B65B 3/04

Spôsob výroby tenkostennej nádoby a spôsob vyfukovania nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19542

Dátum: 09.10.2008

Autor: Outreman Jean-tristan

MPK: B65B 3/02, B29C 49/64, B65B 3/04...

Značky: vyfukovania, nádoby, spôsob, tenkostennej, výroby

Text:

...dochádza k deformačnému javu, ktorý spôsobujedeformáciu nádoby pri jej uchopení.0013 Všeobecne platí, že tenkostenné nádoby sú naplnené studenými kvapalinami, ako sú minerálne vody, oleje, džúsy0014 Potom ďalej slúžia na naplnenie potrieb tuhosti, že sa majú vyrábať tieto tenkostenné nádoby pod vnútorným tlakom,a to pomocou dusíkového procesu drop, ktorý sa bežne používaV priemysle, alebo iným obdobným spôsobom výroby.0015 Spôsob použitia...

Plniace zariadenie pre tekuté hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6016

Dátum: 24.07.2007

Autor: Walther Reinhold

MPK: B65B 3/10, B65B 3/04

Značky: zariadenie, tekuté, hmoty, plniace

Text:

...ventilu, ktorý ale nemusí byt zriadený ako vlastný dávkovací ventil, napríklad piestový dávkovací ventil. Tátoúprava vedie k tomu, že pri prechode na inú receptüru sadosiahne veľmi rýchle vyčistenie plniaceho zariadenia nasledujúcou novou hmotou. Stále udržanie tlaku hmoty v celom plniacom zariadení, vrátane predradenêho zmiešavača, umožňuje,predovšetkýn pri použití statického zmiešavača, aj optimálny zmiešavací výsledok v statickom...

Uzatvárateľná nádoba a spôsob utesnenia takejto nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18193

Dátum: 05.06.2006

Autor: Anderson Ian

MPK: B29C 65/18, B29C 65/08, B31B 19/84...

Značky: spôsob, nádoba, nádoby, uzatvárateľná, utesnenia, takejto

Text:

...najzadnejšiesteny nádoby, nakonfigurované ako je uvedené v doterajšom stave techniky a nedosiahnutieuspokojivého tesnenia medzi vnútornou membránou a plniaeim otvorom. Energia trenia,vyžadovaná na uskutočnenie tesnenia, má tendenciu sa rozptýliť medzi vrstvy vložených materiálov, keď sa o utesnenie pokúšame nad medzikružím podobných rozmerov, ako súkonvenčne metódy tepelného zvárania.Akákoľvek diskusia o dokumentoch, publikáciách, úkonoch,...

Zariadenie a spôsob na plnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4761

Dátum: 28.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A23L 2/42, A23C 3/00, B65B 3/04...

Značky: plnenie, zariadenie, spôsob

Text:

...foliového vrecka v zanadeniV ďalšom tu rozoberieme ako priklad fóliove vrecká, ako napriklad vrecká s dnom na postavenie, ako vzor obalov.Na obr. 1 je znázornená otočné zariadenie gg na pootočenie fóliovýchvreciek g. Neznázornené je plniace zariadenie, ktoré môže byt u zariadeniaatváracím viećkom 51 (pozri obr. 3). Po naplnení fóliových vrecíek g náplňou sa nasadía uzatváracie viečka 4, aby sa fóíiové vrecká g uzavreli. Fólíové vrecká g...

Spôsob a zariadenie na plnenie fóliových vrecúšok s násadcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2758

Dátum: 10.06.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B65B 39/00, B65B 31/04, B65B 3/04...

Značky: násadcom, fóliových, zariadenie, vrecúšok, spôsob, plnenie

Text:

...aby sa dráha plynu dala uzavrieť alebo otvorit a pričom dráha plynu za plniacim ventilom ústi do dráhy tekutiny. Tým sa pri uzavretom plniacom ventile umožní odstrániť tekutinu, ktorá sa nachádza za plniacim ventilom. Prívod plynu je spojený s vákuovým vedením alebo vedením sterilného plynu,takže sa dá bud cez vákuové vedenie odsávať tekutina alebo plyn, alebo priviesť sterilný plyn. Tak je možné umožniť odsávanie a privádzanie plynu...