B65D 19/02

Výškovo prestaviteľná transportná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13191

Dátum: 02.11.2007

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 19/02, B65D 21/08

Značky: nádoba, prestaviteľná, transportná, výškovo

Text:

...kusový tovar nesmie pri tomto vyčnievať cez hornú hranu transportných nádob, pretože potom by už viac nebolo možnétransportné nádoby stohovať, respektíve by sa kusový tovar mohol poškodiť. Z tohto vyplýva, že objem známych transportných nádob v mnohých prípadoch nemôže byť optimálne využitý.0005 Viaccestné transportné nádoby prihlasovatela, ktoré sa v odbornej terminológii označujú ako takzvané round trip container, existujú v prinajmenšom v...

Výškovo nastaviteľná prepravná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9799

Dátum: 02.11.2007

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 21/08, B65D 19/02

Značky: nádoba, výškovo, prepravná, nastaviteľná

Text:

...by sa poškodilkusový tovar. Ztoho vyplýva, že obsahový objem spomínaných prepravnýchnádob sa v mnohých prípadoch nemôže optimálne využiť.jazyku označované ako takzvané round trip container, existujú prinajmenšomViaccestné prepravné nádoby prihlasovatela, ktoré sú v odbornomv desiatich rozličných formách uskutočnenia, ktoré sa odlišujú vo výške častí bočných stien. Výška častí bočných stien sa mení v rozmedzí od 8 až do 28 cm,pričom sa...

Zariadenie pre odnímateľné blokovanie podpery v zvislej polohe a nádoba opatrená týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6075

Dátum: 25.05.2007

Autori: Sainton André, Maillard Eric

MPK: B65D 19/02, B65D 88/00

Značky: odnímatelné, zvislej, blokovanie, týmto, zariadením, nádoba, zariadenie, polohe, opatřená, podpery

Text:

...v dôsledku tohoamplitúdy úkonov blokovania a odblokovania.Konečne prítomnost jediného rozhrania vzájomného prepojenia alebovsunutia má významným spôsobom za následok umožnenie vôle V blokovanej polohe, zvlášť po určitej dobe používania nádoby, V dôsledku toho môže byt ukladanie uvedených nádob na sebaCieľom súčasného vynálezu je najmä odstránenie aspoň. niektorýchZa týmto účelonx je predmetom súčasného vynálezu. vyššie uvedené zariadenie pre...

Pojazdný zásobník pre kusový tovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7053

Dátum: 21.03.2007

Autor: Feser Robert

MPK: B62B 3/00, B65D 19/02

Značky: kusový, tovar, zásobník, pojazdný

Text:

...sa nad úrovňou osi otáčania premiesti a bráni opätovnémuzavreniu hornej polovice bočnej steny.887 U obsahujú pojazdné zásobníky uvedeného druhu.Úlohou vynálezu je vytvoriť pojazdný zásobník pre kusový tovar, ktorý zaisťuje ľubovoľný kusový tovar v priebehu prepravy, a ktorý sa ľahko necháTáto úloha je podľa vynálezu vyriešenápojazdným zásobníkom podľa nároku 1.Pri pojazdnom zásobníku podľa vynálezu je nakladanie a vykladanie po sklopení...

Paleta z lepenky alebo kartónu, obsahujúca prostriedok na spojenie s obalom, a paleta s týmto obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6528

Dátum: 26.06.2006

Autori: Guardiola Pierre-henri, Leuillier Paul, Boisard Philippe

MPK: B65D 19/02, B65D 19/38

Značky: spojenie, prostriedok, týmto, obsahujúca, obalom, paleta, lepenky, kartónu

Text:

...s obalom. Pre paletu s obalom z lepenky alebo kartónu, majúcim zvisle steny, tvoriace obvodovú časť, a dnovú stenu obsahujúcu najmenej jednu dnovú príklopku kĺbovo pripojenú pozdĺž okraja obvodovej časti, spočíva obal na doske a prehýbajúca chlopña je prehnutá medzi dnovou príklopkou a0013 Najmä paleta obsahuje druhú príklopku klbovo pripojenú pozdĺž druhého okraja dosky rovnobežnej s prvým okrajom dosky, pričom prvá a druhá príklopka sú...

Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4459

Dátum: 04.05.2006

Autor: Laco Patrik

MPK: B65D 19/02

Značky: ustavenie, přepravě, výrobkov, správné, paletizačná, skladování, plochých, súprava

Text:

...výrobkov 3 na alebo do prepravnej palety v určených rozstupoch od seba, kde ku krajncj základovej časti l prilieha krajný prístrih 4 s hrebeňom 5 v jeho homej časti, homá výstuž 6 má po svojich dvoch okrajoch výstrihy 7, ktoré zapadajú samostatne alebo s hrebeňom 5 krajného prístrihu 4 medzi prepravované ploche výrobky 3, pričom homá výstuž 6 môže byť umiestnená na aspoň dvoch dištančných dieloch 8 so zárezmi 12 na ustavenie...

Osadzovací prostriedok na upevňovanie obalovej škatule na manipulačnej palete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5343

Dátum: 29.03.2006

Autor: Delmee Emmanuel

MPK: B65D 19/02

Značky: paletě, manipulačnej, obalovej, osadzovací, škatule, prostriedok, upevňovanie

Text:

...Podľa obrázku 1 je osadzovací prostriedok 10 na upevňovanie, tu znázornený v plochom stave pred prehýbaním, tvorený doskou z Iepenky,ryhovanou a narezanou tak, že má obdĺžnikovú strednú doskovú časť s viditeľnou lícnou plochou, označenou 13, so šírkou H a dĺžkou T, a dve priľahlé upevňovacie doskové časti s viditeľnými Iícnymi plochami označenými 11 a 12,majúcimi obdĺžnikový tvar s dĺžkou L a šírkou h 1 a h 2, takže súčet S h 1 h 2...

Nakladacia lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2227

Dátum: 15.09.2003

Autor: Dickner Allan

MPK: B65D 19/38, B65D 19/02

Značky: lišta, nakladacia

Text:

...môžu byť pre transport stohovane a tak veľmi efektívne.0011 Ako bolo uvedené, sú normálne používané pásky, aby držali tovar. Uvedené pásky bývajú uzavreté sponami alebo podobne. Dokonca i keď spony fungujú dobre vo viacerých ohladoch, sú to uvoľniteľné, nespojené prvky, ktoré by mali byť pri ruke, keď sú potrebné. Ďalej je riziko, že predchádzajúci typ spôn alebo iných uzavieracích prostriedkov pások poškodí tovar umiestnenýna susedných...

Nádoba na zvárací drôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6872

Dátum: 19.09.2002

Autor: Gelmetti Carlo

MPK: B65D 81/05, B65D 5/50, B65D 19/02...

Značky: drôt, nádoba, zvárací

Text:

...prepravy apočas neskoršieho odvíjania drôtu. Jednodielne veko sa jednoducho a lacno vyrába. Priehladné veko umožňuje používateľovi kontrolovat drôt zvonku bez zosňatia veka tak, že možno zabrániť znečisteniu vnútra otvorením nádoby. Aby sa umožnilo veko tNalo umiestniť na telo. veko atelo majú taký tvar a stabilitu, že počas prepravy a skladovaniaje dovolené kladenie najmenej dvoch nádob na seba, ked sú naplnené drôtom.0024 Hoci zrezané,...

Skladacia paletka pre drobné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 408

Dátum: 06.04.1994

Autori: Marušák Zdeněk, Ivanický Eduard

MPK: B65D 19/20, B65D 19/02

Značky: skladacia, drobně, paletka, výrobky

Text:

...riešenie umožňuje prázdnu paletku jednoduchým spôsobom zložiť v podstate do podoby plošného útvaru s rozmermi jej dna. Tým sa významne znižujú nároky na prepravný a skladovací priestor prázdnych paletiek. Pri tom zloženie a opätovné rozloženie paletky do funkčného tvaru nespôsobuje jej žiadnevýznamnejšie opotrebovanie, ako je opotrebovanie bežným prevozom.Prehľad obrázkov na výkresochK bližšiemu objasneniu podstaty riešnia slúžia...

Paletová nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 274644

Dátum: 15.09.1991

Autor: Schütz Udo

MPK: B65D 19/02

Značky: nádrž, paletová

Dvojzónová korýtková preprávka drobných prístrihov odevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254194

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jurga Ján

MPK: B65D 19/02, B65D 85/18

Značky: drobných, odévů, dvojzónová, přepravka, prístrihov, korýtková

Text:

...prístrihov odevu pozostáva vlavo z dvojlichobežnikovej súvislej steny tvoriacej dole ľavé čelo 1 úzkej zóny prepravky a hore lavé čelo 2 širokej zóny prepravky a vpravo z podobnej dvojlichobežnikovitej steny tvoriacej pravé čelo 1 úzkej zóny prepravky a pravé čelo 2 širokej zóny prepravky.Prednú stenu prepravky v dolnej časti vytvára predná bočnica 4 úzke zóny prepravky a v hornej časti priehybom nadväzujúca predná bočnica 5 širokej zóny...

Dopravní paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 234666

Dátum: 01.01.1987

Autori: Meškán Zdeňek, Švácha Miroslav

MPK: B65D 19/02

Značky: dopravní, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Použitím u etážového dopravního zařízení pro bezrámové formy s odlitky je dosaženo sníženého odporu proti pohybu po kolejnicích v provozu, sníženého počtu opotřebitelných součástí a nižších výrobních nákladů při výrobě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná podložka je ve směru pojezdu opatřena na obou čelních stranách nejméně dvěma opěrnými výstupky, přičemž ve směru pojezdu v horní etáži jsou na obou bocích vpředu upevněna závěsná ramena...

Krabice pro sypný pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 231172

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hsu Fu-tong, Kantz John Francis

MPK: B65D 19/02, B65D 88/10, B65D 5/02...

Značky: pevný, materiál, sypný, krabice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém, jak zabránit dosavadním i jiným nedostatkům těchto krabic, které spočívaly v omezené kapacitě, ve zhroucení krabice při dopravě v důsledku podmínek vysoké vlhkosti a podobně. Vynález řeší daný problém tím, že chlopně, původně visící dolů od hlavního členu z těžkého vlnitého materiálu, jsou přehnuty dovnitř a tvoří dvě protilehlé dvojice, z nichž první dvojice má chlopně obdélníkového tvaru a druhá dvojice má chlopně...

Paleta pre guľky valivých ložísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230069

Dátum: 01.04.1986

Autor: Starinský Ján

MPK: B65D 19/02

Značky: valivých, guľky, paleta, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta pre guľky valivých ložísk, vytvorená z plášťa štvorcového tvaru so súoso z dvoch strán pripevnenými nosnými hranolmi, opatrenými zhora závesnými okami, vo svojich rohoch z vonkajšej strany pripevnenými rohovými stojnami, prevyšujúcimi výšku plášťa z oboch strán a z jednej strany ukončenými stohovacími pätkami vyznačená tým, že k plášťu /3/ palety je pripevnené dno /4/ vyspádované k výpustnému otvoru, uzatváraného vo vodiacich lištách /5/...