B65D 5/50

Použitie obalovej jednotky pre popcorn a nápojový téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19485

Dátum: 09.02.2009

Autori: Lemke Stefan, Wettlaufer Bernhard

MPK: B65D 71/00, B65D 5/48, B65D 5/50...

Značky: použitie, téglik, nápojový, popcorn, jednotky, obalovej

Text:

...PET-fľaška nemôže byť I kapse známej obalovej jednotky zovretá. PET-fľaška by skrz kapsu prepadla dolu, pretože, kapsa známej obalovej jednotky nemávynález si kladie za úlohu navrhnúť obalovú jednotku,v ktorej kapse by bol spoľahlivo držaný voliteľné buď nápojový téglik alebo fľaška obsahujúca nápoj. Obalová jednotka bypritom mala byť jednoducho a cenove výhodne vyrobená.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi patentovéhoVýhodné...

Škatuľa na balenie skrutiek a skrutkovačové vložky prináležajúce k skrutkám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9909

Dátum: 03.11.2008

Autor: Rubenzer Hanspeter

MPK: B65D 5/50, B65D 85/20

Značky: prináležajúce, balenie, vložky, skrutiek, skrutkovačové, škatuľa, skrutkám

Text:

...znova správne upevnená.vynález si kladie za úlohu vylepšiť znamy obal tak, aby mohla byť skrutkovačová vložka so zmenšenými pridavnými nákladmi upevnená v obale, pričom toto upevnenie musí byť dimenzované tak, aby mohla byť skrutkovaćová vložka tiežviackrát 2 neho pohodlne vybratá a vrátená spať.Na vyriešenie tejto úlohy je podľa Vynálezu skrutkovačová vložka usporiadaná na protijazýčku na hrane smerujúcej kolmo k pozdĺžnemu smeru škatule V...

Nový liekový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8904

Dátum: 22.10.2004

Autori: Hinderegger Klaus, Klatt Andreas

MPK: A61J 1/03, B65D 5/50, B65D 75/34...

Značky: nový, liekový

Text:

...blisterových jednotiek takým spôsobom, že trenie ktoré vzniká medzi pružnými chlopňami a blisterovými jednotkami fixuje blisterové jednotky vo vnútri základnej škatulky atakto pružné chlopne na blisterových jednotkách dosahujú zádržný účinok.0019 Predmet vynálezu je deñnovaný v nárokoch.0020 Liekový obal podľa vynálezu dovoľuje, aby sa pacient staral o jednu alebo viac blisterových jednotiek (v ďalšom taktiež nazývaných kapsičky na...

Obal na nádobky na kozmetický, terapeutický alebo hygienický výrobok so zdokonaleným usporiadaním klinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 697

Dátum: 30.07.2004

Autori: Dazy Dominique, Constant Arnaud

MPK: B65D 5/50

Značky: výrobok, klinkov, terapeuticky, zdokonaleným, usporiadaním, kozmetický, nádobky, hygienický

Text:

...typ zariadenia môže zaistiť výhodné vystavovanie téglika a uľahčiť jeho skladovanie napoliciach, pričom však má tiež vážne nevýhody.0011 Téglik nie je podopieraný dostatočne spoľahlivo. Téglik má najmä tendenciu sa otáčať vo vnútri obalu, takže podstatne označenia na tégliku môžu následne zmiznút z prednej časti, ktorá je viditeľná pre0012 Jednou významnou úlohou tohto vynálezu je navrhnúť škatuľku s blízko umiestnenými spodnými pásmi pre...

Obal na dopravu nebezpečných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283992

Dátum: 07.06.2004

Autor: Delmee Emmanuel

MPK: B65D 5/50, B65D 5/32, B65D 81/05...

Značky: dopravu, nebezpečných, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Obal na dopravu nebezpečných hmôt, uložených v jednej alebo viacerých nádobách alebo kontajneroch, obsahuje kvádrovitú škatuľu (1) z polotuhého materiálu, ako je lepenka, najmenej jeden modul (2) z polotuhého materiálu, ako je lepenka, obsahujúci najmenej štyri postranné zostavené steny (12, 13, 14 a 15), pričom uvedený modul (2) v podstate obdĺžnikového prierezu je uložený vnútri uvedenej škatule (1) v odstupe vzhľadom na steny uvedenej...

Obal na fľašu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1820

Dátum: 12.05.2004

Autor: Leuillier Paul

MPK: B65D 5/50, B65D 77/04, B65D 5/48...

Značky: fľašu

Text:

...štyri panely tvoriace bočné steny. Takto sa tiež realizuje tlmiaci prostriedok proti nárazom orientovaným pozdĺžV súlade s ďalším znakom vynálezu obal obsahuje klopytvoriace veko, pričom aspoň jedna z uvedených klop je prispôso bená na zablokovanie hrdla fľaše.V rámci špecifickej formy vyhotovenia pre obal na jednufľašu obsahujú bočné steny piaty panel zdvojujúci jednu z boč ných stien.V rámci dälšej formy vyhotovenia pre aspoň dve fľaše...

Prezentačné balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15337

Dátum: 28.04.2004

Autor: Bonnin Yves

MPK: B65D 5/02, B65D 5/50

Značky: balenie, prezentačné

Text:

...výrobok na báze tavenéhosyra, nie je súčasťou vynálezu.0013 Obrázky 1. a 2 znázorňujú prezentačné balenie 10 pre 30 individuálnych porcií taveného syra podľa tohto vynálezu. Taveným syrom sa rozumie výrobok získaný za tepla buď za prítomnosti alebo bez prítomnosti taviacich solí, syrových tvarôžkov, samotného (ých) syra (ov) alebo zmesi s inými mliekarenskými surovinami ako je maslo, mlieko V prášku alebo laktosérum, mastné látky, suché...

Celkom uzavretá lepenková škatuľa a jej prírez

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1686

Dátum: 22.04.2004

Autor: Blin Patrick

MPK: B65D 77/04, B65D 71/06, B65D 5/50...

Značky: přířez, lepenková, uzavretá, škatuľa, celkom

Text:

...obrázkov na výkresoch0008 Teraz budú dalej opísanê výhodné uskutočnenia predmetu tohto Vynálezu, a to len príkladnou formou, pričomopis bude podaný s odkazom na priložené obrázky výkresov, kdeobr. 1 znázorňuje pôdorysný pohľad na prírez na vytvorenie lepenkovej škatule podľa jednéhouskutočnenia predmetu tohto vynálezuobr. 2, obr. 3 a obr. 4 znázorňujú pohľady na prírez podľa obr. 1 počas postupne nasledujúcich etápzostavovania...

Nádoba na zvárací drôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6872

Dátum: 19.09.2002

Autor: Gelmetti Carlo

MPK: B65D 81/05, B65D 5/50, B65D 19/02...

Značky: zvárací, drôt, nádoba

Text:

...prepravy apočas neskoršieho odvíjania drôtu. Jednodielne veko sa jednoducho a lacno vyrába. Priehladné veko umožňuje používateľovi kontrolovat drôt zvonku bez zosňatia veka tak, že možno zabrániť znečisteniu vnútra otvorením nádoby. Aby sa umožnilo veko tNalo umiestniť na telo. veko atelo majú taký tvar a stabilitu, že počas prepravy a skladovaniaje dovolené kladenie najmenej dvoch nádob na seba, ked sú naplnené drôtom.0024 Hoci zrezané,...

Obal pre kefu a v tomto obale uložená kefa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281499

Dátum: 08.05.1996

Autori: Thode Jürgen, Delgado Rodriguez Antonio

MPK: B65D 85/08, B65D 5/50

Značky: tomto, obale, uložena

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (3) na kefu (4, 5) a v tomto obale uložená kefa (4) do zariadenia (1) na ošetrovanie podlahy, napríklad do motoricky poháňaného kefovacieho zariadenia na koberce, pričom kefa (4, 5) má po obvode radiálny voľný priestor alebo je vybavená radiálnym presahom (13, 14). Aby sa dosiahla čo možno najvýhodnejšia výmena kief (2, 4, 5), je v obale (3) vytvorený úložný priestor (10) v tvare vnútorného priestoru rúrky na kefu (4, 5) a v tomto úložnom...

Balicí vložka pro příslušenství vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252949

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sechovec Lubomír

MPK: B65D 5/50, A47L 9/00

Značky: vložka, vysavače, příslušenství, prachu, balicí

Text:

...podle tohoto vynálozu epočívají v tom, že je v balící vložce příelušenetví vysavače prachu pevně fí×ováno,a tím 1 chráněno proti poškození. pří nížších materíálových a mzdových nákladoch.Na Výkreeu je znázorněno v axonometríckém pohledu uložení příslušenství vysavače prachu v balící vložce çodh.vyndIazu.V daném způeobu provedení je balící vložka vyrobene z kartonového příetříhu l a v naznačenéa rýhování vytváří při eložení okrajová čelo 3 »...