B65B 9/00

Baliaci stroj, využívajúci teplom zataviteľnú fóliu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7721

Dátum: 18.05.2007

Autor: Sambugaro Alessandra

MPK: B65B 59/00, B65B 9/00

Značky: baliaci, využívajúci, stroj, fóliu, teplom, zataviteľnú

Text:

...balený výrobok obvykle prostredníctvom gravitácie, a potom je horná strana nakoniec uzavretá.0007 Podľa známeho stavu techniky tieto dva typy baliacich strojov, t.j. vodorovný a zvislý, vyžadujúmimoriadne zložité konštrukčné procesy, takže vyžadujú vysokévýrobné náklady, ktoré predstavujú investíciu, ktorú je možné ťažko amortizovať, pričom často nie sú pohodlné pre obsluhu,ktorá využíva stroj príležitostne alebo iba na balenie niekoľkých...

Zariadenie na obaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285509

Dátum: 07.02.2007

Autori: Vermeulen Norbert, Hannen Reiner

MPK: B65B 9/00

Značky: obaľovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na obaľovanie balenej tovarovej jednotky pásom obaľovacej zmršťovacej fólie so stojanom tvoriacim bránu, s dopravníkom tovarovej jednotky prebiehajúcim cez túto bránu, s poháňateľnými kotúčmi zmršťovacej fólie, ktorých fóliové pásy sú na svojich koncoch vzájomne spájané a v bráne vytvárajú záves zmršťovacej fólie, ako aj s dvojitými zváracími trámami, usporiadanými po obidvoch stranách brány a navzájom proti sebe...

Zariadenie na obaľovanie tovarovej jednotky zmršťovacou fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285336

Dátum: 18.10.2006

Autori: Hannen Reiner, Vermeulen Norbert

MPK: B65B 9/00

Značky: fóliou, jednotky, zmršťovacou, tovarovej, obaľovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenia na obaľovanie balenej tovarovej jednotky (3) pásom obaľovacej zmršťovacej fólie, so stojanom (9) tvoriacim bránu (8), s dopravníkom (1) tovarovej jednotky (3) prebiehajúcim cez túto bránu, s poháňateľnými kotúčmi zmršťovacej fólie, ktorých fóliové pásy (12) sú na svojich koncoch vzájomne spájané a v bráne (8) vytvárajú záves zmršťovacej fólie, ako aj s dvojitými zváracími trámami (16), usporiadanými po obidvoch stranách brány a...

Baliaci stroj na výrobu zmraštiteľných balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6907

Dátum: 01.03.2006

Autori: Feisel Jörg, Meyer Klaus

MPK: B29C 51/26, B65B 9/00, B65B 47/00...

Značky: výrobu, stroj, balení, zmraštitelných, baliaci

Text:

...vodu alebo chladiaci prostriedok, ktorý sa napríklad tiež používa v chladničkách a vpodobnom uplatnení. Toto výhodné uskutočnenie vynálezu má takú výhodu, že oblasť obalovej priehlbne, ku ktorej je tesne pripojená v ďalšom spôsobovom kroku krycej fólie, nemá žiadne alebo má len malé napätie, čo má za následokmalé netesnosti v oblasti uzatváracieho tesného spoja.0009 Výhodou je regulácia najmenej jedného okruhu chladiaceho prostriedku,...

Baliaci stroj pre stohy korešpondencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3900

Dátum: 19.07.2004

Autori: Ballestrazzi Aris, Tassi Lamberto

MPK: B65B 25/14, B65B 9/00

Značky: stroj, stohy, korešpondencie, baliaci

Text:

...súPrehľad obrázkov na výkresoch0012 Charakteristické znaky a výhody baliaceho stroja pre stohy korešpondencia podľa tohto vynálezu budú zrejmé zbude podaný s odkazom na priložené schématické výkresy, kdeobr. 1 znázorňuje bočný nárysný pohľad na baliaci stroj pre stohy korešpondencie podľa tohto vynálezuobr. 2 znázorňuje pôdorysný pohľad zhora na stroj0013 Na obrázkoch výkresov je znázornený baliaci stroj pre stohy rôznych typov...

Upevnenie a označenie plátku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2522

Dátum: 14.07.2004

Autor: Schäfer Wolfgang

MPK: B65B 61/00, B65B 9/00

Značky: plátků, upevnenie, označenie

Text:

...má malú drsnosť. Vosk preto drží napáse baliaceho materiálu s malou afinitou.0010 Na upevnenie materiálu typu listu alebo fólie na označenie je materiáltypu listu alebo fólie nasadený jedným jeho drsným povrchom na označenie.Obidve časti na sebe držia svysokou afinitou. Napriklad prúdenie vzduchu nemôže zmeniť polohu materiálu typu listu alebo fólie na páse baliaceho0011 Vďalšom kroku postupu je druhý pás baliaceho materiálu preložený...

Spôsob a zariadenie na výrobu primárneho jednotlivého balenia plátku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1455

Dátum: 06.09.2003

Autori: Sahm Hans-dieter, Schäfer Wolfgang, Hackbarth Ronald

MPK: B65B 61/00, B65B 9/00

Značky: zariadenie, plátků, výrobu, primárneho, jednotlivého, spôsob, balenia

Text:

...tiež množstvo účinnej látky V jednotlivom plátku, pretože plocha plátku je rozhodujúca pre dávkovanie účinnej látky. Vyššie opísaným spôsobom nie je možné zaistiť potrebnú konštantnost množstva účinnej látky,pretože materiál plátku je pred zavedením medzi pásy obalového materiálu podrobenýÚlohou vynálezu je prispôsobiť spôsob a zariadenie na výrobu primárneho jednotlivého balenia plátku podľa úvodnej časti nároku l a nároku 6 tak, aby materiál...

Spôsob plnenia balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2256

Dátum: 27.05.2003

Autor: Fux Rudolf

MPK: B65B 9/00, B65B 25/00, B65B 43/00...

Značky: spôsob, balení, plnenia

Text:

...reliéfne časti, ktoré ďalej upevňujú túto zónu.0011 Balenie ďalej prednostne obsahuje bočné vodiace rebrá, ktoré sú napríklad navrhnuté na princípe pera a drážky. Tieto vodiace rebrá zaisťujú, že veko po znovuuzatvorení dosadá na dutínu lepšie. Vodiace rebrá ďalej rovnakovykazujú určitú spojovaciu funkciu.0012 Polodutiny ďalej prednostne obsahujú vystužené rebrá nauľahčenie plnenia balenia a zlepšenie ochrany baleného tovaru.0013 Na cieľ...

Spôsob a zariadenie na balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2146

Dátum: 14.05.2003

Autori: Sparakowski Helmut, Natterer Hans

MPK: B65B 11/50, B65B 31/02, B65B 25/00...

Značky: zariadenie, balenie, spôsob

Text:

...a obr. 9 tretie uskutočnenie obalu.0011 Ako je najlepšie vidiet z obr. 1, baliaci stroj zahŕňa rám 1, ktorý zahŕňa bočnú stenu 2 a nohy 3, ktoré ju nesú. Rám nesie - od vstupnej strany k výstupnej strane, po sebe nasledujúce ~ stanicu 4 na tvarovanie príp. hlboké0012 Ako je vidiet z obr. 1, je na vstupnej strane usporiadané privádzanie spodnej fólie 7. Táto spodná fólia sa vedie od vstupnej strany cez stanice až ku koncu na výstupnej...

Spôsob a zariadenie na výrobu kapsulí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 791

Dátum: 01.04.2003

Autori: Tidy George Bernard, Smith David John, Draisey Allan, Grimes Ryan

MPK: B65B 9/00, A61J 3/07

Značky: zariadenie, kapsulí, výrobu, spôsob

Text:

...25 m.0014 Priamo nad dvojicou lísovadiel 14 a 15 je vodiacl blok 22, fólie 18 prechádzajú medzi spodným zakriveným povrchom vodiaceho bloku 22 a vonkajším povrchom lisovadiel 14 a 15, Náplňový materiál 12 je cez kanály 24 vo vodiacom bloku 22 vháñaný do medzery medzi fóliami 18 priamo nad miestom, v ktorom sa zbiehajú, každý kanál 24 je umiestnený vo vyrovnani s jednou zo sád obvodových vybraní 1 G. Fólie 18 sú zmäkćovane ich stykom s...

Zařízení na rovnání náplně hadicových sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229464

Dátum: 01.03.1986

Autor: Čeřovský Jaroslav

MPK: B65B 5/06, B65B 9/00

Značky: hadicových, rovnání, náplne, zařízení, sáčků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k rovnání obsahu hadicových sáčků. Sestává z dopravníku, nad jehož vstupní částí je uspořádán vertikálně přestavitelný hnaný rovnací buben, jehož osa je kolmá k ose přemisťovaných sáčků. Plášť rovnacího bubnu může být vytvořen ve tvaru roštu, jehož jednotlivé tyče orientované souhlasně s osou rovnacího bubnu jsou neseny jeho kruhovými čely. Mezi rovnací buben a dopravník lze pro zlepšení rovnací funkce přiřadit rovnací...