B65D 85/20

Kombinované zubné špáradlo so zápalkou a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6050

Dátum: 02.03.2012

Autor: Pollák Michal

MPK: A61C 15/00, A61C 15/02, B65D 85/20...

Značky: zubné, kombinované, špáradlo, balenie, zápalkou

Text:

...hrot zubného špáradla môže byť vytvorený na tele ako predĺžený kužeľ.Podľa ďalšieho uskutočnenia hrot zubného špáradla môže byť vytvorený na tele šikmým zrezanim.Ďalším predmetom tohto technického riešenia je balenie kombinovaných zubných špáradiel, ktoré môžu byť uložené v škatuľke, vyrobenej z plastu, papiera, dreva alebo kovu, ktorá v podstate môže mať tvar zápalkovej škatuľky, a ktorá je na jednej úzkej strane - ploche vybavená škrtacou...

Škatuľa na balenie skrutiek a skrutkovačové vložky prináležajúce k skrutkám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9909

Dátum: 03.11.2008

Autor: Rubenzer Hanspeter

MPK: B65D 85/20, B65D 5/50

Značky: balenie, vložky, skrutkám, škatuľa, prináležajúce, skrutkovačové, skrutiek

Text:

...znova správne upevnená.vynález si kladie za úlohu vylepšiť znamy obal tak, aby mohla byť skrutkovačová vložka so zmenšenými pridavnými nákladmi upevnená v obale, pričom toto upevnenie musí byť dimenzované tak, aby mohla byť skrutkovaćová vložka tiežviackrát 2 neho pohodlne vybratá a vrátená spať.Na vyriešenie tejto úlohy je podľa Vynálezu skrutkovačová vložka usporiadaná na protijazýčku na hrane smerujúcej kolmo k pozdĺžnemu smeru škatule V...

Metóda prepravy guľatiny alebo reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7436

Dátum: 24.05.2006

Autori: Grentner Bernhard, Wanek-pusset Peter

MPK: B65D 61/00, B65D 85/20

Značky: prepravy, řeziva, guľatiny, metoda

Text:

...sú pozdĺžne nosníky 2 usporiadané hlbšie než hranice nakladania 3. Ďalší proñlovaný oceľový proñl tvorí hranicu 4, ktorá paralelne stredovo spája pozdĺžne nosniky 2 s obomi hranicami nakladania 3. Dve pomocné hranice nakladania 5, ktoré súčasne slúžia ako klzné plochy pre vidlice zdvíhacieho vozíka, sú taktiež privarené ku pozdlžnym nosnikom 2.0012 Na koncoch oboch pozdlžnych nosníkov 2 je zakaždým umiestnená klanica(stlpiková podpera)...

Dopravný a skladovací podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4169

Dátum: 03.03.2006

Autori: Götz Olaf, Höcker Eitel-friedrich, Ewering Christian, Hanke Carsten

MPK: B65D 85/20, B65D 88/00, B65D 61/00...

Značky: skladovací, dopravný, podstavec

Text:

...vzataženom stave nemôže nedopatrením otvoriť. Vedľa dosadajú nosníky čelnou stranou na seba a zaistujú väčšiu mierustability, pričom otočný hriadelje zaťažovaný len určitým ťahom.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je vsusedstve otočného hriadeľa vytvorený doraz, ktorý vymedzuje polohu maximálneho otvorenianosníka. Tým je vopred daná stohovacia poloha a môže sa vymerat tak, abyšírka stohu paliet bola prispôsobená šírke ložnej plochy...

Dopravný a skladovací podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4515

Dátum: 03.01.2006

Autori: Höcker Eitel-friedrich, Hanke Carsten

MPK: B65D 88/00, B65D 61/00, B65D 85/20...

Značky: dopravný, skladovací, podstavec

Text:

...polohe. Napínacie prvky pritom môžu byt tvorené ako napínacie popruhy, laná, pásy alebo plechy.0011 Aby mal dopravný a skladovací podstavec len malú vlastnú hmotnost sú nosníky vyrobené zplastickej hmoty, ktorá môže byt vprípade potreby vybavená pevnosť zvyšujúcimí plnivami, ako sklenenými vláknami a podobne.Tiež profily môžu byt vyrobené z plastickej hmoty alalebo kovu.0012 Vynález je ďalej bližšie objasnený pomocou príkladov...

Kontejner na válcové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269773

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šilenkov Alexej

MPK: B65D 85/20

Značky: výrobky, kontejner, válcové

Text:

...5 owxnuywu (onr.1). uenunnpuqecxue unàennn yxnanuaanr aropoñ pan. pacnonaran era a yrnyunenun ňoaepx nepauro pana. Yxnanxy nponanmanr no aanonueuna naxera. xorna a nocmenueu pany ayner anna uanauue. Baran ropuoaua creuxu 5 nnaopaunaanr ua mapunpuux neTnax 4 B aeprnxanbuoe nnmomenne (6 Hľ.2). C nuuombn rusxoñ THFH 9 n Haŕnmuaro 3 neneuTa 10 aaxpennsnr TDPHOBNE creuxn 5. npu aràn. nase uunuunpuqecxux unnennñ, nemamux unuoñ cropouoä na...

Ukládací a přepravní přípravek na trubky, zejména trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255069

Dátum: 15.02.1988

Autor: Palička Karel

MPK: B65D 85/20, B65D 19/08, B65D 8/22...

Značky: lešení, přepravní, zejména, ukládací, trubkového, přípravek, trubky

Text:

...na staveništi, V rychlé nakládce a skládce z přepravního vozidla a V tom, že v maximální míře zabraňuje nedovolené manipulaci s uloženým materiálem. Kromě toho sestavení i demontáž přípravku je anadná a rychlá.Príklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,kde obr. 1 představuje svařenec nosného rámu, obr. 2 a 3 jsou pohledy na nosný rám v osovém řezu v bokoryse, obr. 4 je detail uchycení spojovací...

Univerzálny ochranný obal, najmä pre balenie drobného náradia a podobných výrobkov tyčového tvaru s obecným prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238858

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šafranek Štefan

MPK: B65D 85/20

Značky: tyčového, tvaru, podobných, najmä, náradia, prierezom, univerzálny, ochranný, drobného, obal, balenie, obecným, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Cieľom vynálezu je vyriešenie univerzálneho ochranného obalu, vhodného najmä pre balenie drobného náradia a podobných výrobkov s tyčovitým tvarom obecného prierezu. Uvedeného cieľa sa dosiahne tým, že obal je poskladaný z troch častí umožňujúcich jeho stavebnicovú skladbu podľa potrebnej dĺžky výmenou strednej predĺžovacej časti medzikruhového prierezu, pričom ustavenie jednotlivo aj skupinove balených výrobkov rôznych priemerov a prierezov...

Zařízení pro vrstvení a manipulaci dlouhých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250111

Dátum: 15.04.1987

Autor: Javora Stanislav

MPK: B65D 85/20

Značky: předmětů, zařízení, dlouhých, manipulaci, vrstvení

Text:

...Přitom se jedná o jednoduché zařízení, které je vzhledem ke své stavebnicové konstrukcí použitelné pro předměty různých délek, profilů a hmotnosti. Přímým důsledkem těchto faktů je zvýšení produktivity práce při manipulaci, zlepšené využití nosnosti manípulačního zařízení a lepší využití kapacity prostor meziskladů i kapacity vlastního výrobního zařízení. Přitom není vzhledem ke Stavebnicové konstrukcí zařízení nutno používat většího...

Univerzálny stavebnicový expedičný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249896

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kosnáč Patrík, Kosnovský Milan, Rudzan Peter, Pisár Ľudovít

MPK: B65D 85/20

Značky: stavebnicový, expedičný, univerzálny, prípravok

Text:

...a záverných profilov s roztečou polí až do 2 000 mm a s prepravnoudĺžkou výrobkov do 12 000 mm, pričom je využitá vlastná tuho-st prepnavovanýoh výrobkov.Na priložených výkresoch je znázornený univerzálny stavebnice-vy expedičný prípravok podľa vvynálezu, kde na obr. 1 a 3 v náryse a obr. 2 a 4 v pod-oryse je zobrazená hadvovitá výhrevné plocha uložená v univerzálnom stavebnicovom expedičn-om prípravku.Univerzálny stavebnioový expedičný...

Zásobník podélných ocelových prutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249099

Dátum: 12.03.1987

Autori: Matějka Jiří, Schier Miroslav, Kobosil Josef, Řehořek Miloš

MPK: B65D 85/20, B21D 41/00

Značky: zásobník, podélných, oceľových, prutů

Text:

...sestává z pevného a pohyblivého dílu. Pohyblivý díl je umístěn ve vnitřni části pevného dílu a ovládán prostřednictvím excentrů Z. Pevný díl seetává ze dvou plochých ocelových desek, které tvoří čela l a tato jsou spojene spojovacími tyčemi 3. Na spojovacich tyčích 3 jsou umístěny tři ekluzy Š, jejichž vnitřní obvodová strane je zešikmene se širší základnou v dolní části. V místě ukončení šikmé části je vytvořen ozub 9...

Rúrkový zásobník s blokovaním najmä pre tranzistory a integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248944

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čelko Klement

MPK: B65D 85/20

Značky: integrované, tranzistory, najmä, blokovaním, obvody, zásobník, rúrkový

Text:

...a integrované obvody je príkladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený zásobník v náryse, na obr. 2 je nakreslený bokorys z obr. 1, na obr. 3 a obr. 4 sú nakreslené pôdorysy zásobníkov pre tranzistory a na obr 5 a 6 sú nakreslené pôdorysy zásobníkov pre integrované obvody tvarované.Rúrkový zásobník s blokovaním najmä pre tranzistory a integrované obvody pozostáva zo základne l, ku ktorej je skrutkami 3...

Navíjacia cievka so zvýšenou odolnosťou čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 249468

Dátum: 12.03.1987

Autori: Magula Alexander, Ďurka Peter

MPK: B65D 85/20

Značky: zvýšenou, odolnosťou, cievka, čela, navíjacia

Text:

...u navíjacej cievky s čelom zloženým z vnútornej a vonkajšej príruby podľa vynálezu, jeho podstata je V tom, že vnútornápriruba je tvorená z prelisovaného tvarovaněho plechu, vonkajšia priruba je tvorená z hladkéhoVnútorná príruba je privarená k jadru cievky a k stredovému náboju. vonkajšia prítuba je privarená k stredovému náboju a obvodovo podopiera privarením vnútornú prirubu v mieste rozstupovej kružnice medzi priemerom vnútornej...

Dávkovacie zariadenie s výsuvným teleskopom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248240

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bublavý Jozef, Honza Jozef

MPK: B65B 35/20, B65D 85/20

Značky: teleskopom, výsuvným, zariadenie, dávkovacie

Text:

...stroja pri súčasnom zvýšení produktivity práce. Vylúči sa bezprostredný styk obsluhy s každou ihlou, čím sa zároveň odstráni z psychického hľadiska namáhavá práca a vylúči možnost nepríjemnéhvo napichávania prstov. Obsluha stroja sa prakticky stáva iba k-ontrh-lou chodu zariadenia.Príklad dávkovacieho zariadenia s výsuvným teleskopom znázlorňujú pripojené vý 4kresy. Obr. 1 predstavuje zariadenie v náryse a obr. 2 predstavuje bokorys...