B65D 19/00

Doprava tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14629

Dátum: 09.10.2009

Autor: Joubert Simon John

MPK: B65D 19/00, B65D 19/12

Značky: tovarů, doprava

Text:

...môže zahŕňať doplnkové horné a dolné oporné útvary konligurované tak, že keď sa viacero rovnakých kontajnerov uloží do stohu, dolné oporné útvary jedného kontajnera budú vsúčinnosti s hornými opornými útvarmikontajnera umiestneného pod ním.Vodiaceuzostavy zdvíhacích prvkov môžu byť konñgurované tak, že do nich možno zasunúť vidlicu vysokozdvižného vozíka alebo paletového vozíka. Vidlice vysokozdvižného vozíka majú spravidla výšku 45 mm...

Papierové palety na premiestňovanie tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15091

Dátum: 04.11.2008

Autor: Suda László

MPK: B65D 19/00

Značky: palety, premiestňovanie, papierové, tovarů

Text:

...používané tiež V automatizovaných manipulačných systémoch. 0012 Ďalšou výhodou je to, že prvky špeciálne konštruovanej ložnej plochy a opomýchnôh sú ľahko vyrobiteľné a montovateľné s využitím výrobnej technológie tradičnejpapierovej palety. Nie je teda nutne meniť alebo nahrádzať výrobný proces a zariadenie na výrobu papierových paliet.0013 Ďalšou výhodou je, že vďaka špeciálnemu spojeniu medzi ložnou plochou a prvkami opomej nohy sa...

Doskovitý element na podoprenie, resp. nesenie predmetu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9239

Dátum: 26.06.2008

Autori: Schiava Martin, France John Richard, Lubitsch Klaus, Klatzer Martin

MPK: B65D 19/00

Značky: spôsob, předmětů, výroby, resp, nesenie, doskovitý, element, podoprenie

Text:

...jadra a na ňu nadväzujúcim obežným okrajom, respektive obvodovým okrajom, je možné dosiahnuť spoľahlivé nastavenie polohy spojovacieho miesta v prchĺbení, ktoré je tiež možne zhotoviť so zníženými nákladmi a hlavne rýchlo aspoľahlivo. Fólie potrebné na pokrytie povrchových plôch a obvodového okraja, je možne dodávať v zodpovedajúcej veľkosti, takže je možné dosiahnuť tiež spoľahlivé spojenie v oblasti bočnej hrany, respektíve...

Paleta (úložný nosník)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8940

Dátum: 12.12.2006

Autor: Persson Bo

MPK: B65D 19/00

Značky: nosník, paleta, úložný

Text:

...otvormi v miestach medzi podpornými časťami. Tým sa dosiahne istá úspora(0011) Ďalej podľa vynálezu, aspoň dve, s výhodou štyri rebrá môžu byť uskutočnené v každej podpornej časti. Spomínané rebrá sú uskutočnené napríklad v podstate v tvare písmena U. Týmtospôsobom je dosiahnutá značná stabilita podpornej časti, hlavnesteny spodnej nohy a tým i obklopujúcich častí palety, pretožespomínané rebrá, sú podpornými časťami upevňovacieho...

Zariadenie na prenášanie nákladov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6774

Dátum: 26.04.2006

Autori: Rimmer Timothy, Morris Peter

MPK: B29C 41/04, B29C 44/02, B29C 70/00...

Značky: nákladov, zariadenie, výroby, prenášanie, spôsob

Text:

...nožičky na spodnom prvku palety a nástrčkové nožičky sú na hornom prvku palety. Kým horný a spodný prvok palety 18 a 20 tohto uskutočnenia sú typicky navzájom spojene, čim sa vytvorí paleta 10, horný prvok palety 18 bez spodného prvku palety 20 sa tiež môže použit ako paleta.0029 Ako je zobrazené na Obrázku 5, prírubové nožičky 22 sú duté, ako je napriklad naznačené na prvku 32, na zachytenie nástrčkových nožičiek 24. Tým sa umožňuje...

Paleta na skladovanie a transport tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3871

Dátum: 06.12.2005

Autor: Pisano Roberto

MPK: B65D 19/00, B65D 19/22

Značky: transport, skladovanie, paleta, tovarů

Text:

...2, oba konce základu 14 každej podpery obsahujú zošikmenie 15.D 015 Bočné steny 12 trubicových podpier 4 obsahujú vyrezané diery 22 na zapadnutie hrotov zdvíhacích vidlíc. Vyrezané diery 22 majú všeobecne nižšiu výšku ako je výška bočných stien 12 podpery 4, t.j. každá vyrezaná diera 22 je ohraničená smerom dolu a nahor pásikom bočnej steny 12 podpery. Navyše, aby sa uľahčilo vloženie vidlice, leží dolný okraj 24 každej vyrezanej diery na...

Plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5629

Dátum: 27.04.2005

Autori: Lörgaard Bo, Dickner Allan

MPK: B65D 71/00, B65D 19/00

Značky: plošina

Text:

...prírezu V tomto prípade je tvoriť rozperný prvok alebo rozperu. Dĺžka prírezu je prispôsobená rozmerom balenia alebo podobne, nesúceho vystavovaný tovar. Tieto druhy plošín. sú normálne upevnené ku spodku balenia alebo podobne, páskou alebo iným lepiacim0008 V mnohých prípadoch sú plošiny, bez ohľadu na typ,používané tiež počas dopravy od výrobcu na uskladnenie. Týmto spôsobom nie je potrebné žiadne prekladanie. Plošina podľa...

Nosné prostriedky z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3589

Dátum: 10.03.2005

Autori: Reilly Ian, Mulcahy Stephen

MPK: B65D 19/38, B65D 19/00, B65D 5/02...

Značky: vlnitej, prostriedky, lepenky, nosné

Text:

...pri vyššie uvedenej manipulácii spočíva V tom, že výrobca nedostáva paletu spát. To je pre výrobcu veľmi nákladné, čo sa prejaví tiež pre spotrebiteľa. Po spotrebovaní výrobkov alebo tovaru z palety sa musí obchodník drevenej palety zbavit, pričom paleta je objemná aťažká. To vyžaduje nákladnú dopravu a zatažuje životnéprostredie, pretože väčšina paliet končí na skládke. odhaduje sa, že existuje zhruba päť drevených paliet na každého0006...

Kontajner, najmä na vysokozdvižné vozíky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3537

Dátum: 01.07.2003

Autor: Lukáč Milan

MPK: B65D 19/00

Značky: kontajner, najmä, vysokozdvižné, vozíky

Text:

...na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde obr. l znázorňuje perspektívny pohľad sprava zhora na úplne vyklopený kontajner, obr. 2 perspektívny pohľad zdola zľava na čiastočne vyklopený kontajner, a obr. 3 perspektívny pohľad zdola na kontajner v sklopenejpolohe. Obr. 4 znázorňuje schému manipulácie vysokozdvižného vozíka s kontajnerom pri vyklápaní.Kontajner najmä na vysokozdvižné vozíky podľa tohto...

Paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 730

Dátum: 10.03.2003

Autori: Reilly Ian, Mulcahy Stephen

MPK: B65D 19/00

Značky: vlnitej, paleta, lepenky

Text:

...dopravu späť k výrobcovi na náklady predajcu. Výrobcovi treba zaplatit aj za ukončenie prenájmu palety a ak sa nejaká paleta stratí, je potrebné zaplatit jejplnú cenu. Vrátené palety sa dajú znovu prenajímat v opakovanomcykle. Opakované používanie paliet často vedie k problémom s čistotou a opravovaním paliet. Drevené palety sa bežne spájajú klincami, ktoré môžu postupne vyčnievať a poškodiť na nich uložený tovar alebo výrobok. Okrem toho...

Prenosná stohovacia paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 637

Dátum: 09.11.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 19/00, B65D 21/00

Značky: stohovacia, prenosná, paleta

Text:

...znižuje náročnosť na skla. dové plochy vyššou využitoľnoeťou.Príklad uokutočnonio prenoenej atohovacej palety podľa úžitkového vzoru jo znázornený na pripojených výkroooch,kdo na 0 br,1 a,b jo ochoooticky znázornonà paleta o balíkom vo zvislej poloha. na Gbr.lc paleta vo vodorovnoj polohe a na obr.ld poloha pri proklopeni. Na Obr. je zobrazený pohlad na vodorovnú o zviolú polohu.Pogáo griklodu technického riešeniePrenosná otohovocia paleta...

Stohovací paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 272837

Dátum: 12.02.1991

Autori: Hudec Václav, Wnetrzak Jan, Drha Pavel

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, stohovací

Způsob uspořádání a fixace vratných manipulačních jednotek ložených blokovými chladicími jednotkami v kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258864

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hrdý Jiří, Ledr Rudolf

MPK: B65D 19/00

Značky: kontejneru, chladícími, blokovými, ložených, manipulačních, jednotek, způsob, jednotkami, fixace, vratných, uspořádání

Text:

...bylo nožnê vytvořit soojení nenípulačních jednotek prostřednictvín jejích pâsnjc 19.. vrutů 11 s fjxačníní t.s.kyVg.s fíxečníní tronky zje g ee nenípulační jednotky 1 spojí pomocí ůchytů 12 e vrutů 11.n lezi boční stěny 9 kontejneru 1 a fjxoEní.trànky I a § se.vloží dístenční hranolky 11. U zadní čelní stěny 15 kontejneru ljse fjxąční trânky Z, 5 a 2 vzepřou protí opěrnénu tverovenůluAtrbnku 1 § o 9 ním spojí pomocí krátkych pásnjc 19 e...

Systémová paleta prístrihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255329

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zwiebel Pavol, Pavluv Ján, Zelina Pavol, Snopek Pavol, Slavík Jan

MPK: B65D 19/00

Značky: prístrihov, systémová, paleta

Text:

...splňujü aj Stacionárne »čeriče,ktoré je možné zoraďovat a vymieňať mimo liniek a systémov v pripravni pristrihov.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zjednodušene znázornené prikladné prevedenie systémovej palety prĺstrihov podl.a vynálezu a na obr. 2 vyobrazený príklad prevedenia systémovej palety prístrihov podľa vynálezu.Systémová paleta prístrihov je vytvorená z nosného rámu 1 ooupatreného po stranách uchopovacírni vybratiami 11, z...

Paleta pro svislé skladování silných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241862

Dátum: 01.12.1987

Autor: Garaj Ján

MPK: B65D 19/22, B65D 19/00

Značky: skladování, svisle, silných, plechů, paleta

Text:

...v paletě. Výškové skladování silných plechů pomocí regálových zakladačů a stohovacích jeřábů je omezeno na plechy menších ýozměrů, především šířky.Uvedené nedostatky odstraňuje paleta pro svislé skladování silných plechú tvorená rámem se stohovacimi sloupky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tdm, že má na čelech rámu svislé trny, ve spodní části opatřené úkosy. Tento způsob skladování silných plechůlépe využívá výšky skladu již při...

Systémová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 240467

Dátum: 15.08.1987

Autor: Schröder Ludwig

MPK: B65D 19/00, BG5D 19/12

Značky: systémová, paleta

Text:

...pracoviska sa vylúčia pracovné sily a v ďalšom sa zníži fyzická námahe.Príklad vyhotovenia systémouvej palety je znázornený na prlpojenom výkrese, kde naobr. 1 je nárys a na obr. 2 .pôdorys systé movej palety. Zariadenie na paletizáciu predstavuje sy 2404674 stémová paleta, ktorá pozostáva zo zákla dového rámu 1 s pripevnenými/tŕňami. 2, naktorých sú nasunuté trubky 4. V hornom plechu 5 sú urobené vybrania 8. Na hornom. plechu 5 je...

Stavebnicová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 238892

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cabadaj Ján, Maráz Ladislav

MPK: B65D 19/00

Značky: stavebnicová, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavebnicovej palety s paletizačnými zásuvkami, predovšetkým pre náradie, určenej na dopravu náradla vo výrobných systémoch. Stavebnicová paleta podľa vynálezu je tvorená základom a sadou paletizačných skríň, ktoré sú navzájom medzi sebou polohovateľné. Paletizačná skriňa je tvorená rámom a zásuvkou, ktorej ložná plocha je v zábere s vodiacou plochou rámu, pričom rám paletizačných zásuviek pre ich vzájomný záber je opatrený na...