B65D 81/38

Akumulačná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6458

Dátum: 02.07.2013

Autor: Linda Miroslav

MPK: B65D 81/38

Značky: nádrž, akumulačná

Text:

...pri teplotách okolitého prostredia pod bodom mrazu nižšie, ako pri klasickej akumulačnej nádrži na vnútomé použitie. Tým sa dosiahnu úspory energie respektíve nákladov na prevádzku tejto akumulačnej nádrže. Skráti sa tak čas potrebný na návratnosť finančných prostriedkov investovaných do obstarania nádrže.Vonkajšia izolácia je navrhnutá aj s ohľadom na konštrukčné štandardy dnešnej doby. Na jej vývoji sa intenzívne podieľal profesionálny...

Dvojstenná nádoba a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20912

Dátum: 26.06.2009

Autori: Boysel Darl, Fedusa Anthony, Dick Robert

MPK: B65D 81/38

Značky: dvojstenná, spôsob, nádoba, výroby

Text:

...na ďalšiu formuje graf zobrazujúci rýchlosť ohrievania bočnej steny dvojstennejnádoby voči bočnej stene jednostennej nádoby.je graf zobrazujúci rýchlosť ohrievania vody V dvojstennejnádobe voči vode v jednostennej nádobe.V nasledujúcom detailnom opise výhodných foriem vynálezu sa odkazuje napriložené výkresy, ktoré tvoria jeho súčasť a na ktorých sú ako ilustrácia zobrazenéšpecifické formy, V ktorých možno uskutočňovať vynález. Treba rozumieť,...

Spôsob výroby tepelnoizolačných papierových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19226

Dátum: 23.10.2008

Autor: Chang Ching-wen

MPK: B32B 37/15, A47J 41/00, B29C 44/14...

Značky: papierových, spôsob, tepelnoizolačných, nádob, výroby

Text:

...tepelnoizolačnej papierovej nádoby.0009 Pre zlepšenie je možne potiahnuť fóliou dva povrchy papiera, a potom vytvarovať papier do papierovej nádoby.0010 V kroku a) je lepidlom polyuretánová živica na báze oleja, a hmotnosť polyuretánovej živice je vrozmedzí od 5 do 20 z celkovej hmotnosti polymérneho materiálu.0011 V kroku e) teplota ohrevu pre tvarovanie peny je medzi 80 °C a 200 °C inak je teplota ohrevu nad 200 °C. Tvarovanie peny...

Skladacia nádoba pre transport ľadom chladeného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17582

Dátum: 26.03.2008

Autor: Ringler Werner

MPK: B65D 8/14, B29C 45/00, B65D 81/26...

Značky: nádoba, tovarů, transport, ľadom, chladeného, skladacia

Text:

...blanovité závesy na hranách, t.j. v zmysle vytýčenej úlohy sa má zabrániť zmontovaniu a oddeľovaniu stenových a podlahových prvkov. Iné ako takéto blanovité závesy sú pri známom stave techniky iba všeobecne diskutované.0010 Na hornej hrane každého škrupinového obalu sa môže zapečatiť,nalepit alebo navariť fólia. Táto fólia je prednostné plynotesná a vodotesná, tak ako má byt plynotesný a vodotesný celý skladací škrupinový obal.0011...

Skladacia nádoba na prepravu ľadom chladeného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10758

Dátum: 26.03.2008

Autor: Ringler Werner

MPK: B65D 81/26, B65D 8/14, B29C 45/00...

Značky: skladacia, tovarů, nádoba, chladeného, ľadom, prepravu

Text:

...bočnýcha čelných stien, ale tieto nie sú vysvetlené.0008 Ako spojenie čelných stien a bočných stien s dnom sa uprednostňujúpyskovité pásové závesy, čiže sa má podľa účelu použitia vyhnúť montovaniua odpájaniu prvkov steny a dna. lné závesy ako tieto pásové závesy sú v tomto stave techniky riešené iba všeobecne.0009 Na hornej hrane každého skladacieho obalu je možné zapečatiť, nalepit alebo navarit fóliu.Fólia je výhodne nepriepustná...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16572

Dátum: 26.09.2007

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 81/38, B65D 3/28, B65D 25/20...

Značky: nádoba

Text:

...môže byť od okolia oddelený na uchovávanie tekutiny, predovšetkým vzduchu.0019 Počas použitia, dobré izolačné hodnoty, ktoré sa takto dosiahnu, prinášajú tú výhodu, že do takejto dvojstennej nádoby, predovšetkým pohára, sa môže nalievať čerstvo uvarená káva. Používateľ potom môže uchopiť nádobu rukou, aj keď má káva ešte vysokú teplotu.0020 Stenový výsek, ktorý tvorí štítok, je relatívne tuhý, rovnako ako vonkajšia stena nádoby, aby sa...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9735

Dátum: 26.09.2007

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 3/28, B65D 25/20, B65D 81/38...

Značky: nádoba

Text:

...jedlo alebo nápoje. Keďže vtejto oblasti aplikácie súvýrobné náklady veľmi dôležité, nádoba môže byt vyrobená zpapiera, kartónu,plastu alebo podobného materiálu.0020 Veľkosť, tvar a polohu stenového výseku môže prednostne určovat vytvorená Iomová čiara. To umožňuje rýchle a čisté oddelenie stenového výseku od vonkajšej steny vo veľkosti, tvare a polohe požadovanej výrobcom.0021 V jednom výhodnom uskutočnení vynálezu je stenový výsek pravouhlý...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14625

Dátum: 26.09.2007

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 81/38, B65D 3/28, B65D 25/20...

Značky: nádoba

Text:

...vybratie amanipuláciu stenového výseku, jeho okraj vpodstate vystupuje v smere obalenia nádoby tvoriacej držiak.0017 Stenový výsek môže byt usporiadaný medzi otvorom a dnom. Ľahký prístup je možný ak je usporiadaný v jeho strede.0018 V tejto súvislosti sa používa papier, kartón, plast alebo podobný materiál, pričom tieto materiály môžu byť potiahnuté, ak je to dôležité pre účel nádoby. To sa vzťahuje najmä na jedlo a ich príslušné...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14288

Dátum: 26.09.2007

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 25/20, B65D 3/28, B65D 81/38...

Značky: nádoba

Text:

...relatívne odolného alebo tuhého materiálu. Vonkajšia stena nádoby je s výhodou vyrobená z toho istého materiálu.0017 V tejto súvislosti sa používa papier, kartón, plast alebo podobný materiál, pričom tieto materiály môžu byť potiahnuté, ak je to dôležité pre účel nádoby. To sa vzťahuje najmä na jedlo a ich príslušné nádoby.0018 Ako nosič infonnácií teda môže slúžiť samotný stenový výsek. Altematívne sa môžu po jeho odobratí ukázať informácie,...

Zmontovaná izotermická krabica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17388

Dátum: 15.05.2007

Autor: Dontis Konstantinos

MPK: B65D 6/24, B65D 81/38

Značky: izotermická, zmontovaná, krabica

Text:

...v nezávislom nároku.0006 Jednou výhodou tohto vynálezu je schopnosť kompletného pevného a spoľahlivého spojenia medzi stenovými časťami ako dôsledok jednoduchého montážneho procesu bez použitia lepidla alebo iného spojovacieho média, pretože celá súprava vytvára jedinú a tuhú konštrukciu. Ďalšou výhodou je minimálna požiadavka na skladovací a prepravný priestor, keď nie je zmontovaná.0007 Zmontovaná izotermická krabica podľa tohto...

Termálne aktivovateľné izolačné balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13213

Dátum: 27.03.2007

Autori: Nobers John, Fu Thomas, Cook Matthew

MPK: B65D 81/38

Značky: aktivovatelné, izolačné, termálne, balenie

Text:

...izolačnú oblasť, ako aj väčší povrch s potlačou. Aj keď obrázok znázorňuje vyrezaný výlisok na pohári, vyrezaný výlisok môže byť pridaný na akékoľvek nádoby, ako sú napriklad, ale neobmedzujúc sa na veľké nádoby na nápoje, tlakom tvarované nádoby alebo tuby na polievku.0025 Termálne aktivovateľná vrstva môže byť aplikovaná medzi nádobou 101 a výliskom 102. Expandovateľný materiál môže byť termálne aktivovatelný vysokou alebo nízkou teplotou,...

Tepelne aktivovateľný izolačný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8222

Dátum: 27.03.2007

Autori: Fu Thomas, Cook Matthew, Nobers John

MPK: B65D 81/38

Značky: aktivovateľný, izolačný, tepelně

Text:

...pohárika a môže byť akoukoľvek inou nádobou, zahŕňajúcou, ale nie obmedzenou na, nádobu pre väčšie množstvo kávy, polievkovú misku a lisované nádoby s viečkami alebo hrdlami alebo bez nich. Nádobou 101 môže byť valcový pohárik alebo nádoba, ktorá má iný geometrický tvar, zahŕňajúci kužeľový, obdĺžnikový atď Vyseknutý polotovar nie je obmedzený na vlnovite poprehýbaný Vyseknutý polotovar a môže byť zhotovený zlepenky, papiera atď Vyseknutý...

Tepelne izolovaná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3598

Dátum: 04.08.2006

Autori: Reiff Sabine, Reiff Armin

MPK: B65D 81/38

Značky: nádoba, tepelně, izolovaná

Text:

...zaručená hygiena a poskytnutá možnosť používať takéto tepelne izolované nádoby bez problémov aj v reštauráciách a v podobných oblastiach. Prispôsobivosť na vopred určený tvar pohára sa dá výhodne korigovať, resp. optimalizovať aj po naneseni na pohár. Zatváracím dielom je natvarovanie zaručené, resp., ako smeuviedli vyššie, optimalizované. Tým je daná možnost tak u pohárov na plzenské, ako aj na biele vino apšeničné pivo, ale aj u všetkých...

Izolovaný pohár

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3658

Dátum: 11.11.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 81/38, B65D 21/02

Značky: pohár, izolovaný

Text:

...V takom uskutočnení. riziko úniku lepidla sa ďalej zníži.lo tiež. može byt nrxslene poskytnut tlalšitt. prvú oblast lepidla vo vzdialenosti od odpovedajueeho okraja xtri 7 Ittt. Iáetl ýber tejto zdialenosti prvej oblasti lepidla od prekry 1 eej hrany. je iltiťišhllllť. napriklad najnteiiej tak velka ako šírka prekrývacej oblasti.jarítomnosl lepidla med/i ttútornott stenou pohára a julťtštizt sa môže vyhnúť spodnej stranyprekrytia....

Tepelnoizolačný obal na kozmetické výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4244

Dátum: 08.09.2005

Autor: Máčik Peter

MPK: B65D 81/38

Značky: tepelnoizolačný, výrobky, kozmetické

Text:

...o hrúbke steny 5 až 10 mm, o vonkajšom priemere prevyšujúcom priemer kozmetického výrobku o 12 až 22 mm ajeho výšku o 12 až 22 mm a zhotoveného z ľahčených plastov.Tepelnoizolačný obal môže byť opatrený reŕlexnou kovovou vrstvou vnútri ľahčeného plastu alebo na jeho vonkajšom povrchu.Ľahčeným plastom na výrobu tepelnoizolačného obalu na kozmetické výrobky je tvarovaný ľahčený polystyrén,polyetylén alebo polyuretán.Tepelnoizolačný obal na...

Zariadenie na výrobu izolovanej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11967

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 81/38, B29C 65/02, B65D 3/22...

Značky: nádoby, izolovanej, výrobu, zariadenie

Text:

...oblasť, pretože tieto sapoužijú len na zábranu uvoľnenia vnútomého pohárika počas manipulácie snádobou prezostavenie. Zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení príslušného horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane vnútomý pohárik vplášti najmä vdôsledku hmotnosti príslušného nápoja, takže príslušné spájacie miesto alebo spájacía oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu.Je však tiež možne upevniť vzájomne teleso pohárika aplášť...

Izolovaná nádoba a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4220

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 81/38, B29C 65/02, B65D 3/00...

Značky: nádoba, izolovaná, spôsob, výroby

Text:

...spájaciu oblasť, pretože tieto sapoužijú len na zábranu uvoľnenia vnútorného pohárikat počas manipulácie s nádobou prezostavenie. Zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení príslušného horúeeho nápoja alebo podobne do nádoby zostane vnútorný pohárík v plášti najmä Vdôsledku hmotnosti príslušného nápoja. takže príslušné spájacie miesto alebo spájacía oblast vyžaduje len celkom malú spájaciu silu..le však tiež možné upevniť teleso...

Izolovaná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19844

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato

MPK: B29C 65/00, B29C 65/02, B29C 65/78...

Značky: izolovaná, nádoba

Text:

...zábranu uvoľnenia vnútorného pohárika počas manipulácie S nádobou pre zostavenie, zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane Vnútorný pohárik V plášti najmä V dôsledku hmotnosti príslušného nápoja,takže príslušné spájacie miesto alebo spájacia oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu. 0010 Je Však tiež možné upevniť vzájomne teleso pohárika a plášť ešte bezpečnejšie,napriklad vytvorením...

Nádoba na ohrievanie alebo ochladzovanie pokrmov alebo tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279548

Dátum: 02.12.1998

Autor: Perlác Ján

MPK: B65D 81/38, A47J 41/00

Značky: tekutin, ochladzovanie, pokrmov, nádoba, ohrievanie

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba na ohrievanie alebo ochladzovanie pokrmov alebo tekutín má medzi obvodovým plášťom (2) s medzipriestorom (5) vyplneným trvalou vrstvou tepelnoizolačného materiálu, vzduchom alebo iným plynom a vnútornými obvodovými stenami (1) dutinu (8), ktorá je pri zohrievaní naplnená vzduchom a pri ochladzovaní vodou alebo iným chladiacim médiom. Tepelne vodivé dno dosadá pri ohrievaní na zdroj tepla. Vynález je možné využiť pri výrobe varných nádob...

Tepelné izolujúce prepravné zariadenie na jedlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 558

Dátum: 07.09.1994

Autor: Ollhäuser Kurt

MPK: A47J 39/02, B65D 25/30, B65D 25/04...

Značky: jedlá, izolujúce, tepelně, prepravné, zariadenie

Text:

...vložkami. Elastomér má s výhodou tvrdost Shora A 40 až 100. Pri uzatváraní zariadenia sa prítlaćný pružinový prvok prikladá na vnútornú stranu horného dielu a tlačí pri zaistovaní pružné veko na okrajnádoby na jedlo a tesni ho proti vyliatiu. Vzhľadom na otvor voveku sa nemôže vytvorit podtlak, takže veko môže byt bezAko pritlačný prvok môže byt napriklad použitá kužeľovite tvarovaná špirálová pružina z ocele alebo z plastickej hmoty...

Termoska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 486

Dátum: 08.06.1994

Autor: Patočka Fedor

MPK: B65D 81/38

Značky: termoska

Text:

...tým,že každá fľaša s chladeným nápojom sa umiestni vo zvislej polohe do určeného priestoru tvarovaného tak, že steny fľaše sa takmer dotýkajú izolačnej hmoty, čím sa vylúči prístup vzduchu k stenám fľaše.Prehľad obrázkov na gýkreseObrázok znázorňuje celkový pohľad na termosku určenú pre 2 typizované fľaše. Čiarkovane je vyznačený priestor pre uloženie fliaš.vyrobeného z termoplastu výplneného vhodným tepelnoizolačným materiálom, z mechanickej...