B65D 85/62

Transportovateľné usporiadanie zo zväzku plošne na sebe navzájom ležiacich obálok pre obálkovanie a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9260

Dátum: 27.05.2008

Autori: Wenzeck Andreas, Wegener Michael, Wegener Friedhelm

MPK: B65D 85/62, B65D 75/02

Značky: obálkovanie, ležiacich, obálok, zväzku, balenie, plošné, usporiadanie, navzájom, transportovateľné

Text:

...obidvomi dlaňami, závislé vždy individuálne naobsluhujúcej osobe, prináša nebezpečie chybného uchopenia akotakého a môže v jednotlivých prípadoch viesť i k tomu, že niektoré obálky sa prehnú, takže celý chod obálkovacieho stroja sa z tohto dôvodu zastaví. Postup zlikvidovania pre i v prázdnom stave ešte veľmi objemné lepenkove kartóny, je tiež náročný, pretože tieto v tomto stave zaujímajú relatívne mnoho miesta a preto rýchle...

Obal pre stohy panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14955

Dátum: 12.08.2005

Autor: Schitter Leonhard

MPK: B65D 71/00, B65D 5/44, B65D 63/10...

Značky: panelov, stohy

Text:

...resp. reklamne účinné0008 Vo výhodnom usporiadaní vynálezu prechádza páska priečnekpozdĺžnemu smeru panelov. Ukázalo sa, že je tým vdostatočnej mierezabránené priečnemu posúvaniu panelov voči priebehu pásky, teda v pozdĺžnom smere a ďalšie pásky navyše v pozdĺžnom smere môžu s výhodou odpadnúť. Páska je napríklad elastická, pozostáva napríklad z rozťahovacej fólie a je dimenzovaná tak, že zovrete drží jednotlivé panely pri sebe. V ďalšom...

Balená sada podlahových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7976

Dátum: 06.01.2004

Autori: De Boe Lode Hubert Lieven, Vanhastel Luc Dirk Daniël, Thiers Bernard Paul Joseph

MPK: B44F 9/02, B27M 3/04, B44C 5/04...

Značky: podlahových, balená, panelov

Text:

...sú poskytované svrstvenouštruktúrou. Panely sú vybavované mechanickými spojovacími časťami na štyroch svojich hranách, pričom spojovacie časti na aspoň dvoch protiľahlých hranách každého podlahového panelu sú realizované tak, že je vo vertikálnom smere kolmom na rovinu podlahovej krytiny, rovnako ako vhorizontálnom smere kolmom na príslušné spojené hrany a rovnobežnom srovinou podlahovej krytiny, dosahované uzamknutie. Spojovacie časti...

Zařízení ke skladování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255914

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sklenár Josef

MPK: B65D 85/62, B21B 39/00

Značky: skladování, zařízení, materiálů

Text:

...jež jsou připevněnak horní části oboubočních stěn, přičemž průměr každého vélečku válečkovéhoA-řetězu je větší než výška jeho páaá.Výhodou zařízení podle vvnálezu je, že maferial ke skladování, zejména trubky, není-válečkovým řetäzam povŕy chověpoškozován . neboť trubky ae pokulují po jeho váleč A 255914nich, jejichž vnější průměr Jo větší no výška pánů o in výrobní toloranoo nebo prodloužoní tohoto řotäzu je oliminováno atsväoim šroubem 5...