B65D 65/40

Výrobok zahrnujúci zabalenú potravinu do potravinovej obalovej laminátovej fólie, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287937

Dátum: 18.04.2012

Autori: Zenker Wolfgang, Janssen Annegret

MPK: B32B 27/32, B65D 65/40

Značky: potravinu, obalovej, výrobok, výroby, potravinovej, laminátovej, použitie, spôsob, fólie, zabalenú, zahrnujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je flexibilné balenie, presnejšie laminátová fólia, použitie laminátovej fólie na zabalenie potravín, nápojov, liekov a hračiek, a zodpovedajúcich balení. Touto laminátovou fóliou môžu byť laminátové fólie film na film a film na fóliu, vhodné na typické použitie pri balení potravín, využívajúce taveninu laminovacieho spojiva. Takéto laminátové fólie sú v podstate zbavené prchavých kontaminujúcich látok, najmä migrujúcich izokyanátov a...

Obal s IML bariérovou fóliou v kombinácii s pohlcovačom kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10751

Dátum: 11.07.2008

Autor: Nielsen Benny Elo

MPK: B65D 25/36, B32B 27/18, B65D 25/20...

Značky: fóliou, kombinácii, bariérovou, kyslíka, pohlcovačom

Text:

...kyslíka, je možné, ženebude dostatočnú jeho pohlcovacia účinnosť v okamžiku, ked je polotovar tvarovaný dojeho výslednćho tvaru a pripravený na to, aby bol naplnený napr. nápojom.Na zabránenie spustenia reakcie predtým, ako je táto pohlcovacia vlastnosť potrebná, môžebyt pohlcovač vložený medzi aspoň dve bariérove vrstvy.Dokument EP-A-0778 209 opisuje kyslík-absorbujúci viacvrstvový zásobník, kde aspoň jednou z vrstiev zásobníka je...

Laminát a zložená vrstva tvorená z podkladu a povlaku, spôsob a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11292

Dátum: 07.07.2008

Autori: Jahromi Shahab, Quiceno Gomez Alexandra Lorena, Hoffmann, Krooshof Gerardus Johannes Paulus

MPK: C23C 14/12, B32B 27/00, B65D 65/40...

Značky: spôsob, přípravu, zložená, laminát, povlaků, tvořená, vrstva, zariadenie, podkladů

Text:

...Veľmi užitočné zložené vrstvy možno získať tak, že podklad je vybavený bariérovou vrstvou a ochrannou vrstvou, táto ochranná vrstva môže byť vyrobená jedným výrobným úkonom (po kroku, v ktorom sa aplikuje kov alebo oxid kovu a bez previnutia fólie) a ochrarmá vrstva môže ďalej zlepšovať baríérové vlastnosti. Je však možné aplikovať vrstvu kryštalického triazínu osobitným výrobným krokom, podľa voľby. Výhodné je aplikovať ochrannú vrstvu...

Spôsob výroby obalu majúceho bariérovú fóliu z IMF v kombinácii s látkou absorbujúcou kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9408

Dátum: 12.07.2007

Autor: Nielsen Benny Elo

MPK: B65D 25/36, B32B 27/18, B65D 25/20...

Značky: absorbujúcou, kombinácii, látkou, spôsob, obalů, výroby, majúceho, fóliu, kyslík, bariérovú

Text:

...pre plyn. Aby sa dalo súčasne vytlačovat veľa vrstiev, živice sa roztavia a hnietia sa vo vytlačovacich strojoch zodpove dajúciclí jednotlivým vrstvám živice, a potom sa vytlačujú do vopred stanoveného tvaru pro stredníctvom multíplexnej dýzy pre viacero vrstiev, ako je dýza typu T alebo kruhová dýza. Živice sa ďalej tavia a hnetia vo vstrekovacích strojoch zodpovedajúcich vrstvám živice a vstrekujú sa súčasne alebo jedna po druhej do...

Spôsob výroby vrecka z hadice, vrecko z hadice, ako aj fólia, vhodná na výrobu vrecka z hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6770

Dátum: 16.03.2007

Autori: Fink Bernhard, Washüttl Michael, Krainz Michael

MPK: B65B 53/00, B65B 9/10, B32B 27/08...

Značky: fólia, výroby, vrecká, výrobu, hadice, vhodná, spôsob, vrecko

Text:

...používa pri tomto spôsobe, ešte podrobnejšie opíšeme.Pri spôsobe výroby vrecka z hadice podľa tohto vynálezu sa teplom zrnraštiteľná vrstva, na mikrovlny citlivý materiál, ako aj predpokladané a s teplom zrnraštiteľnou vrstvou spojená pasívna vrstva fólie výhodne vytvoria tak, že pri zaťažení mikrovlnami teplom zmraštiteľná vrstva vytvorí čiarový vzor. Tieto čiary čiarového vzoru môžu byť priamočiare alebo zakrivené. Pri priamočiarom...

Mnohovrstvový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15307

Dátum: 31.01.2007

Autor: Clarke Thomas

MPK: B32B 27/32, B32B 3/30, B65D 65/40...

Značky: mnohovrstvový

Text:

...(11 a 15) s antikoróznym činidlom 51 ich možno taktiež ošetriť tak, aby medzi inými vecami inhibovali alebo blokovali ultrafialové žiarenie, môžu byť zafarbené alebo zmatnené, môžu byť potlačené, môžu dostat antistatické ošetrenie alebo môžu obsahovat klzné prísady. Bude zrejmé, že zvolené ošetrenie fólii sa môže menit, aby vyhovovalo potrebám konkrétnej úlohy obaľovania.0023 Rozťahovatelný mnohovrstvový obal 10 sa môže vyrábať množstvom...

Obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2165

Dátum: 09.03.2006

Autori: Pöllmann Karl, Weber Bernd

MPK: B32B 15/04, B32B 7/02, B65D 65/40...

Značky: obalový, materiál

Text:

...ako obalový materiál a okrem toho vykazujúnanajvýš dobré svetelné reflexné vlastnosti.Je účelne usporiadat medzi nosnou vrstvou a matnou povrchovou vrstvou vrstvu spodného laku. Tým je zaistené obzvlášť dobré spojenie medzi matnou povrchovou vrstvouVýhodné uskutočnenie sa vyznačuje tým, že tlačová vrstva aspoň jedno vybranie plošne celkom vypĺňa. S výhodou jetlačová vrstva nanesená na matnej povrchovej vrstve.Je účelnê vytvorit tlačovú vrstvu...

Zavinovacia fólia a jej použitie ako baliacej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3415

Dátum: 15.11.2005

Autor: Lohr Waldemar

MPK: B32B 27/32, B65D 65/40

Značky: použitie, baliacej, fólia, fólie, zavinovacia

Text:

...z vjej (ich) štruktúre jednotných sčasti kryštalických polyolefínov ab) najmenej jedna ďalšia vjej štruktúre jednotná vrstva plastu pozostáva zamorfného cykloolefínkopolyméru, pričom vrstvy a) a b) sú spoluĎalšie výhodné uskutočnenia zavinovacej fólie podľa vynálezu sú opísanéVynález sa ďalej týka použitia viacvrstvovej, koextrúziou vyrobenej fólie z plastu, pozostávajúcej z a) jednej alebo viacerých vrstiev plastu z vjej (ich)...

Navíjateľná fólia na výrobu obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4106

Dátum: 18.03.2005

Autor: Michalsky Andreas

MPK: B32B 27/06, B32B 7/14, B32B 27/08...

Značky: výrobu, fólia, navíjateľná, obalů

Text:

...so zostávajúcou plochou fólie na kotúči.0017 Podľa vynálezu je plošné pokrytie druhých lepivých oblastí vzhľadom na celkovú plochu fólie menšie ako 5 , výhodnejšie menšie ako 3,8 a najvýhodnejšie menšie ako 2,5. Týmto spôsobom je zaručené, že dmhé lepivé oblasti umiestnené na fólii, ktoré súzlepiteľné vnútomo-vonkajším spojom a ktoré môžu viesť k zlepeniu navinutých fóliových pásov, sú vyhotovené len ako veľmi malé, takže sa mínimalizuje...

Obalová fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8982

Dátum: 09.03.2004

Autori: Cerf Sabine, Bresson Cyrille

MPK: B32B 27/36, B32B 27/32, B32B 27/30...

Značky: obalová, fólia

Text:

...V rozmedzí od 10 - 500 nm. Príklady ďalších bariérových vrstiev sú kovové vrstvy, napríklad z hliníka, ktoré sa na nosič nanášajú naprašovaním.0012 V predkladanom prípade je k poskytnutí bariérovej vrstvy plastovému filmu a tým celej obalovej fólii vhodné najmä pokovanie, ktoré zabráni prenikaniu tekutín, plynov, pár, vodnej pary, aromatických alebo pachových látok. Pokovanie chrání náplň rovnako od škodlivého vplyvu svetla. Výhodné pokovanie...

Obalový materiál typu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 235

Dátum: 06.03.2003

Autor: Rydberg Tommy

MPK: B32B 29/08, E04C 2/32, B65D 65/40...

Značky: materiál, obalový, vlnitej, lepenky

Text:

...znížila možnosť trhania materiálu pozdĺž vlny. Čiary ohybu sú veľmi zreteľné, pretože vždy presahujú cez niektoré hrebene.0009 Podľa vynálezu môže mať vrstva rovinného papieru apomocná vrstva papieru rovnakú hrúbku, s výhodou medzi 0,05a 0,3 mm a môže byť s výhodou V oblasti 0,1 mm, kde pomocná vrstva papieru môže mať hmotnosť 50 až 250 g/mĺ predovšetkým 70 až 150 g/m 2. Výsledný obalový materiál je0010 Navyše sa v obalovom materiáli podľa...

Plynotesný polypropylénový odlupovateľný film

Načítavanie...

Číslo patentu: E 525

Dátum: 06.02.2003

Autori: Bögels Eric, Veys Luc, Malfait Tony, Rosseau Patrick

MPK: B65D 65/40, B65D 75/52, B32B 27/32...

Značky: odlupovateľný, polypropylénový, plynotěsný

Text:

...prispôsobivosti, ktoré sú potrebné pri plynotesných obaloch. Polymery, ktoré tesnia pri nízkej teplote s bodom topenia nižším ako 135 °C, vylučujú použitie HDPE. Ďalej, hmotnostný pomer polypropylénu s nízkym bodom topenia by mal byťnajmenej 50 . Na druhej strane, prídavok HDPE negatívne ovplyvňuje transparenciu filmov a vytváral by navyše problémy medzi odlupovateľnou vrstvou a vonkajšou vrstvou, ak je adhézia medzi jednotlivými...

Obal na víno a alkoholické nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2238

Dátum: 12.07.1999

Autor: Čepec Jozef

MPK: B65D 5/40, B65D 65/40

Značky: alkoholické, víno, nápoje

Text:

...škatule, pričom vnútorná vrstva obalu je na báze baiiérovej fólie a vonkajšiu tvorí najma kartón.Bariérovou fóliou je kovová, najmä hliníková fólia alebo termoplastická fólia s barićrovými vlastnosťami .Výhodou tohto obalu je jeho nízka hmotnosť a mtľadom na štvorhranný tvar obalu sa minimalizuje priestor potrebný na uskladnenie a prepravu týchto obalov. Kvalita vína a alkoholických nápojov sa pritom nemení, nakoľko bariérová fólia...

Ohybný obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278835

Dátum: 15.07.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B32B 27/08, B65D 65/40

Značky: materiál, obalový, ohybný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný obalový materiál, v ktorom na jednu stranu nosnej vrstvy (11) je uložená bariérová vrstva (12), tvorená zmesou plastickej hmoty toho istého typu ako je plastická hmota v nosnej vrstve (11) a plastickej hmoty odlišného typu. Plastickou hmotou odlišného typu je výhodne kopolymér etylénu a vinylalkoholu. Ohybný obalový materiál je vo forme listu alebo pruhu na spracovanie na tvarovo stále, kvapalinotesné obaly, neprepúšťajúce kyslík...

Ohybný obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 279593

Dátum: 15.07.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B65D 65/40, B32B 27/08

Značky: obalový, ohybný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Obalový materiál v tvare listu alebo prúžka na spracovanie na tvarovo stále, kvapalinotesné obaly skladaním, tepelným spracovaním alebo iným mechanickým spracovaním, pričom tento obalový materiál obsahuje nosnú vrstvu, tvorenú zmesou plastu a plniva, pričom aspoň na jednej strane nosnej vrstvy (11) je uložená ochranná vrstva (12) a/alebo druhá ochranná vrstva (13) z plastu toho istého typu ako je plast nosnej vrstvy (11), spojená s nosnou...

Balenie s vnútorným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279365

Dátum: 15.01.1992

Autori: Koschak Matthew Steven, Hein Carl Christain, Powell Mark Stuart, Wong Milly, Shearer Peter Pendleton

MPK: B65D 85/10, B65D 65/40

Značky: obalom, vnútorným, balenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa skladá z vnútorného obalu, obsahujúceho fajčiarske výrobky, a z prebalovej tepelnozvariteľnej fólie, prebaľujúcej vnútorný obal, pričom prebalová fólia sa skladá z polymérnej fólie. Polymérna fólia je na svojej jednej strane vybavená vákuovo nanesenou kovovou vrstvou (14).