B65D 1/22

Skladací box

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10541

Dátum: 05.12.2009

Autori: Witte Mathias, Dickmann Stephanie, Riemer Daniel

MPK: B65D 6/18, B65D 1/22

Značky: skládací

Text:

...všeobecne použiteľný skladací box, tak, že držadlá sú umiestnené vo vyššom ráme a aspoň čiastočne objímajú istý úsek rámu. Vďaka umiestneniu držadiel vo výške rámu sú držadlá vyvýšené a teda ich možno ľahko uchopiť. Vďaka tomu, že držadlá minimálne čiastočne objímajúistý úsek rámu, sú držadlá dobre podopreté.0009 Vďaka otočnému držadlu je skladanie a rozkladanie podstatne jednoduchšie. Otočné držadlo možno dobre uchopiť a otáčať ním....

Debna na transport a prezentáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18566

Dátum: 17.11.2009

Autori: Orgeldinger Wolfgang, Delbrouck Klaus

MPK: B65D 25/30, B65D 1/22, B65D 1/24...

Značky: prezentáciu, debna, transport

Text:

...debna ďalej v oblasti dna susediacej s prvou bočnou stenou väčšiu úložnú plochu naznamená, že, ked nie je dno z dôvodov úspory hmotnosti vytvorené ako celá plocha, ale pozostáva napríklad zjednotlivých priečok, počet priečok na plochu,teda hustota priečok v oblasti susediacej s prvou bočnou stenou, je zvýšená. Toto vedie ktomu, že materiál vložený do debny v blízkosti bočnej steny,napriklad nápojová fľaša alebo plechovka sveľkou úložnou...

Debna na transport a prezentáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18565

Dátum: 17.11.2009

Autori: Orgeldinger Wolfgang, Delbrouck Klaus

MPK: B65D 1/24, B65D 1/22, B65D 25/30...

Značky: prezentáciu, transport, debna

Text:

...dnom prechádza s rádiusom do vertikálneho otvorového úseku, ktorý je dosť veľký nato, aby sa dala debna uchopiť aj vrádiuse. Pri týchto príkladochuskutočnenia vynálezu je následne možné uchopiť a zdvihnúť debnu aj v rádiuse alebo vo vertikálnom otvorovom úseku, takže táto sa pri uchopení vyklopí dozadu. Toto zníži počas transportu pravdepodobnosť vypadnutia predmetov ako napríklad fliaš z debny cez otvory prvej bočnej steny.0012 Podľa...

Prepravka na transport a prezentáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16337

Dátum: 17.11.2009

Autori: Delbrouck Klaus, Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 1/24, B65D 1/22, B65D 6/16...

Značky: přepravka, transport, prezentáciu

Text:

...tak, aby špecifické produkty,transportované v prepravke, nemohli ztejto prepravky počas transportu vypadnúť. Pri niektorých príkladoch uskutočnenia je prepravka určená na transport fliaš alebo fliaš, ktoré sú vopred zabalené do malých obalov, kvôli čomu prvá bočná stena vykazuje výšku, ktorá postačuje na to, aby sa zabránilo vypadnutiu jednotlivých fliaš z prepravky. Pri niektorých príkladoch uskutočnenia je táto výška medzi 1 a 10 cm....

Viacnásobné balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6304

Dátum: 20.10.2005

Autor: Giornelli Pietro

MPK: B65D 5/54, B65D 1/22, B65D 5/00...

Značky: viacnásobné, balenie

Text:

...do vnútra príslušného obalu 2.0018 V príklade uskutočnenia znázornenom na obr. 4, môže odstrániteľnú časť predstavovaťmenšia čelná plocha obalu 2 tvaru zrezanej pyramídy.0019 Hrany, ktoré k sebe v uzatvorenej konfigurácii priliehajú, t. j. nespoločné hrany plôch 3,ktoré spolu V tejto konfigurácii susedia, môžu byť výhodne vzájomne zdmžené pomocou spojovacieho prostriedku, ktorým môže byť napríklad odstrániteľná lepiaca spojka nalepená...

Ochranný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9769

Dátum: 26.05.2005

Autor: Pitt Jeffrey Graham

MPK: B65D 1/22, B65D 81/02, B65D 21/02...

Značky: ochranný

Text:

...prepravky z obrázka 1z jednodielneho plochého materiálu z obrázka 2Obrázok 4 je perspektívny pohľad predstavujúci detail dosadajúcich obrúbObrázok 5 ilustruje počiatočnú fázu stohovanía obalových prepraviek, ktorémajú formu zobrazenú na obrázku 1 Obrázok 6 je reprezentatívny rez pozdĺž priamky Vl-VI z obrázka 5Obrázok 7 ilustruje modifikovanú formu obalovej prepravky z obrázka 1 pred zostavením aukazuje stoh podnosov, na ktorých sú umiestnené...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1769

Dátum: 08.11.2003

Autor: Murjahn Klaus

MPK: B44D 3/12, B65D 1/22

Značky: nádoba

Text:

...dobrým priblíženim kfavorizovanému kruhovému zaobleníu pri zachovaní priblíženia kobdĺžnikovému pôdorysu, ktorým sa usporí miesto. Zaoblenie do kruhu je podľa vynálezu aproximované zaobleniami troch do seba navzájom prechádzajúcich kruhových oblúkov. Stabilita vedra vzaobleniach bočnej steny, najmä vzaobleniach rohov, ktoré sú tvorené prechodovými kruhovými oblúkmi s malým polomerom, je vysoká.Pri zrkadlovej symetrii k pozdĺžnej strednej...

Prepravky na fľaše a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6398

Dátum: 26.08.2003

Autori: Beinhundner Johann, Oster Heinz, Lang Martin, Lenz Thorsten

MPK: B29C 45/16, B65D 1/22, B65D 85/30...

Značky: výroby, spôsob, fľaše, prepravky

Text:

...whotovenie prepraviek na fľaše úplne nové možnosti. Tak sa podarilo prekonať doterajšie obmedzenia aktuálneho technického vývoja, že pre celú prepravku alebo aspoň pre jednotlivé, pohyblivo prepojené časti mohol byt použitý iba jeden plast. Podľa predloženého vynálezu je teraz možné vyrábať tuhé, tesne a pevne vzájomne usporiadané prvky, najmä v oblasti stien aj z rôznych plastových materiálov. Tým sa v značnej miere rozširujú možnosti...

Skladací obal z plastu, spôsob a forma na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1767

Dátum: 15.04.2003

Autor: Hoogland Hendricus

MPK: B65D 1/22, B29C 45/44

Značky: spôsob, výrobu, skládací, plastů, forma

Text:

...časť navzájom otačavo spojené, rozloženie je možne zvlášť jednoduchým spôsobom. Ďalej možno tieto obaly vyrobiť ako Vodotesné i plynotesne jednoduchým spôsobom, takžesa dosiahne skutočne univerzálna použiteľnosť.0008 Obaly podľa vynálezu možno vyrábať v rôznych veľkostiach, s rôznymi skladacimi mechanizmami, okrem iného podľa pomerov medzi šírkou, dĺžkou a výškou požadovaných druhovpoužitia, tovaru, ktorý sa má baliť a pod.0009 V prvom...

Zostavy atramentových náplní, najmä pre písacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 599

Dátum: 25.09.2002

Autor: Banderet Philippe

MPK: B43K 5/00, B65D 1/22, B43K 31/00...

Značky: najmä, písacie, atramentových, náplní, zostavy, stroje

Text:

...atramentových náplní pripojené jedna na druhú pomocou západkových prostriedkov prvéhozávesného ústrojenstva každej zo zostáv, potonl priľahlé.u, zárezy druhých závesných ústrojenstiev vymedzujú otvor umožňujúci zavesit obe zostavy atramentových náplní na0013 Aby sa zosilnela väzba dvoch zostáv atramentových náplní už spojených pomocou komplementárnych západkových prostriedkov prvej doštičky, sú obe opačné strany druhej doštičky, ktore...

Prepravka z plastu, najmä prepravka na zeleninu so sklopnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279374

Dátum: 07.10.1998

Autor: Umiker Hans

MPK: B65D 1/22

Značky: najmä, přepravka, sklopnými, zeleninu, stenami, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravka má dno (1) a štyri skladateľné bočné steny (2, 3, 4, 5), ktoré sú skladateľné smerom ku dnu (1) prepravky, pričom každá bočná stena (2, 3, 4, 5) je spojená s dnom (1) cez stredný element (8, 9, 10, 11), ktorý je spojený jednak cez sklopiteľný záves (12) s bočnou stenou (2, 3, 4, 5) a jednak cez sklopiteľný záves (13) s dnom (1), pričom stredný element (8, 9, 10, 11) má dosadaciu plochu a/alebo plochu na prenos zaťaženia pre vyklopenú...

Zariadenie na vytvarovanie kartónovej krabice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239566

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šuran Karol, Mikulec Jozef, Baea Miloš

MPK: B65D 1/22, B65D 5/02

Značky: kartónovej, krabice, zariadenie, vytvarovanie

Text:

...prácnost a namáhavost práce,zmenšuje potrebu pracovných síl a obmedzuje vznik úrazov.Na pripojených obrázkoch je schematicky znázornené zariadenie podľa vynálezu,kde obr. 1 znázorňuje priečny rez zariadením v nárysnom pohľade a obr. 2 pôdorys zariadenia v reze vedenom zčasti nad a zčasti pod stláčadlovou doskou. Na oboch obrazoch je v ľavej časti zariadenia znázornený bodkočiarkovane vložený prírez a v pravej časti vytvarovaná kartónová...