bureš Ivan, Prokš Zdeněk, Poupa Jaroslav

MPK: B65D 88/00, B65D 8/06, B65D 88/12...

Značky: kontejner, nádržkový

Text:

...dopravy, skladování e zkrácení ložných operocí, při podstatnén zvýšení užítečného objemu nádržky. Tíoto jsou řešeny některé technologické problémy stávojících provozů o zlepšuje se efektivnost V rámci celého přeprevního řetězce.Blíłe vlak tyto výhody vyniknou na podklodě popisu konkrátního příkledu provedení vynálezu, ktoré je znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je perspektivní celkový pohled no nádržkový kontejner, na obr. 2 je...

Velkokapacitní fóliová jímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269094

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hašek Miroslav, Škarda Milan

MPK: B65D 88/76, B65D 88/00, A01F 25/02...

Značky: velkokapacitní, jímka, fóliová

Text:

...ktori v našich podmínkách převałujĺ. Stavební objekt je vybaven technologický zařízením pro hoaoganizaci a čerpaní kejdy. Pro velkokapacitní sklad byl vyvinut nový vrtulový hoaogenizátor.Budovánía velkokepscitních polnich foliových jílek se docilí splnit základní požadavek koapíexniho prograau o zůrodnění pôdy na budování kvalitních akladd, ve kterých budou oaszsny ztráty organických látek a živin na ainiaua a ktoré v doetatečných...

Kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 266913

Dátum: 12.01.1990

Autor: Müller Radislav

MPK: G21F 5/00, B65D 88/00

Značky: kontejner

Text:

...řez krytem sudu na podložce ze sudem, na obr. 2 je řez krytu sudu s jednoduchým teleskopickým uspořádáním a na obr. 3 je řez krytu sudu s dvojitým teleskopickým uspořádáním, na obr. 4 je řez krytu sudu se stínicí vložkou.Kontejner (obr. l) ve tvaru zvonu 2 s okem 3 pro hák jeřábu je navléknut na sud nebo jiný obal 1 s aktivní látkou, který před operací stojí na volném prostranství a který uchopí pomocí západek 7 zaklesnutých za lem obalu...

Oddělitelný peřejník z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244794

Dátum: 01.06.1988

Autori: Brcko Teodor, Miartuš Jozef

MPK: B65D 88/00

Značky: oddělitelný, peřejník, plastů

Text:

...stejného řádu jako plocha čelní, vytvářejí současně tyto vzpěry tlumiče proti bočnímu kmitání, resp. příčnému kmitaní kapaliny. To má zvláštní význam zejména pro ploché a eliptické nádoby určené do nerovněho terénu, zejména pro zemědělské stroje. Čelní plocha peřejníku podle vynálezu může být rozdělena iĺ p na více jednotlivých, k ose vozidla kolmých, případně mírně skloněných plooh, například střeohovitě zvyšujíoíoh turbulenoi, nebo ntak, že...

Způsob výroby vnitřních kotvicích a vyztužujících prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242842

Dátum: 01.04.1988

Autori: Marhan Jioa, Matichová Ludmila

MPK: B65D 88/00

Značky: způsob, prvků, výroby, vyztužujících, vnitřních, kotvicích

Text:

...porušeníchemické odolnosti zařízení, protože průnik stěnou je zhotoven přímo přivýrobě, v nezpolymerovaném laminátu, tedy bez poškození struk tury stěny, a jednotlivé prvky jsou pevně zality v chemicky o dolné pryskyřici. Dalším přínosem je i vysoká úspora pracnosti,protože zcela odpadá jakékoliv dodatečné broušení povrchů a laminování, což jsou operace, zejména uvnitř chemických zařízeníTříkladné provedení způsobu výroby vnitřních kotvících...

Rám pro přípravu předzkroužených plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242552

Dátum: 01.03.1988

Autori: Novák Antonín, Neeas Miroslav, Plecháeek Václav

MPK: B65D 61/00, B65D 88/00

Značky: přípravu, předzkroužených, plechů

Text:

...ránRba tvoří přičnú nosniky 1 ueistěné syeetricky vzhledoo k přičnd ose plechągkter 6 jsou od sebe vzdàleny přibližně o hodnotu b 0,586 l s toleranci Í 5 2, kde l je délka předzkroužených plechů g a ktoré jsou přiveřeny k podělnýn nosnikůa 3 v bodoch A. V eistä spoje přičných nosnikůl s podělnýei nosniky 3 jsou zhotoveny úchyty š pro zàvěsnà lano 5. Délka jednotlivých závesných len 5 usi být taková,aby vrcholový úhel, který spolu sviraji...

Zařízení k provětrávání cukru skladovaného v sile

Načítavanie...

Číslo patentu: 239953

Dátum: 01.02.1988

Autori: Šalom Václav, Ptáeek Adolf

MPK: B65D 88/00, B65D 88/74

Značky: cukrů, zařízení, provětrávání, skladovaného

Text:

...omezuje nevýhodu známých zařízení. Sestává~ 3 239 953 z klimatizační jednotky napojené na sací potrubí, dále ze zdroja provětrávacího vzduchu a ze soustředných rozvodných prstenců ve dni sila. Jeho podstata je v tom, že každý aoustředný rozvodný prstenec má samostatný zdroj provětrávacího vzduchu a je s ním propojen samostatným vĺlačným potrubím. Jednotlivá výtlačná potrubí jsou mezi sebou vzájemné propojena spojovacím potrubím opatřeným vždy...

Zásobník materiálu pro úpravu fasádních povrchů stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 246321

Dátum: 15.12.1987

Autori: Busto Arsizio, Mantegani Sergio

MPK: B28B 13/02, B65D 88/00

Značky: zásobník, úpravu, fasádních, stavebních, dílců, povrchu, materiálů

Text:

...~ve vzdálenosti 25 až 30 mm a svírá s horizontální rev-inou, procházející nejnižší hranou čelní stěny násýpky úhel 5 ° až 6 °, přičemž přesnah výnášecího dna před uzávěrý je 250 až 300 mm. Dělené uzávěry jsou v celé délce násýpký. Delené uzávery jsou V části délky násypky.Výhodou zařízení je jeho samostatná použitelnos-t bez dalších přívdtauvných zařízení pro technologii mokrých omítek, kdy kamenivo se sýpe na rozprostřeííou řídkout...

Těsnění plovoucí střechy uskladňovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245623

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poupi Oldoich, Príkopa Juraj

MPK: B65D 88/00, B65D 88/42, B65D 88/34...

Značky: uskladňovací, střechy, těsnění, plovoucí, nádrže

Text:

...a výměna při provozu. Možnost regulace předpětí těsnicí i stírací manžety. Ve srovnání se stávajícími typy těsnění vznikne úspora kovu, pracnosti a energie při výrobě i montáži.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení podle vynálezu,kde obr. 1 představuje připojení manžet na obvodových prstencích s naznačením pracovních poloh a, b. obr. 2 detail propojení segmentů těsnicím spojem a obr. 3 vložení těsnicího spojeK...

Složená tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 245560

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tesao Václav

MPK: B65D 88/06, B65D 88/00

Značky: tlaková, nádoba, složená

Text:

...vedle sebe. Válcová tělesa jsou seříznutými hranami pevně připojena k oběma protilehlým plochám středové příčky, která je v místěstyku obou válcových těles opatřena otvory. Válcová tělesa jsou na obou koncích uzavřěna spoločnými víky. Dále je podstatou vynálezu to, že válcová tělesa jsou v horní a dolní části vzájemné spojene horní rovinnou deskou a dolní rovinnou deskou. Rovněž je podstatou vynálezu to, že na povrchu tlakové nádoby je...