B63B 29/02

Sklopný balkón so zábradlím určený najmä pre lode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14639

Dátum: 13.12.2010

Autor: Grimaldi Michele

MPK: B63B 29/02, B63B 17/04

Značky: balkon, najmä, určený, sklopný, zábradlím

Text:

...pomocou vlastných spojok a poháňané sú vlastnýmipohonmi, ako sú napríklad hydraulické valce.0010 Konštrukcia zábradlia 14 obsahuje veľké množstvo prvkov zábradlia 14 a, ktoré sú zavesené na okraji nosnej konštrukcie 16 na konštrukcii plošiny 12. V priklade, ktorý sa v tomto dokumente uvádza, sú použité tri rôzne prvky zábradlia 14 a , ktoré sú jednotlivo spojené s troma odkrytými stranami balkóna. Každý prvok zábradlia 14 a je vyrobený z rámu...

Spojovací mechanizmus panelov rozoberateľných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 267763

Dátum: 12.02.1990

Autor: Peťovský Peter

MPK: B63B 29/02, E04B 1/60

Značky: spojovací, rozoberateľných, mechanizmus, stien, panelov

Text:

...krycoj lišty, kde sú umieatoné nosy, pritlnči svornikovú lištu k pravému panelu, čim sa vytvorí pevný spoj obidvoch panelov.Výhodou spojovacieho mechanizmu podla vynálezu je, že spojovnné panely sú istoné ako proti priečnom, tak aj pozdižnernu posunutiu. Spojovací mechanizmus v pcpisonom prevedení. nevytvára tepelné a zvukové montiky ą umožňuje aj vyberanie jednotlivých panelovNa pripojenom výkrese je znázornená prevedenie spojovacieho...

Zariadenie pre spojovanie panelov lodných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 255345

Dátum: 15.03.1988

Autor: Orlík Vladimír

MPK: B63B 29/02

Značky: panelov, lodných, zariadenie, stien, spojovanie

Text:

...tepelné a zvukové mostíky a je umožnené vyberanie jednotlivých panelov.Príklad vyhotovenia zariadenia pre spá« janie panelov lodných stien podľa vynálezu je zobrazený na výkrese, kde na obr. 1 je panel nakreslený v náryse, na obr. 2 je rez A~A spojenia panelov.Stlpik 1 je posuvne uložený vo vodiacich drážkach 2, 3 vytvorených v stredoch su»sedných bokov ľavého panelu 4 a pravého panelu 5, pričom vodiaca dražka v- .ľavom panelu má dvojnásobnú...