B62J 6/00

Systém elektrického vybavenia bezmotorového dopravného prostriedku ako je bicykel, trojkolka a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4453

Dátum: 04.05.2006

Autor: Stacho Ľubomír

MPK: H02K 21/00, B62J 6/00

Značky: elektrického, podobně, dopravného, vybavenia, bezmotorového, prostriedku, systém, bicykel, trojkolka

Text:

...vnútomú obvodovú stenu 4.1.5 nosného dielu 4.1.Konštrukčný a funkčný vzťah medzi rotorom 2 a statorom 4 altemátora 1 zobrazuje obr. 4. Z obrázku vyplýva, že do medzery medzi prvou indukčnou cievkou 5 a druhou indukčnou cievkou 6 je vsunutá zostava permanentných magnetov 2.2.1, pričom toto uloženie umožňuje rotáciu zostavy magnetov v medzere medzi indukčnými cievkami 5, 6 a indukovanie elektrického prúdu V týchto cievkach. Vonkajšia...

Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2623

Dátum: 03.07.2003

Autor: Benitez Manzano Diego

MPK: B62J 27/00, B62J 6/00, B62J 23/00...

Značky: bezpečnej, vzdialenosti, indikátor, nastavitelný, bicykle

Text:

...na akýkoľvek typ bicykla a adaptovatelné na všetky druhy rámov. Jeho použitie neznižuje pohodlnosť riadenia ani bezpečnosť užívateľa bicykla. Je možné ho používať aj na invalidných vozíkoch.Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle sa nastavuje pomocou dvoch vodiacich trubíc, ktoré sa pripevňujú k rámu bicykla dvoma nosníkmi. Tieto nosníky sa adaptujú na všetky druhy rámov dostupné na súčasnom trhu. Vo vnútri vodiacich...

Bicyklový maják

Načítavanie...

Číslo patentu: U 280

Dátum: 06.10.1993

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: G08B 5/38, B62J 6/00

Značky: maják, bicyklový

Text:

...bT 1 predstavuje detail časti biCyklOVěh 0 kolesa s namontovaným bicytlovým majákom v pohľade v smere osi kolesa a na obrä 2. je znázornený bicyklový maják v voze A-A, prccháäzajúcim osou kolesa.Vyhotovenie bicyklováho majákn znázorneného na obr. 1 a 2 je možné uskutočniť tak, že do odrážky 1 umiestnenej v kolesa bicykla 2 je zabudovaný permanentný magnet Ä a v blízkosti jeho kruho vej dráhy je na pevnej časti bicykla É upevnené Cievka 2 s...

Dynamo pro jízdní kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262694

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gudereit Bernd, Schürmann Dieter

MPK: B62J 6/00

Značky: jízdní, dynamo

Text:

...a které zabírá s ozubeným věncem 32, a s ním souose uspořádané druhé ozubené kolo 36, přičemž toto větší druhé ozubené kolo 36 je V záběru s ozubeným kolem 37, upraveným na hřídeli 29 rotoru 3. Obě ozubená kola 36, 37, jso-u s výhodou opatřena šíkmým ozubením.Na, nebo v oválové podélné koncové oblasti poháněcí části 4 je uspořádáno zapínací a vypínací ústrojí 22, které má čepový, s osou 6 kotla zhruba rovnoběžný unášeč 36,který je upevněn na...

Velkoplošná odrazka jízdních kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 237461

Dátum: 15.01.1987

Autori: Babický Jaroslav, Linhart Josef

MPK: B62J 6/00

Značky: velkoplošná, jízdních, odrazka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká velkoplošné odrazky jízdních kol a jim podobných vozidel. Účelem vynálezu je snížit nároky na montáž, cenu a hmotnost jízdního kola a zvýšit univerzálnost příslušenství. Podstatou vynálezu je to, že držák velkoplošné odrazky je tvořen tělesem, v kterém je vytvořen prostor pro uložení nářadí a těleso je opatřeno víkem. V tomto tělese držáku může být umístěno i koncové světlo s bateriemi. Těleso je na bocích opatřeno odrazkami.