B65D 17/28

Zakončenie plechovky s fóliovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20042

Dátum: 09.12.2010

Autori: Farrow Sylvia Maria, Hyde Eleanor Rachel Ann, Ramsey Christopher Paul

MPK: B65D 17/28

Značky: vložkou, fóliovou, zakončenie, plechovky

Text:

...akú cenu výrobok získal. Flexibilná fólia má vrstvenú štruktúru, pričom vrstvená štruktúra má transparentnú vrchnú vrstvu alebo vrstvy a spodnúvrstvu alebo vrstvy zapuzdrujúce značku alebo materiál.(0008) Alternatívna konštrukcia zakončenia podľa vynálezu umožňuje získanie priestoru pre potreby reklamných aktivít v širokom rozsahu. Zakončenie vyžaduje iba Vydávací otvor, kde môže byť umiestnený jazýček alebo zástavka. Vydávací otvor vyžaduje...

Zariadenie na otváranie nádob s vyťahovacím uškom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287100

Dátum: 09.11.2009

Autor: Stasiuk Joseph

MPK: A44B 19/00, B65D 17/28

Značky: uškom, nádob, otváranie, zariadenie, vyťahovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na otváranie nádob, vrchnák (20) nádoby alebo vrchnák plechovky s dekoratívnym prvkom, alebo v prípade otváracieho zariadenia symbolicky tvarované vyťahovacie uško (40) na pripojenie k nádobe, ktoré vykonáva dvojakú funkciu: otváranie nádoby a dekoráciu nádoby na identifikačné alebo reklamné účely. Vyťahovacie uško (40) môže otvoriť nádobu tým, že pôsobí ako páka, ktorá tlačí proti vytrhávaciemu pásiku (30) vo vrchnáku...

Nádoba s otočným uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286242

Dátum: 07.05.2008

Autori: Folland Dieter, Ackermann Bruno, Götz Hermann

MPK: B65D 51/18, B65D 17/28, B65D 47/04...

Značky: otočným, nádoba, uzáverom

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba, predovšetkým nápojová dóza. Stena (2) veka je vybavená líniou (6) požadovaného zlomu, ktorá po roztrhnutí uvoľní otvor na pitie a vylievanie (9). Otočný uzáver (10) veka má stenu (13), preklenujúcu stenu (2) veka, a prostriedky na roztrhnutie otvoru na pitie a vylievanie (9). Otočný uzáver (10) veka sa opiera o dózu, ak sa tento na účely roztrhnutia otvoru na pitie a vylievanie (9) otáča. Otvor na pitie a vylievanie (9) sa nachádza...

Plechovka s ľahko otvárateľným viečkom, ľahko otvárateľné viečko a jeho konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7275

Dátum: 28.02.2007

Autor: Leboucher Fabrice

MPK: B65D 17/28

Značky: plechovka, viečko, ľahko, otvárateľným, konštrukcie, otvárateľné, viečkom

Text:

...tohto vynálezu v akomkoľvek rozsahu. Tieto formy vynálezu sú zobrazené na nasledovných obrázkoch, kdeObrázok 1 je čiastočne prerušený perspektívny pohľad na plechovku vybavenú ľahko otvárateľným viečkomObrázky 2 A a 2 B sú rezy podľa šípky ll na obrázku 1, zobrazujúce ľahko otvárateľnú plechovku podľa doterajšieho stavu techniky pri normálnom vnútornom tlaku plechovky (obrázok 2 A) a pri zvýšenom vnútornom tlaku plechovky (obrázok...

Plechovka a teleso a veko pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8031

Dátum: 14.02.2007

Autor: Leboucher Fabrice

MPK: B65D 79/00, B65D 17/28

Značky: těleso, plechovka

Text:

...g očka je vybavená otvorom g, do ktorého sa da vložit prst užívateľa.0021 Očko 6 je spojené s horným vekom g cez nit 19. lné spôsoby spojenia očka g zahrnujú zváranie kovovým alebo plastovým zváracím materiálom. Nit lg môže byť samostatný nit alebo môže byt vytvorený z materiálu, pochádzajúceho z horného veka, a vytvarovaný do tvaru nitu. 0022 Veko je vybavené vrubovou čiarou 11, ktorá má kruhový tvar. Vrubová čiara definuje otvor v...

Nádoba na nápoje alebo iné tekutiny a základný člen do tejto nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283782

Dátum: 19.12.2003

Autor: Son Paul

MPK: B65D 17/28, B65D 25/44

Značky: člen, nádoba, tejto, tekutiny, nápoje, základný, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba na nápoje alebo iné tekutiny, ktorej čelo (13) má oddeľovací pásik (14). Pod oddeľovacím pásikom (14) je v nádobe (10) uložený rúrkovitý diel (18) uložený na rozloženie smerom von po oddelení oddeľovacieho pásika (14) od nádoby (10). Rúrkovitý diel (18) je pružný a je na plocho poskladaný pod oddeľovacím pásikom (14). Základný člen vložený do nádoby obsahuje prvú prstencovú časť (15a), druhú prstencovú časť (15b) pripevnenú na prvú...

Plechovka na nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 703

Dátum: 01.04.2003

Autor: Quispe Gonzalez David Gustavo

MPK: B65D 17/28, B65D 25/04

Značky: nápoje, plechovka

Text:

...dovolili vyliatie nápoja obsiahnutého V jednom 2 oddelení, keď je plechovka naklonená smerom k zodpovedajúcej strane uvedeného oddeleniaudržiavajúc druhý výstup uzatvorený.Preto, účel týchto záklopiek je zabrániť nechcenému rozliatiu obsahu ktoréhokoľvek oddelenia, ked je plechovka naklonená opaćnýmsmerom, aby sa získal obsah 2 druhého oddelenia.Na doplnenie opisu, ktorý bude uvedený ďalej a na pomoc lepšiemu porozumeniu jeho charakteristík,...

Plastový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 434

Dátum: 01.08.2002

Autor: Fux Rudolf

MPK: B65D 33/25, B65D 17/28, B65D 75/28...

Značky: plastový

Text:

...Tento spôsob zatavenia je obzvlášť jednoduchý nauskutočnenie konvenćnými nástrojmi na zatavenia0010 Na aspoň jednom zo svojich dvoch povrchoch obsahujú krycie fólie vrstvu zatavenia, ktorá sa dá stiahnutí Ako vrstva na zatavenie sa výhodne použije zmes z LDPE (Low Density Polyetylen - polyetylén s nízkou hustotou) a polybutylenu. Zmes výhodne obsahuje 15 až 30 hmotn., zvlášt výhodne 20 až 28 hmotn, polybutylenu. Polýbutylén má výhodne index...

Hygienický téglik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2898

Dátum: 11.06.2001

Autor: Masarik Peter

MPK: B65D 17/28, B65D 41/40

Značky: hygienický, téglik

Text:

...nevýhodou je možnost nežiadúceho otvorenia pri neopatrnej manipulácii pripadne vyliatie či vysypanie obsahu.Uvádzané nedostatky sú vpodstate odstránené konštrukčným riešením podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z nádobky a viečka opatrenéhb z vnútornej strany zošikmenou plošnou vypuklinou, pričom nádobka jeopatrená najmenej z jednej strany perforovaným vybraním pre odklopenie viečka a pohyblivým, odnímateľným...

Spôsob výroby rozložiteľného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 279775

Dátum: 12.04.1995

Autori: Hertrampf Jürgen, Lechner Ludwig

MPK: B65D 17/28, B65D 8/00

Značky: výroby, rozložiteľného, kontajnera, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rozložiteľného kontajnera (10), pri ktorom je najprv vyformovaný v podstate dutý cylindrický trup (12) z prvého materiálu, najmä z kartónového materiálu alebo z plastu. Trup (12) je na čelnej strane uzavretý s prvým, dno tvoriacim uzáverom. Do tohto čiastkového kontajnera, pozostávajúceho z trupu (12) a prvého uzáveru, sa naplní uschovávaný materiál a potom sa trup na strane odvrátenej od prvého uzáveru nepriepustne uzavrie druhým...

Baliace vrecko s otváracím prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278770

Dátum: 06.04.1994

Autor: Roussel Jean

MPK: B65D 75/58, B65D 17/28

Značky: baliace, vrecko, otváracím, prostriedkom

Zhrnutie / Anotácia:

Vrecko (1) na balenie stlačiteľných výrobkov usporiadaných zvisle v tvare aspoň jedného vodorovného stohu, v podstate v tvare rovnobežnostena, ktoré pozostáva z dvoch čelných stien (5, 6), z dvoch bočných stien (3, 4), z jednej steny (7) dna a z jednej vrchnej steny (8) a je opatrené otváracím prostriedkom, ktorý pozostáva z radu zoslabení tvoriacich prerušovaný obrys a zahŕňa dve prvé zvislé vopred prestrihané čiary (13) vytvorené v každej z...

Otvárateľné veko, obzvlášť z oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278647

Dátum: 15.04.1992

Autori: Höft Peter, Strube Lutz

MPK: B65D 17/28

Značky: ocelového, plechů, veko, obzvlášť, otvárateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Pri v podstate symetrickom obryse otváracej časti (6) sú vylamovací koniec (12) rukoväťového jazyka (10, 36, 76) a/alebo otváracia časť (6) pri vylamovaní vrubovej čiary (4, 31, 56, 71) opatrené spolupôsobiacimi ohraničenými kontaktnými oblasťami (18, 39a, 39b, 64, 78). Tie sú upravené v takej druhej vzdialenosti (22) od upevňovacieho miesta (9, 38, 65, 77) rukoväťového jazyka (10, 36, 76), ktorá sa odlišuje od prvej vzdialenosti (21) voľného...