B65D 43/02

Spôsob výroby uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19321

Dátum: 24.01.2011

Autor: Rideg Mihály

MPK: B65D 51/26, B65D 43/02

Značky: výroby, spôsob, uzávěru

Text:

...doby - typicky mnoho rokov - bez ohľadu na opotrebenie materiálu uzáveru, alebo počtu odstránení a opätovných nasadení uzáveru. Aby sa zabezpečili vyššie uvedené charakteristiky, uzáver obsahuje napínaciu vložku a tesniaci povrch podopretý zodpovedajúce pokračujúcou valcovou bočnou časťou napínacej vložky,ktorá má na sebe výčnelok. Napínacia vložka ďalej obsahuje viečko. Zavedením napínacej vložky do otvoru, vytvorenom na uzávere, sa...

Zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15083

Dátum: 23.03.2010

Autor: Noer Torben

MPK: B65D 43/02

Značky: zásobník

Text:

...otvoru vystupujú radiálne smerom von, príruby veka vystupujú radiálne smerom dovnútra, a sekundárne zaklapávacie čela aspoň jedného z veka a obvodového lemu horného otvoru vedú smerom nahor a radiálne smerom von. Tak sa môže dosiahnuť klinový efekt, kedy sa veko vhodne doťahuje na obvodový lemzásobníka, keď sekundárne zaklapávacie čela zapadnú do vzájomného kontaktu.0011 Vjednom zuskutočnení sú radiálne vystupujúce príruby veka, vytvorené...

Automatický uzatvárací mechanizmus pre uzatvárateľné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13717

Dátum: 23.07.2009

Autori: Hajichristou Christiana, Hajichristou Louis

MPK: B65D 50/06, B65D 43/02

Značky: výrobky, automatický, mechanizmus, uzatvárateľné, uzatvárací

Text:

...1 je výrobok 1 konfigurovaný ako nádoba sdutým vnútrom, apreto sa niekedy označuje ako nádoba 1. Veko 3 má tvar, ktorý umožňuje pripojenie k telu 2 a pri zatváraní sa zároveň otáča. Vonkajší okraj veka 61 klesá po obvode nadol z vrchu veka 3 a tvorí valcovitú konštrukciu, ktorej tvar a veľkosť umožňuje vysunutie a nasunutie hornej časti tela 2.0029 Obrázok 2 znázorňuje aj nádobu 1 so zvýrazneným zobrazením dielov.0030 Je tu minimálne...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14959

Dátum: 11.06.2009

Autori: Noer Torben, Sondergaard Dorte Cetti, Koch Mikael

MPK: B65D 43/02

Značky: nádoba

Text:

...je v zábere s radiálne vnútornou stranou smerom nahor smerujúceho výbežku horného otvoru, takže je zabránené radiálne smerom von smerujúcej dislokácii spodnej časti druhej časti obvodovej príruby veka. Tým môže byt zamedzené deformáciiveka a prípadnej dislokácii veka z nádoby v prípade nechceného upustenia nádoby na zem, pretože veko tým môže byť lepšie zaistené k nádobe.0010 V jednom uskutočnení, v uzavretej polohe veka na nádobe je medzi...

Ohybný kryt pre potravinovú nádobu a spôsob výroby ohybného krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20425

Dátum: 11.02.2009

Autori: Moghaddam Javid Hassan, Axelsson Ove

MPK: B65D 41/22, A47J 36/06, B65D 43/02...

Značky: výroby, krytu, spôsob, ohybný, potravinovú, nádobu, ohybného

Text:

...pružného vlákna.Ohybný kryt podľa tohto vynálezu je výhodný vtom, že na pripojenie vlákna k fólii nie je potrebné zavedenie žiadneho ďalšieho materiálu. Jeho výhoda spočíva aj v tom,že pružné vlákno môže byť pripojené k ohybnej fólii rýchlo, jednoducho a cenovo efektívne.Pružné vlákno môže byť pripevnené k ohybnej fólii v pozdĺžnom smere pružného vlákna trením medzi ohybnou fóliou a pružným vláknom, čo je výhodné v tom, že nie sú potrebné...

Umelohmotná nádoba s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286350

Dátum: 14.07.2008

Autor: Blumenschein Marcus

MPK: B65D 43/02

Značky: vekom, nádoba, umělohmotná

Zhrnutie / Anotácia:

Umelohmotná nádoba pozostáva zo samotnej nádoby a jej veka (1). Nádoba je na svojom hornom obvode vybavená prírubou a veko (1) je obvodovo vytvarované do prstencovej časti (2), obklopujúcej okraj horného obvodu nádoby. Prstencová časť (2) je tvorená radiálne vnútornou stenou (3), dienkom (4), ktoré uzatvára túto vnútornú oblasť, a vonkajšou nadol pretiahnutou stenou (5). Veko (1) je na svojej radiálnej vnútornej stene (3) vybavené hranolovitými...

Balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11167

Dátum: 23.06.2008

Autor: Abrahamsson Bertil

MPK: B65D 43/02

Značky: balenie

Text:

...sa dĺžka tyčí zmenšuje smerom od veka. Preto môže byť riziko interferencie s baleniami usporiadanými alebo poskladanými blízko minimalizované. Ďalej je uživatel podnietený k uchopeniu v strede úchopu na ťahanie, čím je zamedzené prílišnému zaťažovaniu úchopu na ťahanie na jeho hranách, kde by úchop na ťahanie mohol prasknúť.0011 Vjednom uskutočnení je veko vyrobené stesniacou zónou pre priame spojenie so zásobníkom. Preto je možné...

Veko na nádobu v tvare pohára

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9615

Dátum: 09.11.2006

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 43/02

Značky: pohára, tvare, nádobu

Text:

...konca na zosilnený rám však spôsobí zvuk cvaknutia. Pohyb cvaknutia vonkajšej steny drážky a zvuk cvaknutia sú dotykové a zvukové indikátory pre používateľa, ktorý pripevňuje veko k nádobe. Obidva indikátory naznačujú. že je veko bezpečne upnuté na zosilnený rám nádoby. Keďže sú tieto indikátory spoľahlivé, používateľ nemusí kontrolovať tesne zapadnutie veka na nádobe, takže môže prejst na manipuláciu s následným vekom a nádobou. Na záver...

Nádoba na potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285354

Dátum: 30.10.2006

Autori: Ketting Willem-hendrik, Richardson Sean Anthony

MPK: B65D 47/08, B65D 43/02

Značky: potraviny, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba (2) na potraviny s plášťom (1) nádoby, ktorá pozostáva z dna (4) a vrchnáka (3), pričom aspoň vrchnák je vyrobený z plastu a je vybavený zatvárateľným vyprázdňovacím otvorom (23) a vrchnák (3) je vybavený spodnou obvodovou obrubou (26) na spojenie vrchnáka (3) s plášťom (1) nádoby, ktorá je uzavretá uzáverom (24), ktorý je pripojený na vrchnák (3) pomocou fóliového pántu (25) umiestnenom v blízkosti najvyššieho bodu na vrchnáku (3),...

Veko nádoby s odstrániteľnou membránou a injekčne vstrekovaný tesniaci krúžok, a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4877

Dátum: 16.03.2006

Autori: Koch Mikael, Noer Torben, Bitsch Jorgen, Stensböl Michael

MPK: B65D 47/06, B65D 43/02

Značky: krúžok, nádoby, membránou, injekčné, tesniaci, spôsob, vstrekovaný, výroby, odstrániteľnou

Text:

...vstrekovanie. V prvom kroku sú injekčne vstrekované telo 4 veka a membrána 6. V druhom kroku je medzi membránu 6 a telo 4 veka injekćne vstrekovaný tesniaci krúžok 12. Tieto dva kroky injekčného vstrekovania prebiehajú v rovnakej forme. Forma je vytvorená tak, že po prvom kroku je forma nastavená tak, že sa pre tesniaci krúžok vytvorí nová dutina. V priebehu formovania tesniaceho krúžku 12, materiál tela 4 veka a membrány 6, umiestnený v...

Nádoba s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8593

Dátum: 18.11.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 43/02

Značky: vekom, nádoba

Text:

...smer pre zahnutý okraj.Podľa predloženého vynálezu, iné ďalšie zlepšenie sa dosiahne výškou uzatváracej drážky na jej vrchole kým hrot výstupku je väčší než odpovedajúca výška zahnutéhookraja nádoby V tvare pohára. Takto V upnutej polohe veka V uzatváracej drážke, voľný priestor zostáva medzi hrotom výstupku a vekom. Keď sa okraj vloží do uzatváracej drážky a pohybuje sa okolo hrotu výstupku, vonkajšia stena uzatváracej drážky, ktorá bola...

Uzáver zásobníka na uchovávanie tekutého nebezpečného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9380

Dátum: 23.09.2005

Autori: Kloss Uwe, Keilberg Birger, Hubert Manfred

MPK: B65D 43/02

Značky: nebezpečného, materiálů, zásobníka, tekutého, uzáver, uchovávanie

Text:

...do smerom von zahnutého rolovaného okraja 7,ktorého plechová hrana 8 končí v (jasnom) radiálnom odstupe pred horným úsekom 5 a obmedzujúceho boku 5. Rolovaný okraj má dostatočne veľký polomer zakrivenia, takže vňom môže byť uložený tesniaci materiál 9 dostatočného objemu, ktorý sa rozkladá smerom dolu cez spodnú otváraciu špáru d 8 rolovaného okraja 7 - kus ďalej pozdĺž obmedzujúceho boku 5.0012 Plášt 2 a, 10 zásobníka 2 (telo) je na...

Uzatvárateľný kontajner, najmä poštový kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8075

Dátum: 15.04.2005

Autor: Kellerer Richard

MPK: B65D 21/02, B65D 43/12, B65D 43/02...

Značky: najmä, kontajner, uzatvárateľný, poštový

Text:

...je uložené v takej výške na spodnej časti kontajnera, že vstohu pri naskladaní na seba pri dosadnutí poiohovacíeho osadenia hore ležiacej spodnej časti kontajnera na horný okraj dole ležiacej spodnej časti kontajnera zostáva medzi dnovými stenami hore a dole ležiacich spodných častí kontajnerov svetlá výška, ktorá zodpovedá výške štandardného poštového balenia (napríklad formát DIN C). Nasadzovacími rampami môže byť veko svojou nasúvacou...

Tesnenie nádoby s flexibilným centrálnym panelom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5797

Dátum: 15.03.2004

Autori: Kusuma David Daud, D'alessio Brent, Backaert Dimitri, Mcmahon Iii Thomas Joseph

MPK: B65D 43/02

Značky: flexibilným, centrálnym, panelom, tesnenie, nádoby

Text:

...podobne nebude mať žiadne ťažkosti pri nasadzovaní či odstraňovaníZdokonaleného tesnenia podľa tohto vynálezu.Flexibilný centrálny panel, či sa už ohýba automaticky, aby sa prispôsobil preplneniu,alebo sa naťahuje ručne, aby sa prispôsobil neúplnému zaplneniu, sa naťahuje vo vzťahu vočituhemu upevňovaciemu prstencu a nezávisle na ňom.Ako priklad materiálov považovaných za vhodné pre tesnenie, je možné použit silikónový centrálny panel s...

Hrncovitá nádoba, najmä vedro s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2191

Dátum: 18.07.2003

Autor: Fischer Ronald

MPK: B65D 43/02

Značky: najmä, hrncovitá, nádoba, vekom, vedro

Text:

...originality tohto druhu môže byť dané pri hrncovitej nádobe podľa iného príkladu vyhotovenia jednoduchým a menej náhlym spôsobom, ktorý sa má uviest v činnosť. Pri takejto poistke originality sa neroztrhne logické spojenie podľa hmoty, čo prirodzene znamená príslušné vynaloženie sily atrhavý pohyb, ale na konci nadvihovacieho pohybu veka zostane západkové spojenie, ktoré nie je vratné a tým zostáva viditeľné. Ďalšie výhodné úpravy k...

Kontajner s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2383

Dátum: 06.03.2003

Autori: Dengel Gustav, Georgiadia Robert George, Blumenschein Marcus, Diesterbeck Frank

MPK: B65D 43/02

Značky: poklopom, kontajner

Text:

...alebo znovu položenie poklopu naotvoru kontajnera nevedú k tomu, že diel plochej spony by bol znovu umiestnený za zadný okraj kontajnera. Funguje to ale tak, že diel plochej spony sa pri tomto pohybe položí na okraj kontajnera a mechanicky pôsobí proti pohybu spätného zavedenia. Pri kývavom pohybe, ktorý sa má vykonať na nadvihnutie poklopu, sa diel plochej spony siahajúci za okraj kontajnera vedie smerom von pred okraj kontajnera. Tým je...

Opakovane použiteľný uzáver na nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 542

Dátum: 24.01.2003

Autori: Rupert Marike Hermine Bernadet, Jorgensen Liliana Roman

MPK: B65D 43/02, B65D 45/00

Značky: nádobu, opakované, použitelný, uzáver

Text:

...(neperforovaných) tialmucich sa priečne smerom k obvodu lemu.Výhodne, zárezy a/alebo perforácie sa nachádzajú iba v druhej časti lemu, ale môžu sa nachádzať v oboch, prvej aj druhej časti lemu.Lem je spojený krytom tak, že lem je zasunutý medzi dve oproti usporiadané príruby/pätky.Kryt môže obsahovať stenovú časť nasadajúcu na vnútomý povrch nádoby určený jej bočnou stenou, uvedená stenová časť a lem vymedzujú dutinu pre uvedenú obrubu...

Nádobka miskovitého tvaru a veko pre takúto nádobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7157

Dátum: 19.12.2002

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 43/02

Značky: takúto, miskovitého, tvaru, nádobka, nádobku

Text:

...mechanizmus obnoví licovanie veka, t. j. U-priečka savráti do polohy V podstate kolmej na os veka a pevne drží vonkajšiu opornú stenuproti vnútomej stene nádobky. Zúženie sa vráti za obrubu, kým obruba nebude v pevnom a hermeticky utesnenom silovom styku s uzatváracou drážkou. Nahor vyčnievajúca kupola umožňuje uviest do činnosti spojovacie mechanizmy najprv znížením kupoly vzhľadom na uzatváraciu drážku a otvorit uzatváracíu drážku predtým,...

Nádoba typu škatule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1703

Dátum: 09.12.2002

Autori: Leitner Michael, Böhler Frank

MPK: B65D 21/02, B65D 43/02

Značky: nádoba, škatule

Text:

...ohraničeniach vyčnĺevajúce, o steny vodiacich drážok sa opierajúce vyvýšeniny. Takto sú vytvorené vždy s odstupom za sebou nasledujúce vyvýšeniny, takže držanie vrchnáka je zaručené ešte aj pri takmer vytiahnutej polohe.Aby sa napriek tomu umožnilo ľahké posúvanie vrchnáka vo vodiacej drážke, navrhuje sa,aby šírka vyvýšenín bola menšia než polovica hrúbky vrchnáka.V tejto súvislosti je ďalej výhodné, keď sú vyvýšeniny pri pohľade v...

Úložná skrinka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1335

Dátum: 20.08.2002

Autori: Humm Siegfried, Palosi Gabor, Hohl Wolfgang

MPK: B65D 25/28, B65D 43/02, B65D 43/16...

Značky: úložná, skříňka

Text:

...na spodnú časť je použitý záves, ktorý je možné pri výrobe vstrekovaním umelej hmoty vyrobiť zároveň. Jeden závesný diel je utvorený na spodnej časti a druhý závesný diel na vrchnáku. záves je vytvorený tak, že je možné ho pozostaviť alebo rozložiť bez pomociPodľa vynálezu je možné záves V určitej otvorenej polohe vrchnáka posuvným pohybom vrchnáka a/nebo spodnej časti V axiálnom smere závesu rozložiť. Môže byť zaistené, že toto...

Kontajner s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5121

Dátum: 01.08.2002

Autori: Hähnle Thomas, Fischer Ronald, Batschied Karl, Heinzelmann Achim

MPK: B65D 43/02, B65D 43/08

Značky: poklopom, kontajner

Text:

...rozšírenom prevedení tohto vynálezu obsahuje zabezpečovací prvok pridržiavací segment, ktorý prebieha cez otvor v tvare štrbiny plochej spony smerom von a na ktorom je smerom von s výhodou vytočením oddeliteľný prvok nazabezpečenie ploche spony proti vytočeniu smerom von.Pritom môže zabezpečovací prvok mat otočné krídlo, ktoré umožňuje vperspektivnej pozícii uhla, ktorá je V súhre s otvorom vtvare štrbiny, vytočenie plochej spony smerom...

Tepelné izolujúce prepravné zariadenie na jedlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 558

Dátum: 07.09.1994

Autor: Ollhäuser Kurt

MPK: B65D 25/04, A47J 39/02, B65D 25/30...

Značky: zariadenie, tepelně, prepravné, jedlá, izolujúce

Text:

...vložkami. Elastomér má s výhodou tvrdost Shora A 40 až 100. Pri uzatváraní zariadenia sa prítlaćný pružinový prvok prikladá na vnútornú stranu horného dielu a tlačí pri zaistovaní pružné veko na okrajnádoby na jedlo a tesni ho proti vyliatiu. Vzhľadom na otvor voveku sa nemôže vytvorit podtlak, takže veko môže byt bezAko pritlačný prvok môže byt napriklad použitá kužeľovite tvarovaná špirálová pružina z ocele alebo z plastickej hmoty...