B65D 39/00

Uzavierací prvok univerzálneho uzáveru fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5850

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mezey Ladislav

MPK: B65D 39/00

Značky: prvok, fľaše, uzávěru, uzavierací, univerzálneho

Text:

...prvok univerzálneho uzáveru fľaše, ale v praxi sa ukázalo, že uzavieranie fľaše je pracné a vyžaduje špeciálne strojné zariadenie.Ďalej je z úžitkového vzoru SK č. 4553 známy univerzálny uzáver fliaš, ktorý sa osvedčil naj rnä pri uzavieraní fliaš po ich otvorení, ale taktiež dostatočne nerieši dlhodobú tesnosť pri prvom naplnení fľaše.Úlohou technického riešenia je podstatne vylepšiť tesnosť univerzálneho uzáveru fliaš najmä pri prvom...

Uzavierací prvok univerzálneho uzáveru fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5773

Dátum: 06.06.2011

Autor: Mezey Ladislav

MPK: B65D 39/16, B65D 39/00

Značky: univerzálneho, uzavierací, fľaše, uzávěru, prvok

Text:

...886 alebo US č. 1.946981, problém tesného uzavretia naplnených fliaš spoľahlivo neriešia.Ďalej je z úžitkového vzoru SK č. 4553 známy univerzálny uzáver fliaš, ktorý sa osvedčil najmä pri uzavieraní fliaš po ich otvorení, ale taktiež dostatočne nerieši dlhodobú tesnosť pri prvom naplnení fľaše.Úlohou technického riešenia je podstatne vylepšiť tesnosť univerzálneho uzáveru fliaš pri prvom plnení fliaš, pričom univerzálny uzáver naďalej umožňuje...

Univerzálna pneumatická zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286979

Dátum: 29.07.2009

Autori: Krcho Imrich, Lievaj Juraj

MPK: B65D 39/00

Značky: univerzálna, zátka, pneumatická

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálna pneumatická zátka je v podstate tvorená z vnútorného tenkostenného kónicky sa zužujúceho plášťa (1) z pevnej hmoty, z vonkajšieho elastického plášťa (2), dvoch čelných segmentov (3) a (4) a zo stabilizačnej plochy (10). Rúrkou (6) sa do medziplášťového priestoru (16) natláča vzduch, ktorý vo vstupnom otvore (17) nádoby (18) postupne rozťahuje vonkajší elastický plášť (2) do tesniacej polohy (16). V strede zátky je umiestnená kvasná...

Zátka na uzatváranie fliaš, najmä fliaš na víno

Načítavanie...

Číslo patentu: 286362

Dátum: 21.07.2008

Autor: Musaragno Marco

MPK: B65D 39/00

Značky: uzatváranie, najmä, zátka, víno, fliaš

Zhrnutie / Anotácia:

Zátka (1) na uzatváranie fliaš, najmä fliaš na víno, je vyrobená aspoň čiastočne zo syntetického materiálu a má aspoň všeobecne valcový tvar na vloženie do hrdla fliaš. Zátka (1) obsahuje aspoň jeden rúrkový kanál (2) upravený na uvedenie zvyškového objemu vzduchu prítomného vnútri fľaše do komunikácie s vonkajším okolím aspoň cez jednu membránu (3) vybavenú mikrootvormi a usporiadanú priečne na rúrkový kanál (2) a umožňujúcu prechod kyslíka z...

Univerzálny uzáver fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4553

Dátum: 03.08.2006

Autor: Mezey Ladislav

MPK: B65D 39/00

Značky: fliaš, uzáver, univerzálny

Text:

...materiálu.Ďalej sú známe rôzne vákuové uzávery, keď pomocou pumpičky sa vyčerpá vzduch z prázdneho priestoru fľaše. Tieto uzávery sú vzhľadom na náročnú výrobu drahé a taktiež nezabezpečujú dlhodobo tesnosť uzavretých fliaš.Úlohou technického riešenia je odstrániť uvedene nevýhody a vytvorit taký uzáver, ktorý by pri víacnásobnom použití nestratil pružnosť a pevnosť a zaručil by dlhodobú tesnosť uzavretej fľaše pri jej uložení do...

Polymérna korková zátka, kompozícia a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7645

Dátum: 08.06.2006

Autor: Schmidt Harald Peter

MPK: B65D 39/00, B29C 44/00, B65D 65/00...

Značky: polymérna, spôsob, výroby, kompozícia, korková, zátka

Text:

...80 až 90 kompozicie (hmotn.),zatiaľ čo obsah polyizobutylén sa pohybuje V rozmedzí od 10 do 20 , a kypridlo tvori približne 2 . Pokiaľ sa majú z tejto kompozicie vyrobit korkové zátky V dvoch po sebe idúcich stupňoch, ako je opisané vyššie, potom by sa mal vytlačujúci krok vedúci k vzniku peliet uskutočňovat pri teplote, ktorá je nižšia, než je teplota, pri ktorej sa aktivuje kypridlo, zatiaľ čo proces injekčného utvárania by sa mal...

Vynášacie zariadenie s uzatváracou zátkou a blokovacím krúžkom s bajonetovými pripájacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6807

Dátum: 20.08.2004

Autor: Keller Wilhelm

MPK: B65D 39/00

Značky: blokovacím, pripájacími, zátkou, uzatváracou, krúžkom, prostriedkami, zariadenie, vynášacie, bajonetovými

Text:

...priťahovacie úkosy navzájom spolupôsobia tak, aby sa čapy uzatváracej zátky natlačili do kartuše a pri odblokovani privedie prstencové čelo 28 cylindrickej časti uzatváracej zátky odťahový krúžok 14 do drážky na uzatváracej zátke, zatial čo obidva odťahovacie úkosy pri vytáčanl navzájom spolupôsobia tak, aby sa uzatváracia zátka vytiahla.0016 Na uzatvorenie výpustí kartuší sa do výpustí kartuší zatlačí uzatváracia zátka, ktorá je...

Nové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2856

Dátum: 02.08.2004

Autori: Vandecasserie Christian, Thilly Jacques

MPK: B65D 51/00, B65D 39/00

Značky: nové, zariadenie

Text:

...základnej zmesí farbiva zahrňujúceho nosič LDPE s 15 až 20 hmotn. pigmentu farby Pantone 5497 alebo podobnej farby, napriklad na báze zmesi pigmentov uvedených vyššie.Absorpčný koeficient sa vzťahuje na hrúbku elastomémeho materiálu v milimetroch pri ktorej sa absorbuje 99 radiačnej energie lasera dopadajúcej na povrch elastomémeho materiálu. Ak sa žiarenie lasera absorbuje príliš blízko povrchu, na ktorý žiarenie dopadá potom sa povrch...

Uzatváracie veko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1138

Dátum: 05.06.2003

Autor: Kraus Willi

MPK: B65D 39/00, B65D 51/00

Značky: uzatváracie

Text:

...známrnených na výkrese. Na výkrese znázorňujúObr. 1 rez osou súmemosti krycím vekom podľa vynálezu, pričom spodná oblasť je schematicky vsadená do otvoru nosnej doskyObr. 2 ďalšia možnosť uskutočnenia vynálezu po montáži do nosnej dosky Obr. 3 perspektivny pohľad na uzatváracie veko podľa obr. l.Na obr. 1 znázomené uzatváracie veko l pozostáva zkrycej časti 10 atesniacej časti 15. Krycia časť 10 je vyrobená ztvrdej súčasti, zatiaľ čo...

Nalievací ochranný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3453

Dátum: 04.03.2003

Autor: Vrábel Ivan

MPK: B65D 39/06, B65D 39/00

Značky: nalievací, ochranný, uzáver

Text:

...z dvoch pevne spojených častí. Prvú časť tvorí komora s najmenej jednou voľne pohyblivou časťou (napr. guľôčkou), ktorá vlastnou váhou vodotesne uzatvára otvor s dosadanou plochou, na spodnej časti tejto komory (jednocestný ventil), umožňuje vylievanie obsahu fľaše (nádoby) a zároveň bráni nalievaniu.Druhá časť umožňuje opakované vodotesne upevnenie k otvoru fľaše (nádoby).Pre správne fungovanie je dôležité aby komora s pohyblivou časťou...

Víceúčelový uzávěr z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259837

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kamiš Roman

MPK: B65D 39/00

Značky: plastické, hmoty, uzáver, víceúčelový

Text:

...láhve, zabraňuje nepříjemnému potékání obsahu po láhvi. Uzávěr se z láhve nemusí snímat šroubovatLPříkladé provedení uzávěru podle vynálezu je znázorněno na připojených výkre 4sech, kde na obr. 1 je naznačen plášť uzávěru V nárysu, na obr. 2 je vičko V řezu a na obr. 3 je pohled P z obr. 2.Uzávěr podle obr. 1 a 2 je vytvořen pláštěm 1, vičkem 2 a nálevkou 3. Plášt 1 je řešen tak, že v horní části jsou vytvořeny po obvodě dvě aretačni jamky...

Propichovací uzávěr a spojovací prvek hrdel malého průřezu nádob z křehkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259814

Dátum: 15.11.1988

Autori: Filandr František, Beneš Jan

MPK: B65D 39/00, B65D 39/08

Značky: uzáver, křehkého, spojovací, průřezu, propichovací, nádob, hrdel, materiálů, prvek, malého

Text:

...protože tepelný koeficient roztažnosti skla a křemene je obvykle jiný než u tvárných materiálů. Stejná situace nastáva při lepení nebo tmelení, kde navíc lepidla a tmely nejsou odolné vůči široké škále rozpouštědel a reagenclí, používaných v chemických a biologických laboratořích a provozech.Patentový spis US 4253 583 je příkladem řešení uzávěru, kde prstenec je nasazen na hrdlo nádoby s rozšíreným okrajem, aniž by byl konstrukčně fixován...

Kapalinový uzávěr na nádrže s inertní atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257040

Dátum: 15.04.1988

Autori: Havlíček Milan, Pelikán Eduard

MPK: B65D 51/00, B65D 39/00

Značky: kapalinový, nádrže, atmosférou, inertní, uzáver

Text:

...médium nebo hrdly, která slouží k pomocným funkcím např. plnění, odkalení a podobně.Hydraulický uzáver podle vynálezu se vyznačuje 5 polehlivoufunkcí s nízkou pravděpodobností poruchy, nebot neobsahuje žádné mechanické, pohyblivé součástí. Oproti běžným uspořádá ním hydraulických pojistných armatur je zajištěn dlouhodobě definovaný stav kapaliny v uzávěru.V případě kondenzace par z připojené nádrže je zabráněno přeplnění uzávěru...

Uzávěr nádrže zvláště na palivo pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256547

Dátum: 15.04.1988

Autor: Papáček Miloslav

MPK: B65D 39/00, B65D 39/10

Značky: nádrže, palivo, motory, spalovací, zvláště, uzáver

Text:

...Jeden odvětrávací otvor Z . Spodní část g je provedena jako válcová víko s uzavřeným dnem a rovinnou těsníci plochou. mezi níž a nádrží l je vloženo těs nění Q uzávěru. Rovinná těsnící plocha je zakončena kuželovouplochou pro provedení lemováho spojení spodní části § e tělesem g. Ve dnu epodní části § je alespoň Jeden odvětrávací otvor a dále je k němu přinýtovánrpásek. který tvoří svými částmi. přesahujícimi válcový tvar epodni části...