B65D 71/40

Kartónový obal na balenie výrobkov vybavených prírubovou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286999

Dátum: 17.08.2009

Autori: Bakx Martinus, Auclair Jean-michel

MPK: B65D 71/40

Značky: kartónový, výrobkov, balenie, vybavených, časťou, prírubovou

Zhrnutie / Anotácia:

Kartónový obal na balenie jedného alebo viacerých výrobkov (A), ktoré majú priečne vystupujúcu prírubu (F), ktorý obsahuje vrchný panel (12), bočný panel (14) pripojený k vrchnému panelu (12) a zachytávajúcej štruktúre umiestnenej medzi bočným panelom (14) a vrchným panelom (12), usporiadanej na zachytenie výrobku (A), pričom zachytávacia štruktúra obsahuje pásik (25), ktorý je vytvorený aspoň sčasti z bočného panelu (14) a obsahuje horný okraj...

Lepenková škatuľa s prídržnými prostriedkami na fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4434

Dátum: 13.05.2005

Autor: Bakx Martinus C M

MPK: B65D 71/40

Značky: lepenková, prostriedkami, fľaše, škatuľa, prídržnými

Text:

...množina golierov, pričom každý golier má aspoň jednu dvojicu zdvíhacích chlopni sklonených smerom nahorna dosadanie na obrubu fľaše, a dvojicu stabilizačnýchdosadanie na osadenie fľaše.0008 Úlohou tohto vynálezu je odstrániť problémy známeho stavu techniky vyvinutim otvoru sunburst, u ktorého bude zlepšené uchytenie a/alebo stabilita predmetu. v tomto0009 Podľa jedného aspektu. tohto vynálezu bol vyvinutý dielec ohybnêho jednovrstvového...

Nosič predmetov na horné uchopenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2042

Dátum: 27.09.2004

Autor: Auclair Jean-michel

MPK: B65D 71/40

Značky: nosič, predmetov, uchopenie, horné

Text:

...dielec obsahuje stúpajúci dieleca podporný dielec, pričom otvor je vytvorený V podpornomdielci, a zádržná chlopňa otvoru je ohybne pripojená0010 Otvor prípadne zasahuje .do priľahlého stúpajúceho dielca, pričom zádržná chlopňa každého otvoru je0011 V súlade s voliteľným znakom tohto aspektu predmetu tohto vynálezu potom zádržná chlopňa otvoru je pripojená k príslušnýn podporným a stúpajucim. dielcom okolo prvej ohybovej línie a druhej...

Nosič na plechovky a kartónový výlisok pre nosič na plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1392

Dátum: 03.07.2002

Autor: Karlsson Kenneth

MPK: B65D 71/40

Značky: plechovky, nosič, kartónový, výlisok

Text:

...sú konvenčne tvarované do v podstate kruhovo valcového základného tvaru. Homá čast plechovky je trochu zošikmená aje uzavretá horným uzáverom 6, ktorý je utesnený pomocou vystupujúcej kruhovej obruby 8.0016 Plochý výlisok 2 na obr. 1 má v podstate obdĺžnikový základný tvar, výhodne s vrúbkovanými alebo sklonenými rohmi 10 na zníženie rizika, že by sa mohla vystupujúca čast nosiča zachytiť vedľajšieho prvku, ako napríklad iného zostaveného...

Nosič na plechovky, kartónový výlisok pre nosič na plechovky, a spôsob skladania kartónového výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1054

Dátum: 03.07.2002

Autor: Karlsson Kenneth

MPK: B65D 71/40

Značky: plechovky, výlisků, kartonového, kartónový, nosič, skladania, výlisok, spôsob

Text:

...každú plechovku, EP 1 401 727 324 B 3 ľT-hktorá má byt pripojená nosićom, oblúkovú strednú sekciu medzi dvoma oblúkovými koncovými sekclami. Stredná sekcia je vytvorená radiálne vo vnútri oblúkových koncových sekcii výrezu, takže záchytný jazyk je vytvorený v strednej sekcii výrezu, Záchytný jazyk je prispôsobený na preklznutie cez vystupujúcu obrubu plechovky, keď sú bočné diely a stredná čast výlisku tlačené smerom k šikmým stranám...

Prepravno-baliace debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2680

Dátum: 09.10.2000

Autor: Škoda Pavel

MPK: B65D 71/40

Značky: debnenie, prepravno-baliace

Text:

...a podobne/.Konečným dielom debnenia je vrchná doska , ktorá svojim zasunutím do bočníc uzatvorí debnenie. V prípade potreby je nutné debnenie spevniť páskou .Pre lepšie spevnenie pásky je v základnom hranole vyfrézovaná drážka po dĺžke hranola.Prehľad obrázkov na yýkrese.Technické riešenie bude objasnené pomocou výkresu , kde na obr. 1 je znázornená základňa , na obr. 2 sú znázornené bočné časti a na obr. 3 vrchná zaisťovacia...

Prepravno-baliace debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1602

Dátum: 10.09.1997

Autor: Melicherčík Ján

MPK: B65D 71/40

Značky: debnenie, prepravno-baliace

Text:

...sa poskladajú do seba. Po úplnom zabalení výrobku sa latenie stiahne páskou.Toto latenie zabezpečuje ľahkú a bez pečnú manipuláciu ako na palete a taktiež zabezpečuje stohovanie.Prehľad obrázkov na výkrese.Technické riešenie bude objasnenê pomocou výkresu,kde na obr.l. je znázornená zäkladňa,na obr.2 a, 2 b je znázornená bočná stena, na obr.3 je znázornená zaistovacia doska.Prepravno-baliace debnenie pozostáva zo základne (l),na ktorej je...