B65D 33/16

Opätovne uzavierateľné otváracie zariadenie a obal zahŕňajúci také otváracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18517

Dátum: 09.11.2011

Autori: Marbe Peter, Jönsson Bengt

MPK: B65D 33/16, B65D 75/00, B65D 33/25...

Značky: zahŕňajúci, opätovné, uzavierateľné, také, zariadenie, otváracie

Text:

...uzatváranie,pričom otváracie zariadenie zahŕňa tenkostenný prvý oddiel skontaktným povrchom, jemu protiľahlý prvý aplikačný povrch pre umožnenie aplikácie vyššie zmieneného prvého oddielu do otváracej časti do prvej zvyššie zmienených dvoch bočných stien a istiaci prvok. Prvý oddiel je riadene pohyblivý ohýbaním okolo prvej osi ohýbania medzi základnou polohou a uzavieracou polohou, pričom vuzavieracej polohe má vyššie zmienený kontaktný...

Bioclip

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12338

Dátum: 22.07.2009

Autori: Meyrahn Joachim, Hein Klaus

MPK: B65D 33/16

Značky: bioclip

Text:

...rovinu svorky vytvárajúcimi a pomocou spojovacieho úseku Spojenými ramenami. Uzatváracia svorka podľa vynálezu pritom pozostávaz umelej hmoty a je uzatvárateľná tvámiacim procesom za studena, pričom umelá hmota jeschopná biologickćho tlenia. Tým spony nemusia byť pri použití napríklad prírodných čriev ako0011 Použitím umelej hmoty môžu byť sily, potrebné na uzatváranie uzatváracej svorky,respektíve spony, oproti kovovým svorkám značne...

Vrecko na výrobu ľadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14613

Dátum: 03.01.2006

Autor: Künne Jens

MPK: F25C 1/24, B65D 33/16

Značky: ľadu, výrobu, vrecko

Text:

...Preto je výhodné, aby spoje na ohnutej ploche, teda v miestesamozatváracieho ventilu, sa vyznačovali vyššou pevnosťou a neboli od seba tak ľahko oddeliteľné. uprednostňuje sa, aby spoje v oblasti plniaceho kanála boli vyrobené tak, aby časti fólie nebolo možné od seba oddeliť bez toho, aby sanepoškodili. To znamená, aby súdržné sily zvarových spojov boli väčšie ako pevnosť0009 Za účelom jednoduchej výroby vrecka sú spoje vytvorené...

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, zariadenie na uzatváranie uzavieracích svoriek reťazca uzavieracích svoriek a spôsob uzatvárania uzavieracích svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283130

Dátum: 03.01.2003

Autori: Grzondiel Walter, Vermehren Günter, Haschke Eggo, Hanten Jürgen

MPK: B65D 33/16

Značky: reťazca, zariadenie, hrdla, uzatvárania, uzatváranie, reťazec, svoriek, navzájom, spôsob, spojených, vreciek, uzavieracích, hadíc, fóliových

Zhrnutie / Anotácia:

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek (10'), určených na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, s jednotným profilom prierezu a s dvoma koncami zaskočiteľnými do seba na uzavrenie uzavieracej svorky, je uskutočnený tak, že uzavieracie svorky (10') majú nadstavce (16), ktoré sa nachádzajú na vonkajšom obvode (18) vo vzájomnom zákryte a sú navzájom spojené len v oblasti týchto nadstavcov (16), pričom nadstavce (16) tvoria súvislé rebro....

Poddajný opätovne uzavierateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7408

Dátum: 18.10.2002

Autor: Sampaio Carnacho José Manuel

MPK: B31B 19/00, B31B 1/74, B65D 33/16...

Značky: uzavierateľný, opätovné, poddajný

Text:

...lepšie pochopený po prečítaní nasledujúceho opisu,poskytovaného iba ako príklad, aodvolávajúceho sa na výkresy, v- obrázok 1 je perspektívny pohľad na obal podľa vynálezu pred otvorením,- obrázok 2 je priečny rez obalom z obrázku 1, vedený rovinou n,- obrázok 3 je čiastočný, perspektívny pohľad na zariadenie na výrobu obalu z predchádzajúcich obrázkov,- obrázky 4, 5 a 6 sú pohľady analogické voči pohľadu z obrázku 1,znázorňujúce postupne za...

Uzávěr ohebné nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253576

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kronenberg Kurt

MPK: B65D 33/16

Značky: ohebné, nádrže, uzáver

Text:

...ale je možno nasouvat pouze dvě menší pouzdra, která se nasunou na dva konce navijecí tyče. To je výhodné zejména při značných šířkach otvoru nádrže, kdy vznikají V důsledku značné délky pouzdra při jeho nasouvání značné třecí síly.V dalším provedení vynálezu má pouzdro v příčném řezu písmene U a je posuvné ve směrukolměm na podélnou osu navíjecí tyče, přičemž na obou koncích pouzdra je uspořádáno zajištěníproti posunutí. Toto zajištění...