B65D 85/08

Škatuľka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5053

Dátum: 05.12.2008

Autor: Babic Ľuboslav

MPK: B65D 85/08, A24F 15/00

Značky: škatuľka

Text:

...je riešenie, ktore umožňuje poskytnúť spotrebiteľovi pevnejší kovový obal cigariet-tabatierka, ktorý má špecifické otváranie a zatváranie na magnetický spôsob. Pozostáva z dvoch častí a to vrchnák a tela škatuľky. J e z l mm plechu pričom vnútri vrchnáka je po dĺžke magnet a tým dolieha na telo škatuľky a spôsobi uzavretie škatuľky.Prehľad obrázkov na výkresochPriložené obrázky výstižne znázorňujú predmet technického riešenia v rôznych...

Spoločné balenie cigariet so zápalkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4751

Dátum: 07.06.2007

Autor: Géč Daniel

MPK: B65D 85/08, A24D 1/00, A24F 27/00...

Značky: cigariet, zápalkami, spoločné, balenie

Text:

...zipsom spoločnými stenami cigaretovej škatuľky a zápalkovej škatuľky v rôznych variáciách, s možnosťou použitia ktorejkoľvek strany cigaretovej škatuľky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, pričom obr. č. l a č. 2 znázorňujú polohu cigaretovej škatuľky a uchytenie zápalkovej škatuľky na užšej bočnej stene, obr. č. 3 a č. 4 znázorňujú uchytenie zápalkovej škatuľky , na spodnej alebo vrchnej...

Páska na pretrhnutie s aromatickým obsahom na balenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6389

Dátum: 09.06.2006

Autor: Pham Xuan

MPK: B65D 75/52, B65D 85/08

Značky: balenie, aromatickým, obsahom, páska, pretrhnutie, cigariet

Text:

...s priloženými nákresmi,pričom podobné vzťahové značky sa týkajú podobných časti, a naObrázok 1 zobrazuje náhľad na širokú pásku na trhanie, natočenú na cievke s arómou a lepivým materiálom, umiestnenými na páske Obrázok 2 zobrazuje zväčšený náhľad na čiastočky pásky na roztrhnutie zo zadnej stranyObrázok 3 zobrazuje pohľad na prierez vrstvy, vytvorený pozdĺž čiary A-A z obrázku 2Obrázok 4 zobrazuje náhľad na balenie cigariet s ohybným viečkom...

Balenie so sklopným viečkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5203

Dátum: 09.06.2006

Autori: Pham Xuan, Fath Scott

MPK: B65D 85/08

Značky: balenie, sklopným, viečkom

Text:

...odrezanými na znázornenie vnútorných detailov Obrázok 3 je bokorys aromatického balenia so sklopným viečkom z obrázkov 1 a 2 s viečkom otvoreným a časťami balenia čiastočne odrezanými na zobrazenie potiahnutej aromatickej plochy a kooperujúceho perforovaného dielu Obrázok 4 je bokorys podobný obrázku 3 s viečkom čiastočne uzatvoreným, znázorňujúci perforovaný diel vnútri viečka ktorý sa trie s potiahnutou aromatickou plochouObrázok 5 je...

Zabalená krabička s nálepkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6138

Dátum: 14.03.2006

Autor: Tallier Bernard

MPK: B65D 77/00, B65D 85/08

Značky: zabalená, krabička, nálepkou

Text:

...oddelená od prvej časti nálepky pri odstraňovaní obalu.0008 Prvá časť nálepky je pripevnená k vonkajšiemu povrchuškatuľky akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad vhodným lepidlomako je polyvinylacetátové (PVA) lepidlo. Druhá časť nálepky je pripevnená k vnútornému povrchu obalu akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad lepidlom ako je teplom taviteľné lepidlo. D 009 Poloha nálepky na škatuľke a umiestnenie, V ktorom je prvá časť nálepky...

Balenie zachovávajúce čerstvosť pre pozdĺžne fajčiarenské výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6775

Dátum: 20.09.2005

Autori: Houldsworth Michael, Strothers Simon, Weiss Jacques, Chemla Marc, Bailey Thomas

MPK: B65D 85/08

Značky: balenie, zachovávajúce, čerstvosť, fajčiarenské, výrobky, pozdĺžne

Text:

...je menej než cca 500 mbarnad. atmosferickým tlakom (pre atmosférický tlak 1000 mbar je tlak vnútri balenia menší ako okolo 1500 mbar). Zvlášť výhodný je tlakový rozdiel medzi cca 100 mbar a cca 250 mbar (medzi vnútorným tlakom a atmosferickým tlakom 1500 mbar).0012 Rozdiel V tlaku medzi vnútroH 1 a vonkajškoH 1 balenia je dosiahnutý napustením balenia (vrátane jeho obsahu) vhodným plynom, vrátane napríklad argónu, kýsličníka uhličitého a...

Zariadenie a spôsob výroby cigaretových škatuliek na zákazku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5166

Dátum: 10.08.2005

Autori: Ancona Teresa, Pulz Oliver, Lutzig Bodo-werner, Lewis Michael Vincent

MPK: B65B 59/00, B65B 19/00, B65D 25/04...

Značky: výroby, cigaretových, spôsob, zákazku, zariadenie, škatuliek

Text:

...je samostatne vybavený prostriedkamina dodávanie cigariet k nemu. Výhodne je každý zásobníksamostatne vybavený prostriedkami na dodávanie cigariet jedneho druhu do neho. Avšak, ak sa to požaduje, môže byť jeden alebo viacero z počtu zásobníkov vybavený prostriedkami na dodávanie zmesi dvoch alebo viacerých rôznych druhov cigariet do neho, aby sa umožnilo zákazníkovi objednať si Škatuľku kompletne alebo čiastočne naplnenú nešpecifikovaným...

Cigaretová krabička a jej plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3791

Dátum: 14.07.2005

Autor: Mazur Wojciech

MPK: B65D 85/08

Značky: krabička, plášť, cigaretová

Text:

...a z výklopného vrchnáka, ktorý je pripojený k spomínanej úložnej časti prostredníctvom klbového spoja, ktorý sa nachádza na zadnej stene. Predná stena vrchnáka je dlhšia ako jeho zadná stena, bočné steny sú skosené. V rámci plochy pozdĺžneho výrezu(plášťa) cigaretovej krabičky sa nachádzajú nasledujúce steny predná, vrchná a spodná stena vrchnáku spripojenými bočnými stenami, zadná stena úložného priestoru s pripojenými bočnými...

Puzdro na cigaretovú škatuľku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1338

Dátum: 12.04.2005

Autori: Knobloch Jörg, Knobloch Michael

MPK: B65D 77/04, A24F 15/00, B65D 85/08...

Značky: puzdro, cigaretovú, škatuľku

Text:

...zošitim textilného materiálu.Ďalej je podľa vynálezu V príklopnej sekcii usporiadaný výstužný prvok. Tento sa s výhodou rozkladá cez celú prednú stranu príklopnej sekcie. Usporiadanín 1 výstužného prvku je zaručené lepšie spojenie alebo držanie príklopnej sekcie na vrchnáku cigaretovej škatuľky. Obzvlášť výhodné je tiež usporiadanie výstužneho prvku na bočných plochách. S výhodou sú výstužné prvky na bočných plochách usporiadané prídavne k...

Kontajner s bočným otváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5295

Dátum: 08.12.2004

Autori: Klipfel Yorick, Berger Roxane, Dahan Andre, Girling Susanne, Schlabach Carsten, Spielmann Sandra

MPK: B65D 85/08

Značky: bočným, kontajner, otváraním

Text:

...s bočným otváraním obsahujúci vonkajšiu schránku, vnútornú schránku uloženú vo vonkajšej schránke na otočnýpohyb vo vzťahu k nej medzi uzatvorenou polohou, V ktorej vnútrajšok vnútornej schránky nie je prístupný, a otvorenou polohou, V ktorej aspoň časť vnútra vnútornej schránky je prístupná, vyznačujúci sa tým, že kontajner ďalej obsahuje určitý počet celkovo rovnobežných zvlnení Vystupujúcich z vnútorneho povrchu vrchnej...

Spôsob výroby škatuľky s odklopným viečkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1747

Dátum: 15.04.2004

Autori: Wentao Lu, Katajamäki Seppo

MPK: B65D 85/08

Značky: spôsob, viečkom, odklopným, výroby, škatuľky

Text:

...bočných stien a bočných stien viečka tak, že vonkajšie jazýčky a bočné jazýčky viečka sú spojené navzájom úzkymi spojenými pásikmi lepidla,prechádzajúcimi v pozdĺžnom smere uvedených jazýčkov prednostne V každom prípade dvomi rovnobežnými pásikmi lepidla. Lepenieviečkovej časti je vykonávané s použitím lepidlových bodov.Boli tiež opísané lepidlové body podľa predchádzajúceho stavu techniky, ktoré sú usporiadané V oblasti prednej steny...

Balenie s posúvnym viečkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7208

Dátum: 13.04.2004

Autori: Grandjean Jean-pierre René, Pena Javier, Velloni Alessandro

MPK: B65D 85/08, B65D 5/64, B65D 5/00...

Značky: balenie, posuvným, viečkom

Text:

...stena dna v podstate obdĺžniková (alebo štvorcová) - na pripojenie takýchto stien dna s jednou, dvoma, tromi alebo štyrmi zaoblenými rohmi sú potrebné maximálne štyri stien kontajnera, menovite čelná stena, zadná stena a dve bočné steny. Hrany medzi týmito stenami môžu byť prípadne zaoblené alebo skosené. Avšak jedna alebo viac stien môže chýbať a/alebo môžu byť zmenšené. Napriklad čelná stena môže chýbať alebo môže byť zmenšená a/alebo...

Obal vybavený vnútorným kupónom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 281

Dátum: 08.11.2002

Autori: Budin Marc, Fiems Jean-pierre, Tallier Bernard

MPK: B65D 85/08

Značky: vnútorným, vybavený, kupónom

Text:

...pred odtrhnutim tak, že je vložený medzi kupónom a fóliou,tento obal sa vyznačuje tým, že kupón je lokálne upevnený oproti vnútornej ploche fólie takým spôsobom, aby po otvorenítejto fólie pomocou odtrhávacieho pásika kupón zostal aspoňsčasti pripojený k jednej samostatnej prvej časti fólie,druhej časti fólie a odtrhávaciemu pásiku fólie. 0012 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú opísané V závislých0013 Vynález sa lepšie pochopí po prečítaní...

Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 282731

Dátum: 28.10.2002

Autor: Eilentropp Heinz

MPK: B65D 85/08, F16L 11/02, F16L 11/04...

Značky: ohybná, ochranná, hadica, dlhý, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál, ako napríklad elektrické vedenia, potrubia, zväzok rúrok alebo podobne, z izolujúcich vlákien alebo povrazcov (8) tvorí samonosnú pletenú hadicu, ktorá je vyrobená z jednotlivých vlákien alebo povrazcov (8) vysoko pevných v ťahu a v smere osi je málo predĺžiteľná, naproti tomu v radiálnom smere je vysoko predĺžiteľná.

Obal pre kefu a v tomto obale uložená kefa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281499

Dátum: 08.05.1996

Autori: Thode Jürgen, Delgado Rodriguez Antonio

MPK: B65D 85/08, B65D 5/50

Značky: uložena, obale, tomto

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (3) na kefu (4, 5) a v tomto obale uložená kefa (4) do zariadenia (1) na ošetrovanie podlahy, napríklad do motoricky poháňaného kefovacieho zariadenia na koberce, pričom kefa (4, 5) má po obvode radiálny voľný priestor alebo je vybavená radiálnym presahom (13, 14). Aby sa dosiahla čo možno najvýhodnejšia výmena kief (2, 4, 5), je v obale (3) vytvorený úložný priestor (10) v tvare vnútorného priestoru rúrky na kefu (4, 5) a v tomto úložnom...

Přířez pro krabičku na cigarety a doutníčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236495

Dátum: 16.03.1987

Autor: Zeitel Joachim

MPK: B65D 85/08, B65D 5/06

Značky: doutníčky, přířez, krabičku, cigarety

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přířezu pro krabičku na cigarety a doutníčky, která je opatřena zúženým ústím, na nějž je při uzavřené krabičce nasunuto víčko. Ústí krabičky je tvořeno předním dílem 7, který je pomocí osazení 9 spojen s přední stěnou 3 krabičky a bočními díly 8, sousedícími s bočními stěnami 5 krabičky, s nimiž jsou částečně spojena osazení 10 a částečně do nich odděleny zářezy 11, které ústí do prolisu 13. Šířka prolisu 13 je o něco větší než...